Hopp til innhold

Webinar: Digitalisering i museene – et nølende paradigmeskifte?

Kulturrådet inviterer til webinar om digitalisering i museene 4. november. Arrangementet er en del av Kulturrådets serie med museumswebinarer høsten 2020.

Se opptak fra webinaret her.

4. november 2020 kl. 12:00 - 15:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte

Kulturrådet

Strømmes

Vi lever i en stadig mer digital tid. Dette har i løpet av få år forandret mye på hvordan vi lever livene våre. Mye av dagens samhandling, offentlige samtale og kulturelle deltakelse foregår nå i digitale rom der vi har vedvarende tilgang til et verdensrepertoar av informasjon og kulturuttrykk.

Også museene forventes å være til stede på de digitale arenaene og utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og endrede brukervaner. Dette viser seg også i kulturpolitiske føringer der forventninger om ‘digitalisering' og ‘demokratisk tilgang' lyder stadig sterkere.

Museene er også i gang med digitalisering, på flere områder, men kanskje først og fremst av sine samlinger, for å nå målet om «enkel og god digital tilgang til kulturarvmateriale». Men ting tar tid, for lang tid, mente Riksrevisjonen i 2017. For dette er et stort og ressurskrevende arbeid for museene. For å bøte på dette er det har Nasjonalbiblioteket fått utvidet kapasitet til å digitalisere dokumentbaserte samlinger, også for museene, og sammen med Arkivverket skal de sikre langtidsbevaring også av museenes digitaliserte samlinger. I webinaret vil det bli informert mer om hvordan dette samarbeidet vil foregå.

Folk skal altså få ‘slippe mer til' i museenes store og rike samlinger. Men digital tilgang er ikke det samme som digital formidling. Mange mener museene har et uforløst potensial for å nå langt bredere ut med sin kuraterte formidling og brukerdialog i digitale kanaler. Andre har mest tro på at den gode formidlingen fortsatt bør være forbeholdt museenes fysiske rom.

Så kom Koronatiden våren 2020 med nye forutsetninger for fysiske museumsbesøk. Dette betød også endringer i museenes inntektsmuligheter. En del museer så seg nødt til å permittere sine formidlere, mens andre valgte å la dem få prøve seg fram i nye digitale formater. Hva lærte vi så av Koronatiden? Og hvordan blir ‘den nye normalen'. Er det mulig å tjene penger på digital museumsformidling? Disse problemstillingene vil også bli tatt opp på webinaret den 4. november.

Bidragsytere på webinaret vil være ledere fra hele ABM-sektoren, Kulturrådet og andre interessenter.

Se Facebook-arrangement her.

Program

Velkommen v/Ole Jakob Furset, Kulturrådet

Digitalisering: Fra tallkoding til digital transformasjon. Verktøy for virksomhetsforbedring v/Bård Bie Larsen, Kulturrådet

Museene som digitale formidlere v/Liv Bjelland, Kulturrådet

Erfaringer fra Korona-situasjonen i museene i Europa v/Julia Pagel, NEMO

Norske museers respons på Korona- situasjonen v/Liv Ramskjær, Norges Museumsforbund

Kulturøkonomi v/Roger Johansen, Kulturrådet

Panelsamtale: Digital formidling – fra unntakstilstand til ny normal? Hva må til? Deltakere: Liv Ramskjær, Mona P. Bjerke, Frode Meinich, Hege Hauge Tofte, Roger Johansen og Ole Jakob Furset

Om samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Arkivverket for digitalsering/langtidslagring for museene v/Ole Jakob Furset og Bård Bie-Larsen, Kulturrådet

Digital langtidsbevaring av arkiv v/Kristin Jacobsen, Arkivverket

Digitalisering v/Jonny Edvardsen, Nasjonalbiblioteket

Digital langtidsbevaring v/ Svein Arne Solbakk, Nasjonalbiblioteket

Museene i Akershus sin opplevelse av prosessen med digitalisering – pilotprosjekt v/ Joanna Iranowska, Museene i Akershus

Digital infrastruktur v/Torgeir Forseth, KulturIT

Samtale med innlederne ledet av Ole Jakob Furset