Hopp til innhold

Webinar: Spectrum 5.0 - lansering på norsk

Kulturrådet inviterer til digitalt lansering av Spectrum 5.0 på norsk 24. november. Arrangementet er en del av Kulturrådets serie med museumswebinarer høsten 2020.

Se opptak av webinaret her.

24. november 2020 kl. 14:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt møte

Kulturrådet

Strømmes

Kulturrådet er stolte av å kunne presentere den norske utgaven av Spectrum 5.0. I den anledning har vi invitert vi museumsledere, -fagfolk og ikke minst en IT-utvikler for å bidra med sine erfaringer med bruk av Spectrum i ulike sammenhenger.   

Standarder kommer i ulike former. Noen er som meteren, verken mer eller mindre. Andre er veiledende, rundere i kanten og gjelder for hele fagfelt, som Spectrum. Alle standarder skal gjøre det enklere å samarbeide og kommunisere, i bred forstand. Stikkontakter, togskinner og telefonladere er eksempler på ting som må standardiseres for å fungere.   

Spectrum støtter kommunikasjon og infrastruktur i museene, sørger for at et samlingsforvaltningssystem kan brukes ved flere museer, at en museumsorganisasjon kan ha meningsfylte samtaler om det de driver med, eller at fagpersoner kan jobbe i ulike museer uten alt for store vansker, fordi alle er innforståtte med hva museer gjør og hvordan. Brukt på alle nivåer i en organisasjon kan Spectrum knytte strategiske mål til daglig praksis, gi trygghet i ledelsen om at arbeidet utføres på rett måte og trygghet blant fagfolket om at deres virksomhet er godt forankret.   

I webinaret viser vi eksempler fra ulike museer på hvordan Spectrum blir brukt i museene. Kevin Gosling fra Collections Trust presenterer Spectrum 5.0 og vi viser den nye, norske versjonen ser ut. Ledere, fagfolk og IT-utviklere fra ulike museer i Norge vil bidra med sine erfaringer med blant annet bruk av Spectrum til strategisk ledelse, implementering av Spectrum i planarbeidet og bruk av prosedyrene i f.eks fellesmagasin.  

Målet er å vise hvordan Spectrum kan brukes gjennomgående i museet, fra strategisk ledelse til daglig praksis. Vi gir også informasjon om lansering av tre pakker som kan brukes til implementering. Pakkene lanseres av Kulturrådet på nyåret. Pakkene skal reflektere samme tilnærming som vi har i dette webinaret og fokusere på  

  • Spectrum som strategisk redskap for ledelsen  
  • Spectrum som rettesnor og verktøy ved koordinering og planlegging av samlingsforvaltningen  
  • Spectrum som praktisk verktøy, med forslag til arbeidsrutiner i den daglige forvaltningen av samlingene – belyst med eksempler på hvordan man kan bygge inn rutiner i bruk av systemer og veiledninger  

 

Se Facebook-arrangement her.

Program

Spectrum 5.0 v/Kevin Gosling, Collections Trust

Spectrum 5.0 på norsk v/Bård Bie-Larsen, Kulturrådet

Policy og planer – samlingsforvaltning og dokumentasjon i et ledelsesperspektiv v/Sven Inge Sunde, Anno museum

Spectrum, Primus og praksis i museene – systemstøtte for prosesser v/Anders Inderberg, KulturIT