Hopp til innhold

Kulturarven som mål, middel og motstandskraft

Riksantikvaren og Kulturdirektoratet inviterer til nasjonalt seminar om beredskap i museer, bibliotek og arkiv 16.-17. oktober i Oslo.

16. - 17. oktober 2024

Legg arrangementet i min kalender

Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsensgate 110, Oslo

Riksantikvaren og Kulturdirektoratet

Seminaret Kulturarven som mål, middel og motstandskraft skal belyse norske kulturinstitusjoners rolle i sammenheng med dette temaet. For hvilken funksjon og ansvar har museer, arkiv, bibliotek og andre i dette store bildet? Hvilke oppgaver utfører de som kan sees i sammenheng med beredskap? Og er de godt nok rustet mot mulige trusler og angrep? Hva kan kulturinstitusjonene gjøre for å være forberedt? Hva forplikter de seg til å gjøre?

På seminaret skal spørsmålene ovenfor sees spesielt i sammenheng med Unescos konvensjon om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt (1954) og annen konvensjon (1999) og Unescos konvensjon av 1970 om tiltak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander. Seminarets arrangører, Riksantikvaren og Kulturdirektoratet, spiller en sentral rolle i oppfølgingen og av disse konvensjonene, som handler om å beskytte kulturarv mot angrep, ødeleggelse, tyveri og ulovlig omsetning så vel i freds- som i krigstid. Direktoratene er likevel ikke alene om dette ansvaret, da konvensjonene er internasjonale forpliktelser som forplanter seg til både regionalt og lokalt nivå, slik den nasjonale totalberedskapens ansvarsprinsipper for beredskap også gjør.

Ved å belyse og diskutere kulturarv både som mål, middel og motstandskraft, håper vi også å kunne belyse og diskutere beredskap fra ulike vinklinger, og med det oppnå seminarets følgende mål:

  • Styrke kulturinstitusjonenes forståelse av trusselbilder og erkjennelse av mulige trusler;
  • Styrke kulturinstitusjonenes bevissthet om at de har en plass, rolle og ansvar i det totale beredskapsarbeidet;
  • Utveksle informasjon og kunnskap om beredskapsløsninger og -behov i kulturinstitusjonene, for med det å få indikasjoner på hvordan vi alle best kan jobbe videre.

Program og påmeldingsinformasjon kommer.