Hopp til innhold

Søknadsfrist for Norsk kulturfond

Søknadsfrist for støtteordninger under Norsk kulturfond er 2. desember 2022 kl. 13:00.

2. desember 2022 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Se støtteordninger for Norsk kulturfond

Kontaktpersoner og support

Ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen du skal søke dersom du har faglige spørsmål om søknaden. Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.  

Nye søknadsskjemaer

Kulturrådet har gått over til søknadsskjemaer i Altinn. Det betyr at du må ha elektronisk ID og ta deg ekstra god tid med søknaden denne gangen.

Her kan du lese mer om pålogging og tilganger i Altinn

Om Norsk kulturfond

Norsk kulturfond har som oppgave å stimulere nyskapende kunst- og kulturaktivitet, og formidle kunst- og kulturverdier til så mange som mulig. Norsk kulturråd fordeler midlene ut fra faglig og kunstnerlig skjønn i samsvar med formålet til Kulturfondet.

Privatpersoner, organisasjoner og ulike institusjoner kan søke tilskudd innenfor områdene litteratur og tidsskrift, musikk, billedkunst og kunsthåndverk, scenekunst, kulturvern, rom for kunst/kulturarenaer, tiltak med tverrfaglig innhold og andre tiltak som faller inn under fondet sitt formål. Det blir lagt vekt på tiltak som medvirker til å realisere et kulturelt og kunstnerlig mangfold.

Slik behandles søknaden til Kulturfondet