Hopp til innhold

Søknadsfrist for Statens stipend for kunstnere for 2025

Stipendordningene skal legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Stipendene blir utlyst med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettforslaget for 2025.

15. oktober 2024 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Det skal fylles ut ett skjema for samtlige stipendsøknader innenfor samme kunstnergruppe. Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Søk kunstnerstipend

På denne siden finner du også mer informasjon om søknadsskjema, frister, svar, rapportering og mye mer. 

Følgende stipendordninger lyses ut:

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

Diversestipend

Diversestipend for nyutdannede kunstnere

Stipend for etablerte kunstnere

Stipend for seniorkunstnere

Merk at det normalt er relativt få stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere ledige for tildeling hvert år. Tidspunkt for oppstart av et eventuelt stipend vil variere da dette avhenger av når den aktuelle stipendhjemmelen blir ledig. Informasjon om tidspunkt for oppstart vil bli gitt ved tildeling.

Brukerstøtte

Husk å les alle informasjon om hvordan man fyller ut søknadsskjema eller hvordan de ulike ordningene er innrettet. Har du spørsmål du ikke finner svar på eller synes det er vanskelig å plassere ditt kunstnerskap innenfor våre kunstnergrupper – ta kontakt med kunstnerstipend@kulturradet.no 

Trenger du hjelp til å løse tekniske utfordringer med søknaden eller innlogging i Altinn, kan du ta kontakt med oss på brukerstøtte. 

Se brukerstøtte

Slik behandles søknaden til Statens kunstnerstipend