Hopp til innhold

Søknadsfrist for Statens stipend for kunstnere for 2021

Stipendordningene skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Stipendene blir utlyst med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettforslaget for 2021.

16. oktober 2020 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Det skal fylles ut ett skjema for samtlige stipendsøknader innenfor samme kunstnergruppe. Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Søk kunstnerstipend

Følgende stipendordninger lyses ut:

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

Diversestipend

Diversestipend for nyutdannede kunstnere

Stipend for etablerte kunstnere

Stipend for seniorkunstnere

Merk at det normalt er relativt få stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere ledige for tildeling hvert år. Tidspunkt for oppstart av et eventuelt stipend vil variere da dette avhenger av når den aktuelle stipendhjemmelen blir ledig. Informasjon om tidspunkt for oppstart vil bli gitt ved tildeling.

Brukerstøtte

Har du spørsmål du ikke finner svar på eller et prosjekt du synes det er vanskelig å plassere innenfor våre støtteordninger – ta kontakt med en av Kulturrådets saksbehandlere. Velg den som jobber med det fagområdet eller den støtteordningen du tror ligger nærmest prosjektet ditt. Vedkommende saksbehandler vil eventuelt hjelpe deg videre til rett person.

Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.  

Slik behandles søknaden til Statens kunstnerstipend