Hopp til innhold
Boklansering

Tidsånd og åndenød - Kulturtidsskriftene i Norge

Kulturrådet inviterer til lansering av boka Kulturtidsskriftene og til debatt om kulturtidsskriftenes tilstand, utfordringer og betydning.

Marit Roland, Paper Drawing # 21. Galleri BOA, Oslo, 2017. ©Marit Roland

Marit Roland, Paper Drawing # 21. Galleri BOA, Oslo, 2017. ©Marit Roland

2. mars 2018 kl. 09:30 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

Litteraturhuset i Oslo

Kulturrådet

Kulturtidsskriftene har lenge hatt en viktig funksjon i den politiske og kulturelle offentligheten i Norge. De har vært arenaer for kritisk refleksjon, opplysning og debatt om aktuelle kultur- og samfunnsspørsmål, og slik – har det blitt hevdet – har de bidratt til å formidle tidsånden gjennom ulike historiske epoker. Er dette fremdeles situasjonen for kulturtidsskriftene?

Kulturtidsskriftene har alltid vært preget av svak økonomi. I de senere årene har dessuten endringer i medielandskapet bidratt til å øke presset mot kulturtidsskriftenes egenart. Hvilke konsekvenser har dette for de mer dyptpløyende tekstsjangrene som karakteriserer kulturtidsskriftene, og – i neste omgang – for den offentlige debatten? Betyr dette at tidsåndens formidlere lider åndenød, eller er kulturtidskriftene fremdeles en livskraftig publiseringsform?

På oppdrag fra Norsk kulturråd har Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen, Bjarne Riiser Gundersen og Audhild Gregoriusdotter Rotevatn fra Høgskolen i Volda utredet kulturtidsskriftene i Norge. I den forbindelse inviteres det til boklansering og seminar for å belyse kulturtidsskriftenes betydning, tilstand og utfordringer. Hva er kulturtidsskriftenes egenart og funksjon i den offentlige samtalen? Hvordan forstår kulturtidsskriftenes seg selv, og hvordan kommuniserer de med sine lesere? Hvilke utfordringer står kulturtidsskriftene overfor i dag, og hvordan ser det norske tidsskriftfeltet ut fra et europeisk perspektiv? Les mer om bokens innhold under.

 

Meld deg på arrangementet her

Påmeldingsfrist: 27. februar

program

09.30: Kaffe, enkel servering

10.00: Velkommen ved Jorunn Veiteberg, Norsk kulturråd

10.10: Presentasjon av boka Kulturtidsskriftene ved Paul Bjerke og Lars J. Halvorsen, Høgskulen i Volda

11.00: Kommentar ved Eirik Vassenden, Universitetet i Bergen

11.30: Kommentar ved Carl Henrik Fredriksson, skribent og tidligere redaktør for Eurozine

12.00: Lunsj

12.45: Tidsskriftenes selvforståelse, metode og formidling

  • Vagant – Audun Lindholm
  • Syn og Segn – Knut Aastad Bråten
  • Melk – Martine Johansen

13.45: Tidsskriftene og leserne
Samtale ledet av Cathrine Sandnes. Deltagere: Bente Riise, Tidsskriftforeningen, Mariann Schjeide, leder Norsk Bibliotekforening og Christian Kjelstrup, redaktør Samtiden.

14.45: Tiden og veien – hva gjør Kulturrådet nå?, Arne Vestbø, Norsk kulturråd

15.15: Slutt

Moderator for seminaret: Cathrine Sandnes

Om boka

Kulturtidskriftene (red. Paul Bjerke og Lars Julius Halvorsen) gir en bred analyse av norske kulturtidsskrift og situasjonen på kulturtidskriftfeltet. Boka gjør rede for tidsskriftenes betydning for det offentlige ordskiftet og innenfor ulike deler av kunsten og kulturen, og den viser hvordan kulturtidsskriftene som felt er påvirket av utviklingen innenfor både mediebransjen og de ulike kunstfeltene. Boka baserer seg på intervjuer med sentrale aktører, en spørreundersøkelse, tidligere studier og innholdsanalyser av artikler i kulturtidsskrift og aviser.

 

I følge Bjerke og Halvorsen karakteriseres kulturtidsskriftene av en kombinasjon av bestemte egenskaper. For det første har kulturtidsskriftene en bestemt funksjon: De beskriver tidsånden. For det andre er de preget av en bestemt form: Det personlige essayet. Og for det tredje har kulturtidsskriftene et bestemt formål: De må stå for noe. Kulturtidsskriftene definerer tre typer kulturtidsskrift: samfunnstidsskrift, allmenne kunsttidsskrift og ettfeltstidsskrift. Denne inndelingen danner utgangspunktet for en undersøkelse av hvordan redaksjonene er organisert, hvordan det redaksjonelle arbeidet foregår og hvilke sjangre som er dominerende. Boka undersøker hvilke forskjeller det er mellom tidsskriftene og avisene, og den drøfter hvilken betydning valg av publiseringsplattform – digital eller papir – har for det redaksjonelle arbeidet på den ene siden og for innholdet på den andre. Endelig gir boka en oversikt over økonomiske forhold, og den belyser hvordan økonomien påvirker kulturtidsskriftenes stabilitet, kvalitet og behovet for støtte fra eiere, Kulturrådet og andre kilder.

 

Kulturrådet gir støtte til kulturtidsskrifter gjennom ulike ordninger. I Kulturtidsskriftene gjøres det rede for hvordan støtten forvaltes og fordeles, og for hvordan støtteordningene påvirker tidsskriftfeltet. Avslutningsvis gis det en vurdering av hvordan støtteordningene kan utvikles og forbedres.

 

Kulturtidsskriftene utgis av Fagbokforlaget i samarbeid med Kulturrådet.