Hopp til innhold
Informasjonsmøte

Informasjonsmøte: utlysning til funksjonshemmedes historie og kulturarv

Med denne utlysingen ønsker Kulturrådet ved Faglig utvalg for kulturvern å gi pengestøtte til prosjekter som gir økt kunnskap om den norske funkishistorien.

1. november 2023 kl. 10:00 - 11:30

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

Funksjonshindrede er den største minoriteten i Norge. Forholdene for, erfaringene fra og holdningene til denne gruppen er i liten grad løftet fram i lyset. Funksjonshemmede er sjelden prioritert i allmenne historiske oversiktsverker, i museene og i kulturvernfeltet generelt. Temaområdet er lite dokumentert, og jo lenger tilbake i historien, desto færre er kildene.

Med denne utlysingen ønsker Kulturrådet ved Faglig utvalg for kulturvern å gi pengestøtte til prosjekter som gir økt kunnskap om den norske funkishistorien - om individers liv, om organisasjoners kamp, politikkutvikling og institusjonshistorie. Vi ønsker tiltak som kartlegger, dokumenterer, bevarer eller formidler ulike aspekter ved feltets historie og kulturarv helt fram til i dag.

Påmelding

Har du tilretteleggingsbehov, kan det oppgis i påmeldingsskjemaet.

Vi håper flest mulig melder seg på for nærmere informasjon og eventuelle spørsmål.

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 18. oktober