Hopp til innhold

Kulturarvåret 2018

I år skal kulturarven i Noreg feirast i forbinding med det europeiske kulturarvåret 2018. Det europeiske kulturarvåret 2018 er initiert av EU-kommisjonen og vert markert over heile Europa. Dei ulike europeiske landa kjem i løpet av året til å gjennomføra ei rekkje aktivitetar med mål om at alle skal få moglegheit til å bli betre kjent med europeisk og nasjonal kulturarv.