Hopp til innhold

Kulturøkonomi

Hvordan ser verdikjedene i kulturøkonomien ut? Hvordan når kunst- og kulturuttrykkene et større marked? Og hvilke virkemidler skal til for å øke inntektsgrunnlaget i kultursektoren? Dette er noen av temaene Kulturdirektoratets kulturøkonomiprosjekt skal se på.

Gjennom blant annet analyser, utviklingsprogram og prøveprosjekter skal kulturøkonomiprosjektet jobbe for å frembringe kunnskap om arbeidet med salg, distribusjon og formidling i kunst og -kultursektoren. Formålet med prosjektet er å legge til rette for at Kulturdirektoratet i større grad kan bidra til aktører i kunst- og kultursektoren styrker sitt inntektsgrunnlag og for at kunst og kultur kan nå ut til et større og bredere marked.

Her kan du lese mer om kulturøkonomiprosjektet