Hopp til innhold

Rapportering - Statens kunstnerstipend

Alle stipendmottakere skal rapportere på mottatt stipend. Her finner du rapportskjema, informasjon om rapportfrister og hva rapport skal inneholde. Rapportering til Kulturdirektoratet skal skje fra plattformen Altinn. Når rapporteringsfristen nærmer seg vil du få et varsel via Altinn om at du må logge inn der for å levere rapport. 

Forskriften for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere pålegger personer som er tildelt garantiinntekt eller kunstnerstipend å sende rapport om bruken av stipendet/garantiinntekten. Rapportering skal skje på fastsatt skjema og til fastsatt tidspunkt. Dersom rapporteringsplikten ikke overholdes, stanses utbetaling av stipend/garantiinntekt inntil rapport er innsendt. Garantiinntektsinnehavere og stipendiater som unnlater å sende inn rapport, kan miste retten til å opprettholde stipend og garantiinntekt, og hele eller deler av stipendet/garantiinntekten kan kreves tilbakebetalt. Slike forhold vil også kunne få betydning for eventuell tildeling av nye stipend.