Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden kom det inn 114 søknader. To søknader er avvist på administrativt grunnlag og fem søknader er trukket av søker. Fire søknader får utsatt behandling, mens én søknad sendt inn til festivalordningen skal behandles. Totalt ble 104 søknader behandlet, hvor av 55 fikk støtte.

Runden preges i stor grad av søknader fra helårsarrangører, både mindre konsertarrangører og større, mer etablerte klubber, festivaler, scener og andre spillesteder. Søknadene representerer flere sjangre med hovedvekt innen populærmusikk, klassisk, jazz og blues, og alle landets fylker er representert. Kun litt over en tredjedel av søknadene er fra helårsarrangører, og søknadsbunken vitner om en stadig profesjonalisering av disse.

25 av søknadene omhandler festivaler, hvorav én er show case-festival/bransjetreff og fem er endagsfestivaler. Den reviderte festivalordningen skal nå ta ansvar for hele festivalfeltet, og de innkomne festivalsøknadene til arrangørordningen er derfor behandlet med et blikk til begge ordninger. I arrangørordningens formaliserte retningslinjer, som trer i kraft fra runde 4-2017, er avgrensningen mellom arrangør- og festivalordningen tydeliggjort, og fra 4. tildeling 2017 gis det kun unntaksvis tilskudd fra arrangørordningen til festivaler. Fire av søknadene om tilskudd til festivaler som kom inn til arrangørordningen denne runden, behandles sammen med resten av søknadene som kom inn til festivalordningen. Disse får dermed utsatt behandling, og vedtas i runde 4. Én av søknadene som kom inn til festivalordningen er en endagsfestival i 2017, og behandles derfor på arrangørordningen. Av de 17 søknadene fra festivaler som behandles denne runden, fikk fem bevilgning, til sammen på kr 430 000.

Ni av søknadene denne runden er fra kulturhus, hvor av seks har fått bevilgning. Etter omleggelsen av Rikskonsertene har arrangørordningen fått et større ansvar for slike søknader, og søknadene fra kulturhus er vurdert ut ifra en bevissthet om dette ansvaret, i tillegg til de generelle retningslinjene for ordningen. Det kom inn ti søknader om tilskudd til enkeltkonserter, hvorav alle har fått avslag. Disse gis kun unntaksvis tilskudd til slike tiltak på ordningen, da langsiktige prosjekter prioriteres.

Mange av tilskuddene er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Dette er fordi mange av arrangørene ønsker å arrangere konserter med både profesjonelle utøvere og amatørmusikere. Arrangørordningen ønsker å stimulere det profesjonelle musikklivet, og prioriterer derfor denne delen av virksomheten hos disse arrangørene. Av samme grunn er søknader fra amatørmiljøer avslått. Dette er prosjekter som svært sjelden prioriteres, da den kunstneriske kvaliteten ikke er tilstrekkelig høy.

Vedtatt sum er basert på en vurdering av budsjett og omfang. I de tilfellene der budsjettet er vurdert til å være realistisk, er søknadssummen innfridd, med mindre det er tilrådt en øremerking av tilskuddet til en bestemt del av prosjektet.

Barn og unge

Utvalget har sett særlig etter prosjekter rettet mot barn og unge. Av de innkomne søknadene er det kun seks prosjekter som i sin helhet er rettet mot barn og unge. I tillegg omhandler søknaden som er flyttet fra festivalordningen et barnetiltak. To av søknadene som er rettet mot barn og unge har fått bevilgning. To av søknadene som retter seg i helhet mot barn og unge, utsettes og behandles sammen med festivalsøknadene.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader behandlet: 104

Søknadssum: 19 620 876

Antall tildelinger: 55

Tildelingssum: 5 166 000

 

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte – musikk blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 6. - 7.9.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AMP MUSIC & RECORDS AS BYJAZZ - Høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 70000 6.9.2017 Avslått 0 Andreas Løken Taklo Haarkloujubileum 2017 - Konsertar under Haarkloujubileum 2017 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2017 250000 6.9.2017 Avslått 0 ARCTIC TROMBONE FESTIVAL Arctic trombone festival 2017 - Høst 2017 Flere sjangre musikk Troms 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 ASKIM KULTURHUS AS Askim Kulturhus - november 2017 til mars 2018 Flere sjangre musikk Østfold 2017 45050 6.9.2017 Avslått 0 ASKIM KULTURHUS AS Askim Kulturhus - november 2017 til mars 2018 Flere sjangre musikk Østfold 2018 66050 6.9.2017 Avslått 0 AUDIOLAND AS Sami Music Week 2018 - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Finnmark 2018 120000 6.9.2017 Avslått 0 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Bandonarun-Tango con Amigos - Haust 2017 Verdensmusikk Oppland 2017 118000 6.9.2017 Avslått 0 BEON MUSIC BAMMUT PEDERSEN Beon Music Skt. Hans Feiring Phaxe Live - 22.06.2017 - 23.06.2017 Flere sjangre musikk Rogaland 2017 4000 6.9.2017 Avslått 0 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - 2017-2019 Verdensmusikk Akershus 2018 240000 6.9.2017 Avslått 0 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - 2017-2019 Verdensmusikk Akershus 2019 270000 6.9.2017 Avslått 0 BØMLO KULTURHUS KF Jazz&bok - Haust 2017-Haust 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2018 80000 6.9.2017 Avslått 0 BØMLO KULTURHUS KF Jazz&bok - Haust 2017-Haust 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 80000 6.9.2017 Avslått 0 CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Den nordiske filmmusikkfestivalen - 2017-2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2017 250000 6.9.2017 Avslått 0 CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Den nordiske filmmusikkfestivalen - 2017-2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 250000 6.9.2017 Avslått 0 CHRISTIAN MEAAS SVENDSEN Label-kveld mm på Kunstnernes hus - Konserter på Kunstnernes hus, oktober 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 40000 6.9.2017 Avslått 0 FOREININGA TROLLROCK Trollrock - 27.-29.juli 2017 Populærmusikk Oppland 2017 250000 6.9.2017 Avslått 0 GJØVIK SPELMANNSLAG Gjøvik spelmannslag Krydderkonserter - 07.09.2017 - 15.12.2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2018 32000 6.9.2017 Avslått 0 GULLEVENTS AS GullEvents AS - Gulljazz - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 900000 6.9.2017 Avslått 0 GULLEVENTS AS GullEvents AS - Gulljazz - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 900000 6.9.2017 Avslått 0 Hanne Rendal Tverlandskoret - juni 2017 Populærmusikk Nordland 2017 10000 6.9.2017 Avslått 0 Johan Frøvik Egdetveit Kåkånomics konsertprogram - November 2017 Flere sjangre musikk Rogaland 2017 65000 6.9.2017 Avslått 0 KBL MUSIC Ken-Børre Langås Folk i Langåsen - 16.07.17 - 24.07.17 Populærmusikk Telemark 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 KJELLERN STUDENTPUB Sukkerhuset Scene - Høst 2017 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2017 15000 6.9.2017 Avslått 0 KONSERTFORENINGA Konsertforeningas lunsjkonserter - Høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 20000 6.9.2017 Avslått 0 KORET OSLO Ø Koret Oslo Ø - Høst 2017 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2017 13000 6.9.2017 Avslått 0 KULTURBRUKET HARESTUA Sagstokk 2017 - 2017 Flere sjangre musikk Oppland 2017 80000 6.9.2017 Avslått 0 LAAGENDELTA BLUESKLUBB Laagendelta Bluesklubb - 01.06.2017 - 31.12.2017 Flere sjangre musikk Oppland 2017 40000 6.9.2017 Avslått 0 LOFOTEN JAZZKLUBB LofotJAZZ - Høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2017 170000 6.9.2017 Avslått 0 MANDAL KOMMUNE Mandal kommune " Mandal 360" - 01.01.2018 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2018 220000 6.9.2017 Avslått 0 MOUNT EVENT AS Mount - Konsertserie høst 2017 - Høst 2017 Populærmusikk Hordaland 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 MUSIC ARTIST DRAMA ENTERTAINMENT AS Den Hemmelige Festen - 2017 Populærmusikk Hordaland 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 MUSIC ARTIST DRAMA ENTERTAINMENT AS Den Hemmelige Festen - 2017 Populærmusikk Hordaland 2018 125000 6.9.2017 Avslått 0 MUSIC ARTIST DRAMA ENTERTAINMENT AS Den Hemmelige Festen - 2017 Populærmusikk Hordaland 2019 150000 6.9.2017 Avslått 0 ORGANISASJONEN AMATØREN Organisasjonen Amatøren - 2017-2018 Flere sjangre musikk Oslo 2017 150000 6.9.2017 Avslått 0 ORKDAL JANITSJAR Orkdal Janitsjar - Juni 2017 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2017 36000 6.9.2017 Avslått 0 OSFEST AS Osfest 2017 - 2017 og 2018 Populærmusikk Hordaland 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 OSLOFOLK OsloFOLK: Folk på Torsdag 2017 - 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2017 160000 6.9.2017 Avslått 0 PARKTEATRET SCENE AS Parkteatret Scene 15 år - september 2017 Flere sjangre musikk Oslo 2017 300000 6.9.2017 Avslått 0 PAUL OKKENHAUG-SELSKAPET SA Okkenhaug 2018 - arv i nytt landskap - 1.1.2018-31.12.2018 Flere sjangre musikk Nord-Trøndelag 2018 200000 6.9.2017 Avslått 0 REKORDFESTIVALEN Rekordfestivalen - 2017 Populærmusikk Aust-Agder 2018 80000 6.9.2017 Avslått 0 REKORDFESTIVALEN Rekordfestivalen - 2017 Populærmusikk Aust-Agder 2019 80000 6.9.2017 Avslått 0 ROCKEKLUBBEN I PORSGRUNN Rockeklubben i Porsgrunn - Høst 17 og vår 18 Flere sjangre musikk Telemark 2018 80000 6.9.2017 Avslått 0 ROCKEKVELD LIVE AS Rockekveld Live - Høst 2017 Populærmusikk Vestfold 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 RUNE HILDE INVEST AS Austringen brygge - 9.juli 2017 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2017 22000 6.9.2017 Avslått 0 RÅDE VOKALENSEMBLE Råde Vokalensemble - 01.08.2017 - 01.10.2017 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2017 10000 6.9.2017 Avslått 0 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FAKULTETSFORENING Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening - 1.8.2017-31.12.2017 Flere sjangre musikk Oslo 2017 25000 6.9.2017 Avslått 0 SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF Sandnes kunst og kulturhus KF - 01.02.2017 - 11.11.2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2017 30000 6.9.2017 Avslått 0 SOLVÆRØYAN UIL Solværøyan U.I.L - Skjærgårdsdagan 2017 Populærmusikk Nordland 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 STIFTELSEN FRYDENLUND Stiftinga Frydenlund - 2017-2018 Flere sjangre musikk Oppland 2018 120000 6.9.2017 Avslått 0 STIFTELSEN THORA Stiftelsen Thora / Thora operakor - Rossini: Petite messe solennelle Melhus kirke 2017 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2017 20000 6.9.2017 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN FolkJazzScena i Nord-Trøndelag 2018 - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nord-Trøndelag 2017 300000 6.9.2017 Avslått 0 STIFTINGA TELEMARKFESTIVALEN Bø Rytmisk Scene - Haust 2017 Flere sjangre musikk Telemark 2017 42250 6.9.2017 Avslått 0 STORMEN KONSERTHUS BODØ KF Stormen Kvartettserie Bodø - 19.10.17 - 22.03.18 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 50000 6.9.2017 Avslått 0 Sunniva Lotte Wormsen Sommerkonsert i Beiarn - 2017-2019 Flere sjangre musikk Nordland 2017 15000 6.9.2017 Avslått 0 Sunniva Lotte Wormsen Sommerkonsert i Beiarn - 2017-2019 Flere sjangre musikk Nordland 2018 15000 6.9.2017 Avslått 0 Sunniva Lotte Wormsen Sommerkonsert i Beiarn - 2017-2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 15000 6.9.2017 Avslått 0 THE NORWEGIAN AFRICAN SOCIETY OF ART (NASA) NASArt Festival - NASArt Festival Høst 2017 Verdensmusikk Oslo 2017 325000 6.9.2017 Avslått 0 Thea Ulstad Olsen Jazzpurk - høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 7000 6.9.2017 Avslått 0 Trond Egeland Sandnes Rockeklubb - 19.08.2017 - 22.06.2018 Populærmusikk Rogaland 2018 50000 6.9.2017 Avslått 0 TRONDHEIM KONSERTKOLLEKTIV Trondheim Konsertkollektiv - Høst 2017 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2017 65000 6.9.2017 Avslått 0 UKA-17 UKA-17 - 5. oktober 2017 - 29. oktober 2017 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2017 25000 6.9.2017 Avslått 0 UNGDOMSGRUPPA Ungdomsgruppa - Høst 2017 Populærmusikk Vestfold 2017 30000 6.9.2017 Avslått 0 VILLA ÅMOT STEINAR GARMANN SØRLI Operafestivalen Mimi goes glamping - 01.07.2017 -31.11.2019 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2017 200000 6.9.2017 Avslått 0 VILLA ÅMOT STEINAR GARMANN SØRLI Operafestivalen Mimi goes glamping - 01.07.2017 -31.11.2019 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2018 200000 6.9.2017 Avslått 0 VILLA ÅMOT STEINAR GARMANN SØRLI Operafestivalen Mimi goes glamping - 01.07.2017 -31.11.2019 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2019 200000 6.9.2017 Avslått 0 VISER & LYRIKK I FLEKKEFJORD Viser og lyrikk i Flekkefjord - høst 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vest-Agder 2017 30000 6.9.2017 Avslått 0 VULKAN BOOKING AS Vulkan Arena Program høst 2017 Populærmusikk Oslo 2017 200000 6.9.2017 Avslått 0 ØSTERDØLENES SPELLMANNSLAG I OSLO Konsertforestilling - 02.09.2017 Flere sjangre musikk Oslo 2017 20000 6.9.2017 Avslått 0 Andreas R Meland Konsertserien LYD - Høst 2017 Flere sjangre musikk Rogaland 2017 50000 6.9.2017 Bevilget 50000 ANETTE CECILIE BJØRNENAK Foreningen Antikk Musikk - Sommer og høstsesongen 2017 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2017 70000 6.9.2017 Bevilget 70000 ASKER KULTURHUS Klassisk Serie Asker Kulturhus - Høst 2017 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2017 100000 6.9.2017 Bevilget 60000 AUST-AGDER MUSIKKRÅD Ung klassisk 2018 - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2018 50000 29.11.2017 Bevilget 40000 BERGENS KUNSTFORENING Utmark - Høsten 2017 Flere sjangre musikk Hordaland 2017 110000 21.9.2017 Bevilget 80000 BOMULDSFABRIKEN KUNSTHALL Pb 1898 - 2018 - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2018 115000 21.9.2017 Bevilget 70000 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - 2017-2019 Verdensmusikk Akershus 2017 210000 6.9.2017 Bevilget 50000 BØ JAZZKLUBB Bø jazzklubb konserter 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2018 300000 6.9.2017 Bevilget 250000 DAMA DI AS Halv ti på torsdag - Høst 2017 Populærmusikk Nordland 2017 70000 6.9.2017 Bevilget 60000 DANS FOR VOKSNE Dans for voksne-musikk/dans - 011017-011018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 240000 6.9.2017 Bevilget 70000 FJÆRA BLUESKLUBB Fjordblues 2017 - 2017 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2017 160000 6.9.2017 Bevilget 90000 Frank Kvarstein Bakgårds-/sommerkonserter, Arendal 2017 - 31.05-25.08 2017 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2017 100000 6.9.2017 Bevilget 100000 FRI FORM FRI FORM - vår 2018 - Våren 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 75000 6.9.2017 Bevilget 75000 GJØVIK SPELMANNSLAG Gjøvik spelmannslag Krydderkonserter - 07.09.2017 - 15.12.2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2017 31000 6.9.2017 Bevilget 50000 GLOBAL OSLO MUSIC Global Oslo Music Produksjoner - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 400000 6.9.2017 Bevilget 400000 HAMAR JAZZKLUBB Hamar Jazzklubb - høsten 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2017 80000 6.9.2017 Bevilget 70000 HAPPENING AS Cafe Mono - Høst 2017 Flere sjangre musikk Oslo 2017 200000 6.9.2017 Bevilget 100000 HEMNES JAZZFORUM Hemnes jazzforum - Høst 2017 Flere sjangre musikk Nordland 2017 120000 6.9.2017 Bevilget 100000 HISTORY DISPOSAL UNIT Audioglimt på Wrap - Høsten og vinteren 2017 Flere sjangre musikk Hordaland 2017 37000 6.9.2017 Bevilget 37000 Ingunn Stræte Lie Arrangement Fryd Scene hausten 2017 - Hausten 2017 Flere sjangre musikk Buskerud 2017 90000 6.9.2017 Bevilget 80000 JAKOB CHRISTIAN ZETHNER Villa Lunde Konserter - Sommer og Høst 2017 ( 25/6-14/10) Flere sjangre musikk Telemark 2017 143850 6.9.2017 Bevilget 80000 Jan Gulbrand Braaten Konsertserie i Eidsvoll-Jazz regi - Sommer - høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2017 73840 6.9.2017 Bevilget 70000 JOSEFINE VISESCENE Josefine Visescene - Høst 2017 Populærmusikk Oslo 2017 123000 6.9.2017 Bevilget 100000 KALOTTSPEL Kalottspel - Høst 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2017 80000 6.9.2017 Bevilget 80000 KJØPSVIK BLUESKLUBB Sementblues 2017 - 20. - 23. juli 2017 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2017 100000 6.9.2017 Bevilget 100000 KONSERTFORENINGA Blow Out! - Konsertserie - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 450000 6.9.2017 Bevilget 300000 KULTURHUSET FINNSNES Arvid Hanssen Festivalen 2017 - 01.10.-30.11.2017 Flere sjangre musikk Troms 2017 250000 6.9.2017 Bevilget 60000 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Barnebølgen og Nye Bølger - Høst 2017 Flere sjangre musikk Vestfold 2017 90000 6.9.2017 Bevilget 90000 MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Munkebusiness høsten 2017 Populærmusikk Aust-Agder 2017 45000 6.9.2017 Bevilget 40000 MUSIKKENS VENNER I MOSS OG OMEGN Musikkens venner Moss og Omegn - høstprogram 2017 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2017 32900 6.9.2017 Bevilget 30000 MUSIKKENS VENNER MANDAL Musikkens venner Mandal Konsertserie - Høst 2017 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2017 46800 6.9.2017 Bevilget 40000 MUSIKKHUSET AS Garage-konserter høsten 2017 - Høsten 2017 Flere sjangre musikk Hordaland 2017 300000 6.9.2017 Bevilget 100000 Ole Mofjell Fresh Sounds sommerkonserter 2017 - 1/7-1/8 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Utlandet 2017 40000 6.9.2017 Bevilget 40000 PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever konsertserie 2018 - 01.01.2018-15.12.2018 Populærmusikk Hordaland 2018 500000 6.9.2017 Bevilget 250000 REKORDFESTIVALEN Rekordfestivalen - 2017 Populærmusikk Aust-Agder 2017 80000 6.9.2017 Bevilget 80000 ROCKEKLUBBEN I PORSGRUNN Rockeklubben i Porsgrunn - Høst 17 og vår 18 Flere sjangre musikk Telemark 2017 80000 6.9.2017 Bevilget 80000 ROCKSLO ROCKSLO - Høst 2017 Populærmusikk Oslo 2017 50000 6.9.2017 Bevilget 30000 SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF Operacafé Sandnes kulturhus - 01.08.2017 - 31.12.2017 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2017 50000 6.9.2017 Bevilget 50000 SILDAJAZZENS VENNER Lørdagsjazzen - Høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2017 75000 6.9.2017 Bevilget 50000 SKIEN KOMMUNE Jazzfest Skien 2017 - Høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2017 150000 6.9.2017 Bevilget 100000 SKIENSJAZZDRAGET Skiensjazzdraget - høsten 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2017 70000 6.9.2017 Bevilget 70000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland Jazz - og Viseklubb - Høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2017 43500 6.9.2017 Bevilget 30000 STIFTELSEN FRYDENLUND Stiftinga Frydenlund - 2017-2018 Flere sjangre musikk Oppland 2017 35000 6.9.2017 Bevilget 100000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN La Boheme i Korskirken 2017 - høst 2017 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2017 200000 6.9.2017 Bevilget 100000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN FolkJazzScena i Nord-Trøndelag 2018 - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nord-Trøndelag 2018 375000 6.9.2017 Bevilget 375000 STORMEN KONSERTHUS BODØ KF Stormen Kvartettserie Bodø - 19.10.17 - 22.03.18 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2017 50000 6.9.2017 Bevilget 60000 STUDENTHUSET DRIV AS Studentsamfunnet Driv - Høsten 2017 Flere sjangre musikk Troms 2017 150000 6.9.2017 Bevilget 100000 STUDIO O AS Studio O - Høst 2017 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2017 49000 6.9.2017 Bevilget 49000 SUNNDAL JAZZKLUBB Sunndal Jazzklubb - Høst 2017 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2017 100000 6.9.2017 Bevilget 50000 Tine Surel Lange Ny Musikk Nordland - Høst 2017 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2017 139000 6.9.2017 Bevilget 50000 TRANSFORM TransformFOLK - høsten 2017 - 15.august - 31.desember Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2017 250000 6.9.2017 Bevilget 150000 Trond Egeland Sandnes Rockeklubb - 19.08.2017 - 22.06.2018 Populærmusikk Rogaland 2017 50000 6.9.2017 Bevilget 100000 TRONDHEIM JAZZFORUM Trondheim Jazzforum - 2018 - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 200000 6.9.2017 Bevilget 100000 TRONDHEIMFOLK Konsertprogram våren 2018 TrondheimFOLK - Våren 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 200000 6.9.2017 Bevilget 100000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzklubb - Vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2018 85400 6.9.2017 Bevilget 50000 VILLA KLASSISK Villa Klassisk/ Villa møllebakken - Høsten 2017 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2017 70000 6.9.2017 Bevilget 50000