Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 108 søknader på arrangørordningen denne runden, hvor av 48 er tildelt støtte. Hele 58% av de innsendte søknadene er helt eller delvis innvilget. Det er fortsatt en rekke festivaler som søker arrangørtilskudd, selv etter at ordningen har fått justerte retningslinjer som påpeker at festivaler kun unntaksvis vil bli prioritert på arrangørordningen.

En stor andel av søknadene er fra hovedstadsområdet eller Bergen. Disse to byene skiller seg ut med mange gode søknader og dermed større kamp om midlene. Allikevel har både Troms, Hedmark og Sogn og Fjordane lavere innvilgelsesprosent enn Oslo og Hordaland. Dette har sammenheng med at det er levert få søknader fra disse fylkene, og at et avslag gir stort utslag på statistikken. Verken Finnmark eller Nord-Trøndelag har levert noen søknader til arrangørordningen denne runden.

Denne runden kom det inn flere søknader fra arrangørmiljøer som bruker kulturhus som sin arena. Det var allikevel ingen søknader fra kulturhus, hvor kulturhuset selv er ansvarlig for programmeringen. Dette bryter med den positive trenden de siste rundene. Også antall søknader fra helårsarrangører har gått ned. Mens helårsarrangørene representerte hele 85% av søknadene forrige runde, sto de kun for 68% av søknadene denne runden. Planleggingshorisont og søknadsfrist kan være noe av årsaken til denne utviklingen, da mange stabile helårsarrangører søker for hele år, som oftest til første runde inneværende år eller fjerde runde foregående år. Som tidligere er innvilgelsesprosenten for disse søknadene vesentlig høyere enn for andre søknader. Jamfør retningslinjene for ordningen, skal arrangører med «et betydelig konsertomfang» prioriteres. Utvalget valgte allikevel å prioritere enkelte arrangører med jevnlig, men relativt lav aktivitet, da prosjektene ble vurdert til å være av særlig geografisk betydning eller særskilt kunstnerisk interessant. I de tilfellene der budsjettet er vurdert til å være realistisk, er søknadssummen forsøkt innfridd, med mindre tilskuddet er øremerket en bestemt del av prosjektet.

Hele 24 søknader denne runden er søknader som i sin helhet omhandler festivaler. Dette er en forholdsmessig øking fra forrige runde, og en lite ønsket utvikling. Tilskuddet til festivaler som er prioritert denne runden, er gitt bevilgning fra en rest av festivalavsetningen. Dette er ikke en praksis Kulturrådet ønsker å videreføre for fremtiden, og er et ledd i en opprydning mellom festival- og arrangørordningen. Flere søkere som har innlemmet både arrangørvirksomhet gjennom året og en mindre festival i én søknad er også innstilt på en samlet bevilgning til hele sin virksomhet fra arrangøravsetningen. Alle festivalene som har søkt arrangørordningen, er nå henvist til å søke festivalordningen om tilskudd for 2019 og årene fremover.

Mange av tilskuddene er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Dette er fordi mange av arrangørene ønsker å arrangere konserter med både profesjonelle utøvere og amatørmusikere. Arrangørordningen skal stimulere det profesjonelle musikklivet, og prioriterer derfor denne delen av virksomheten hos disse arrangørene. Av samme grunn er søknader som utelukkende omhandler amatørmusikere avslått. Dette er prosjekter som svært sjelden prioriteres, da den kunstneriske kvaliteten ikke er tilstrekkelig høy. Alle søknader som omhandlet enkeltkonserter/-arrangementer denne runden ble avslått.

I forhold til tidligere runder, har andelen søknader som i sin helhet er rettet mot barn og unge steget. Fire av de syv søknadene om tilskudd til barne- og/eller ungdomsprosjekter, ble tildelt støtte. Mange arrangører har en liten andel konserter for barn og unge, selv om de i hovedsak arrangerer konserter rettet mot et voksent publikum. Slike prosjekter regnes ikke som barne- og ungeprosjekter. Andelen konserter for denne målgruppen er derfor høyere enn disse fire tildelingene tilsier.

Arrangøravsetningen er økt med 5 411 000 kr i 2018. Fordi så mange festivaler som tidligere har fått arrangørtilskudd, nå er tilrådt tilskudd fra festivalavsetningen, er den reelle økingen av arrangøravsetningen enda større. Dette gir Kulturrådet et større handlingsrom for arrangørtilskudd.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 114 søknader kom inn til fristen. Av disse er seks søknader trukket av søker eller avvist administrativt. Totalt ble 108 søknader behandlet i utvalgsmøtet.

Søknadssum: 17 673 686 kr.

Antall tildelinger: 48

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte – musikk blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 15.5.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddVedtaksteksthidden
VINGER BLUES & ROCK CLUB Vinger Blues & Rock Club - vår 2018 Flere sjangre musikk Hedmark 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NORWAY ROCK LIVE Norway Rock Festival - 2018 Populærmusikk Vest-Agder 2018 200000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. FAUSKE BLUESKLUBB Saltenbluesen - 2018 Populærmusikk Nordland 2018 150000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - 2018 Flere sjangre musikk Hedmark 2018 131800 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BØLER SOKN Vinterstemning - Vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 15000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Bengt Johan Skullerud James Burton Konsert - Høst 2018 Populærmusikk Østfold 2018 100000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Søknader til turnévirksomhet rettes til Støtteordningen for musikere og musikkensembler. Hanne Iren Dahlen Åkerfallskonserten - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 11875 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. MB CLASSICS MB Classics - Opera Opus - vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2018 100000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Søknaden faller delvis utenfor arrangørordningens ansvarsområde. Søknad om produksjon og prøvedager kan rettes til Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk, mens søknad om støtte til turné rettes til Ordningen for musikere og musikkensembler. Anwar Mounir Bitar DRUM CLUB - Konsert med Dillinja 16 Mai 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 35000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Aust-Agder 2018 80000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Aust-Agder 2019 90000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Aust-Agder 2020 100000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING (BK) Bergens Kammermusikkforening - oktober 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 30000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises for øvrig til øvrige tilskudd gitt for 2018 (prosjektnumre 313757 og 325918). TAPAGE-SOUND TIJS HAM Blue Rinse - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 67500 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Motvind - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 60000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. HÅNDBALLKLUBBEN LANDSÅS Håndballklubben Landsås - 2018-2020 Populærmusikk Troms 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. HÅNDBALLKLUBBEN LANDSÅS Håndballklubben Landsås - 2018-2020 Populærmusikk Troms 2019 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. HÅNDBALLKLUBBEN LANDSÅS Håndballklubben Landsås - 2018-2020 Populærmusikk Troms 2020 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Musikkfestival - 2018 Verdensmusikk Hordaland 2018 200000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Musikkfestival - 2018 Verdensmusikk Hordaland 2019 230000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Musikkfestival - 2018 Verdensmusikk Hordaland 2020 250000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. PARK EVENT AS Parkbiografen - 2018 Flere sjangre musikk Telemark 2018 200000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser og dokumenterer ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad med fullstendige programplaner kan sendes inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli behandlet på nytt i neste runde. CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Den norske/nordiske filmmusikkfestivalen - 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 150000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Den norske/nordiske filmmusikkfestivalen - 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 150000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. KULTURGARASJEN AMG COMMUNICATION GENTILI Garasjefestival - 2018 Populærmusikk Oppland 2018 433385 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. KULTURGARASJEN AMG COMMUNICATION GENTILI Garasjefestival - 2018 Populærmusikk Oppland 2019 573700 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. KULTURGARASJEN AMG COMMUNICATION GENTILI Garasjefestival - 2018 Populærmusikk Oppland 2020 780700 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. OPERAKYSTEN OperaKysten - februar 2018-februar 2019 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2018 150000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. OPERAKYSTEN OperaKysten - februar 2018-februar 2019 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2019 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. BAKKEN Bakkefestivalen - 2018 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. KVEMMINGEN SPEL OG DANSARLAG Felemakarscenen - Hausten 2018/Vinteren 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 40000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneheld interessante moment, men belyser og/eller dokumenterer ikkje tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad med forbedra budsjett kan sendast inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli handsama på nytt i neste runde. KVEMMINGEN SPEL OG DANSARLAG Felemakarscenen - Hausten 2018/Vinteren 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 40000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneheld interessante moment, men belyser og/eller dokumenterer ikkje tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad med forbedra budsjett kan sendast inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli handsama på nytt i neste runde. GREGERS LIVE Gregers Live - 2018-2020 Flere sjangre musikk Hedmark 2018 250000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. GREGERS LIVE Gregers Live - 2018-2020 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 250000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Lillian Isaksen Voss Vandrarheim & Voss Musikkråd - juni-oktober 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 116801 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. EDRU LIVSSTIL ÅLESUND Sobra Scene - August 2018 - juni 2019 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 100000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. EDRU LIVSSTIL ÅLESUND Sobra Scene - August 2018 - juni 2019 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 100000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. FREDRIKSTAD ROCKABILLY FORENING Fredrikstad Rockabilly Forening - Mai 2018 Populærmusikk Østfold 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. FREDRIKSTAD ROCKABILLY FORENING Fredrikstad Rockabilly Forening - Mai 2018 Populærmusikk Østfold 2019 25000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. FREDRIKSTAD ROCKABILLY FORENING Fredrikstad Rockabilly Forening - Mai 2018 Populærmusikk Østfold 2020 25000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. BERGEN TEKNIKERSAMFUND Bergen Teknikersamfund - Bakgårdsfesten vår 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Dagfinn Magne Egeland Dagfinn Magne Egeland - vår 2018 og høst 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 20800 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller utenfor ordningens formål. Det vises til Kulturrådets støtteordning for musikere og musikkensembler. VOX ARCTICA Vox Arctica - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BLUESLAGET LOKST UTØVE Blueslaget lokst utøve - 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 150000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. LOFOTEN JAZZKLUBB Lofoten Jazzklubb - Høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 120000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser og/eller dokumenterer ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad med utfylt budsjett kan sendes inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli behandlet på nytt i neste runde. Kjersti Størdal Konsert på krabbefestival Atløy - juli 2018 Flere sjangre musikk Sogn og Fjordane 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. LARVIK BAROKK Larvik Barokk - Vinter Gloria - desember 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 300000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. SALT FORENING, KUNST OG KULTURPROSJEKTER JazzRamp - Høsten 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 95500 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser og/eller dokumenterer ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendes inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist (5. juni). Søknaden vil bli behandlet på nytt i neste runde. EIKANGER-BJØRSVIK MUSIKKLAG Eikanger-Bjørsvik Musikklag - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 400000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. Søknaden fell utanfor ordninga sitt føremål. Ein viser til Støtteordning for musikere og musikkensembler. 363 MOH 363 moh - 2018 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 15000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. FÆRDER KOMMUNE Soloppgangskonsert Verdens Ende - Juli 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2018 150000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - Progkjeller - Høst 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 46000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - Improverk - Høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 80000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. ARCTIC TROMBONE FESTIVAL Arctic trombone festival 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 80000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. ARCTIC TROMBONE FESTIVAL Arctic trombone festival 2018 Flere sjangre musikk Troms 2019 80000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. ARCTIC TROMBONE FESTIVAL Arctic trombone festival 2018 Flere sjangre musikk Troms 2020 100000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. OPPSAL GATEFEST Oppsal Gatefest 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 60000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. GLOPPEN MUSIKKFORUM Glopperock klubbfestival 2018 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2018 80000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. STIFTELSEN MUSICANORD OPUS XVI In Concert - Sommer 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 60000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. STIFTELSEN MUSICANORD OPUS XVI In Concert - Sommer 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 65000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. STIFTELSEN MUSICANORD OPUS XVI In Concert - Sommer 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 70000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Gunilla Irene Süssmann Lillenorge - Vår 2018 Flere sjangre musikk Utlandet 2018 500000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. GLÅMDAL KAMMERKOR Glamdal Kammerkor - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises til Aktivitetsmidlene for kor, som forvaltes av Norges korforbund. THE BRIDGE Norsk-Afrikanisk Kulturfestival 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 236000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for prioritering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. Gunnhild Hasund LÅT! - september 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. DRØBAK HAVNEBLUES Drøbak Havnefestival - juli 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2018 155797 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. Martin Miguel Almagro Tonne Jazz In Khartoum - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 149500 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Martin Miguel Almagro Tonne Jazz In Khartoum - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 159500 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Martin Miguel Almagro Tonne Jazz In Khartoum - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 169500 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. DOVREJUL Dovrejul 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 85000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Vannvogna - høsten 2018 Flere sjangre musikk Østfold 2018 450000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad med fullstendige programplaner for den omsøkte perioden kan sendes inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli behandlet på nytt i neste runde. Eirik Meling Havnes Bråkesund - September 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2018 45000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. STIFTELSEN TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL Stumfilmdager i Tromsø - 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 90000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. QUERINI AS Querinifest - 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 150000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag fra tidligere søknad opprettholdes. Søknad til samme prosjekt har blitt behandlet tidligere, og det foreligger ikke tilstrekkelig vesentlige endringer for ny vurdering. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. MONUMENT HENNING KARWOWSKI Monument - konsertserie 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 120000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises også til Støtteordningen for tverrfaglige tiltak. Ta kontakt med saksbehandler på denne ordningen for videre veiledning. TROMSØ JAZZFESTIVAL Tromsø Jazzfestival - barnekonserter august 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 155000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. WORKING CLASS HERO Working Class KIDS - Vår 2018 Populærmusikk Buskerud 2018 107000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. KULTURHUSET PÅ KAIEN AS Flytten - vår 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 50000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. WRIGHTEGAARDEN AS W/Kubb 2018 - Sommeren 2018 Flere sjangre musikk Telemark 2018 75000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fredrik Karwowski Stampen Søndagsjazz - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 126000 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. ALEXANDER AGA RØYNSTRAND Spelemannshelg på Rauhelleren - april 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 6500 15.5.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session konsertserie - høst 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2018 99000 15.5.2018 Bevilget 90000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Frank Kvarstein Bakgårds/sommerkonserter i Arendal - sommer 2018 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2018 100000 15.5.2018 Bevilget 100000 (Ingen tekst)  URIJAZZ JAZZKLUBB FOR TØNSBERGREGIONEN Urijazz - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2018 300000 15.5.2018 Bevilget 225000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere avholdt etter gjeldende søknadsfrist (02.03.2018). SKIENSJAZZDRAGET Jazzfest Skien 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2018 250000 15.5.2018 Bevilget 120000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. Kjellfred Dekko Fryd scene - Haust 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 75000 15.5.2018 Bevilget 75000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. NONFIGURATIV MUSIKK Nonfigurativ musikk - høst 2018-vår 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2018 112405 15.5.2018 Bevilget 150000 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. NONFIGURATIV MUSIKK Nonfigurativ musikk - høst 2018-vår 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 92405 15.5.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. SØRNORSK METALLFORUM Southern DisComfort - 2018 Populærmusikk Vest-Agder 2018 100000 15.5.2018 Bevilget 80000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. SØRNORSK METALLFORUM Southern DisComfort - 2018 Populærmusikk Vest-Agder 2019 100000 15.5.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. SØRNORSK METALLFORUM Southern DisComfort - 2018 Populærmusikk Vest-Agder 2020 100000 15.5.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. Liv Bernhoft Osa Liv Bernhoft Osa - Vår 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 10000 15.5.2018 Bevilget 10000 (Ingen tekst)  Anton Victorovitch Dymkov Kakaokonserter for barn Hurumsalen - høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 33954 15.5.2018 Bevilget 20000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. JAZZSIRKELEN 04 JAZZSIRKELEN - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 90000 15.5.2018 Bevilget 50000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere avholdt etter gjeldende søknadsfrist (02.03.2018), og gis under forutsetning av at en fullstendig liste over konserter med profesjonelle utøvere i tilskuddsperioden sendes og godkjennes av Kulturrådet. Peder Overvik Stuberg PØKK - konsertserie for impromusikk - Høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 60000 15.5.2018 Bevilget 50000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. BRASSWIND BrassWind - september 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 200000 15.5.2018 Bevilget 100000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. MUSIKKENS VENNER I KRISTIANSAND Musikkens Venner Kristiansand - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2018 30000 15.5.2018 Bevilget 30000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. KONSERTFOREININGA SOMMARLJOM Sommarljom - 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2018 105000 15.5.2018 Bevilget 70000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. TRASHPOP TrashPop - 2018 Populærmusikk Vest-Agder 2018 198000 15.5.2018 Bevilget 198000 Tilskuddet gis med forbehold om at manglende rapportering leveres og godkjennes. MUSIKKENS VENNER MANDAL Musikkens Venner Mandal - høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2018 45000 15.5.2018 Bevilget 45000 (Ingen tekst)  AKONSERTER PETTER ANDERSEN Akonserter Horten - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 90000 15.5.2018 Bevilget 90000 (Ingen tekst)  ØYVIND NYVOLL Ny Musikk Kristiansand - 2018 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2018 50000 15.5.2018 Bevilget 50000 Tilskuddet gis under forutsetning av at manglende rapporter sendes inn og godkjennes. MANDAL BLUESKLUBB Mandal Bluesklubb - 2018 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2018 31000 15.5.2018 Bevilget 31000 Tilskuddet gis med forbehold om at manglende rapportering leveres og godkjennes. GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter - Vår 2018 Populærmusikk Østfold 2018 200000 15.5.2018 Bevilget 40000 Tilskuddet øremerkes konserter som avholdes etter søknadsfristen. NES BLUES CLUB Nes Blues Club - Våren 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2018 53650 15.5.2018 Bevilget 30000 Tilskuddet gis til konserter som gjennomføres etter søknadsfristen (2. mars 2018). MAREN MYRVOLD Maren Myrvold - Høst/vinter 2018 og vinter/vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 35000 15.5.2018 Bevilget 40000 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. MAREN MYRVOLD Maren Myrvold - Høst/vinter 2018 og vinter/vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 35000 15.5.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. SØRF - SØRNORSK KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Sørveiv - 2018 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2018 250000 15.5.2018 Bevilget 120000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Vi gjør oppmerksom på at det fra og med 2019 skal søkes samlet tilskudd for konserter og seminarer fra festivalordningen til bransjetreff/showcasefestivaler. Søknadsfrist for 2019 er 5. juni 2018 kl. 13.00. KRISTINA SOCANSKI Konsertene på Disen Gård - Høst 2018 - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 30000 15.5.2018 Bevilget 30000 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. KRISTINA SOCANSKI Konsertene på Disen Gård - Høst 2018 - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 30000 15.5.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. VILL VILL VEST Vill Vill Vest - 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 550000 15.5.2018 Bevilget 250000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. SWING N SWEET JAZZCLUB Swing n Sweet Jazzclub - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2018 40000 15.5.2018 Bevilget 40000 Tilskuddet gis til konsertvirksomhet gjennomført etter søknadsfristen 2. mars 2018. OPERA TIL FOLKET Opera til barna - Høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 180000 15.5.2018 Bevilget 150000 (Ingen tekst)  NYMUSIKK NORDLAND nyMusikk Nordland - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 150000 15.5.2018 Bevilget 70000 Tilskuddet er øremerket konserter. KONSERTFORENINGA Femme Brutal - Høst 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 140000 15.5.2018 Bevilget 75000 (Ingen tekst)  MUSIKKENS VENNER TOMREFJORD Musikkens Venner Tomrefjord - 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 80000 15.5.2018 Bevilget 40000 (Ingen tekst)  KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - Høst 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 250000 15.5.2018 Bevilget 100000 Bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp pga begrensninger i Kulturrådets budsjettramme. Vi ber om å få tilsendt justert prosjektbeskrivelse med fastsatt konsertliste og oppdatert budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. RUNE PAULSEN INTRAACT PRODUCTIONS Konserter på Ysteriet Kro og Scene - 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 100000 15.5.2018 Bevilget 60000 Tilskuddet øremerkes konserthonorarer til profesjonelle utøvere. VESTVÅGØY KOMMUNE KULTUR, MILJØ OG NÆRING Kjernemelk - høst 2018-vår 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2018 40300 15.5.2018 Bevilget 89000 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. VESTVÅGØY KOMMUNE KULTUR, MILJØ OG NÆRING Kjernemelk - høst 2018-vår 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 49200 15.5.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. FAUSKO SKYSSTASJON AS Fausko Skysstasjon - 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 175000 15.5.2018 Bevilget 120000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Kors Kristiansand - 2018 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2018 130000 15.5.2018 Bevilget 60000 Tilskuddet gis for 2018, og øremerkes konserter som gjennomføres etter søknadsfristen (2. mars 2018). Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at konsertomfanget opprettholdes, og prosjektet gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Kors Kristiansand - 2018 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2019 120000 15.5.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for 2018, og øremerkes konserter som gjennomføres etter søknadsfristen (2. mars 2018). Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at konsertomfanget opprettholdes, og prosjektet gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Kors Kristiansand - 2018 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2020 110000 15.5.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for 2018, og øremerkes konserter som gjennomføres etter søknadsfristen (2. mars 2018). Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at konsertomfanget opprettholdes, og prosjektet gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. THE NORTH COUNTRY FAIR The North Country Fair - 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 55000 15.5.2018 Bevilget 55000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. STIFTELSEN OTTO-HUSET Stiftelsen Otto-huset - Høst 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 100000 15.5.2018 Bevilget 80000 Tilskuddet er øremerket honorarer til profesjonelle utøvere. STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kunsthuset Kabuso - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 120000 18.6.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle musikere avholdt etter søknadsfristen (02.03.2018). ÅLESUND KOMMUNE Mestermusikk - høst 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 60000 15.5.2018 Bevilget 50000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. IMPROBASEN Barnas Jazzcafé - Høsten 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 77800 15.5.2018 Bevilget 75000 (Ingen tekst)  NYMUSIKK BODØ NyMusikk Bodø - Høst 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 57240 15.5.2018 Bevilget 55000 (Ingen tekst)  AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger - 2018 Populærmusikk Rogaland 2018 100000 15.5.2018 Bevilget 80000 Tilskuddet gis til konsertvirksomhet med profesjonelle utøvere. VILLA ÅMOT AS Villa Åmot - 2018 Flere sjangre musikk Sogn og Fjordane 2018 100000 15.5.2018 Bevilget 90000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere avholdt etter gjeldende søknadsfrist (02.03.2018). KJEMPETROLL AS Kafe Skuret - vår-sommer 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 200000 15.5.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO Beethoven på 123 - november 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 80000 15.5.2018 Bevilget 50000 Etter ei samla vurdering av budsjett og omfang, føreset Kulturrådet at prosjektet/aktivitetane kan gjennomførast med den gitte løyvinga og i tråd med prosjektskildringa. JAMES WELBURN Lillehammer Experimental - høst 2018 - vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2018 32000 15.5.2018 Bevilget 20000 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. JAMES WELBURN Lillehammer Experimental - høst 2018 - vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2019 17000 15.5.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. JAKOB CHRISTIAN ZETHNER Villa lunde Konserter - sommer 2018 Flere sjangre musikk Telemark 2018 153000 15.5.2018 Bevilget 120000 (Ingen tekst)  HISTORY DISPOSAL UNIT Audioglimt Sesong III - Høsten og vinteren 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 37000 15.5.2018 Bevilget 37000 (Ingen tekst)