Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 136 søknader på arrangørordningen denne runden og 79 er tildelt støtte. Hele 58% av de innsendte søknadene er helt eller delvis innvilget. Arrangørordningens avsetning ble betydelig økt i 2018. Derfor har Kulturrådet kunnet etterkomme søknadssummene i større grad enn tidligere.

I vurderingen har bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan vært særlig vektlagt. Søknader til enkeltkonserter har konsekvent ikke blitt prioritert.

Det er fortsatt en rekke festivaler som søker arrangørtilskudd, selv etter at ordningen har fått justerte retningslinjer som påpeker at festivaler kun unntaksvis vil bli prioritert på arrangørordningen. Festivaler som har søkt arrangørordningen om tilskudd til festivaler i 2019, er behandlet sammen med resten av festivalordningen.

Ikke alle søkere viser et like stort kunstnerisk refleksjonsnivå og inntrykket er at visse sjangermiljøer er dårligere på dette enn andre. Det er visse fylker som ikke er godt nok representert i søknadsbunken. Det er også et inntrykk at ikke alle sjangre er like godt representert i programmeringen generelt. Videre er nivået på arrangørenes honorering av utøvere et stadig diskusjonstema og noen søkere budsjetterer urealistisk lavt med dette i sine budsjetter. På tross av dette representerer konsertarrangørene i Norge generelt, et imponerende stort og mangfoldig konserttilbud.

Det er også en del søknader som mangler helt avgjørende informasjon, som f.eks. programinnhold, som gjør det vanskelig å gjøre grundige faglige vurderinger. Vurderinger av søkernes historikk kan i flere tilfeller være avgjørende, men hvis historikken ikke oppdateres jevnlig er det vanskelig bl.a. å vurdere kunstnerisk utvikling. Kulturrådet skal videreutvikle søknadsskjemaene i 2019 slik at kvaliteten på søknadene høynes i fremtiden.

Det er flere søknader denne runden som er blitt vurdert som kunstnerisk interessante, men som har fått avslag fordi søknaden ikke redegjør godt nok for konsertprogram. Disse har også fått anledning til å søke igjen i 2019 med et mer detaljert program.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 149 søknader kom inn til fristen 4. september. Av disse ble en trukket fordi det var kommet inn to søknader til samme aktivitet/prosjekt. En søknad ble avvist da identisk søknad ble behandlet i forrige runde. 11 søknader ble overført til behandling på festivalordningen. 136 søknader ble behandlet.

Søknadssum: 37 312 393

Antall tildelinger (vedtak og tilrådinger): 79

Alle fylkene utenom Finnmark er representert i søknadsbunken. Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag er de eneste fylkene hvor ingen av søknadene er innstilt til bevilgning. Fordelt på landsdelene, ser antall søknader og bevilgninger slik ut:

Landsdel

Antall søknader

Bevilgninger

Innvilgelsesprosent

Nord-Norge

19

8

42 %

Trøndelag

11

6

55 %

Vestlandet

35

15

43 %

Østlandet

76

45

59 %

Sørlandet

8

5

63 %

77 av søkerne oppgir at formålet med aktiviteten er å henvende seg til barn og unge, enten som publikum, som deltagere/utøvere eller som målgruppe for kunnskapsutvikling. Mange oppgir at dette gjelder kun en liten del av søknaden og i flere tilfeller redegjøres det ikke for hvor stor del det kan være snakk om. 13 av søknadene er enten helt eller hovedsakelig rettet mot målgruppen og av disse er 3 innvilget støtte.

Kun en av søknadene arrangerer konserter med samiske utøvere og denne er bevilget støtte.

13 søkere gjennomfører helt eller delvis sine konserter på kulturhus og 11 av disse er innvilget støtte.

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte: 14. - 30.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 14. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddVedtaksteksthidden
Humay Gasimzade NEUAR New Music Ensemble - December 24 (2018) - Januar 2 (2019) Klassisk/samtidsmusikk Utlandet 2018 73500 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Humay Gasimzade NEUAR New Music Ensemble - December 24 (2018) - Januar 2 (2019) Klassisk/samtidsmusikk Utlandet 2019 73500 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. AMP MUSIC & RECORDS AS BYJAZZ Høst Vinter 2018 - BYJAZZ Høst Vinter 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 70000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. AMP MUSIC & RECORDS AS BYJAZZ Høst Vinter 2018 - BYJAZZ Høst Vinter 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 160000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. AMP MUSIC & RECORDS AS BYJAZZ Høst Vinter 2018 - BYJAZZ Høst Vinter 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 160000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. ÅS KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURSJEFENS ADMINISTRASJON Lyttelunsj - Høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 17000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. MJØSEN JANITSJAR Mjøsen Janitsjar - Høstkonsert Mjøsen Janitsjar 2018 Flere sjangre musikk Hedmark 2018 20000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - September 2018 - desember 2021 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 280000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - September 2018 - desember 2021 Flere sjangre musikk Hedmark 2020 290000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - September 2018 - desember 2021 Flere sjangre musikk Hedmark 2021 300000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. FÆRDER KOMMUNE Foajékonserter - høst 2018 - September-desember 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2018 160000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NARVIK BLUESKLUBB Narvik Bluesklubb - 2019 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2019 90000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NARVIK BLUESKLUBB Narvik Bluesklubb - 2019 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2020 90000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NARVIK BLUESKLUBB Narvik Bluesklubb - 2019 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2021 90000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. GAATHAUG MORTEN JOHAN KVANDAL 100 ÅR - Høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 70000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. Bård Einar Bonsaksen Musikk Musikk hjemme hos oss - Høst 2018 og Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 30000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Ole-Henrik Mohn Pettersen Staffan Wiliam Olsson - April-Mai 2019 Flere sjangre musikk Østfold 2019 50000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller utenfor ordningens formål. Det vises til Kulturrådets støtteordning for musikere og musikkensembler. Ingrid Vetlesen Opera + Pub på Kafé Strandhaven - September 2018-April 2019 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2019 75000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. SØRUM MUSIKKLAG Wilfred Heaton-konsert - Desember 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Akershus 2019 15000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. ANNA RÖGNVALDSDOTTIR Schola Sancta Cecilia - 08.12.18 til 29.05.19 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 34000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Anton Victorovitch Dymkov Kakaokonserter Hurumsalen vår 2019 - 09.02.2019-30.03.2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 30636 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. RISØR SKOLEMUSIKKORPS Risør Skolemusikkorps - 12-13 oktober 2018 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2018 10000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. Sigrid Johanne Olsson Randaberg kulturskole - Høsten 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 35000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. VÖLVUR DA Völvur - 2018-2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 20000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. VÖLVUR DA Völvur - 2018-2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 50000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. VESLEMØY'S MUSIQUE Berg Mordet på Minde - 20.-21.10.2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 100000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. ARCTIC VIBE AS Arctic Chamber Music Festival - 2018-2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 500000 30.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. LILLESALEN KONSERTSERIE Lillesalen Konsertserie - 07.09.18 - 30.09.18 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 50000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Brith Trude Rist Kafema - september2019-mai 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 150000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. HELENA TUSVIK ROSENLUND Perkula - Høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 77000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Karl Holte Aarø Jol i Mi Song - September-desember 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 45000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. CONTRASTO AS Contrasto - 25.-28.4.2019 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 200000 30.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. GRANBORG PRODUKSJONER LIV-KATHRINE NOME Helaftens konsert med Origami RepubliKa - 23. September. 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2018 36200 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. OPERAKYSTEN OperaKysten - "Cosi fan tutte" januar 2019 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2019 300000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - August-September 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 200000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. VESTOPPLAND KAMMERKOR Juleoratoriet av J. S. Bach - Høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2019 122000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det vises til tilskudd til Sinfonietta Innlandet for 2018 (prosjektnummer 313971). Det henvises også til Aktivitetsmidlene for kor, som forvaltes av Norges korforbund. BERGENS KUNSTFORENING Utmark, Bergen Kunsthall - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 200000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Institusjoner med fast årlig tilskudd skal som hovedregel ikke innvilges støtte fra Norsk kulturfond. SUNNDAL JAZZKLUBB Sunndal Jazzklubb - 2018-2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 150000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser og ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendes inn til Kulturrådet til neste aktuelle søknadsfrist. ALEXEY CHERKASOV Alexey Cherkasov - 24.01.2019 - 27.01-2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 118460 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - Vår 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 200000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad for hele 2019 med komplett program kan sendes inn til Kulturrådet til søknadsfristen i mars 2019. REIANES & MYRÅS AS Myrås og Vasshus Produksjoner - 4. september 2018 - 9. mars 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 100000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE Årsprogram 2019 - Våren og høsten 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 200000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Det vil ikke bli gitt nye tilskudd til søker før rapportering for tidligere tilskudd er sendt inn og godkjent. TOP OF THE WORLD INTERNATIONAL PIANO COMPETITION Pianomaraton - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 496700 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. TOP OF THE WORLD INTERNATIONAL PIANO COMPETITION Pianomaraton - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2020 496700 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. THE BRIDGE Norsk Afrikansk Kulturfestival - 1.september t.o.m. 30. april Populærmusikk Oslo 2019 160000 30.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. GAMAN UNDERHOLDNING AS Stryn visefestival under stifting - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sogn og Fjordane 2019 100000 30.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. SETR AS Setr AS - 2019 Populærmusikk Aust-Agder 2019 250000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. LÅNKE MUSIKKFORENING Lånke musikkforening - Høst 2018 Flere sjangre musikk Trøndelag 2018 10000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Enkeltkonserter prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. AKTIVE STUDENTERS FORENING Aktive Studenters Forening - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 140000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Det vil ikke bli gitt nye tilskudd til søker før rapportering for tidligere tilskudd er sendt inn og godkjent. AKTIVE STUDENTERS FORENING Aktive Studenters Forening - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 140000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Det vil ikke bli gitt nye tilskudd til søker før rapportering for tidligere tilskudd er sendt inn og godkjent. E.A.J LIVE ERIK ANDRE JOHANSEN E.A.J. Live - 1. november 2018 - vår 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 100000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. STIFTELSEN DRIVHUSET UV - konserter for U18 år - 2019 og 2020 Populærmusikk Trøndelag 2019 100000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. STIFTELSEN DRIVHUSET UV - konserter for U18 år - 2019 og 2020 Populærmusikk Trøndelag 2020 100000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. KULLEBUNDEN JAZZ Kullebunden Jazz - 20190101 -20193112 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 100000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Agnes Hvizdalek Fritt Fall - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 250000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. WOODLANDFESTIVALEN AS Woodland produksjoner - 2018-2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2018 300000 30.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. WOODLANDFESTIVALEN AS Woodland produksjoner - 2018-2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 750000 30.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. WOODLANDFESTIVALEN AS Woodland produksjoner - 2018-2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 750000 30.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon kultur- og næringsstiftelse - Konserter Høst 18 del II Populærmusikk Trøndelag 2019 66300 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Maria Nygård Molund All About That Bass og Mike Forbes - 17. januar- 26. januar 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 58902 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller utenfor ordningens formål. Det vises til Kulturrådets støtteordning for musikere og musikkensembler. MARTE LJØKELSØY ÅDLAND Stiftelsen KFGS: Kultur For God Stemning - Høst 2018 - Vår 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 97500 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. MARTE LJØKELSØY ÅDLAND Stiftelsen KFGS: Kultur For God Stemning - Høst 2018 - Vår 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 292500 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. VIBBEFANGER AS Vibbefestival - Høst 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 90000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. MAREN ANNA AS Kultur i de små kroker - 01.01.2019-31.12.2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 319000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BODØ JAZZ OPEN Bodø Jazz Open og Ad Lib Jazzklubb - Jåzzongefestivalen 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 70000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. POLARIA MUSIC FEST AS RakettNatt 2019 - Høsten 2018 til sommer 2019. 23.-24. august 2019. Populærmusikk Troms 2019 300000 30.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. POLARIA MUSIC FEST AS RakettNatt 2019 - Høsten 2018 til sommer 2019. 23.-24. august 2019. Populærmusikk Troms 2020 300000 30.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. POLARIA MUSIC FEST AS RakettNatt 2019 - Høsten 2018 til sommer 2019. 23.-24. august 2019. Populærmusikk Troms 2021 300000 30.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. VANGENFAMILIEN AS Vangen Live - september 2018- august 2019 Populærmusikk Rogaland 2019 250000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. VANGENFAMILIEN AS Vangen Live - september 2018- august 2019 Populærmusikk Rogaland 2020 250000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. VANGENFAMILIEN AS Vangen Live - september 2018- august 2019 Populærmusikk Rogaland 2021 50000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. JÆREN BLUESKLUBB Jæren Bluesklubb - 09.02.2019 Verdensmusikk Rogaland 2019 63000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Kine Tjønnsø Studentersamfundets Interne Teater - Høsten 2018 Populærmusikk Trøndelag 2019 10000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller utenfor ordningens formål. OSLOFOLK OsloFOLK, Folk på Torsdag - Høst 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 80000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. OSLOFOLK OsloFOLK, Folk på Torsdag - 2019 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 160000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. OSLOFOLK OsloFOLK, Folk på Torsdag - 2019 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 160000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. OSLOFOLK OsloFOLK, Folk på Torsdag - 2019 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 160000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. WINTERLAND AS Winterland 2019 - Vinter 2018-2019 Populærmusikk Troms 2019 100000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. STUDENTHUSET DRIV AS Studentsamfunnet Driv - Høst 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 200000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad for hele 2019 med budsjett som viser kostnadene og inntektene knyttet direkte til konsertene i 2019, kan sendes inn til Kulturrådet til søknadsfristen i mars 2019. SIMON ALEJANDRO LARSEN Jungelen - 1.sept 2018 - 1 sept. 2020 Verdensmusikk Hordaland 2019 90000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad for hele 2019 kan sendes inn til Kulturrådet til søknadsfristen i mars 2019. SIMON ALEJANDRO LARSEN Jungelen - 1.sept 2018 - 1 sept. 2020 Verdensmusikk Hordaland 2020 90000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad for hele 2019 kan sendes inn til Kulturrådet til søknadsfristen i mars 2019. SIMON ALEJANDRO LARSEN Jungelen - 1.sept 2018 - 1 sept. 2020 Verdensmusikk Hordaland 2021 90000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad for hele 2019 kan sendes inn til Kulturrådet til søknadsfristen i mars 2019. TENNES-KASPARA JOSTEIN SJØHAUG Tennes-Kaspara - 2019-2021 Populærmusikk Akershus 2019 1250000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. TENNES-KASPARA JOSTEIN SJØHAUG Tennes-Kaspara - 2019-2021 Populærmusikk Akershus 2020 1250000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. TENNES-KASPARA JOSTEIN SJØHAUG Tennes-Kaspara - 2019-2021 Populærmusikk Akershus 2021 500000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. GAMLEBYEN LYDFORENING crucial sundays reggae jam - jan 2019-des 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 180000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. PETER PALOTAI Peter Palotai - Ensemble Constellation - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 323000 29.11.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller utenfor ordningens formål. Det vises til Kulturrådets støtteordning for musikere og musikkensembler. MUSIKKENS VENNER GRIMSTAD Musikkens Venner Grimstad - 01092018-18112018 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2018 40000 29.11.2018 Bevilget 40000 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes bluesklubb arrangørstøtte - 2019-01-01-2019-12-31 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 175000 29.11.2018 Bevilget 150000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Vi ber om å få tilsendt oppdatert program og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. STUDIO SPORNES AS Studio Spornes - 2019, 2020 og 2021 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2019 300000 29.11.2018 Bevilget 200000   STUDIO SPORNES AS Studio Spornes - 2019, 2020 og 2021 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2020 300000 29.11.2018 Avslått 0   STUDIO SPORNES AS Studio Spornes - 2019, 2020 og 2021 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2021 300000 29.11.2018 Avslått 0   SEKKEFABRIKKEN KULTURHUS AS Kulturtilbud for barn og unge - 1.1.19 - 31.12.19 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 100000 29.11.2018 Bevilget 75000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. KULTIVATOR AS Vågå konsertserie - 2019 Flere sjangre musikk Oppland 2019 120000 29.11.2018 Bevilget 100000 Bevilgningen er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. MUSIKKENS VENNER EIKER Musikkens Venner Eiker - Vår 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 47640 29.11.2018 Bevilget 40000 FALCK FORLAG AS ECM på norsk - August '18 til mars '19. Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 226000 29.11.2018 Bevilget 100000 -1 KULTURKLUBBEN KulturKlubben Scene Konserserie 2019 - 2019 Populærmusikk Aust-Agder 2019 95535 29.11.2018 Bevilget 60000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle artister/utøvere. DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - Høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Aust-Agder 2018 126700 29.11.2018 Bevilget 70000 -1 STIFTELSEN MUSICANORD 23. Grieg in Bergen festival - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 300000 29.11.2018 Bevilget 80000 Bevilgningen gis for 2019 og er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. STIFTELSEN MUSICANORD 23. Grieg in Bergen festival - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 300000 29.11.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis for 2019 og er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. STIFTELSEN MUSICANORD 23. Grieg in Bergen festival - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2021 300000 29.11.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis for 2019 og er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. SKIEN KOMMUNE Nylyd - konsertserie for ny musikk - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2019 200000 29.11.2018 Bevilget 150000 -1 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Kafe SyNk - April 2019 - Desember 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 150000 29.11.2018 Bevilget 150000 -1 GAATHAUG MORTEN Ski historiske konserter - Vår høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 100000 29.11.2018 Bevilget 80000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. DOKKHUSET SCENE AS Konsertserie 2019 "Musikk uten grenser" - 01.01.2019 - 31.12.2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 650000 29.11.2018 Bevilget 400000 Midlene er øremerket egen programmering og produksjon. Vi ber om å få tilsendt oppdatert program og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. Martin Haug Klassisk i Børsen - 1-1 til 20-12 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 100000 29.11.2018 Bevilget 100000 -1 VINGER BLUES & ROCK CLUB Vinger Blues og Rock Club - Høst 2018 Flere sjangre musikk Hedmark 2018 62000 29.11.2018 Bevilget 40000 Bevilgningen er øremerket honorarer til profesjonelle musikere. VAKSDAL MUSIKKLUBB Vaksdal musikklubb - Hasut 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 19685 29.11.2018 Bevilget 19000 -1 GITAREKSPRESSEN Tre unge mestergitarister - vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 20000 29.11.2018 Bevilget 15000 -1 Marita Kjetland Rabben Flygel til lunsj - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 63494 29.11.2018 Bevilget 40000 Etter ei samla vurdering av budsjett og omfang, føreset Kulturrådet at prosjektet/aktivitetane kan gjennomførast med den gitte løyvinga og i tråd med prosjektskildringa. NEW ORLEANS WORKSHOP JAZZCLUB New Orleans Workshop Jazzclub - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 240000 29.11.2018 Bevilget 100000 Bevilgningen er øremerket honorarer til profesjonelle musikere. OSLO JAZZFORUM Oslo Jazzforum - 01.01. - 31.12. Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 350000 29.11.2018 Bevilget 200000 -1 SALSANOR SalsaNor - musikkarrangementer 2019 - Januar-Desember 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 440000 29.11.2018 Bevilget 100000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. Tilskuddet øremerkes konserter. STIFTELSEN BYLARM by:Larm - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 950000 30.11.2018 Bevilget 900000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd til den samlede virksomheten. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Barnebølgen og Nye bølger - Høst 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2018 100000 29.11.2018 Bevilget 100000 -1 BERGEN GLOBAL MUSIC NETWORK Bergen Global Beat 2019 - januar til og med desember 2019 Verdensmusikk Hordaland 2019 230000 29.11.2018 Bevilget 80000 Bevilgningen er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Vi ber om å få tilsendt oppdatert program og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. TRONDHEIM BLUESKLUBB Trondheim Bluesklubb - Høst 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2018 70000 29.11.2018 Bevilget 40000 Bevilgningen er øremerket honorarer til profesjonelle musikere. NY MUSIKK STAVANGER NY MUSIKK STAVANGER - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 200000 29.11.2018 Bevilget 200000 -1 NORGES FLAMENCOFORBUND Barbalé Flamenco Tablao - Vår 2019 - Høst 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 98000 29.11.2018 Bevilget 98000 Bevilgningen gis som tilsagn med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING (BK) Bergens Kammermusikkforening - 01.01.2019-01.07.2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 120000 29.11.2018 Bevilget 60000 Vi ber om å få tilsendt justert prosjektbeskrivelse og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. Bevilgningen gis som tilsagn med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. STRANDGATA 22. AS Bastard Bar høst 2018 - 04.09.18 - 31.12.18 Flere sjangre musikk Troms 2018 250000 29.11.2018 Bevilget 100000 Bevilgningen er øremerket honorarer til profesjonelle musikere. MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN Musikkens Venner i Sarpsborg høsten 2018 - 05.09.2018 - 01.12.2018 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2018 0 29.11.2018 Bevilget 70000 -1 MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN Musikkens Venner i Sarpsborg høsten 2018 - 05.09.2018 - 01.12.2018 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 70000 29.11.2018 Avslått 0 -1 FRES FESTIVAL Fres Festival - 25. til 27. juli 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 150000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. NYMUSIKK INNLANDET nyMusikk Innlandet - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2019 250000 29.11.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Vi ber om å få tilsendt justert prosjektbeskrivelse og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Hilme året rundt - Vår og haust 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 180000 29.11.2018 Bevilget 140000 Etter ei samla vurdering av budsjett og omfang, føreset Kulturrådet at prosjektet/aktivitetane kan gjennomførast med den gitte løyvinga og i tråd med prosjektskildringa. DALANE BLUES FESTIVAL Dalane Bluefestival - 13,14 og 15 juni 2019 Populærmusikk Rogaland 2019 300000 30.11.2018 Bevilget 200000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. TRONDHEIM KONSERTKOLLEKTIV Trondheim Konsertkollektiv - Høst 2018 Populærmusikk Trøndelag 2018 50000 29.11.2018 Bevilget 50000 -1 MØLLERGATA KULTURHUS AS Revolver - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 300000 29.11.2018 Bevilget 200000 -1 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Samspill Int. Music Network - 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 530000 29.11.2018 Bevilget 500000 -1 BÆRUM KULTURHUS Konserter i Bærum Kulturhus - Høst 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2018 238790 29.11.2018 Bevilget 150000 -1 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Live - 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 320000 29.11.2018 Bevilget 130000 -1 GJØVIK SPELMANNSLAG Gjøvik spelmannslag Krydderkonserter - 01.01.2019 - 31.12.2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 28000 29.11.2018 Bevilget 28000 -1 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter høst 2018 - 01.09 - 31.12. 2018 Populærmusikk Østfold 2018 100000 29.11.2018 Bevilget 50000 -1 STIFTINGA BALEJAZZ Balejazz - 3.-5. mai 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Sogn og Fjordane 2019 300000 30.11.2018 Bevilget 200000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. PARKTEATRET SCENE AS Ynglingkonserter 2019 - Januar - desember 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 350000 29.11.2018 Bevilget 200000 -1 Joakim Rainer Petersen PØKK - Vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 90000 29.11.2018 Bevilget 50000 -1 John Inge Leira Bjøringsøy Jensaløda - Haust 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 35000 29.11.2018 Bevilget 30000 -1 BØ JAZZKLUBB Bø jazzklubb konserter 2019 - 2019 Flere sjangre musikk Telemark 2019 300000 29.11.2018 Bevilget 250000 -1 Jan Rune Pedersen Helårlig jazztilbud i Mandal - 2019 (hele året) Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2019 150000 29.11.2018 Bevilget 70000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. STOKKØYA SJØSENTER AS Stokkøya Sjøsenter - 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 165000 29.11.2018 Bevilget 150000 -1 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy jazzforum - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 140000 29.11.2018 Bevilget 120000 Vi ber om å få tilsendt oppdatert program og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. NY MUSIKK TRONDHEIM nyMusikk Trondheim - 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 290000 29.11.2018 Bevilget 200000 -1 ABACOM AUDUN BAKKERUD Agora Kulturkafe - 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 75000 29.11.2018 Bevilget 75000 Bevilgningen er for 2019. ABACOM AUDUN BAKKERUD Agora Kulturkafe - 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2020 100000 29.11.2018 Avslått 0 Bevilgningen er for 2019. ABACOM AUDUN BAKKERUD Agora Kulturkafe - 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2021 150000 29.11.2018 Avslått 0 Bevilgningen er for 2019. NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzklubb - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 600000 29.11.2018 Bevilget 250000 -1 VOXLAB VoxLABs årlige konserter - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 80000 29.11.2018 Bevilget 80000 -1 BLUESLAGET LOKST UTØVE Blueslaget lokst utøve - 01.01.18 - 31.12.2018 Populærmusikk Hordaland 2018 130000 29.11.2018 Bevilget 50000 -1 FORENING SANGERHUSET Sangerhusets Konsertforening - 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 90000 29.11.2018 Bevilget 90000 -1 KAMPENJAZZ Kampenjazz - Konsertserie - 2019 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 314000 29.11.2018 Bevilget 300000 Bevilgninger utover inneværende år gis med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. KAMPENJAZZ Kampenjazz - Konsertserie - 2019 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 315000 29.11.2018 Bevilget 300000 Bevilgninger utover inneværende år gis med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. KAMPENJAZZ Kampenjazz - Konsertserie - 2019 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 316000 29.11.2018 Bevilget 300000 Bevilgninger utover inneværende år gis med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. STIFTELSEN LILLESTRØM KULTURFORUM Lillestrøm Kultursenter - 26.09.18 - 22.12.19 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 80000 29.11.2018 Bevilget 75000 -1 LOFOTEN JAZZKLUBB JAZZhøsten 2018 - høsten 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 75000 29.11.2018 Bevilget 50000 -1 AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Improverk - Januar - Mai 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 70000 29.11.2018 Bevilget 70000 -1 NY MUSIKK ØSTFOLD Vinter- og HøstRiss - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 175000 29.11.2018 Bevilget 125000 -1 HORTEN JAZZCLUB Klubbkvelder 2019 - 01012019-31122019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2019 150000 29.11.2018 Bevilget 150000 Bevilgningen er for 2019. Vi ber om å få tilsendt oppdatert program og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. HORTEN JAZZCLUB Klubbkvelder 2019 - 01012019-31122019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2020 150000 29.11.2018 Avslått 0 Bevilgningen er for 2019. Vi ber om å få tilsendt oppdatert program og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. HORTEN JAZZCLUB Klubbkvelder 2019 - 01012019-31122019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2021 150000 29.11.2018 Avslått 0 Bevilgningen er for 2019. Vi ber om å få tilsendt oppdatert program og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. JOSEFINE VISESCENE 14 konserter Josefine - 05.09 til og med 05.12 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 107000 29.11.2018 Bevilget 107000 -1 ELECTRIC AUDIO UNIT EAU Puls Promoter - Høst 2018, vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 50912 29.11.2018 Bevilget 50000 -1 Lars Mossefinn Voss jazzklubb - konsertar 2019 - 01.01.2019-31.12.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 116000 29.11.2018 Bevilget 110000 Løyvinga er for 2019. Vi ber om å få tilsendt justert prosjektskildring og budsjett for godkjenning før første utbetaling vert gjort. Lars Mossefinn Voss jazzklubb - konsertar 2019 - 01.01.2019-31.12.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2020 135700 29.11.2018 Avslått 0 Løyvinga er for 2019. Vi ber om å få tilsendt justert prosjektskildring og budsjett for godkjenning før første utbetaling vert gjort. Lars Mossefinn Voss jazzklubb - konsertar 2019 - 01.01.2019-31.12.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2021 135700 29.11.2018 Avslått 0 Løyvinga er for 2019. Vi ber om å få tilsendt justert prosjektskildring og budsjett for godkjenning før første utbetaling vert gjort. KVEMMINGEN SPEL OG DANSARLAG Felemakarscenen - Vår og haust 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 80000 29.11.2018 Bevilget 80000 -1 ENSEMBLE ALLEGRIA Konsertserien NÅ - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 300000 13.12.2018 Bevilget 125000 -1 KLASSISK arena:klassisk - mai 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 400000 30.11.2018 Bevilget 175000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. KLASSISK arena:klassisk - mai 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 400000 30.11.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. KLASSISK arena:klassisk - mai 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 400000 30.11.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Det henvises for øvrig til festivalordningen med søknadsfrist juni 2019 for søknad om støtte til festivalen i 2020 og senere år. SUB CHURCH Konserter på Sub Scene 2019-2020 - Januar 2019 - desember 2020 Populærmusikk Oslo 2019 500000 29.11.2018 Bevilget 250000 -1 SUB CHURCH Konserter på Sub Scene 2019-2020 - Januar 2019 - desember 2020 Populærmusikk Oslo 2020 500000 29.11.2018 Avslått 0 -1 STORMEN KONSERTHUS BODØ KF Klassisk Stormen - 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 98000 29.11.2018 Bevilget 60000 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. STORMEN KONSERTHUS BODØ KF Klassisk Stormen - 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 22000 29.11.2018 Avslått 0 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. KONSERTFORENINGA Femme Brutal - konsertserie 2019 - 01.01.19 - 31.12.19 Flere sjangre musikk Oslo 2019 270000 29.11.2018 Bevilget 150000 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. KALOTTSPEL Kalottspel - 01.10.18 - 29.12.18 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2018 80000 29.11.2018 Bevilget 70000 Etter ei samla vurdering av budsjett og omfang, føreset Kulturrådet at prosjektet/aktivitetane kan gjennomførast med den gitte løyvinga og i tråd med prosjektskildringa. IMPROBASEN Barnas Jazzkafé - Vår og høst 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 160000 29.11.2018 Bevilget 120000 Tilskuddet gis under forutsetning av at en beskrivelse av profesjonelle utøvere, samt deres medvirkning og samarbeid med barna, sendes inn og godkjennes av Kulturrådet. FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID Sommer og Høstkonsertene i Drøbak - 25.5.2019 -16.11.2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 250000 29.11.2018 Bevilget 200000 Bevilgningen øremerkes Sommerkonsertene. FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID Sommer og Høstkonsertene i Drøbak - 25.5.2019 -16.11.2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 250000 29.11.2018 Avslått 0 Bevilgningen øremerkes Sommerkonsertene. ASKER JAZZKLUBB Asker Jazzklubb - Høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 100000 29.11.2018 Bevilget 50000 Bevilgningen er øremerket honorarer til profesjonelle musikere. AVGARDE Avgarde - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 150000 29.11.2018 Bevilget 100000 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. LILLESTRØM JAZZKLUBB Lillestrøm Jazzklubb - Høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 70000 29.11.2018 Bevilget 30000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle artister/utøvere. Kjellfred Dekko Fryd scene - Fyrste halvår 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 80000 29.11.2018 Bevilget 75000 -1 VEFSN UNGE STRYKERE Kulturhusserien klassisk scéne - 01.01.2019 -31.12.2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 350000 29.11.2018 Bevilget 200000 -1 NYMUSIKK BODØ NyMusikk Bodø - våren 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 83043 29.11.2018 Bevilget 80000 -1 DRIVHUSET STIFTELSEN FOR MUSIKALSK VERKSTEDSARBEID BIDROBON konsertserie - våren 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 120000 29.11.2018 Bevilget 75000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering, gjennom økte billettinntekter. Ingvild Nesdal Sandnes Klassisk på Bro - 18.11.- 15.06.- 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 67096 29.11.2018 Bevilget 50000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle artister/utøvere. STIFTELSEN OTTO-HUSET Stiftelsen Otto-huset - Vår 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 110000 29.11.2018 Bevilget 60000 -1 KHARTOUM CONTEMPORARY ART CENTER Khartoum Scene - 2018-2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 611700 29.11.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet gis under forutsetning av at oppdatert budsjett sendes og godkjennes av Kulturrådet.