Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. desember 2018

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet søknader på arrangørordningen denne runden og er tildelt støtte. av de innsendte søknadene er helt eller delvis innvilget. Arrangørordningens avsetning ble betydelig økt i 2018. Derfor har Kulturrådet kunnet etterkomme søknadssummene i større grad enn tidligere.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 201

Søknadssum: 63 965 000 kr

Antall tildelinger: 112

Tildelt sum: 15 475 000 kr

201 søknader kom inn til fristen 4. desember 2018. Av disse ble to trukket etter ønske fra søker og tre fordi søker allerede har mottatt et tilskudd for søknadsperioden. Ytterligere én søknad ble avvist, fordi søknaden ble sendt inn for sent.

Anslagsvis tre fjerdedeler av søkerne har mottatt tilskudd fra ordningen tidligere.

Det er et generelt inntrykk at få av søkerne har særlige satsninger eller et kuratert program som begrunnelse for sine søknader og/eller økte søknadssummer.

Flere av søkerne budsjetterer ikke med billettinntekter og kun tre av disse er blitt tildelt tilskudd. Disse har til gjengjeld fått en bevilgning og en vedtakstekst som oppfordrer til i større grad å ta hensyn til muligheter for billettinntekter. Billettinntekter utgjør fra 3,7% til 88% av totalbudsjettene i søknadene. Selv om det ikke er et absolutt krav, så mener utvalget at det skal være særlig gode grunner til ikke å budsjettere med billettinntekter. Hvis det skal gjøres unntak, så skal søknaden særlig begrunne dette.

32 søkere søkte om flerårig tilsagn. Mange av søknadene om flerårig støtte er for svake i beskrivelsen av aktivitet i år to og tre av søknadsperioden til å kunne prioriteres.

I vurderingen har utvalget særlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk, gjennomføringsevne og realistisk budsjettering. Søknader til enkeltkonserter har konsekvent ikke blitt prioritert. Det er bevilget en økning sammenlignet med tidligere bevilgninger til flere søkere, med den nye budsjettsituasjonen for ordningen som begrunnelse.

Det er gitt bevilgninger til arrangører i alle landets fylker. Fordelt på landsdelene, ser antall søknader og bevilgninger slik ut:

Landsdel Antall søknader Tilskudd
Nord-Norge 28 15
Trøndelag 11 5
Vestlandet 48 22
Østlandet 95 58
Sørlandet 14 14

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte – musikk blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.12.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 13. - 14.3.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 2. - 3.4.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Adrian Børtveit Tvedten Utyske - 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 80000 14.3.2019 Avslått 0 ANKER BRYGGE AS Anker Brygge AS - 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 200000 14.3.2019 Avslått 0 ANTHONIS MUSIKK ANTHONI HÆTTA Akustisk Aften - Akustihkalaš Eahket - 2019 Flere sjangre musikk Finnmark 2019 123599 14.3.2019 Avslått 0 ANTIKSTORE PORSANGER Alf-Emil Paulsen Antikstore lille kulturscene - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Finnmark 2019 191000 14.3.2019 Avslått 0 AQ CONSULTING ARSIM QURESHI Bhangra Fest - 2018-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2019 715000 14.3.2019 Avslått 0 AQ CONSULTING ARSIM QURESHI Bhangra Fest - 2018-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2020 715000 14.3.2019 Avslått 0 AQ CONSULTING ARSIM QURESHI Bhangra Fest - 2018-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2021 715000 14.3.2019 Avslått 0 Arvid Einar Martinsen Arvid Martinsen - 7.-12.april 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 30000 14.3.2019 Avslått 0 AUSTAD PLATESNURRERI ASGEIR KABUBA KJELDSTAD Reggae Ved Ælva - Mai-September 2019 Verdensmusikk Vestfold 2019 75000 14.3.2019 Avslått 0 BARE JAZZ AS Konsertserie Bare Jazz - 2019-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 120000 14.3.2019 Avslått 0 BARE JAZZ AS Konsertserie Bare Jazz - 2019-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 120000 14.3.2019 Avslått 0 BERGEN KAMMERMOSAIK Bergen kammermosaikk - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 40000 14.3.2019 Avslått 0 BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING (BK) Bergens Kammermusikkforening - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 172000 14.3.2019 Avslått 0 BLYGEHARRY AS BlygeHarry - 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 200000 14.3.2019 Avslått 0 BLÅ ROCK CAFE AS Blå Rock Cafe 07.12.18 - 30.06.19 - 07.12.18 - 30.06.19 Populærmusikk Troms 2019 130000 14.3.2019 Avslått 0 BRAK Blest - 18. - 19. 01. 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 100000 14.3.2019 Avslått 0 BRØLØY Nye Hjorten Konsertserie - 5.2.19 - 9.4.19 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 61800 14.3.2019 Avslått 0 BØMLO MUSIKKFABRIKK Bømlo Musikkfabrikk - vår 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 100000 14.3.2019 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Ferd - konsertserien på Caféteatret - 2019 - Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 400000 14.3.2019 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Ferd - konsertserien på Caféteatret - 2019 - Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 400000 14.3.2019 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Ferd - konsertserien på Caféteatret - 2019 - Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 400000 14.3.2019 Avslått 0 DAYMFESTIVALEN Daymfestivalen, Laksevåg, Bergen - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 25000 14.3.2019 Avslått 0 DEN NORSK-TYSKE WILLY BRANDT STIFTELSE Tysk-norsk litteraturfestival - 03.06.2018-01.07.2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 246900 14.3.2019 Avslått 0 DESIRÉE ULVESTAD-GRANDAHL Tivolihaven Produksjoner - 01.01.19. - 30.04.19. Flere sjangre musikk Østfold 2019 50000 14.3.2019 Avslått 0 DYNAMO GENERASJON Dynamo Generasjon - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 170000 14.3.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Kongshaugfestivalen - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 300000 14.3.2019 Avslått 0 FLEKKEFJORD KOMMUNE Streng Aften 2019-2020 - 2019-2020 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2019 41000 14.3.2019 Avslått 0 FLEKKEFJORD KOMMUNE Streng Aften 2019-2020 - 2019-2020 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2020 41000 14.3.2019 Avslått 0 FORENINGEN HEDALEN KULTURFORUM Foreningen Hedalen Kulturforum - Mai 2019 Flere sjangre musikk Oppland 2019 150000 14.3.2019 Avslått 0 FØRDE KOMMUNE Førdehuset - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sogn og Fjordane 2019 200000 14.3.2019 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - Sommer 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 368300 14.3.2019 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - Sommer 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2020 368300 14.3.2019 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - Sommer 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2021 368300 14.3.2019 Avslått 0 Grethe Marie Rødseth Rauma Kulturhus - 2019 Populærmusikk Møre og Romsdal 2019 90000 14.3.2019 Avslått 0 GRORUD KIRKES KAMMERKOR Grorud kirkes kammerkor - januar 2019 - desember 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 160000 14.3.2019 Avslått 0 GRORUD KIRKES KAMMERKOR Grorud kirkes kammerkor - januar 2019 - desember 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 160000 14.3.2019 Avslått 0 Halvard Haldorsen QTopia v. HEAD Production - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 300000 14.3.2019 Avslått 0 HAMAR KULTURHUS Hamar kulturhus 5-årsfestival - 14. - 17.03.2019 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 600000 14.3.2019 Avslått 0 HAVFERD AS SALT - 1. mai til 15. september 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2019 250000 14.3.2019 Avslått 0 HEDRE HEDRE-festivalen - Vår 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 256650 14.3.2019 Avslått 0 Ilmi Anna Åse Mathiesen Palm Ilmi-Åse Mathiesen og Kavakava - 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 155160 14.3.2019 Avslått 0 IN THE MIX STYLE ARIEL ARNALDO FUENZALIDA LEFICURA Inthemixstyle - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 3360832 14.3.2019 Avslått 0 IN THE MIX STYLE ARIEL ARNALDO FUENZALIDA LEFICURA Inthemixstyle - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 3360832 14.3.2019 Avslått 0 IN THE MIX STYLE ARIEL ARNALDO FUENZALIDA LEFICURA Inthemixstyle - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 3360832 14.3.2019 Avslått 0 INDUCTIVE CULTURE Inductive Culture - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 360000 14.3.2019 Avslått 0 Jan Walaker LEX _ Larvik Experimental Musicfestival - 21, 22, 23 juni 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2019 200000 14.3.2019 Avslått 0 Jan Walaker LEX _ Larvik Experimental Musicfestival - 21, 22, 23 juni 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2020 240000 14.3.2019 Avslått 0 Jan Walaker LEX _ Larvik Experimental Musicfestival - 21, 22, 23 juni 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2021 260000 14.3.2019 Avslått 0 Joakim Blattmann Moldestad Konsertserie på Atelier Nord ANX i 2019 - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 57220 14.3.2019 Avslått 0 Johannes Åsheim Norwegian Game Awards - April 2019 Populærmusikk Rogaland 2019 40000 14.3.2019 Avslått 0 KJEMPETROLL AS Kjempetroll AS ved Kafe Skuret - 30.04.2019-30.09.2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 400000 14.3.2019 Avslått 0 KONSERT I NORD Hadsel Live - 01.01.2019 - 31.12.2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 80000 14.3.2019 Avslått 0 KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO Ny Musikk Oslo, Periferien - Høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 48000 14.3.2019 Avslått 0 KULTURARENA ASKER Den kulturelle barnevogna - Vår 2019 Populærmusikk Akershus 2019 35000 14.3.2019 Avslått 0 KULTURHUSET PÅ KAIEN AS Flytten - Kulturhuset på kaien - 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 100000 14.3.2019 Avslått 0 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - August-December 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 200000 14.3.2019 Avslått 0 LAAGENDELTA BLUESKLUBB LaagenDelta Bluesklubb - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 40000 14.3.2019 Avslått 0 LARS OVE FOSSHEIM Stillverk1 - 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 70000 14.3.2019 Avslått 0 LISA INGDAL Juletoner i Volsdalen Kirke - 15.12.18-21.12.18 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2019 20000 14.3.2019 Avslått 0 LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - 2019, 2020 og 2021 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 280000 14.3.2019 Avslått 0 LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - 2019, 2020 og 2021 Flere sjangre musikk Hedmark 2020 290000 14.3.2019 Avslått 0 LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - 2019, 2020 og 2021 Flere sjangre musikk Hedmark 2021 300000 14.3.2019 Avslått 0 Marcus John Davidson Marcus Davidson - 21 februar 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 10000 14.3.2019 Avslått 0 Margit Vangdal Form for alle - Konsert med Sigrid Moldestad og Jørgen Sandvik 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 15000 14.3.2019 Avslått 0 Mari Askvik FEM I STEIN - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2019 133900 14.3.2019 Avslått 0 Marte Henriksen Bollum Beitostølen Live 2019 Populærmusikk Oppland 2019 500000 14.3.2019 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Huskonserter i middelalderparken - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 152000 14.3.2019 Avslått 0 MONUMENT HENNING KARWOWSKI Monument - 01.01.2019 - 01.07.2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 90000 14.3.2019 Avslått 0 NORDACCORDION NordAccordion - 8.-13. august 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 55000 14.3.2019 Avslått 0 NYE EVANS JAZZ CLUB Evans Jazz Club - Hele 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 85000 14.3.2019 Avslått 0 OLD TIMES JAZZ VENNERS KLUBB Old Times Jazzvenners klubb - 01.01.2018 til 31.12.18 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 50000 14.3.2019 Avslått 0 ORATORIESOLISTENE DA Oratoriesolistene DA - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 14.3.2019 Avslått 0 OUT OF THE CITY PRODUCTIONS TROND HELGE BÅRDSEN Motpol 2019 - 1. og 2. Mars 2019 Populærmusikk Oslo 2019 40000 14.3.2019 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst music program - fall 2019 and spring 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 150000 14.3.2019 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst music program - fall 2019 and spring 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 150000 14.3.2019 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst music program - fall 2019 and spring 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 150000 14.3.2019 Avslått 0 ROB MULES RECORDS ANDERS LJOSDAHL RASMUSSEN Annual Rock Show 2019 Populærmusikk Troms 2019 39810 14.3.2019 Avslått 0 SAMLEVERKET AS Kulturhuset Mo - 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 200000 14.3.2019 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdal spelemannslag - des.18-juni 19 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Aust-Agder 2019 40000 14.3.2019 Avslått 0 SIMEN SKOE Sumarprogram Øykjelykkjesetra 2019 - Sumar 2019 Flere sjangre musikk Oppland 2019 55000 14.3.2019 Avslått 0 SNORRE SJØNØST HENRIKSEN Seaside Picnic - 7. - 8. Juni 2019 Flere sjangre musikk Telemark 2019 174335 14.3.2019 Avslått 0 SNÖFLAK AS Godset Kunstkollektiv - 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 200000 14.3.2019 Avslått 0 STAMMEN AS Utspring - Vår og høst 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 38000 14.3.2019 Avslått 0 STAVANGER ORATORIEKOR Stavanger oratoriekor - 13. og 14. januar 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 20000 14.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM Norsk Teknisk Museum - 11.04.2019-31.12.2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 65000 14.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO Samisk musikkfestival - 2019 Flere sjangre musikk Finnmark 2019 250000 14.3.2019 Avslått 0 STUDENTHUSET MEIERIET Studenthuset Meieriet - Vårsemesteret 2019 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 13394 14.3.2019 Avslått 0 STUDENTUKA I TROMSØ StudentUKA i Tromsø - 05.02.2019-17.02.2019 Populærmusikk Troms 2019 50000 14.3.2019 Avslått 0 STUDIO O AS Studio O presenterer seg i Hedmark - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 60000 14.3.2019 Avslått 0 STUDIO O AS Studio E39 Vår 2019 - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 30000 14.3.2019 Avslått 0 TAMIL SANGAM I NORGE Fargerikt festspill - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 325000 14.3.2019 Avslått 0 THE VIC AS Victoria Cafe og Pub - 2019-2021 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 604000 14.3.2019 Avslått 0 THE VIC AS Victoria Cafe og Pub - 2019-2021 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 640500 14.3.2019 Avslått 0 THE VIC AS Victoria Cafe og Pub - 2019-2021 Flere sjangre musikk Hordaland 2021 682650 14.3.2019 Avslått 0 Thomas Ferstad Øvervåg Another Lindy Hop festival - Vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 15000 14.3.2019 Avslått 0 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS RAULAND Rauland internasjonale vinterfestival - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 90000 14.3.2019 Avslått 0 VEGA MEDIA AS Vega Medias konsertserie 2019 - 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 110000 14.3.2019 Avslått 0 Vibeke Brandvold Forró Norway - Mars-november 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 150000 14.3.2019 Avslått 0 VISEKLUBBEN GEIGA Geiga - 2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 80000 14.3.2019 Avslått 0 Viviana Bjerkeli Vega Norsk Backingtrack Festival - Vår 2019 Populærmusikk Oslo 2019 100000 14.3.2019 Avslått 0 WRIGHTEGAARDEN AS Hagefestivalen 2019 - Sommer 2019 Flere sjangre musikk Telemark 2019 500000 14.3.2019 Avslått 0 Øyvind Harald Arnesen Juleønsker - 11. desember 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2018 20000 14.3.2019 Avslått 0 AKKS BERGEN UFLAKKS - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 70000 14.3.2019 Bevilget 70000 AKONSERTER PETTER ANDERSEN Akonserter Horten - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 90000 14.3.2019 Bevilget 90000 ANDERS S. HANA På rammeslått - Høst 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2019 50000 14.3.2019 Bevilget 50000 ANTIKK MUSIKK Foreningen Antikk Musikk - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 68500 14.3.2019 Bevilget 65000 ARENDAL JAZZKLUBB Arendal jazzklubb - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Aust-Agder 2019 295000 14.3.2019 Bevilget 250000 ASKER JAZZKLUBB Asker Jazzklubb - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 200000 14.3.2019 Bevilget 100000 ASKER KAMMERKONSERTER Asker Kammerkonserter - Vår og høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 80000 14.3.2019 Bevilget 80000 ATHLETIC SOUND AS Athletic Live - 2019-2021 Flere sjangre musikk Østfold 2019 150000 14.3.2019 Bevilget 150000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Lyse Netter, Moss - Januar - juni 2019 Flere sjangre musikk Østfold 2019 200000 14.3.2019 Bevilget 100000 BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Kultursenter - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 120000 14.3.2019 Bevilget 100000 BLUENOTE SANDEFJORD BlueNote Sandefjord - første tærtial 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestfold 2019 35000 14.3.2019 Bevilget 30000 BODØ BLUESKLUBB Bodø Bluesklubb - 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 154000 14.3.2019 Bevilget 120000 BUDSJORD AS Barokk på Budsjord 2019 - sommer 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 134380 14.3.2019 Bevilget 60000 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - Sandvika Master Series - 2019, 2020, 2021 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 250000 14.3.2019 Bevilget 180000 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - Sandvika Master Series - 2019, 2020, 2021 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 300000 14.3.2019 Bevilget 180000 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kommune, Bærum Kulturhus - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 350000 14.3.2019 Bevilget 200000 DANS FOR VOKSNE DNA? AND? konsertserie - feb 2019-sept 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 195000 14.3.2019 Bevilget 100000 DANS FOR VOKSNE Dans for voksne, 1812: konserter 2019 - mars-desember 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 180000 14.3.2019 Bevilget 100000 DOMKIRKENS SOKN Fredrikstad kirkelige fellesråd - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 350000 14.3.2019 Bevilget 200000 DRAMMEN JAZZFORUM Drammen Jazzforum - Vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2019 191000 14.3.2019 Bevilget 50000 DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Aust-Agder 2019 83000 14.3.2019 Bevilget 83000 FALCK FORLAG AS Gåsehud i Nordstrand kirke - 2019-2022 Flere sjangre musikk Akershus 2019 132329 14.3.2019 Bevilget 50000 FLEKKEFJORD JAZZKLUBB Flekkefjord Jazzklubb - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2019 100000 14.3.2019 Bevilget 100000 FOLKEMUSIKKLUBBEN COLUMBI EGG Columbi Egg konsertserie - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 200000 14.3.2019 Bevilget 200000 FOLKEMUSIKKSCENA PÅ RAULAND Folkemusikkscena på Rauland - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 185000 14.3.2019 Bevilget 185000 FORUM FOR SCENEKUNST Forum for scenekunst - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Finnmark 2019 50000 14.3.2019 Bevilget 50000 FRIFORM KIRKENES Friform Kirkenes 2019-2021 - Juni 2019 til juni 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Finnmark 2019 30000 14.3.2019 Bevilget 30000 FRIFORM KIRKENES Friform Kirkenes 2019-2021 - Juni 2019 til juni 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Finnmark 2020 61000 14.3.2019 Bevilget 61000 FRIFORM KIRKENES Friform Kirkenes 2019-2021 - Juni 2019 til juni 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Finnmark 2021 40000 14.3.2019 Bevilget 40000 FÆRDER KOMMUNE Klubbkonserter vår 2019 - Vår 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 110000 14.3.2019 Bevilget 75000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter våren 2019 Populærmusikk Østfold 2019 100000 14.3.2019 Bevilget 60000 GITARKONSERTSERIEN Gitarkonsertserien - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 20000 14.3.2019 Bevilget 20000 GJØVIK SPELMANNSLAG Gjøvik spelmannslag - Høst 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 35000 14.3.2019 Bevilget 30000 GRENLAND JAZZFORUM Grenland Jazzforum 2019 - 1.1.2019 - 31.12.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2019 200000 14.3.2019 Bevilget 150000 HADELAND JAZZFORUM Hadeland Jazzforum - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2019 119000 14.3.2019 Bevilget 119000 HAMAR BLUESKLUBB Hamar Bluesklubb - 01.01.2019 - 31.12.1019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2019 200000 14.3.2019 Bevilget 120000 HAMAR JAZZKLUBB Hamar Jazzklubb. - primo januar - ultimo desember 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2019 195000 14.3.2019 Bevilget 120000 Helge Harila Modum Bad - 2019-2021 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 30000 14.3.2019 Bevilget 30000 Helge Harila Modum Bad - 2019-2021 Flere sjangre musikk Buskerud 2020 30000 14.3.2019 Bevilget 30000 Helge Harila Modum Bad - 2019-2021 Flere sjangre musikk Buskerud 2021 30000 14.3.2019 Bevilget 30000 HEMNES JAZZFORUM Hemnes jazzforum - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 250000 14.3.2019 Bevilget 230000 HERØY KOMMUNE Akustisk programserie - Vår 2019 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 120000 14.3.2019 Bevilget 120000 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - 27.01.2019-14.12.2019 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2019 200000 14.3.2019 Bevilget 50000 Ingvild Storhaug Biermanns Barn - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 70000 14.3.2019 Bevilget 40000 JAZZSIRKELEN 04 Jazzsirkelen 04 - 01.01.2019-31.12.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 100000 14.3.2019 Bevilget 100000 JOSEFINE VISESCENE Josefine visescene 1.halvår 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 218000 14.3.2019 Bevilget 150000 JØLSTER JAZZKLUBB Jølster Jazzklubb - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Sogn og Fjordane 2019 100000 14.3.2019 Bevilget 75000 KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon stiftelse - 17.01.2019-19.12.2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 225000 14.3.2019 Bevilget 150000 KALOTTSPEL Kalottspel - 01.01.19-01.07.19 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2019 90000 14.3.2019 Bevilget 50000 KAMMERFEST I ØSTFOLD Kammermaraton 2019 - 7.9.2019 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 150000 14.3.2019 Bevilget 100000 KARMØYGEDDON METALKLUBB Karmøygeddon Metal Klubb konserter - 2019 Populærmusikk Rogaland 2019 148000 14.3.2019 Bevilget 148000 KONSERTFORENINGA Blårollinger - vår 2019 - 01.02.2019 - 31.08.2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 110000 14.3.2019 Bevilget 75000 KRANTZ Krantz - høsten 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 30000 14.3.2019 Bevilget 30000 KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen - vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2019 80000 14.3.2019 Bevilget 80000 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Barnebølgen og Nye bølger - Våren 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 110000 14.3.2019 Bevilget 110000 MOEN KULTURLÅVES VENNER Moen Kulturlåve - 2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 80000 14.3.2019 Bevilget 40000 MONICA TOMESCU-ROHDE Kvinnelige spor i musikkhistorien - høst 2019 - vår 2021 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 262404 14.3.2019 Bevilget 100000 MORTEN MINOTHI MUSIKK Kristiansen Hausmania SA - Januar - november 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 310000 14.3.2019 Bevilget 200000 MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Munkebusiness - Vår 2019 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2019 60000 14.3.2019 Bevilget 60000 MUSIKKENS VENNER ARENDAL Musikkens Venner Arendal Konserter 2019 - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2019 90000 14.3.2019 Bevilget 90000 MUSIKKENS VENNER AVD. FLEKKEFJORD Klassisk til alle - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 120000 14.3.2019 Bevilget 120000 MUSIKKENS VENNER DRAMMEN Musikkens venner Drammen - 2019 - 2020 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 135432 14.3.2019 Bevilget 100000 MUSIKKENS VENNER GRIMSTAD Musikkens Venner Grimstad - våren 2019 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2019 40000 14.3.2019 Bevilget 40000 MUSIKKENS VENNER I MOSS OG OMEGN Musikkens venner i Moss og omegn - våren 2019 Flere sjangre musikk Østfold 2019 56000 14.3.2019 Bevilget 40000 MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN Musikkens Venner i Sarpsborg og Omegn - 01.01.2019 - 30.04.2019 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 35000 14.3.2019 Bevilget 35000 MUSIKKENS VENNER MANDAL Musikkens venner Mandal - Konsertserie våren 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 65550 14.3.2019 Bevilget 65000 MUSIKKENS VENNER TOMREFJORD Musikkens venner Tomrefjord - 28. og 29. juni 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 90000 14.3.2019 Bevilget 90000 NORDSJØFESTIVALEN I FARSUND Folkemusikkscena i Farsund - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vest-Agder 2019 90000 14.3.2019 Bevilget 50000 NY MUSIKK BERGEN nyMusikk Bergen - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 420000 14.3.2019 Bevilget 200000 NYMUSIKK NORDLAND nyMusikk Nordland - Årsprogram 2019 - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 180000 14.3.2019 Bevilget 80000 NYMUSIKK VESTFOLD nyMusikk vestfold - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 152600 14.3.2019 Bevilget 60000 OLE MOFJELL Fresh Sounds - Februar - August 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2019 75000 14.3.2019 Bevilget 75000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket - Lørdagsopera m.m. - 01.01.19–31.12.21 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 175000 14.3.2019 Bevilget 150000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket - Lørdagsopera m.m. - 01.01.19–31.12.21 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 200000 14.3.2019 Bevilget 175000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket - Lørdagsopera m.m. - 01.01.19–31.12.21 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 225000 14.3.2019 Bevilget 200000 OSLO QUARTET SERIES Oslo Quartet Series - Kvartettserien - Fom høsten 2019 tom våren 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 250000 14.3.2019 Bevilget 250000 OSLO QUARTET SERIES Oslo Quartet Series - Kvartettserien - Fom høsten 2019 tom våren 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 250000 14.3.2019 Bevilget 250000 Petter Erik Fosse Kryssover Jazzfest Moss - 07.02.19 - 10.02.19 Jazz/improvisasjonsmusikk Østfold 2019 100000 14.3.2019 Bevilget 50000 PORSGRUNN KOMMUNE Barnespeilet, barneforestillinger - 2019 Flere sjangre musikk Telemark 2019 100000 14.3.2019 Bevilget 75000 Pål Asle Pettersen zang:konsertserie 2019 - vår 2019 - høst 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 75000 14.3.2019 Bevilget 75000 RANDABERG KOMMUNE Torsdag på Tungenes - Vår 2019 Populærmusikk Rogaland 2019 30000 14.3.2019 Bevilget 30000 REKORDFESTIVALEN Rekordfestivalen - Sommer 2019 Populærmusikk Aust-Agder 2019 120000 14.3.2019 Bevilget 100000 RESONANS Resonans - konsertserie på Gjøvik - Resonans 2019 til 2021 Flere sjangre musikk Oppland 2019 350000 14.3.2019 Bevilget 350000 RESONANS Resonans - konsertserie på Gjøvik - Resonans 2019 til 2021 Flere sjangre musikk Oppland 2020 350000 14.3.2019 Bevilget 350000 RESONANS Resonans - konsertserie på Gjøvik - Resonans 2019 til 2021 Flere sjangre musikk Oppland 2021 350000 14.3.2019 Bevilget 350000 ROCKEKLUBBEN I PORSGRUNN Konsertserie - Høst 18-vår 19 Flere sjangre musikk Telemark 2019 141000 14.3.2019 Bevilget 141000 SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF Sandnes kunst- og kulturhus KF - våren 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 50000 14.3.2019 Bevilget 50000 SIGURD HOLE Morgenkonsert i Sagene og Ila kirke - 01.01.2019 - 31.12.2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 70000 14.3.2019 Bevilget 70000 SILDAJAZZENS VENNER Lørdagsjazzen ved Sildajazzens venner - 01.01.19 - 31.12.19 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 100000 14.3.2019 Bevilget 75000 SKIENSJAZZDRAGET Skiensjazzdraget - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2019 160000 14.3.2019 Bevilget 100000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland jazz- og viseklubb - Vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 40000 14.3.2019 Bevilget 40000 STAVANGER JAZZFORUM Stavanger jazzforum (Spor 5) - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 750000 14.3.2019 Bevilget 600000 STIFTELSEN ENERGIMØLLA DRIFT EnergiMølla - 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 225000 14.3.2019 Bevilget 225000 STIFTELSEN HULEN Stiftelsen Hulen - Året 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 380000 14.3.2019 Bevilget 250000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Vår Frue Åpen kirke, Kirkens Bymisjon - 1.1.2019-1.5.2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 45800 14.3.2019 Bevilget 40000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Orfeo konsertserier 2019-2020 - August 2019-juli 2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 600000 14.3.2019 Bevilget 300000 STIFTELSEN STUDENTKROA I BØ Stiftelsen Studentkroa i Bø - 2019 Populærmusikk Telemark 2019 130000 14.3.2019 Bevilget 80000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Konsertprogram folkemusikkscena 2019 - 01.01.19 - 31.12.19 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 120000 14.3.2019 Bevilget 100000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kabuso konsertserie - 1.1 - 1.7. 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 65000 14.3.2019 Bevilget 65000 STORD JAZZKLUBB Stord Jazzklubb - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 170000 14.3.2019 Bevilget 150000 STORYVILLE JAZZ CLUB Storyville Jazz Club - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 230000 14.3.2019 Bevilget 230000 STRANDGATA 22. AS Bastard Bar 1. halvår 2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 200000 14.3.2019 Bevilget 100000 STUDENTHUSET CITY SCENE AS Studenthuset City Scene 2018 - 01.01.2019-31.12.2019 Flere sjangre musikk Finnmark 2019 230000 14.3.2019 Bevilget 75000 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon kultur- og næringsstiftelse - konserter vintervår 19 Populærmusikk Trøndelag 2019 145050 14.3.2019 Bevilget 100000 TANGEN SOKN Orgelinnvielse i Tangen kirke - 22. mars 2020 - 22. november 2020 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2020 75000 14.3.2019 Bevilget 70000 TANTE GERDAS SCENE Tante Gerdas Scene - 2019 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 130000 14.3.2019 Bevilget 130000 THE NORTH COUNTRY FAIR The North Country Fair - 2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 90000 14.3.2019 Bevilget 75000 Tord Gustavsen Dype åndedrag - kontemplativ kirkemusikk - 01.06.19-30.06.19 Flere sjangre musikk Akershus 2019 160000 14.3.2019 Bevilget 100000 TOU SCENE AS Tou Scene - 01.01.2019-31.12.2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 300000 14.3.2019 Bevilget 300000 TRANSFORM TransformFOLK våren 2019 - 1.feb-15.juni 2019 Verdensmusikk Trøndelag 2019 200000 14.3.2019 Bevilget 150000 TROMSØ UNDERGRUNN Cat Collective Tromsø - 01.02-2019 - 24.06-2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 120000 14.3.2019 Bevilget 120000 TRONDHEIM KONSERTKOLLEKTIV Trondheim Konsertkollektiv - 2019 Populærmusikk Trøndelag 2019 90000 14.3.2019 Bevilget 90000 TUNE INTO GJØVIK JAZZKLUBB Tune Into Gjøvik jazzklubb - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2019 150000 14.3.2019 Bevilget 130000 TUSENHJEMMET BODØ AS Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter - 2019-21 Flere sjangre musikk Nordland 2019 100000 14.3.2019 Bevilget 50000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzklubb - Høst 2019 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 95392 14.3.2019 Bevilget 50000 UNION ROCKEKLUBB, DRAMMEN Union Rock konserter 2019 Populærmusikk Buskerud 2019 200000 14.3.2019 Bevilget 200000 URIJAZZ JAZZKLUBB FOR TØNSBERGREGIONEN Urijazz - jazzklubb for Tønsbergregionen - 2019 - hele året Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2019 300000 14.3.2019 Bevilget 300000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø Jazzklubb - 2019-2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2019 300000 14.3.2019 Bevilget 275000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø Jazzklubb - 2019-2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2020 325000 14.3.2019 Bevilget 300000 VILLA KLASSISK Villa Klassisk, Tønsberg - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 40000 14.3.2019 Bevilget 40000 VISEKLUBBEN SPELT Viseklubben Spelts konserter 2019 - 2021 - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Troms 2019 200000 14.3.2019 Bevilget 150000 VISEKLUBBEN SPELT Viseklubben Spelts konserter 2019 - 2021 - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Troms 2020 220000 14.3.2019 Bevilget 150000 VISEKLUBBEN SPELT Viseklubben Spelts konserter 2019 - 2021 - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Troms 2021 240000 14.3.2019 Bevilget 150000 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session konsertserie våren 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2019 99000 14.3.2019 Bevilget 99000 ØSTKANTEN BLUESKLUBB Østkanten Bluesklubb - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 199000 14.3.2019 Bevilget 199000