Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. juni 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 147 søknader på arrangørordningen denne runden og 85 er tildelt støtte.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 147

Søknadssum: 34 024 795

Antall tildelinger: 85

Tildelt sum: 11 652 900

147 søknader kom inn til fristen 4. juni 2019. Av disse ble en trukket etter ønske fra søker fordi det var sendt inn to søknader til samme prosjekt. Fire søknader er vedtatt utsatt, da de er søknader til festivaler som gjennomføres i 2020. Det er gitt en bevilgningen fra arrangøravsetningen til en kirkemusikksøknad.

24 søkere søkte om flerårig støtte og 21 av disse er gitt tilsagn for deler eller hele perioden 2020-2022. De tre resterende søknadene har fått utsatt behandling.

Utvalget legger særlig vekt på at det skal være et konkret program som grunnlag for søknaden, eller som et minstekrav at det er en eller annen refleksjon rundt planer for et fremtidig program. Dette er avgjørende for å kunne vurdere søknaden.

Det er et generelt inntrykk at få av søkerne har særlige satsninger eller spesielt kuraterte program som begrunnelse for sine søknader og/eller økte søknadssummer. En hovedtyngde av søknadene gir inntrykk av videreføring på samme nivå og omfang som tidligere år. Hovedvekten av søkerne har tidligere mottatt tilskudd fra ordningen, men det kan synes som om at det er flere nye søkere denne gangen, uten at administrasjonen har helt klare tall på dette.

I vurderingen av støttebehov legges det stor vekt på hvordan billettinntekter er budsjettert.

Det skal argumenteres særskilt godt for hvordan utelatelse av billettinntekter i budsjettet. 10 av søkerne budsjetterer ikke med billettinntekter og det er vedtatt støtte til 3 av disse.

Ca halvparten av søknadene er delvis eller helt for konserter i 2020. Den samlede søknadssummen 2020 er nesten like stor som for 2019. 22 av søknadene søker tilsagn frem til 2021/2022. Dette kan tyde på at det er flere som er tidlig ute med å søke for neste år, men at tendensen å søke for flere år er på samme nivå som tidligere.

Det synes som om kvaliteten på søknadene er noe bedre denne gang sammenlignet med forrige runde. Det er mange konsertprogram som omtales som skisser, og/eller inneholder flere ikke bekreftede konserter. Det vurderes som en positiv trend at søkere forsøker å tenke langsiktig og er tidlig ute med å søke. Dette skaper allikevel et tilbakevendende dilemma, da vurderingsgrunnlaget kan bli dårligere med uklare planer for konsertvirksomheten. Utvalget har valgt, så langt det er mulig, å legge vekt på historikk i disse tilfellene.

Det er fortsatt en del søknader som har lite refleksjon rundt kunstnerisk profil, er ordknapp eller som legger for mye vekt på historikk. Noen tilfeller av for lite detaljert budsjettering forekommer også. Det synes allikevel som om det er grunnlag for å justere opp en rekke av tilskuddene med begrunnelse i de økte rammene for ordningen, da det generelle inntrykket er at kvaliteten på søknadene er høyere denne gang.

Landsdel Antall søknader Innstilte tilskudd
Akershus 11 6
Aust-Agder 2 1
Buskerud 7 6
Finnmark 1 0
Hedmark 2 2
Hordaland 15 8
Møre og Romsdal 3 3
Nordland 7 4
Oppland 2 0
Oslo 30 9
Rogaland 12 9
Sogn og Fjordane 4 1
Telemark 6 4
Troms 7 6
Trøndelag 24 16
Vest-Agder 3 3
Vestfold 6 4
Østfold 5 3

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte – musikk blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 28. - 29.8.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AKTIVE STUDENTERS FORENING Aktive Studenters Forening - Høst 2019 + vår 2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 140000 29.8.2019 Avslått 0 AKTIVE STUDENTERS FORENING Aktive Studenters Forening - Høst 2019 + vår 2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 140000 29.8.2019 Avslått 0 TRONDHEIM STAGE AS Trondheim Stage - Sommer 2019 Populærmusikk Trøndelag 2019 500000 29.8.2019 Avslått 0 VOLUM EVENT & ARTIST BOOKING AS Volum Event og artist booking - 01.05.19-15.09.19 Verdensmusikk Aust-Agder 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 VOLUM EVENT & ARTIST BOOKING AS Volum Event og artist booking - 01.05.19-15.09.19 Verdensmusikk Aust-Agder 2020 60000 29.8.2019 Avslått 0 VOLUM EVENT & ARTIST BOOKING AS Volum Event og artist booking - 01.05.19-15.09.19 Verdensmusikk Aust-Agder 2021 60000 29.8.2019 Avslått 0 JULMASKE MERAKI Follow The Music - 22.6 - 29.7 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Akershus 2019 25000 29.8.2019 Avslått 0 KRAGERØ FESTIVALDRIFT AS Kragerøfest - 19-20. juli 2019 Populærmusikk Telemark 2019 250000 29.8.2019 Avslått 0 FORENINGEN TELLFORTELL Tellfortell - 01.07.19 - 20.08.19 Flere sjangre musikk Akershus 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 NYE EVANS JAZZ CLUB Evans Jazz Club - Høst 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 45000 29.8.2019 Avslått 0 HEDALEN UNGDOMSLAG Teater og påfølgende konsert - 30.november 2019 Flere sjangre musikk Oppland 2019 12000 29.8.2019 Avslått 0 Heidi Enger Heidi Enger - 01.08.2019-01.09.2019 Flere sjangre musikk Oppland 2019 29400 29.8.2019 Avslått 0 LEGEND TRONDHEIM Legend Trondheim - 22. juni - 08. september 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 45178 29.8.2019 Avslått 0 CLICK TRACK Click Track - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 10000 29.8.2019 Avslått 0 CLICK TRACK Click Track - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 50000 29.8.2019 Avslått 0 CLICK TRACK Click Track - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 100000 29.8.2019 Avslått 0 KARL HOLTE AARØ Karl Holte Aarø - høsten og julen 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 STAVANGER ORATORIEKOR Oratoriet "Saul" av G. F. Händel - 29. og 30. 9. Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 30000 29.8.2019 Avslått 0 Anton Victorovitch Dymkov Konserter i Hurumsalen.Oktober-Mars - 27.10.2019-06.03.2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 43436 29.8.2019 Avslått 0 STORE STUDIO AS Store Studio AS - Januar 2020 Populærmusikk Nordland 2020 72000 29.8.2019 Avslått 0 PARKTEATRET SCENE AS Ynglingkonserter 2020 - januar-desember 2020 Populærmusikk Oslo 2019 450000 29.8.2019 Avslått 0 PARKTEATRET SCENE AS Ynglingkonserter 2020 - januar-desember 2020 Populærmusikk Oslo 2020 500000 29.8.2019 Avslått 0 PARKTEATRET SCENE AS Ynglingkonserter 2020 - januar-desember 2020 Populærmusikk Oslo 2021 550000 29.8.2019 Avslått 0 ANTIKSTORE PORSANGER Alf-Emil Paulsen Antikstore kultur - Sommer. høst og vinter 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Finnmark 2019 70000 29.8.2019 Avslått 0 STUDENTHUSET MEIERIET Studenthuset Meieriet - 12.8 - 31.12 Flere sjangre musikk Sogn og Fjordane 2019 200000 29.8.2019 Avslått 0 SALT FORENING, KUNST OG KULTURPROSJEKTER Naustet viseklubb - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 200000 29.8.2019 Avslått 0 AQ CONSULTING ARSIM QURESHI Bhangra Night - 2020-2022 Verdensmusikk Oslo 2019 250000 29.8.2019 Avslått 0 AQ CONSULTING ARSIM QURESHI Bhangra Night - 2020-2022 Verdensmusikk Oslo 2020 250000 29.8.2019 Avslått 0 AQ CONSULTING ARSIM QURESHI Bhangra Night - 2020-2022 Verdensmusikk Oslo 2021 250000 29.8.2019 Avslått 0 FRILUNDS VENNER Frilunds venner - Låvekonsert 2019 - Mai 2019 - September 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Akershus 2019 22000 29.8.2019 Avslått 0 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Salmekonserter med Ole Paus - 1.april 2020 - 31.desember 2020 Populærmusikk Oslo 2020 175000 29.8.2019 Avslått 0 BARNEFESTIVALEN AS Minimusikk - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 350000 29.8.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Gåsehhud ved fjorden - August-september 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Gåsehhud ved fjorden - August-september 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2020 100000 29.8.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Gåsehhud ved fjorden - August-september 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2021 100000 29.8.2019 Avslått 0 STUDENTSAMFUNNET KRONBAR Kronbar - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 62000 29.8.2019 Avslått 0 STUDENTSAMFUNNET KRONBAR Kronbar - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 60000 29.8.2019 Avslått 0 STUDENTSAMFUNNET KRONBAR Kronbar - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2021 60000 29.8.2019 Avslått 0 OPPSAL GATEFEST Oppsal gatefest - 07.09.2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 TEMPELSETER EVENTS AS Tempelfestivalen 2019 - Sommer 2019 Populærmusikk Akershus 2019 500000 29.8.2019 Avslått 0 SOFA MUSIC SOFA MUSIC - 25 november 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 28100 29.8.2019 Avslått 0 UKA-19 UKA-19 - Høst 2019 Populærmusikk Trøndelag 2019 450000 29.8.2019 Avslått 0 STARFLEET TRAITOR OI BRANDTSEGG State of the Art Performance Tech - 04.12.2019 - 10.03.2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 134700 29.8.2019 Avslått 0 STARFLEET TRAITOR OI BRANDTSEGG State of the Art Performance Tech - 04.12.2019 - 10.03.2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 119700 29.8.2019 Avslått 0 KONSERT I NORD Hadsel Live - 1.september - 31.desember Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 26000 29.8.2019 Avslått 0 VANGENFAMILIEN AS Vangen Live - juni 2019 - desember 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 Magnus Romslo Schreuder Lindvik EBBA KONSERTSERIE 2019-2020 - 2019-2020 Populærmusikk Oslo 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 JENNY AUGUSTA ENGE Women's International Party (WIP) - 7 september Flere sjangre musikk Oslo 2019 115000 29.8.2019 Avslått 0 JENNY AUGUSTA ENGE Women's International Party (WIP) - 7 september Flere sjangre musikk Oslo 2020 115000 29.8.2019 Avslått 0 JENNY AUGUSTA ENGE Women's International Party (WIP) - 7 september Flere sjangre musikk Oslo 2021 115000 29.8.2019 Avslått 0 KONGSBERG KANTORI Kongsberg Kantori - 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2020 300000 29.8.2019 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam - Høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 70000 29.8.2019 Avslått 0 5K PRODUCTIONS AS O-Beats - 01.04.2019-15.11.2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 185000 29.8.2019 Avslått 0 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon kultur- og næringsstiftelse - sommer høst 19 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 165150 29.8.2019 Avslått 0 GLOPPEN MUSIKKFORUM Gloppen Musikkforum - 13 til 15 november 2019 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 MALAKOFF ROCKFESTIVAL Konsertserie - Kull til Diamant! - 2019-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 150000 29.8.2019 Avslått 0 MALAKOFF ROCKFESTIVAL Konsertserie - Kull til Diamant! - 2019-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 150000 29.8.2019 Avslått 0 FORENINGEN SKAMROCK Foreningen Skamrock - Høst 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 20000 29.8.2019 Avslått 0 JAZZPURK Jazzpurk - Høst 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 35000 29.8.2019 Avslått 0 PAKKHUSBLUES JSMEL JORUNN STERTEN MELHUS Pakkhusblues - Pakkhusblues 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 40000 29.8.2019 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week 2019 - 16.09 - 22.09.2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 70000 29.8.2019 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week 2019 - 16.09 - 22.09.2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 80000 29.8.2019 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week 2019 - 16.09 - 22.09.2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 75000 29.8.2019 Avslått 0 TORGDAGEN I BERGEN Torgdagen i Bergen - 8.juni 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 20000 29.8.2019 Avslått 0 TORGDAGEN I BERGEN Torgdagen i Bergen - 8.juni 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 20000 29.8.2019 Avslått 0 TORGDAGEN I BERGEN Torgdagen i Bergen - 8.juni 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2021 20000 29.8.2019 Avslått 0 KIRKENS KORSKOLE NØTTERØY Korskolen 30 år - Korskolefestivalen - 22.mars - 7.mai 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2020 100000 29.8.2019 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam feirer 25 år! - Høsten 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 STRILEN ARTIST- OG VISEKLUBB Bergen Låtskriverforum - 01.09.19-01.09.22 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 STRILEN ARTIST- OG VISEKLUBB Bergen Låtskriverforum - 01.09.19-01.09.22 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 100000 29.8.2019 Avslått 0 STRILEN ARTIST- OG VISEKLUBB Bergen Låtskriverforum - 01.09.19-01.09.22 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2021 100000 29.8.2019 Avslått 0 FASHION MOVES MUSIC AS Fashion Moves Music - Høst 2019 Populærmusikk Oslo 2019 102000 29.8.2019 Avslått 0 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS VANNVOGNA KONSERT og KUNSTHALL - Høst 2019 og våren 2020 Flere sjangre musikk Østfold 2019 300000 29.8.2019 Avslått 0 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS VANNVOGNA KONSERT og KUNSTHALL - Høst 2019 og våren 2020 Flere sjangre musikk Østfold 2020 300000 29.8.2019 Avslått 0 KAMPEN BISTRO AS Kampen Konsertforening - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 74800 29.8.2019 Avslått 0 MUSIKAL-I-TETEN Musikal-i-teten. Hva ler du av? - 13-16 november 2019 Populærmusikk Oslo 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 Sara Maria Isabella Borgnes Danseklubben Salsakompaniet - Konsert med Salsa Band 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 43500 29.8.2019 Avslått 0 Elfi Sverdrup Harald Sverdrup-dagen 2019 - Vår 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 36000 29.8.2019 Avslått 0 NY MUSIKK TRONDHEIM NMT's konsertserie for barn - Høst 2019 Vår 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 17500 29.8.2019 Avslått 0 NY MUSIKK TRONDHEIM NMT's konsertserie for barn - Høst 2019 Vår 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 17500 29.8.2019 Avslått 0 BODØ KOMMUNE FRITIDSSENTRENE Ung Kultur Bodø - 2019 og 2020 Populærmusikk Nordland 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 BODØ KOMMUNE FRITIDSSENTRENE Ung Kultur Bodø - 2019 og 2020 Populærmusikk Nordland 2020 100000 29.8.2019 Avslått 0 LIV QUIST CHRISTENSEN KonsertGalleriet - Høst 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 25000 29.8.2019 Avslått 0 BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING (BK) Bergens Kammermusikkforening - 010919-011219 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 65000 29.8.2019 Bevilget 50000 GLOBAL OSLO MUSIC Global Oslo Music - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 550000 29.8.2019 Bevilget 500000 SKOLEN SENG OG SUPPE AS Musikk på Myken - 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 150000 29.8.2019 Bevilget 60000 4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE 4.4 Forum For Takt og Tone - 01082019-31122019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 40000 29.8.2019 Bevilget 40000 BENDIK FINNERUD - SUNDAY CLASSICS Saturday Classics - 7 mars til 5 desember 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 80000 29.8.2019 Bevilget 80000 Trond Egeland Sandnes Rockeklubb - Høst 2019 og Vår 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 60000 Trond Egeland Sandnes Rockeklubb - Høst 2019 og Vår 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 60000 29.8.2019 Bevilget 60000 HELGÅLEIREN AS Helgåleiren AS (Ogna Scene) - Høst 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 468550 29.8.2019 Bevilget 150000 JÆREN VISEKLUBB Jæren Viseklubb - Hans Berge Stokkeland Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2019 30000 29.8.2019 Bevilget 30000 SALSANOR SalsaNor - konsertprogram 2020 - Januar-desember 2020 Verdensmusikk Oslo 2020 270000 29.8.2019 Bevilget 100000 SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF Sandnes kunst- og kulturhus KF - 01.08.2019-31.12.2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 50000 29.8.2019 Bevilget 50000 CULTURE CENTER TUDDAL NORWAY (CCTN) AS Culture Center Tuddal Norway - høst 2019-2022 Flere sjangre musikk Akershus 2020 311000 29.8.2019 Bevilget 150000 ØYVIND SØRUM Nes sokn - Mars - november 2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 60000 29.8.2019 Bevilget 50000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Kirkens Bymisjon Trondheim - 01.01.2020 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 208000 29.8.2019 Bevilget 160000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Kirkens Bymisjon Trondheim - 01.01.2020 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 280000 29.8.2019 Bevilget 200000 MUSIKKENS VENNER MANDAL Konsertserie høsten 2019 - 26.08 - 20.10 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 42200 29.8.2019 Bevilget 40000 KULLEBUNDEN JAZZ Kullebunden Jazz - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 100000 29.8.2019 Bevilget 50000 FRI FORM FRI FORM - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2020 180000 29.8.2019 Bevilget 180000 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Kimen Kulturhus: Lørdagsvrimmel - 25. januar-28.november, 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 310000 29.8.2019 Bevilget 150000 TRONDHEIM BLUESKLUBB Trondheim Bluesklubb - 01.08.-15.12.2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 70000 29.8.2019 Bevilget 40000 KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen - 1.7-31.12 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2019 100000 29.8.2019 Bevilget 80000 HOL SOKN Sommarkveld i gamlekyrkja - 4 tirsdager i juli 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2019 100000 29.8.2019 Bevilget 50000 CHRISTIAN MEAAS SVENDSEN MU - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 16000 29.8.2019 Bevilget 16000 NES BLUES CLUB Nes Blues Club - Høst 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 60600 29.8.2019 Bevilget 60000 BØ JAZZKLUBB Bø jazzklubb konserter 2020 - 2020 Flere sjangre musikk Telemark 2020 300000 29.8.2019 Bevilget 250000 KLASSISK I DRØBAK Klassisk i Drøbak - Desember 2019-April 2020 Flere sjangre musikk Akershus 2020 106000 29.8.2019 Bevilget 60000 KONSERTFORENINGA Blårollinger - 01.08.2019 - 31.12.19 Flere sjangre musikk Oslo 2019 150000 29.8.2019 Bevilget 75000 MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN Musikkens Venner i Sarpsborg og omegn - september-desember 2019 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 55000 FLORA KOMMUNE Jazz i Speilsalen - Haust 2019 og vår 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Sogn og Fjordane 2019 115000 29.8.2019 Bevilget 50000 BRAGERNES SOKN Orgelkonserter i Bragernes kirke - Februar til november 2020 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2020 108000 29.8.2019 Bevilget 90000 DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - Høst 2019 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2019 146000 29.8.2019 Bevilget 60000 BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Kors Kristiansand - 01.08.2019 - 01.06.2020 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2019 160000 29.8.2019 Bevilget 60000 VILLA KLASSISK Villa Klassisk, Tønsberg - Høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 70000 29.8.2019 Bevilget 70000 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - 2019 2020 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 100000 29.8.2019 Bevilget 50000 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - 2019 2020 Flere sjangre musikk Hedmark 2020 100000 29.8.2019 Bevilget 100000 STEINKJER SOKN Musikk i Steinkjer kirke - Haust 2019 og vår 2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 105000 29.8.2019 Bevilget 40000 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF HaugeSound Sessions - oktober 2019 - april 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 150000 29.8.2019 Bevilget 50000 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF HaugeSound Sessions - oktober 2019 - april 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 150000 29.8.2019 Bevilget 50000 STRANDGATA 22. AS Bastard Bar 2. halvår 2019 - Høst 2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 200000 29.8.2019 Bevilget 80000 BOKHANDLERENS KULTURFORENING Bokhandlerens Kulturforening - 16.06.19 - 14.08.19 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 146000 29.8.2019 Bevilget 80000 ANDERS VANGENS VENNEFORENING Konsertserien Opera i Telemark - 9.11.2019-16.11.2019 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2019 123500 29.8.2019 Bevilget 60000 RADIKAL AS Tyven - Høst 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 180000 29.8.2019 Bevilget 100000 TOLLEF ØSTVANG Konsertserien UTPOST - 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 90000 29.8.2019 Bevilget 75000 SKIEN SOKN Skien sokn - høst og vinter 2020 Flere sjangre musikk Telemark 2020 111000 29.8.2019 Bevilget 50000 KALOTTSPEL Kalottspel, konsertar 2020 - 01.01.2020 - 31.12.2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2020 180000 29.8.2019 Bevilget 120000 MUSIKKENS VENNER I MOSS OG OMEGN Musikkens venner i Moss og omegn - 010819-311219 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 52700 29.8.2019 Bevilget 45000 ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk - Høsten 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 85000 29.8.2019 Bevilget 65000 DRAMMEN JAZZFORUM Drammen Jazzforum med Jazzkafè nr. 10-13 - Høst 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 124000 29.8.2019 Bevilget 70000 TRANSFORM TransformFOLK høsten 2019 - 15 august - 15 desember Verdensmusikk Trøndelag 2019 200000 29.8.2019 Bevilget 150000 INDERØY JAZZFORUM Inderøy jazzforum - klubbkonserter - 2020-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2020 190000 29.8.2019 Bevilget 150000 INDERØY JAZZFORUM Inderøy jazzforum - klubbkonserter - 2020-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 210000 29.8.2019 Bevilget 150000 HISTORY DISPOSAL UNIT Audioglimt, Sesong IV - Oktober 2019 - februar 2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 43900 29.8.2019 Bevilget 43900 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmarscena i Trøndelag - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2020 900000 29.8.2019 Bevilget 600000 Marita Kjetland Rabben "Flygel til lunsj" sesong 2 - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 77522 29.8.2019 Bevilget 40000 MAREN MYRVOLD Maren Myrvold - Høst 2019 - vår 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 50000 THE VIC AS Victoria Cafe og Pub - Høst 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 200000 29.8.2019 Bevilget 70000 HERØY KOMMUNE Akustisk programserie - Høst 2019 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 100000 29.8.2019 Bevilget 80000 BLÅ ROCK CAFE AS Blå Rock Cafe - 2. halvår 2019 Populærmusikk Troms 2019 180000 29.8.2019 Bevilget 70000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 180000 29.8.2019 Bevilget 70000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 200000 29.8.2019 Bevilget 140000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket - 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 230000 29.8.2019 Bevilget 140000 MARIA NORSETH GARLI Konsertserien UPOP - Januar 2020 - desember 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 300000 29.8.2019 Bevilget 100000 ANDERS S. HANA GORRLAUS - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2020 100000 29.8.2019 Bevilget 100000 TRONDHEIM JAZZFORUM Trondheim Jazzforum - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2020 300000 29.8.2019 Bevilget 100000 MOSS SOKN Fire konsertserier - 2020-2022 Flere sjangre musikk Østfold 2020 650000 29.8.2019 Bevilget 400000 MOSS SOKN Fire konsertserier - 2020-2022 Flere sjangre musikk Østfold 2021 650000 29.8.2019 Bevilget 425000 MOSS SOKN Fire konsertserier - 2020-2022 Flere sjangre musikk Østfold 2022 650000 29.8.2019 Bevilget 450000 TRONDHEIMFOLK TrondheimFOLK - 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2020 400000 29.8.2019 Bevilget 300000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland jazz- og viseklubb - Høsten 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 40000 29.8.2019 Bevilget 40000 KONSERTFORENINGA Blow Out! Konsertserie 2020 - 01.01.2020 - 31.12.2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 600000 29.8.2019 Bevilget 350000 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Barnebølgen og Nye Bølger høsten 2019 - 23 juni til 7 desember Flere sjangre musikk Vestfold 2019 120000 29.8.2019 Bevilget 110000 AKKS TRONDHEIM UFLAKKS Trondheim - 2020-2021 Populærmusikk Trøndelag 2020 80000 29.8.2019 Bevilget 60000 TØNSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Klingende kirkelandskap i Tønsberg - 2020 Flere sjangre musikk Vestfold 2020 232500 29.8.2019 Bevilget 150000 LARVIK SOKN Det beste av Max Reger på orgel - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2020 30000 29.8.2019 Bevilget 30000 PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever - 2020 Populærmusikk Hordaland 2020 400000 29.8.2019 Bevilget 250000 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzklubb 2020 - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2020 250000 29.8.2019 Bevilget 250000 HARSTAD KULTURHUS AS Familiesøndag i kulturhuset - Vår og høst 2020 Flere sjangre musikk Troms 2020 195000 29.8.2019 Bevilget 150000 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM Ungdomslaget LIV Vonheim - 01.07.2019-31.12.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 60000 STIFTELSEN OTTO-HUSET Stiftelsen Otto-huset - Høstprogram 2019 - Høst 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 70000 29.8.2019 Bevilget 60000 MOEN KULTURLÅVES VENNER Moen Kulturlåves Venner - 2020 Flere sjangre musikk Troms 2020 80000 29.8.2019 Bevilget 70000 FJORD CADENZA FESTIVALEN Fjord Cadenza INTRO - Høst 2019 - Vinter 2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 250000 29.8.2019 Bevilget 100000 NYMUSIKK BODØ Nymusikk Bodø høsten 2019 - høst 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 63503 29.8.2019 Bevilget 50000 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK - Vår 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2020 80000 29.8.2019 Bevilget 50000 ASKER KAMMERKONSERTER Asker Kammerkonserter - Vår og Høst 2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2020 100000 29.8.2019 Bevilget 80000 INGVILD NESDAL SANDNES Klassisk på Bro - 01.09.2019-01.09.2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 191567 29.8.2019 Bevilget 50000 STAVANGER KONSERTHUS IKS Orgelkraft - 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 250000 29.8.2019 Bevilget 180000 NY MUSIKK nyMusikk 2020 og 2021 - 2020 og 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 450000 29.8.2019 Bevilget 265000 RYFYLKEMUSEET Folk på fredag - 2020-2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 87000 29.8.2019 Bevilget 87000 RYFYLKEMUSEET Folk på fredag - 2020-2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 86250 29.8.2019 Bevilget 86000 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Huskonsertene i Rissa - 2019-2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 70679 29.8.2019 Bevilget 40000 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Huskonsertene i Rissa - 2019-2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 87702 29.8.2019 Bevilget 40000 KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO Periferien 2020 - Vår-høst 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 180000 29.8.2019 Bevilget 125000 AVGARDE Avgarde - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2020 150000 29.8.2019 Bevilget 150000 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikk og gudstjeneste - 01.01.2020 - 31.12.2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2020 160000 29.8.2019 Bevilget 150000 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikk og gudstjeneste - 01.01.2020 - 31.12.2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2021 160000 29.8.2019 Bevilget 150000