Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. mars 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 134 søknader på arrangørordningen denne runden og 51 er tildelt støtte. Tildelingsprosenten er noe lavere denne runden og dette gjenspeiler at det var lavere kvalitet på søknadene.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 134

Søknadssum: 34 513 000

Antall tildelinger: 51

Tildelt sum: 5 076 000

134 søknader kom inn til fristen 5. mars 2019. Av disse ble en trukket etter ønske fra søker fordi det var sendt inn to søknader til samme prosjekt. En søknad ble avvist, fordi søknaden gjaldt en konsert som allerede var støttet.

Det er et generelt inntrykk at få av søkerne har særlige satsninger eller spesielt kuraterte program som begrunnelse for sine søknader og/eller økte søknadssummer. En hovedtyngde av søknadene gir inntrykk av videreføring på samme nivå og omfang som tidligere år. Et flertall av søkerne har tidligere mottatt tilskudd fra ordningen.

27 søkere søkte om flerårig støtte og 2 av disse er gitt tilsagn for 2020.

Utvalget legger særlig vekt på at det skal være et konkret program som grunnlag for søknaden, eller som et minstekrav at det er en eller annen refleksjon rundt planer for et fremtidig program. Dette er avgjørende for å kunne vurdere søknaden og flere søknader redegjør for dårlig for dette.

Det er flere søknader som hvor det enten ikke budsjetteres med billettinntekter eller med tilsynelatende svært lave billettpriser. Dette er vurdert strengt av utvalget og gratiskonserter har konsekvent ikke blitt prioritert denne runden.

Det er gitt bevilgninger til arrangører i alle landets fylker, utenom Hedmark og Sogn og Fjordane. Fordelt på fylkene, ser antall søknader og bevilgninger slik ut:

Fylke Antall søknader Bevilgninger
Akershus 10 4
Aust-Agder 4 4
Buskerud 7 2
Finnmark 3 2
Hedmark 3 0
Hordaland 21  9*
Møre og Romsdal 4 1
Nordland 4 2
Oppland 4 2
Oslo 30 8
Rogaland 8 3
Sogn og Fjordane 2 0
Telemark 4 2
Troms 4 3
Trøndelag 15 5
Vest-Agder 4 2
Vestfold 4 1
Østfold 3 1

*En søknad fikk utsatt behandling.

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte – musikk blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 14. - 15.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
LATINO EVENT NERVIK Latin og Kizomba konsert og workshop - 2019-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 160000 14.5.2019 Avslått 0 LATINO EVENT NERVIK Latin og Kizomba konsert og workshop - 2019-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 500000 14.5.2019 Avslått 0 Morten Müller Morten Müller - Konsert med Tottal Tømming mai 2019 Populærmusikk Oslo 2019 5000 14.5.2019 Avslått 0 LAND BYGDEUNGDOMSLAG Oppland og Land Bygdeungdomslag - 18.08.2018-30.06.2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 21500 14.5.2019 Avslått 0 Dostan Sarbast Nalband Dostan Nalband + 4 personer - Slutten av April - 25 eller 26 April Flere sjangre musikk Oslo 2019 120000 14.5.2019 Avslått 0 KRAGERØ FESTIVALDRIFT AS Kragerøfest 2019 - 2019 Populærmusikk Telemark 2019 750000 14.5.2019 Avslått 0 KRAGERØ FESTIVALDRIFT AS Kragerøfest 2019 - 2019 Populærmusikk Telemark 2020 750000 14.5.2019 Avslått 0 KRAGERØ FESTIVALDRIFT AS Kragerøfest 2019 - 2019 Populærmusikk Telemark 2021 750000 14.5.2019 Avslått 0 KUTIN KONSERT FORENING Kutin Konsert Forening (821 359 732) - 20. mars 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 12500 14.5.2019 Avslått 0 BRETTSPILLSHOP AS EL Underholdning - konserter på Union - 2019 Populærmusikk Buskerud 2019 160000 14.5.2019 Avslått 0 ØREMAZZØRENE ØremaZZørene - Vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 25000 14.5.2019 Avslått 0 Anton Victorovitch Dymkov Toner og Smaker.Hurumsalen Høst 2019 - 14.09-17.11.2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 38824 14.5.2019 Avslått 0 BØLER SOKN Guren Hagen - 27 Mars 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 4000 14.5.2019 Avslått 0 ATENA DA Atena DA - Rusfri u18 - konsert i Drammen 2019 Populærmusikk Buskerud 2019 13000 14.5.2019 Avslått 0 HOLKEROCK Holkerock - 2019 Flere sjangre musikk Sogn og Fjordane 2019 10000 14.5.2019 Avslått 0 HOLKEROCK Holkerock - 2019 Flere sjangre musikk Sogn og Fjordane 2020 50000 14.5.2019 Avslått 0 HOLKEROCK Holkerock - 2019 Flere sjangre musikk Sogn og Fjordane 2021 70000 14.5.2019 Avslått 0 MOSAIC Oslo GospelUnit 2019 - Oslo GospelUnit 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 10000 14.5.2019 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week 2019 - 16. september - 22. september 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 50000 14.5.2019 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week 2019 - 16. september - 22. september 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 75000 14.5.2019 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week 2019 - 16. september - 22. september 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 75000 14.5.2019 Avslått 0 MUSIKKENS VENNER I KRISTIANSAND Musikkens Venner Kristiansand - Konsert Operaperler 31.mars 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 8000 14.5.2019 Avslått 0 UKE33, KUNST OG LANDSKAP Kammen: en musikalsk tur på Stadsbygd - 01.01.2019 - 18.08.2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 50000 14.5.2019 Avslått 0 ALMÅS MUSIKK AS Gruveklubben - 01.04.19 - 31.12.19 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 50000 14.5.2019 Avslått 0 KONGSBERG BLUESKLUBB Kongsberg Bluesklubb - 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 GAATHAUG MORTEN Morten Gaathaug - September 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 40000 14.5.2019 Avslått 0 TINGVOLLROCK Tingvoll Rock - 2019 Populærmusikk Møre og Romsdal 2019 66000 14.5.2019 Avslått 0 NORWAY ROCK LIVE Norway rock live Festival 2019 - vår 2019 Populærmusikk Vest-Agder 2019 300000 14.5.2019 Avslått 0 SIMBA ARTS Unlimited Taste of Afrika - Aug - Dec Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 SIMBA ARTS Unlimited Taste of Afrika - Aug - Dec Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 200000 15.5.2019 Avslått 0 SIMBA ARTS Unlimited Taste of Afrika - Aug - Dec Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2021 200000 15.5.2019 Avslått 0 ERIK-OTTAR HAVERSTAD HANSEN. TOTENVIKA GALLERI OG KULTURKAFE Kulturprogram vår og sommer 2019. - 17 mars - 20 juli Flere sjangre musikk Oppland 2019 30000 14.5.2019 Avslått 0 BEITSTAD SKOLEMUSIKK Street Parade 2019 - 17. februar til 15. juni Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 50000 14.5.2019 Avslått 0 BRILLIANCE LIVE AS Konsertserie i Bergen - Høst 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 250000 15.5.2019 Avslått 0 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Close to the rain - Bergen progfest - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 60000 15.5.2019 Avslått 0 Einar Moland Olsson Bergen Bonanza - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 85000 15.5.2019 Avslått 0 SIMEN STENSBØL Bygdefestivalen - 2019-2021 Populærmusikk Oslo 2019 45000 14.5.2019 Avslått 0 SIMEN STENSBØL Bygdefestivalen - 2019-2021 Populærmusikk Oslo 2020 50000 14.5.2019 Avslått 0 SIMEN STENSBØL Bygdefestivalen - 2019-2021 Populærmusikk Oslo 2021 50000 14.5.2019 Avslått 0 STAVANGER ORATORIEKOR Oratoriet "Saul" av G. F. Händel - Konsert "Saul" for kor, solister og orkester høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 30000 14.5.2019 Avslått 0 BRILLIANCE LIVE AS Ferieklubben - Koengen 21-23 Juli Flere sjangre musikk Hordaland 2019 300000 15.5.2019 Avslått 0 HAUSMANIA SA Hausmania SØRFORKOMFORT - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 310000 14.5.2019 Avslått 0 ET ÅRSVERK Markus Mollestad ET ÅRSVERK 15-ÅRSJUBILUM 2014-2019 - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 225000 14.5.2019 Avslått 0 LARVIK BAROKK Larvik Barokk - fra 15 november til 1 desember Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 SKA- SMÅKONSERTARRANGØRENE Ska- Småkonsertarrangørene - 30.03.2019 - 31.12..2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 40000 14.5.2019 Avslått 0 TORÅSSPELET MUSIKKTEATER Toråsspelet musikkteater - 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 300000 14.5.2019 Avslått 0 GOTVIBES IDA MARI NJIE RØLVÅG GotVibes - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 65178 15.5.2019 Avslått 0 OLSEN & JENSENS Olsen og Jensens - og Viseplekturn - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 50000 14.5.2019 Avslått 0 HENNING OLSTAD KJØK Festival Bohem - 2019 Populærmusikk Hedmark 2019 50000 14.5.2019 Avslått 0 PROGG I NORD Progg i Nord - Progkonsert høst 2019 Populærmusikk Troms 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 TAMIL SANGAM I NORGE Konsert på Stovner Festival - 15 Juni - Sommer 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 LEGEND TRONDHEIM Legend Trondheim - 1. mars - 30. juni 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 55185 14.5.2019 Avslått 0 KONSERTFORENINGA Ladyfest 2019 - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 70000 14.5.2019 Avslått 0 THE GAMBIAN ASSOCIATION IN OSLO Gambisk kulturuke 2019 - 27 juli-4 august 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 98500 14.5.2019 Avslått 0 OSLOVELO AS OV Sessions - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 277500 14.5.2019 Avslått 0 SANNE KVITNES Sanne Kvitnes - Musikalkomponistene: Stephen Sondheim 2019 Populærmusikk Oslo 2019 21100 14.5.2019 Avslått 0 Mikael Jonassen Bluegrassaften Oslo - 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 70000 14.5.2019 Avslått 0 SALT FORENING, KUNST OG KULTURPROSJEKTER Naustet viseklubb - august 2019 - mai 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 SALT FORENING, KUNST OG KULTURPROSJEKTER Naustet viseklubb - august 2019 - mai 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 100000 14.5.2019 Avslått 0 WORKING CLASS HERO Working Class Hero - mars-des 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2019 500000 14.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN RINGERIKE KULTURSENTER Nye artister til Hønefoss - høst 2019 - vår 2020 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN RINGERIKE KULTURSENTER Nye artister til Hønefoss - høst 2019 - vår 2020 Flere sjangre musikk Buskerud 2020 100000 14.5.2019 Avslått 0 IN THE MIX STYLE LEFICURA inthemixstyle - 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 319500 14.5.2019 Avslått 0 GITARBAREN AS Nidelven Bar og Scene - 2019-2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 536875 14.5.2019 Avslått 0 GITARBAREN AS Nidelven Bar og Scene - 2019-2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 718130 14.5.2019 Avslått 0 HEIBERGS MANDSKOR Heibergs Mandskor - 2019 -2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 50000 14.5.2019 Avslått 0 MEKKU- MEKSIKANSK KUNST- OG KULTURFORENING MEKKUs Musikkprogram 2019 - Aug-Nov 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 120000 14.5.2019 Avslått 0 KVITBRAKKAS VENNER Kvitbrakkas Venner - Siste halvdel av 2019 og første halvdel av 2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2019 86000 14.5.2019 Avslått 0 KVITBRAKKAS VENNER Kvitbrakkas Venner - Siste halvdel av 2019 og første halvdel av 2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2020 43000 14.5.2019 Avslått 0 Margot Ingvild Brammer Habbestad Smôga Kammarmusikfestival - 1.-6. juli Flere sjangre musikk Akershus 2019 150000 14.5.2019 Avslått 0 VOSS JAZZKLUBB Voss jazzklubb - 1.-20. desember 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 58000 14.5.2019 Avslått 0 STUDENTHUSET AS Studenthuset Rokken - Høst 2019 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 150000 14.5.2019 Avslått 0 SANNEX AS Last Train - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2019 187000 14.5.2019 Avslått 0 SANNEX AS Last Train - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2020 196000 14.5.2019 Avslått 0 SANNEX AS Last Train - 2019 - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 199000 14.5.2019 Avslått 0 WOODLANDFESTIVALEN AS Woodland produksjoner - 2019-2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 150000 14.5.2019 Avslått 0 WOODLANDFESTIVALEN AS Woodland produksjoner - 2019-2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 450000 14.5.2019 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING Ny musikk fra klosterruinene - Sommer 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 83200 14.5.2019 Avslått 0 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL FolkJazzScena - 2019 Flere sjangre musikk Sogn og Fjordane 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 SNORRE SJØNØST HENRIKSEN Seaside Picnic - 7. - 8. Juni 2019 Flere sjangre musikk Telemark 2019 252700 14.5.2019 Avslått 0 JANNE HÄGER ERAKER Steppesalongene - Høst 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 75000 14.5.2019 Avslått 0 NORDGARDSETER 4 H-SETER Nordgardsetra 4H-seter - Sommeren 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestfold 2019 60000 14.5.2019 Avslått 0 Mari Aas Finne Konsertrekkje i Finnesloftet sommar 2019 - mai-september 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 85000 14.5.2019 Avslått 0 MUSIKKBRYGGERIET Grønlandfest - Vår 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 150000 14.5.2019 Avslått 0 LØRENSKOG KOMMUNE KULTURSEKTOREN Mylderklubben i Lørenskog hus - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 95500 14.5.2019 Avslått 0 MIDTBYEN ROCKEKLUBB Midtbyen Rockeklubb - Vår 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 28500 14.5.2019 Avslått 0 UKA-19 UKA-19 - Oktober 2019 Populærmusikk Trøndelag 2019 900000 14.5.2019 Avslått 0 THE SAGA HERITAGE FOUNDATION Harald Dovrefostre - Høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 KAMPEN BISTRO AS Kampen Konsertforening - 2019-2021 Flere sjangre musikk Oslo 2019 156000 14.5.2019 Avslått 0 KAMPEN BISTRO AS Kampen Konsertforening - 2019-2021 Flere sjangre musikk Oslo 2020 156000 14.5.2019 Avslått 0 KAMPEN BISTRO AS Kampen Konsertforening - 2019-2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 156000 14.5.2019 Avslått 0 ELEVATE AS Lairo festivalen - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 150000 14.5.2019 Avslått 0 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Oslo Lusofoni Festival 2019 - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 ALLSANG PÅ GRENSEN AS Allsang på Grensen AS - 2019 Flere sjangre musikk Østfold 2019 150000 14.5.2019 Avslått 0 SALEH MAHFOUD Majaz Dabke Festival - Høsten 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 72000 14.5.2019 Avslått 0 Edle Stray-Pedersen Edle Stray-Pedersen - Høsten 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 NESTEERA STUDENTBEDRIFT Nesteera SB - Sommer 2019 Populærmusikk Oslo 2019 45000 14.5.2019 Avslått 0 TREVAREFABRIKKEN AS Arrangørstøtte Trevarefabrikken - Vår 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 120000 14.5.2019 Avslått 0 TROMSØ JAZZKLUBB Tromsø jazzklubb - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2019 350000 14.5.2019 Bevilget 310000 TROMSØ JAZZKLUBB Tromsø jazzklubb - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2020 375000 14.5.2019 Bevilget 350000 PLAYDATE Playdate - 2019 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 200000 14.5.2019 Bevilget 130000 PLAYDATE Playdate - 2019 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2020 200000 14.5.2019 Bevilget 150000 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session konsertserie høsten 2019 - 06.09 - 06.12.2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2019 99000 14.5.2019 Bevilget 99000 KJØPSVIK BLUESKLUBB Sementblues 2019 - 18 - 21 juli 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2019 150000 14.5.2019 Bevilget 100000 OSEANA OS KUNST- OG KULTURSENTER KF Oseana klassisk 2019 - 05 mai til 26 oktober Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 50000 14.5.2019 Bevilget 20000 MANDAL BLUESKLUBB Mandal Bluesklubb sine arrangementer - 050319- 311219 Populærmusikk Vest-Agder 2019 37000 14.5.2019 Bevilget 37000 SAUDA KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR Kulturhaust i Ryfylke - Hausten 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 100000 14.5.2019 Bevilget 50000 RISØR JAZZKLUBB Risør Jazzklubb - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Aust-Agder 2019 60000 14.5.2019 Bevilget 60000 Frank Kvarstein Bakgårds- utekonserter i Arendal 2019. - Sommer 2019. F.o.m. juni t.o.m. august. Flere sjangre musikk Aust-Agder 2019 100000 14.5.2019 Bevilget 100000 ROCKEKLUBBEN I VARANGER Rockeklubben i Varanger - Høst 2019, vår 2020 Populærmusikk Finnmark 2019 150000 14.5.2019 Bevilget 80000 KULTURARENA ASKER Asker kulturhus - Verden i Asker - Høst 2019 Verdensmusikk Akershus 2019 68000 14.5.2019 Bevilget 68000 HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR SAMFUNN OG UTVIKLING Arktisk Kultursenter - høst 2019 - vår 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Finnmark 2019 262040 14.5.2019 Bevilget 200000 JÆREN BLUESKLUBB Jæren Bluesklubb - 01.04.2019 - 31.03.2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 200000 14.5.2019 Bevilget 100000 STUDIO STABBUR Rune Mikael Glimsdal Stabbur Amfi Konsertprogram 2019 - April - Desember 2019 Flere sjangre musikk Oppland 2019 80000 14.5.2019 Bevilget 50000 TRONDHEIM BLUESKLUBB Trondheim Bluesklubb - Vår 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 50000 14.5.2019 Bevilget 40000 STIFTINGA DET HISTORISKE TUNET PÅ LYNGHEIM Stiftinga Lyngheim - 19.03.19 - 31.12.19 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 75000 15.5.2019 Bevilget 75000 Kjellfred Dekko Fryd Scene - Hausten 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 74000 14.5.2019 Bevilget 74000 NONFIGURATIV MUSIKK Nonfigurativ musikk - August 2019 - Juni 2020 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 190000 14.5.2019 Bevilget 190000 SUNNDAL JAZZKLUBB Sunndal Jazzklubb - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 100000 14.5.2019 Bevilget 80000 DAVID ARTHUR SKINNER Café Society Oslo - Høst 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 40000 14.5.2019 Bevilget 40000 MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Munkebusiness arr. forening - Høst 2019 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2019 50000 14.5.2019 Bevilget 50000 OSAFESTIVALEN AS Voss Folkemusikklubb - Haust 2018-haust 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 145700 15.5.2019 Bevilget 60000 OSAFESTIVALEN AS Voss Folkemusikklubb - Haust 2018-haust 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 253300 15.5.2019 Bevilget 90000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kunsthuset Kabuso - 1.7.-31.12.2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 70000 15.5.2019 Bevilget 70000 BLUESLAGET LOKST UTØVE Blueslaget lokst utøve - 01.01.- 31.12.2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 100000 15.5.2019 Bevilget 80000 SWING N SWEET JAZZCLUB Swing'n'Sweet Jazzclub - 01.01.2019 - 31.12.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 40000 15.5.2019 Bevilget 40000 RØYKEN JAZZFORUM Røyken jazzforum - 01.01.2019-31.12.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2019 70000 14.5.2019 Bevilget 60000 RØYKEN JAZZFORUM Røyken jazzforum - 01.01.2019-31.12.2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2020 70000 14.5.2019 Bevilget 70000 KJEMPEHYGGELIG AS Lokal Bar - Scene - Klubb - Vår - Høst 2019 Populærmusikk Trøndelag 2019 250000 14.5.2019 Bevilget 200000 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE Årsprogram 2019 - Våren og høsten 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 200000 14.5.2019 Bevilget 150000 KALOTTSPEL Kalottspel - Haust 2019 (september - desember) Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2019 70000 14.5.2019 Bevilget 40000 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK - Høst 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 70000 14.5.2019 Bevilget 50000 KONSERTFORENINGA Brutal: Smal - 01.03.19 - 31.12.19 Flere sjangre musikk Oslo 2019 90000 14.5.2019 Bevilget 60000 AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Improverk - Høst 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 80000 14.5.2019 Bevilget 70000 KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - Høst 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 300000 14.5.2019 Bevilget 100000 ØYVIND NYVOLL Ny Musikk Kristiansand - Vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 20000 14.5.2019 Bevilget 20000 JAMES WELBURN James Welburn - Sep 2019 - Dec 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2019 140000 14.5.2019 Bevilget 80000 IMPROBASEN Barnas Jazzkafé - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 160000 14.5.2019 Bevilget 120000 STIFTELSEN LYDGALLERIET Blue Rinse konsertserie - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 50000 14.5.2019 Bevilget 50000 E.A.J LIVE ERIK ANDRE JOHANSEN Live And Kicking - 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 60000 14.5.2019 Bevilget 50000 SKIEN SOKN Skien sokn - Vår og sommer 2020 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2020 100300 14.5.2019 Bevilget 50000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzklubb - Vår 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 90000 14.5.2019 Bevilget 50000 Lene Anette Johnsen Kolltveit Jungelen - 2019 Verdensmusikk Hordaland 2019 150000 14.5.2019 Bevilget 30000 FALCK FORLAG AS Gåsehud-konsertserie - Høst 2019 Populærmusikk Akershus 2019 151560 14.5.2019 Bevilget 50000 ØYAFESTIVALEN AS Øyafestivalen - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 295000 14.5.2019 Bevilget 210000 Ingrid Vetlesen Opera + Pub - 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2019 53000 14.5.2019 Bevilget 53000 AKKS TRONDHEIM Feminalen konsertrekke 2019 - mars 2019 - desember 2019 Populærmusikk Trøndelag 2019 100000 14.5.2019 Bevilget 50000 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon kultur og næringsstiftelse - Konserter 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 185000 14.5.2019 Bevilget 100000 AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger - 2019-2020 Populærmusikk Rogaland 2019 150000 14.5.2019 Bevilget 100000 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Kulturkirken JAKOB - april - oktober 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 90000 14.5.2019 Bevilget 30000 STUDENTHUSET DRIV AS Studentsamfunnet Driv - Januar - Desember 2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 400000 14.5.2019 Bevilget 150000 FLERBRUKET Flerbruket - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 90000 14.5.2019 Bevilget 90000 VILLA LUNDE MUSIKKFORENING Villa Lunde Konserter - 12 April til 28 dec 2019 Flere sjangre musikk Telemark 2019 235400 14.5.2019 Bevilget 200000