Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. juni 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 15 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 9 av bokprosjektene. Søknadene fra utgivende forlag med tilhørende manuskripter holder normalt høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste utvalgsmøtene ut i bevilgninger til rundt halvparten av bøkene. Inneværende runde var kjennemeket ved spesielt mange sterke boksøknader, og munnet altså ut i trykkestøtte til 2/3 av bøkene.

Utvalget vurderer det slik at de ni bokprosjektene hvor det er vedtatt trykkestøtte, representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker alle disse bøkene seg med høy relevans i en kulturvernkontekst.

Blant prosjektene som har fått støtte i denne runden, finner vi Lill-Karin Elvestads bok Portrett av lengsel, som utgis på Orkana forlag. Dette er en biografi om forfatter, skuespiller, foredragsholder og kvinnesaksforkjemper Ågot Gjems Selmer (1857–1926). Hun levde i en periode da Norge utviklet seg raskt, og der kvinnene hadde mye å sloss for. For kvinnene handlet det ikke minst om stemmerett og retten til utdanning og selvstendighet. Norsk kvinnesaksforening ble stiftet i 1884. I løpet av perioden skulle kvinnens rolle bli gjenstand for debatt på alle felt. De modigste kvinnene gikk foran og brøt med samfunnets forventninger og konvensjoner. Slike brudd ble inspirasjon for utallige verk innen litteraturen, scenekunsten og billedkunsten.

Ågot Gjems Selmer levde i denne brytningstiden. Hun tok sine livsvalg i takt med den nyvåknede nasjonens mange strømninger, og etterlot seg spor som vi i dag kan følge. Kan en kvinnes liv også være en nasjons liv? Kan en livshistorie også fortelle en nasjons historie?

Kulturrådet har vurdert dette å være en viktig utgivelse om en kvinne med et spesielt livsløp, og som favner områder som var vesentlige for utviklingen av nasjonen og for likestilling og kvinnefrigjøring i tiårene før og etter 1900.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 15

Søknadssum: 1 420 000

Antall tildelinger: 9

Tildelingssum: 390 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 11.9.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 26.9.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
TINDLUND FORLAG AS Randi Lind og Tommy Tindlund - Tradisjoner - mat og merkedag Østfold 2018 130000 11.9.2018 Avslått 0 Hans Kristian Aabø Hans Kristian Aabø - DANSK-NORSK OG NORSK STEMPLET PAPIR 1657-1957 Telemark 2018 51000 11.9.2018 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Johan Egekrans - Nordiske vesener Oslo 2018 200000 11.9.2018 Avslått 0 MESSEL FORLAG AS Odd Inge Skjævesland - Sangerprinsen Oslo 2018 70000 11.9.2018 Avslått 0 JON OTTERBECK AS Sakprosaforfatter Ingeborg Solbrekken - Gestapos mest ettersøkte nordmenn Østfold 2018 100000 11.9.2018 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Gøril Grov Sørdal - Nomino. Norgeshistoria i stadnamn Oslo 2018 85000 11.9.2018 Avslått 0 KOLOFON FORLAG AS Jon Guttu - Carsten Boysen - en samfunnsaktør i utenforskap Oslo 2018 60000 11.9.2018 Bevilget 60000 SPARTACUS FORLAG AS Geir Svardal - Camping. Det gode liv langs landeveien Oslo 2018 85000 11.9.2018 Bevilget 40000 PAX FORLAG AS Elisabeth Wille - Til krigen skiller oss ad. Den norske bigamiloven ... Oslo 2018 55000 11.9.2018 Bevilget 15000 PAX FORLAG AS Hans Fredrik Dahl - En kort historie om rettsoppgjøret etter krigen Oslo 2018 53730 11.9.2018 Bevilget 15000 FORLAGET FOTOGRAFI AS Morten M. Løberg - Fotografi 50 år (A.t.) Oslo 2018 60000 11.9.2018 Bevilget 45000 SKALD AS Eva Røyrane - Klyngetunet - landsbyen som blei borte Sogn og Fjordane 2018 130000 11.9.2018 Bevilget 100000 VIDARFORLAGET AS Keld Hyldig - Ibsen og norsk teater. Del 1: 1850–1930 Oslo 2018 175000 11.9.2018 Bevilget 40000 ORKANA FORLAG AS Lill-Karin Elvestad - Portrett av lengsel Oslo 2018 80000 11.9.2018 Bevilget 30000 ORKANA FORLAG AS Kjell-G. Kjær - Arktisk safari Oslo 2018 85000 11.9.2018 Bevilget 45000