Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte billedkunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Fond for lyd og bilde har en begrenset ramme og et stort antall søknader. Det er derfor en lav tildelingsprosent på omkring 12 %. Fagutvalg leverer sin innstilling til styremøtet basert på en helhetsvurdering av innkomne søknader for hver runde. Kunstnerisk kvalitet er alltid vektlagt. I tillegg tas det hensyn til kjønn og geografisk og genremessig spredning.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2017

  • Innstilling i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i styret for Fond for lyd og bilde: Dato ikke satt