Hopp til innhold
Vedtaksliste

Forskning i museer (AVSLUTTET)

Søk støtte

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i direktørgruppen: 3.10.2018

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeVedtakVedtaksdatoÅrSøknadssumTilskuddhidden
ANNO MUSEUM AS Skog, klær og kjønn Hedmark Avslått 3.10.2018 2018 1200000 0 DRAMMENS MUSEUM FOR KUNST OG KULTURHISTORIE FYLKESMUSEUM OG GALLERI FOR BUSKERUD Forskningsprosjektet "Tabernaklet" - en kunsthistorisk og kunstteoretisk metode for å forske i bygdekulturen Buskerud Avslått 3.10.2018 2018 450000 0 MUSEUM STAVANGER AS Landskap i endring Rogaland Avslått 3.10.2018 2018 2000000 0 NORSK VASSKRAFT- OG INDUSTRISTADMUSEUM Forholdet mellom form og funksjon i norsk kraftverksarkitektur Hordaland Avslått 3.10.2018 2019 1800000 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Kysten, maten og bygdetunet Nordland Avslått 3.10.2018 2018 1800000 0 STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM Beslutningsprosesser i byutviklinga i Kristiansund etter andre verdenskrig Møre og Romsdal Avslått 3.10.2018 2018 975000 0 STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM Veggmaleriene i Grip kirke Møre og Romsdal Avslått 3.10.2018 2018 445000 0 STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM Outsider Art – Utforskning av kunstsamlinger i psyk. sykehus, med fokus på Dikemark museums kunstsamling Troms Avslått 3.10.2018 2019 1561000 0 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSMUSÉET I BERGEN Characterisation of Fibre Degradation by Imaging Techniques and Image Analysis Hordaland Avslått 3.10.2018 2019 262000 0 VESTFOLDMUSEENE IKS Norsk borgsenter Vestfold Avslått 3.10.2018 2019 300000 0 ØSTFOLDMUSEENE Ung i Østfold - et forskningsprosjekt om oppvekst, identitet og framtidsdrømmer Østfold Avslått 3.10.2018 2019 665000 0 ANNO MUSEUM AS Folkemuseene i mangfoldige samfunn – Publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet Hedmark Bevilget 3.10.2018 2018 225000 225000 ANNO MUSEUM AS Folkemuseene i mangfoldige samfunn – Publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet Hedmark Bevilget 3.10.2018 2019 315000 315000 ANNO MUSEUM AS Folkemuseene i mangfoldige samfunn – Publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet Hedmark Bevilget 3.10.2018 2020 360000 360000 NORSK FOLKEMUSEUM Bygningsvern-håndverk-forskning Oslo Bevilget 3.10.2018 2018 696000 696000 NORSK FOLKEMUSEUM Bygningsvern-håndverk-forskning Oslo Bevilget 3.10.2018 2020 298500 298000 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Deltidsarbeid i et nordisk perspektiv Telemark Bevilget 3.10.2018 2018 400000 400000 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Deltidsarbeid i et nordisk perspektiv Telemark Bevilget 3.10.2018 2019 400000 400000 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Deltidsarbeid i et nordisk perspektiv Telemark Bevilget 3.10.2018 2020 400000 400000 PREUS MUSEUM Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011 Vestfold Bevilget 3.10.2018 2018 330000 1292000 PREUS MUSEUM Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011 Vestfold Bevilget 3.10.2018 2019 910000 929000 PREUS MUSEUM Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011 Vestfold Bevilget 3.10.2018 2020 1330000 420000 STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM Museenes kunnskapstopografi: Kollektiv kunnskapsproduksjon som museumsfornyelse Oslo Bevilget 3.10.2018 2018 5000 900000 STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM Museenes kunnskapstopografi: Kollektiv kunnskapsproduksjon som museumsfornyelse Oslo Bevilget 3.10.2018 2019 995000 900000 STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM Museenes kunnskapstopografi: Kollektiv kunnskapsproduksjon som museumsfornyelse Oslo Bevilget 3.10.2018 2020 1222500 422000 STIFTELSEN ROMSDALSMUSEET Fogderifylket Møre og Romsdal – et forestilt fellesskap? Identitet i eit grenseland Møre og Romsdal Bevilget 3.10.2018 2018 600000 600000 STIFTELSEN ROMSDALSMUSEET Fogderifylket Møre og Romsdal – et forestilt fellesskap? Identitet i eit grenseland Møre og Romsdal Bevilget 3.10.2018 2019 150000 150000 STIFTELSEN ROMSDALSMUSEET Fogderifylket Møre og Romsdal – et forestilt fellesskap? Identitet i eit grenseland Møre og Romsdal Bevilget 3.10.2018 2020 153000 153000 STIFTINGA JÆRMUSEET Los 2020 Rogaland Bevilget 3.10.2018 2018 50000 50000 STIFTINGA JÆRMUSEET Los 2020 Rogaland Bevilget 3.10.2018 2019 100000 100000 STIFTINGA JÆRMUSEET Los 2020 Rogaland Bevilget 3.10.2018 2020 100000 100000 ØSTFOLDMUSEENE Opphøyet og oversett - herregårdsmuseets plass i den norske erindringstopografien Østfold Bevilget 3.10.2018 2018 852000 852000 ØSTFOLDMUSEENE Opphøyet og oversett - herregårdsmuseets plass i den norske erindringstopografien Østfold Bevilget 3.10.2018 2019 852000 852000 ØSTFOLDMUSEENE Opphøyet og oversett - herregårdsmuseets plass i den norske erindringstopografien Østfold Bevilget 3.10.2018 2020 852000 852000