Hopp til innhold
Vedtaksliste

Fri scenekunst - prosjekt (teater)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. februar 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 169 søknader i denne runden. Det foreligger vedtak om bevilgning til 35 prosjekter. Årets første tildelinger innenfor fri scenekunst – dans og teater viser at mange scenekunstnere tror på kunstens mulighet til å rokke ved antatte hierarkier, og åpner for flere perspektiver og erfaringer. De krever plass til stemmer og kropper som gir uttrykk for et større mangfold av identiteter og uttrykkstradisjoner. De velger å forlate blackboxen for å gå i dialog med andre steder og rom i samfunnet. De arbeider med åndelighet, sanselighet og historisk materiale. I stedet for å uttale seg om de samme store temaene som preger mediebildet, søker de seg i større grad til personlige historier og motivasjoner. Geografisk favner tildelingene bredt fra Finnmark i nord til Agder i sør.

Kunstnere som bringer med seg perspektiver fra et rikere tilfang av kulturelle bakgrunner påvirker scenekunstens utvikling, estetisk, politisk og språklig. De setter sitt preg på denne tildelingsrunden.

Márkomeannu 2118 er en forestilling som finner sted i forbindelse med den samiske festivalen Márkomeannu. Sceneteksten skrives av dramatiker Siri Broch Johansen som spinner en fremtidsfortelling om jordkloden i krise og urfolkenes evne til å skape seg nye verdener.

Ibrahim Fazlic vil med prty lyf estetisere og fremføre sitt, kanskje ungdommelige vestlige blikk på verden i dag fra sitt ståsted som hvit, biseksuell muslim som kommer fra Bosnia og er trønder. Publikum skal oppleve en ensom festløve, og betrakte et forløp med den stadig økende rusen som utgangspunkt for dramaturgien. Fazlic vil mye med sin samtidsdystopi, og hans betraktninger av seg selv i sammenheng med samfunnet rundt ham engasjerer.

Innenfor teater ble det støttet flere prosjekter som har det til felles at kunstneren foretrekker å være selvstendig med hensyn til valg av arena. Et godt eksempel på dette er Petter Width Kristiansen og hans prosjekt Veien, som skal finne sted i et bomberom på Tøyen og tilsvarende i Kirkenes. Veien er et stort prosjekt med et veldig utpreget teatralt uttrykk, som innlemmer publikum i hendelsen.

Med Vi er dette auget vil Eirik Fauske og de medvirkende bruke reise som grunnstruktur for å reflektere over kollektivitet. Reisen begynner i en stille, meditativ samling og fører videre inn i storslått natur. Reisen skal åpne for at publikum kan gå fra å være observatør til deltager.

Fagutvalgene har valgt å løfte frem enkelte prosjekter for et ungt publikum. Dette er prosjekter som i både form og innhold har potensialet til å berike scenekunsttilbudet til de unge.

MAGO av scenograf Christina Lindgren og musiker Torgeir Vassvik tar utgangspunkt i en koreansk skapelsesmyte og skal spilles for både et koreansk og et norsk babypublikum. Det blir en skapelsesberetning med joik, hvor fortellingen skjer gjennom objekter som trekkes fra en kjole. Lindgren har arbeidet dedikert med prosjekter for småbarn i en årrekke og vil her se på potensialet i et leggetidsteater.

Lina Killingdalen får tilskudd til Monster i magen, en monologforestilling for barn om sorg og sorghåndtering. Monsteret vil være et bilde på det ubehagelige, det man ikke klarer å sett ord på, og som setter seg i magen når noe tragisk inntreffer. Mye handler om balansen mellom det å utfordre og det å trygge barna.

Det kom inn mange søknader som omhandlet musikkteater. To eksempler fra de som er bevilget prosjekttilskudd, kan trekkes frem:

Trond Reinholdtsen får tilskudd til DEN NORSKE OPRA: "Ø" episode 16, Trond Reinholdtsens mangeårige prosjekt Den Norske Opra handler om å «revitalisere» operaformen, dvs. gjøre den mer i takt med vår egen tid, gjennom en distansert og ironisk bearbeiding av operaformens mest stivnede klisjeer: operahuset, produksjonsapparatet, den wagnerske patos og individualistiske genimytologi.

Raol Barbe Bleue er et musikkdrama fra slutten av 1700-tallet som skal fremføres i et samarbeid mellom Trondheim Barokk og de franske kunstnerne Cécile Roussat og Julien Lubek. Roussat og Lubek har lenge utforsket mulighetene som ligger i et teater som bygger broer mellom historisk dans og samtidsteater i et opera/visuelt performance-format. De vil prøve å skape en syntese mellom et historisk sus samtidig som de vil ha et samtidsuttrykk. Det er interessant at de vil vise en type teater som skriver seg fra 1789, fra perioden like før det realistiske dramaet, og vise det i en tid hvor det realistiske dramaet ikke er den eneste gangbare formidlingsform.

Søknader som kommer inn til Støtteordning for fri scenekunst-teater blir behandlet i Faglig utvalg for teater.

Tall fra søknadsrunden:

  • Antall søknader: 169
  • Søknadssum: 80 050 381 kr
  • Antall tildelinger (vedtak og tilsagn): 35
  • Samlet tildelingssum: 14 935 000 kr
  • Antall tildelinger til barne- og ungdomsprosjekter: 15
  • Tildelingssum til barne- og ungdomsprosjekter 5 575 000 kr

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.2.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 2.5.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelAldersgruppeVisningsstedFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN TEATER JOKER VERSAILLES 10-13 Oslo Vestfold Akershus 2018 1100000 2.5.2018 Avslått 0 VRANGFORESTILLING Maria & José 10-13 Rogaland Rogaland 2018 200000 2.5.2018 Bevilget 200000 STUDIO O AS Rasmus og Royn besøker Kongen 3-6 Akershus Hordaland 2018 60000 2.5.2018 Avslått 0 Henriette Grøtting Kihle LILLE 3-6 Vestfold Vestfold 2018 100000 2.5.2018 Bevilget 100000 MÁRKOMEANNU SEARVI Márkomeannu 2118 10-18 Nordland Nordland 2018 400000 2.5.2018 Bevilget 400000 DET STILLE TEATERET ANS Bertil blir grei (arbeidstittel) 4-10 Oslo Buskerud 2018 295000 2.5.2018 Avslått 0 MARIT GRYTNES DULLAERT Julebrainn i Snemainnlainn 4-10 Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2018 350000 2.5.2018 Avslått 0 FABULARIUM PRODUKSJONER AS Maneter og planeter 5-10 Trøndelag Sør-Trøndelag 2018 670000 2.5.2018 Bevilget 670000 Tormod Fossaas Lindgren CORPUS - in absentia 6-10 Vest-Agder Oslo Oslo 2019 550000 2.5.2018 Bevilget 550000 FRYD SCENEKUNST OG FORMIDLING DA Bertil og Borte 6-10 Hedmark Hedmark 2018 200000 2.5.2018 Bevilget 200000 RUNESDATTER Den digitale agurken 12-18 Rogaland Rogaland 2018 650000 2.5.2018 Avslått 0 FRAMIFRÅ TEATER DA De uovervinnelige 12-18 Buskerud Oslo 2018 100000 2.5.2018 Avslått 0 Eline Johansen Øverby Ikke diss min tiss 12-18 Oslo Østfold Sverige Utlandet 2018 800000 2.5.2018 Avslått 0 INDERØY MUSEUMS- OG HISTORIELAG 1718-markering. Ingen manns land 12-18 Trøndelag Nord-Trøndelag 2018 150000 2.5.2018 Avslått 0 ELVERUM KULTURSKOLE Color 12-18 Hedmark Hedmark 2018 800000 2.5.2018 Avslått 0 KARAVANE V/Kari Strand Skolebyttet 12-18 Oslo Oslo 2018 300000 2.5.2018 Avslått 0 KAREN KUNST KARÉN NIKGOL GHETTO JUSTICE 12-18 Oslo Oslo 2018 990000 2.5.2018 Bevilget 750000 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen "Petra og ulven" - for orgel og figurteater 3-12 Vestfold Buskerud Akershus Oslo Østfold Vestfold 2018 500000 2.5.2018 Avslått 0 Margareth Anker Alvina, det venneløse trollet 5-12 Aust-Agder Aust-Agder 2018 35000 2.5.2018 Avslått 0 ESTER GRENERSEN PRODUKSJONER Rikke-Petrikke og Ramperommet 5-12 Oslo Akershus Hedmark 2019 461755 2.5.2018 Avslått 0 AMANDA HEDVIG STRAND Påsan 6-12 Hedmark Oslo Nord-Trøndelag 2018 200000 2.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN TEATER JOKER MULEGUTTEN 6-12 Oslo Buskerud Akershus 2019 1100000 2.5.2018 Avslått 0 VILDE SØYLAND Magiske Maja 6-12 Trøndelag Sør-Trøndelag 2018 120000 2.5.2018 Avslått 0 Ingvild Storhaug ET! 6-12 Oslo Oslo 2018 750000 2.5.2018 Avslått 0 Lina Synnøve Killingdalen Monster i Magen 8-12 Møre og Romsdal Troms 2018 580000 2.5.2018 Bevilget 580000 GLOBUS TEATER DA I Wrote This Song Because (arbeidstittel) 12-19 Island Trøndelag Sør-Trøndelag 2018 175000 2.5.2018 Avslått 0 DESIREE VAKSDAL 1, 2, 3, 4, I wont take no anymore 12-20 Oslo Sverige Oslo 2018 400000 2.5.2018 Avslått 0 KOMPANI ITS DA Minnespor 12-22 Østfold Østfold 2018 300000 2.5.2018 Avslått 0 TORGUNN PRODUKSJONER WOLD RAVN 12-25 Østfold Akershus 2018 470000 2.5.2018 Avslått 0 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Hvor har jeg vert i hele mitt liv 12-25 Trøndelag Nord-Trøndelag 2018 320000 2.5.2018 Avslått 0 THE ARTXCHANGE Shanti Brahmachari Glokal minner:sted 12-25 Oslo Oslo 2018 900000 18.6.2018 Avslått 0 Johanne Scheen Jahnsen Woman2Man Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 41000 2.5.2018 Avslått 0 Gunhild Mathea Olaussen Interference Ikke oppgitt Hordaland Oslo 2018 149661 2.5.2018 Avslått 0 Stein Lunde Forbryter uten brekkjern Ikke oppgitt Buskerud Akershus 2018 180000 2.5.2018 Avslått 0 FORENINGEN STATSTEATERET 2066 - Atter en Konge Ikke oppgitt Rogaland Hordaland Oslo Oslo 2019 1100000 2.5.2018 Avslått 0 FORENINGEN STATSTEATERET Karma Ikke oppgitt Rogaland Hordaland Oslo Oslo 2020 1100000 2.5.2018 Avslått 0 Mimesis Heidi Dahlsveen Et Vi Ikke oppgitt Oslo Sverige England Oslo 2018 160000 2.5.2018 Avslått 0 Tormod Fossaas Lindgren Simplicissimus Ikke oppgitt Oslo Vest-Agder Danmark Oslo 2018 900000 2.5.2018 Avslått 0 JEFF PEDERSEN Breaking the Waves Ikke oppgitt Oslo Hordaland Sogn og Fjordane 2019 250000 2.5.2018 Avslått 0 LIV KAREN AAKVIK Prosjekt Wolfgang Adler HYSJ! Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 394000 2.5.2018 Avslått 0 HILDE KRISTINE TINKEN LAURANTZON Opplev labyrinten! En lysfest ( Foreløpig tittel) Ikke oppgitt Oslo Akershus 2018 50000 2.5.2018 Avslått 0 OPERA BERGEN MACBETH - ny fullscenisk produksjon i Sentralbadet i Bergen Ikke oppgitt Hordaland Hordaland 2018 350000 2.5.2018 Avslått 0 RUNESDATTER Songbook of Breasts Ikke oppgitt Rogaland Storbritannia Canada Rogaland 2018 800000 2.5.2018 Avslått 0 Marie Nikazm Bakken HÆRMENDENE PÅ HELGELAND Ikke oppgitt Sverige Utlandet 2018 301000 2.5.2018 Avslått 0 BØES FILM OG TEATER Jeanne Bøe I en ny verden med Henrik Ibsen (Prosjekttittel.) Ikke oppgitt Telemark Telemark 2018 120000 2.5.2018 Avslått 0 Per Bogstad Gulliksen PREKARIATET Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 569000 2.5.2018 Avslått 0 ØYSTEIN RØGER Det Det eR Ikke oppgitt Oslo Buskerud Oslo 2018 400000 2.5.2018 Avslått 0 Lena Barth Aarstad Shirley Valentine Ikke oppgitt Telemark Hordaland Telemark 2019 150000 2.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN ELDEN Elden- kunstnerisk løft 2018 Ikke oppgitt Trøndelag Sør-Trøndelag 2018 1000000 2.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN ELDEN Elden- kunstnerisk løft 2019 Ikke oppgitt Trøndelag Sør-Trøndelag 2019 1000000 2.5.2018 Avslått 0 Liv Kristin Holmberg Resultat Garantert Ikke oppgitt Telemark Telemark 2018 985000 2.5.2018 Avslått 0 SJUR MARQVARDSEN The AI-Party Ikke oppgitt Troms Sverige Trøndelag Oslo Østfold 2018 760000 2.5.2018 Avslått 0 Jo Adrian Haavind Krigsflygeren Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 360000 2.5.2018 Avslått 0 LEVENDE DUKKER AS Det vilde kor Ikke oppgitt Akershus Akershus 2018 230000 2.5.2018 Avslått 0 Benedikte Svanes Sørbye Hjem til Jul Ikke oppgitt Hordaland Oslo Hordaland 2018 100000 2.5.2018 Avslått 0 Kristian Lykkeslet Strømskag Kvinne, kjenn din kamp Ikke oppgitt Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Oslo 2018 400000 2.5.2018 Avslått 0 FOSFORFLAMMER Annie Dahr Nygaard Hvor er mamma? Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 221625 2.5.2018 Avslått 0 MARTE MØRLAND På vei. Ned? Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 577756 2.5.2018 Avslått 0 Erling Pedersen WAR LORD Ikke oppgitt Vestfold Vestfold 2018 513000 2.5.2018 Avslått 0 BARE TEATER Møtet Ikke oppgitt Nordland Troms Nordland 2018 150000 2.5.2018 Avslått 0 Tor Kristian Simonsen En Hamarkrønike Ikke oppgitt Hedmark Hedmark 2018 750000 2.5.2018 Avslått 0 ACTS - LABORATORY FOR PERFORMANCE PRACTICES DA Radicant - being shaped by the surroundings (arbeidstittel) Ikke oppgitt Oslo Hordaland Akershus Rogaland Kroatia Oslo 2018 870000 2.5.2018 Avslått 0 Petter Winther Bernhoft Hide Your Love Away Ikke oppgitt Sogn og Fjordane Telemark Oslo Oslo 2018 344000 2.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN OffTale Ikke oppgitt Oslo Frankrike Nederland Slovenia Tyrkia Oslo 2018 250000 18.6.2018 Avslått 0 Hanne Ramsdal FA(R)EN Ikke oppgitt Oslo Telemark Oslo 2019 780000 2.5.2018 Avslått 0 ELIN DANIELSEN PRODUKSJONER Knokla Ikke oppgitt Troms Troms 2018 500000 2.5.2018 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Blind date Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 658433 2.5.2018 Avslått 0 JULIE MARIE I LINDVIK Stille i stormens øye Ikke oppgitt Oslo Hordaland Oslo 2018 600000 2.5.2018 Avslått 0 PER STIAN RØNNINGEN «Ruth Maier» - en kammermusikal Ikke oppgitt Oslo Akershus Oslo 2018 550000 2.5.2018 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Kino - LIVE! Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 693600 2.5.2018 Avslått 0 MARIA SPJØTVOLL Trønderfår - Sammen i flokk Ikke oppgitt Trøndelag Sør-Trøndelag 2018 400000 2.5.2018 Avslått 0 Runa Borch Skolseg DET SISTE EPOS Ikke oppgitt Sverige Oslo Akershus 2018 1300000 2.5.2018 Avslått 0 Nela Husták Kornetová Cult of Busy av T.I.T.S. Ikke oppgitt Danmark Østfold Østfold 2018 680000 2.5.2018 Avslått 0 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Lyden av 2018 Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 100000 2.5.2018 Avslått 0 MARIUS VON DER FEHR New Frontiers / Nuevas Fronteras 2018-19 Ikke oppgitt Oslo Spania Oslo 2019 150000 2.5.2018 Avslått 0 STUDIO O AS MOTSTRØM Ikke oppgitt Nordland Hordaland Hordaland 2018 300000 2.5.2018 Avslått 0 Brendan Mc Call The White Album Project Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 646300 2.5.2018 Avslått 0 CHRIS ERICHSEN Cirkus Verdensteater Ikke oppgitt Oslo Telemark Oslo 2018 470000 2.5.2018 Avslått 0 KULLA PRODUCTIONS AS KULLA - Ei konsertforestilling av og med Thea Hjelmeland Ikke oppgitt Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Oslo Hordaland 2018 900000 2.5.2018 Avslått 0 SCENEKRAFT AS Med historien som guide Ikke oppgitt Rogaland Rogaland 2018 387000 2.5.2018 Avslått 0 Petter Winther Bernhoft Helligtrekongersaften Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 774000 2.5.2018 Avslått 0 KASTELLET KULTURSENTER AS St. Valentin Ikke oppgitt Aust-Agder Aust-Agder 2018 400000 2.5.2018 Avslått 0 Tormod Fossaas Lindgren THE ART SHOW Ikke oppgitt Oslo Hordaland Vest-Agder Oslo 2019 700000 2.5.2018 Avslått 0 David Jensen 1968 (arbeidstittel) Ikke oppgitt Tyskland Utlandet 2018 600000 2.5.2018 Avslått 0 Idun Ofstad Vik Cornerstone / TRUE LOVE WILL FIND YOU IN THE END Ikke oppgitt Hordaland Hordaland 2018 370000 2.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN VISJONER Lost child - Eyolf Ikke oppgitt Oslo Iran Oslo 2018 850000 2.5.2018 Avslått 0 Mari Vatne Kjeldstadli Urpremiere "Koll" av M H Hallum Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 350000 2.5.2018 Avslått 0 CAROLINE LEA "Hey, you, I'm not there" / "Filtered Fog" (working titles) Ikke oppgitt Oslo Akershus 2018 290000 2.5.2018 Avslått 0 SARABRUTEIGOLSEN Sara Bruteig Olsen Tidligere sett - en trailer. Ikke oppgitt Hordaland Hordaland 2018 40000 2.5.2018 Avslått 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Teatret Ikke oppgitt Nordland Nordland 2018 520000 2.5.2018 Avslått 0 Kaja Mærk Egeberg LYRA LYRA Ikke oppgitt Danmark Østfold Østfold 2018 383000 2.5.2018 Avslått 0 MONA SYNNØVE SOLHAUG PARTICIPATION MYSTIQUE Ikke oppgitt Stavanger Oslo Oslo 2019 850000 2.5.2018 Avslått 0 MONA SYNNØVE SOLHAUG BLODROM (arbeidstittel) Ikke oppgitt Møre og Romsdal Oslo Oslo 2018 1314000 2.5.2018 Avslått 0 Anders Firing Aardal VOLKSOPER Ikke oppgitt Tyskland Utlandet 2018 500000 2.5.2018 Avslått 0 PUNCH PRODUCTION Torfinn Nag Scener om å være menneske Ikke oppgitt Rogaland Rogaland 2018 350000 2.5.2018 Avslått 0 SAGAQUEEN ANN KRISTIN SØRVÅG Kurt Weill på jærsk - en Revy Cabaret om Skjærpe- plogen. - Kurt Weill på Jærsk - tysk kabaret på jærsk satt inn i en jærsk gründer kontekst. Ikke oppgitt Rogaland Rogaland 2018 180000 2.5.2018 Avslått 0 NINA BENDIKSEN Monica - melodi munn mot øre Ikke oppgitt Nordland Oslo Oslo 2018 185000 2.5.2018 Avslått 0 KULTURPRODUKSJONER Svein Gundersen Vale, vale, vale,reformasjonen og Norges selvstendighetstap Ikke oppgitt Hedmark Hedmark 2018 100000 2.5.2018 Avslått 0 HELENA WIK Julie Næss, kjærleik eller dø Ikke oppgitt Trøndelag Sør-Trøndelag 2018 125000 2.5.2018 Avslått 0 Per Magnus Barlaug Alien Identity Narva Ikke oppgitt Estland Finnmark Nordland 2018 170000 2.5.2018 Avslått 0 Julian Blaue Det personlige møtet med Verdenspolitikken Ikke oppgitt Vest-Agder Serbia Sogn og Fjordane Oslo Oslo 2018 293000 2.5.2018 Avslått 0 NINA BEATHE OSSAVY DØDEN KOMMER IKKE MED LJÅ Ikke oppgitt Akershus Akershus 2018 165000 2.5.2018 Bevilget 165000 FORENINGEN STATSTEATERET 2010 - The City of Gardens Ikke oppgitt Rogaland Hordaland Oslo Oslo 2018 1100000 2.5.2018 Bevilget 900000 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno Hvem er redd for Virginia Woolf Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 1065000 2.5.2018 Bevilget 900000 NIKOLINE SPJELKAVIK Love and the Ocean Ikke oppgitt Troms Nordland 2018 505000 2.5.2018 Bevilget 500000 Trond Olav Reinholdtsen DEN NORSKE OPRA: "Ø" episode 16-22 og "THE FOLLOWERS OF Ø" Ikke oppgitt Polen Oslo Belgia Tyskland Storbritannia Oslo 2018 2250000 2.5.2018 Bevilget 300000 PETTER WIDTH KRISTIANSEN Arbeidstittel: VEIEN Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 1040000 2.5.2018 Bevilget 1000000 KIM ATLE HANSEN Post Performance Depression Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 400000 2.5.2018 Bevilget 400000 Valborg Frøysnes Strangely familiar Ikke oppgitt Finland Oslo Hordaland Trøndelag Oslo 2018 150000 2.5.2018 Bevilget 150000 EVA PFITZENMAIER Pfitzenmaier/Riebort: "Song" Ikke oppgitt Hordaland Tyskland Hordaland 2018 460000 2.5.2018 Bevilget 400000 Marius Kolbenstvedt OKKUPASJONENS FANGER Ikke oppgitt Oslo Troms Østfold Trøndelag Nederland Akershus 2018 185000 2.5.2018 Bevilget 185000 Ivar Furre Aam Kvartett Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 110000 2.5.2018 Bevilget 110000 ANDREA SPREAFICO Roger Federer as religious experience Ikke oppgitt Canada Trøndelag Hordaland Hordaland 2018 255100 2.5.2018 Bevilget 250000 Runa Emilie Norheim Koreografi for Kroppen min Ikke oppgitt Danmark Rogaland Sverige Rogaland 2019 295000 2.5.2018 Bevilget 290000 IBRAHIM FAZLIC PRODUKSJONER prty lyf Ikke oppgitt Trøndelag Sør-Trøndelag 2018 250000 2.5.2018 Bevilget 250000 KAREN RØISE KIELLAND CRY ME A RIVER Ikke oppgitt Oslo Belgia Oslo 2018 820000 2.5.2018 Bevilget 700000 AMUND SJØLIE SVEEN FRISINN 2019: Folkets lørdagskveld Ikke oppgitt Rogaland Akershus 2018 750000 2.5.2018 Bevilget 700000 MONA SYNNØVE SOLHAUG D.O.P. (arbeidstittel) Ikke oppgitt Møre og Romsdal Oslo Oslo 2018 910000 2.5.2018 Bevilget 700000 MORTOPOLO MORTEN JOHANNES BEYER OLAUSSEN Bakgårdsteatret Piff og Poff Ikke oppgitt Oslo Oslo 2018 202000 2.5.2018 Bevilget 200000 Eirik Fauske VI ER DETTE AUGET - Lofoten og Fjaler (arb.tittel) Ikke oppgitt Nordland Sogn og Fjordane Akershus 2019 775000 2.5.2018 Bevilget 760000 Lena Kristine Lundsten Buchacz morna - morn Ikke oppgitt Hordaland Hedmark Oslo 2018 500000 2.5.2018 Bevilget 500000 CHRISTINA LINDGREN SCENOGRAFI OG KOSTYMEDESIGN MAGO (arbeidstittel) 0-3 Oslo Sør-Korea Akershus 2018 700000 2.5.2018 Bevilget 650000 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen Bing & Boss 0-8 Vestfold Telemark Vestfold 2018 870000 2.5.2018 Avslått 0 SEL TEATERLAG Kristin Lavransdatter på Jørundgard 12+ Oppland Oppland 2018 400000 2.5.2018 Avslått 0 Kristoffer Jørgensen Æksjn! 12+ Troms Troms 2018 50000 2.5.2018 Avslått 0 ØYTEATERET OPPHAV 12+ Vestfold Oslo Oslo 2019 730000 2.5.2018 Avslått 0 SAGLIOCCO ENSEMBLE AS To ord!/Deux mots! 12+ Vestfold Telemark Telemark 2018 270000 2.5.2018 Avslått 0 Kjetil Skøien LOST ROOMS, en dokumentarisk teater forestilling 12+ Oslo Oslo 2018 441000 2.5.2018 Bevilget 440000 Marina Popovic One minute of silence (arbeidstittel) 12+ Trøndelag Oslo 2018 250000 2.5.2018 Bevilget 250000 Alireza Djabbary "Ferdaminne del 3 - Norge" 12-18/19 Oslo Akershus Buskerud Vestfold Østfold Oslo 2018 100000 2.5.2018 Bevilget 100000 Sunniva Arnesdatter Fliflet Arbeidstittel: Å bli en liten spurv 13+ Aust-Agder Hordaland 2018 90000 2.5.2018 Avslått 0 KOMPANI13 DA Romeo og Julie 13-16 Hordaland Hordaland 2018 110000 2.5.2018 Avslått 0 KATJA BRITA LINDEBERG Kunne jeg fått det jeg ville hvis jeg ba om det? arb.tittel 13-25 Oslo Trøndelag Sør-Trøndelag 2018 600000 2.5.2018 Avslått 0 Anne Lund Straumsnes SOMMERJOBB 14-16 Troms Oslo 2018 800000 2.5.2018 Avslått 0 ANDERS NYBØ Anno 2050 - dystopi og håp? 15+ Møre og Romsdal Oslo 2018 600000 2.5.2018 Avslått 0 Joakim Skevik Action 15+ Trøndelag Nord-Trøndelag 2018 300000 2.5.2018 Avslått 0 CIRKUS SIBYLLA V/IVANIR SIBYLLA HASSON AsfaltHuldra 15+ Telemark Telemark 2018 120000 2.5.2018 Avslått 0 HOUSE OF STORIES Lene Teigen TIDEN UTEN BØKER 15-18 Oslo Oslo 2018 700000 2.5.2018 Avslått 0 RASMUS JØRGENSEN Den frigjorte kroppen 15-18 Vestfold Vestfold 2018 260000 2.5.2018 Bevilget 260000 ELISABETH DAHL Manipulation - arbeidstittel 15-19 Oslo Akershus Telemark Oslo 2018 200000 2.5.2018 Avslått 0 Tobias Aksdal Edderkoppen 15-20 Oslo Rogaland Rogaland 2018 100000 2.5.2018 Avslått 0 MORILD Jesus Christ Superstar 15-25 Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2018 230000 2.5.2018 Avslått 0 NORA BRYDE GJERTSEN Bumpy 15-25 Akershus Oslo 2018 50000 2.5.2018 Avslått 0 Maren Eikli Hiorth "Hvor nært kan jeg komme" 15-25 Oslo Østfold Oslo 2018 60000 2.5.2018 Avslått 0 Leif Arild Sanden TVISYN - eit portrett av ein døl eller to 16+ Telemark Oslo Telemark 2018 136000 2.5.2018 Avslått 0 SCENEKRAFT AS Sviker - historien om en frontsøster 16+ Rogaland Rogaland 2018 379000 2.5.2018 Avslått 0 TORSTEIN SEIM KULTURARBEID Våre skygger 16+ Buskerud Akershus Oslo Akershus 2019 940000 2.5.2018 Avslått 0 LIVE MARIANNE NOVEN Odd 16+ Oslo Oslo 2018 80000 2.5.2018 Avslått 0 SKUESPILLER AASHEIM ØDEGÅRD Hvis jeg lukker vinduene 16+ Oslo Oslo 2018 59850 2.5.2018 Avslått 0 KRISTIN M. GJØRV SNOWBOUND 16+ Oslo Oslo 2019 87600 2.5.2018 Avslått 0 Johanne Fossheim Bakvendtland 16+ Nordland Oslo Oslo 2018 90000 2.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Raoul Barbe Bleue 16+ Trøndelag Sør-Trøndelag 2018 400000 2.5.2018 Bevilget 400000 IMPLODING FICTIONS Han som gjorde det 16-19 Oslo Oslo 2018 995000 2.5.2018 Avslått 0 INGRID LIAVAAG KOMPANI Feilvare 16-19 Rogaland Trøndelag Aust-Agder 2018 828000 2.5.2018 Avslått 0 Sofia Knudsen Estifanos Sånn egentlig 16-25 Oslo Oslo 2018 280000 2.5.2018 Avslått 0 Kamilla Moe HEN 16-25 Oslo Oslo 2018 997000 2.5.2018 Avslått 0 Tormod Fossaas Lindgren Prospekt 2050 18+ Oslo Oslo 2018 750000 2.5.2018 Avslått 0 WAKK AS Radioactive 18-25 Nordland Oslo USA Oslo 2018 1800000 2.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN TEATER JOKER BEDRAG 18-25 Oslo Akershus 2020 1100000 2.5.2018 Avslått 0 KRYSINSKA The Birds (Arbeidstittel) 18-25 Trøndelag Nordland 2018 400000 2.5.2018 Avslått 0 TEATER NEUF - STUDENTTEATRET I OSLO Into the Woods 18-25 Oslo Oslo 2018 100000 2.5.2018 Avslått 0 KAREN HOUGE I didn't know that about you (Arbeidstittel) 18-25 Oslo Akershus 2018 470000 2.5.2018 Avslått 0 GORO TRONSMO STAGED INSTITUTIONS PART III - THE ART EDUCATION FACTORY 18-25 Oslo Akershus 2018 287773 2.5.2018 Avslått 0 VIBEKE FLESLAND HAVRE NAV betaler - en forestilling om å være arbeidsledig 18-25 Hordaland Tyskland Hordaland 2018 600000 2.5.2018 Avslått 0 KATRINE MEISFJORD Soups&Stories 18-25 Hordaland Hordaland 2018 25000 2.5.2018 Bevilget 25000 BARATARIA TEATRO "LA CANCION MAS BELLA DEL UNIVERSO" / "3 SOMBREROS DE COPA" 3-10 og 14-20 Oslo Oslo 2018 144000 2.5.2018 Avslått 0 Elisabeth Vannebo Produksjon av Felabaluba med Askeladden med Leif Stinnerbom. 4-8? -1 Hordaland 2018 170928 2.5.2018 Avslått 0 Jan Erik Ollén Sammen 6+ Troms Utlandet 2018 100000 2.5.2018 Avslått 0 CIRKUS XANTI AS HuldRhale 6+ Akershus Oslo Akershus 2018 600000 2.5.2018 Avslått 0