Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er behandlet 28 søknader om støtte til gjesteopphold i møtet, med en samlet søknadssum på om lag 9,1 millioner kroner. Hovedvekten av søknadene kommer fra det visuelle kunstfeltet samt fra arenaer og prosjekter med en tverr- eller flerkunstnerisk profil, totalt 23 stykker. De øvrige søknadene fordeler seg med to fra musikkfeltet og tre innenfor scenekunstområdet. Søknadene kommer fra ni fylker i landet, fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. Det søkes om støtte til gjesteopphold for både kuratorer, programutviklere, kunstnere og kunstnergrupper. Det er tildelt støtte til 11 gjesteoppholdsprosjekter.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt vekt på ordningens formål om at gjesteopphold skal bidra til å styrke og utvikle innhold og kunstfaglig formidlingskompetanse ved arenaen som søker støtte. Prosjekter der det planlagte gjesteoppholdet skal resultere i utvikling av ny eller utvidet kompetanse, nye strategier, ny praksis eller nytt innhold og program ved arenaen på lengre sikt er derfor prioritert. Dette kan for eksempel omfatte programutvikling, samarbeid om programmering/kuratering eller utvikling av nye formidlings- eller produksjonsmetoder ved arenaene. I de fleste av disse søknadene foreligger det også konkrete planer for hvordan prosjektene vil munne ut i formidlingsopplegg og publikumsmøter. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært gjestekuratorer/gjestekunstneres involvering i arenaens lokale kontekst, for eksempel gjennom samarbeid med lokale kunstnere og/eller ulike publikumsgrupper. Det er også lagt vekt på elementer som internasjonalt samarbeid og utveksling av kunstfaglig kompetanse i Norge.

Rene produksjonsopphold for kunstnere er i all hovedsak ikke prioritert. Dette gjelder for eksempel prosjekter der søker ikke har formulert hvilke effekter arenaen ønsker å oppnå gjennom gjesteoppholdet, og prosjekter der gjesteopphold overhodet ikke er knyttet til en form for publikumsmøter. Det er heller ikke gitt støtte til prosjekter som omhandler etablerte, og gjerne søkbare, residensordninger der søker/arena ikke kan legge fram navn og cv på gjestende kunster(e) på søknadstidspunktet.

Barn og unge

Til søknadsfristene i september 2017 og mars 2018 er minimum 1,5 millioner kroner innenfor forsøksordningens totale budsjettramme satt av til prosjekter som tilfører kompetanse og innhold til arenaer i deres arbeid rettet mot et ungt publikum. Mer enn halvparten av søknadene i denne runden, 17 av totalt 26, omhandler prosjekter for og/eller med barn og unge, med en samlet søknadssum på over 4,6 millioner kroner. Det er tildelt støtte til sju av prosjektene, til sammen kr 1 410 000. Både antallet søknader og tildelinger representerer en markant økning sammenlignet med tidligere runder, som i all hovedsak forklares med øremerkede midler og en uttalt satsning på formålet. Det ligger imidlertid ingen begrensning på at 1,5 millioner kroner er den øvre rammen for bevilgninger til disse prosjektene, og satsningen vil også omfatte neste runde med søknader til forsøksordningen, til fristen i mars 2018.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 28

Søknadssum: 9 181 451

Antall tildelinger: 11

Tildelingssum: 2 608 000

Søknader som kommer inn til forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte blir behandlet i faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 22.11.2017 - 23.11.2016

  • Vedtak i rådsmøte: 13.12.2017 - 14.12.2016

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Talisman Teater - Lokstallen 2018 Scenekunst Nord-Trøndelag 2017 8300 23.11.2017 Avslått 0 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Talisman Teater - Lokstallen 2018 Scenekunst Nord-Trøndelag 2018 219690 23.11.2017 Avslått 0 SVELVIK KOMMUNE Iain Halket - Fossekleiva kultursenter 2018 Tverrfaglig Vestfold 2018 90000 23.11.2017 Avslått 0 SVELVIK KOMMUNE Margrethe Ulvik - Fossekleiva kultursenter 2018 Visuell kunst Vestfold 2018 49000 23.11.2017 Avslått 0 TINGVOLL ØKOPARK EIENDOM AS Kyrre Evjenth Slind - Tingvoll Økopark 2018 Tverrfaglig Møre og Romsdal 2018 109000 23.11.2017 Avslått 0 TRANSNATIONAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Anne Esther Boukris - Transnational Arts Production, 2018 Tverrfaglig Oslo 2018 207000 23.11.2017 Avslått 0 ARCTIC CULTURE LAB 4 gjestekuratorer fra Arktis - Arctic Culture Lab 2018 Tverrfaglig Finnmark 2018 145400 23.11.2017 Avslått 0 TRANSNATIONAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Seamus Harahan - Transnational Arts Production (TrAP) Visuell kunst Oslo 2018 300000 23.11.2017 Avslått 0 VANDALER FORENING Khoi Konnexion and Cara Stacey - Winter Solstice Night Exhibition Musikk Oslo 2017 91200 23.11.2017 Avslått 0 VANDALER FORENING Khoi Konnexion and Cara Stacey - Winter Solstice Night Exhibition Musikk Oslo 2018 41000 23.11.2017 Avslått 0 VANDALER FORENING Khoi Konnexion and Cara Stacey - Winter Solstice Night Exhibition Musikk Oslo 2019 41000 23.11.2017 Avslått 0 MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS Eirik Audunson Skaar - Berlevåg Havnemuseum 2018 Visuell kunst Finnmark 2017 83345 23.11.2017 Avslått 0 ANETTE THORSHEIM Helga G Eriksen og Anette Thorsheim - Kvamsdals fargeri 2017 Tverrfaglig Hordaland 2017 90000 23.11.2017 Avslått 0 VEGA SCENE AS Gunnhild Opdal m.fl - Vega Scene 2018-2019 Tverrfaglig Oslo 2018 351990 23.11.2017 Avslått 0 NORSK OLJEMUSEUM Marie von Krogh og Sigmund Trageton - Norsk Oljemuseum 2017/18 Visuell kunst Rogaland 2018 150000 23.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Kenneth G. Wikdahl, m.fl. - USF Verftet 2018-2020 Visuell kunst Hordaland 2018 497474 23.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Kenneth G. Wikdahl, m.fl. - USF Verftet 2018-2020 Visuell kunst Hordaland 2019 509413 23.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Kenneth G. Wikdahl, m.fl. - USF Verftet 2018-2020 Visuell kunst Hordaland 2020 521639 23.11.2017 Avslått 0 FURUSET BIBLIOTEKFILIAL TekstLab og andre gjestekunstnere - Furuset bibliotek og aktivitetshus Tverrfaglig Oslo 2017 500000 23.11.2017 Avslått 0 FURUSET BIBLIOTEKFILIAL TekstLab og andre gjestekunstnere - Furuset bibliotek og aktivitetshus Tverrfaglig Oslo 2018 500000 23.11.2017 Avslått 0 FURUSET BIBLIOTEKFILIAL TekstLab og andre gjestekunstnere - Furuset bibliotek og aktivitetshus Tverrfaglig Oslo 2019 500000 23.11.2017 Avslått 0 B-OPEN Flemming Ove Bech m.fl. - B-open 2018 Visuell kunst Hordaland 2018 400000 23.11.2017 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Franscisco Lopez og Barbara Ellison - Notam 2017 Tverrfaglig Oslo 2017 40000 23.11.2017 Avslått 0 TROMSØ KUNSTFORENING Eksperter i TKF 2018 - TKF – Tromsø kunstforening 2018 Visuell kunst Troms 2018 500000 23.11.2017 Avslått 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER 4 gjesteskribenter - Contemporary Art Stavanger 2018-2019 Visuell kunst Rogaland 2018 75000 23.11.2017 Bevilget 75000 CONTEMPORARY ART STAVANGER 4 gjesteskribenter - Contemporary Art Stavanger 2018-2019 Visuell kunst Rogaland 2019 75000 23.11.2017 Bevilget 75000 PRAKSIS Elvira Dyangani Ose m. fl - PRAKSIS 2018 Visuell kunst Oslo 2018 523000 14.12.2017 Bevilget 400000 PRAKSIS Elvira Dyangani Ose m. fl - PRAKSIS 2018 Visuell kunst Oslo 2019 523000 14.12.2017 Bevilget 400000 NY MUSIKK HARSTAD-ILIOS FESTIVALEN Kjersti Melkiorsen - ILIOS-festivalen 2018 Musikk Troms 2018 40000 23.11.2017 Bevilget 40000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Linda Myklebust - Kristiansand Kunsthall 2018 Tverrfaglig Vest-Agder 2018 300000 23.11.2017 Bevilget 150000 GAMVIK KUNSTFORENING Signe Johannessen - Slettnes fyr 2018 Visuell kunst Finnmark 2018 123000 23.11.2017 Bevilget 123000 TEATERET DRIFT AS theisen/pettersen - Teateret, 2018 Scenekunst Vest-Agder 2018 125000 23.11.2017 Bevilget 125000 KUNSTHALL STAVANGER Kristina Ketola Bore - Kunsthall Stavanger 2018 Visuell kunst Rogaland 2017 400000 23.11.2017 Bevilget 300000 TENTHAUS Pablo Helguera m fl. - Tenthaus Oslo, 2018 Tverrfaglig Oslo 2018 322000 23.11.2017 Bevilget 300000 KRS GADEKUNSTLAUG Mark Jenkins NeSpoon Isaac Cordal - KRS Gadekunst 2017 Visuell kunst Vest-Agder 2017 85000 23.11.2017 Avslått 0 KRS GADEKUNSTLAUG Mark Jenkins NeSpoon Isaac Cordal - KRS Gadekunst 2017 Visuell kunst Vest-Agder 2018 100000 23.11.2017 Bevilget 100000 KRS GADEKUNSTLAUG Mark Jenkins NeSpoon Isaac Cordal - KRS Gadekunst 2017 Visuell kunst Vest-Agder 2019 125000 23.11.2017 Bevilget 100000 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Marte Vold m.fl - Kunstnernes Hus 2018 Visuell kunst Oslo 2018 120000 14.12.2017 Bevilget 120000 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Lindeberg/Nilsen - Lokstallen 2018 Scenekunst Nord-Trøndelag 2017 300000 23.11.2017 Bevilget 300000