Hopp til innhold
Vedtaksliste

Innkjøpsordning for allmenne kulturtidsskrift (Avslutta)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Under innkjøpsordningen kjøper Kulturrådet inn hele årganger av inntil 15 tidsskrift for å gi de videre til norske folkebibliotek. Norske utgivere kan søke støtte til allmenne kulturtidsskrift som ønsker å nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål, eller som gir plass for presentasjon og analyse av kunst og kulturvern, og som har hovedvekt på artikler, tekster av essayistisk karakter og kunstneriske innslag.

Søknadene ble først vurdert av Utvalget for periodiske publikasjoner, som får tilsendt tidsskrift gjennom hele året for gjennomlesning (søkerne sender også inn fysiske tidsskrift som vedlegg til søknaden). Utvalget foretar en bred faglig vurdering av tidsskriftets redaksjonelle virksomhet og prioriterte stoffområde, i samsvar med støtteordningenes formål. Vurderingsutvalget gir tilrådinger til Faglig utvalg for litteratur, som fatter endelig vedtak i sakene så lenge de ikke omfatter beløp over kr 300 000, er behandlet i flere fagutvalg eller har prinsipielle sider som tilsier en behandling av rådet.

Nytt av året er at fristen var flyttet fra juni til september. Produksjonsstøtteordningen og innkjøpsordningen hadde dermed frist på likt, noe som gjorde at Utvalget for periodiske publikasjoner kunne ha et helhetlig blikk på søknadene. I tillegg var det i år mulig å søke et høyere beløp enn kr 220 000 (som tidligere har vært et standard søknads- og tildelingsbeløp på ordningen). Slik kunne man å få inn kunnskap fra feltet om hva som er det reelle behovet, samt mulighet til å styrke økonomien til de tidsskriftene som er på innkjøpsordningen.

Rådet vedtok på budsjettmøtet i oktober 2018 at tidsskriftene for 2019 skal styrkes med tre millioner, noe som gjorde at de totale rammen for tidsskriftstøtte økte fra kr 10,3 mill. i 2018 til kr 13,3 mill. i 2019.

Tidsskrift med høy kvalitet, fire nummer per år eller mer og en allmenn innretning ble prioritert. Vinduet, Prosa og Kunsthåndverk tas inn på ordningen. Videre har utvalget ønsket å gi tidsskriftene på ordningen et økonomisk løft, og flere tidsskrift ble løftet substansielt. I tillegg landet utvalget på en modell der alle tidsskriftene som fikk plass på innkjøpsordningen, fikk et ekstra distribusjonstilskudd på kr 75 000, som er ment å reflektere de ekstra utgiftene til trykk, porto og distribusjon som er knyttet til å være på ordningen.

Syv tidsskrift ble ikke prioritert for innkjøpsstøtte. Disse var blitt vurdert til ikke å nå opp i prioriteringen, enten på grunnlag av rent faglige vurderinger og/eller viktigheten av at tidsskriftet er tilgjengelig i bibliotekene.

Tall fra runden:

Antall søknader: 22

Søknadssum: kr 7 182 000

Antall tildelinger: 15

Total tildeldingssum: kr 6 062 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 14.9.2018 kl. 13:00

  • Tilrådinger i Utvalget for periodiske publikasjoner: 7. - 8.11.2018

  • Vedtak i Faglig utvalg for litteratur: 15. - 16.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
ARR IDEHISTORISK TIDSSKRIFT Arr. Idéhistorisk tidsskrift - 2019 Oslo 2019 220000 15.11.2018 Avslått 0 UNIVERSITETSFORLAGET AS Nytt Norsk Tidsskrift - 2019 Oslo 2019 350000 13.12.2018 Bevilget 425000 350 000 innkjøp / 75 000 distribusjon NORSK FILMKLUBBFORBUND Z filmtidsskrift - 2019 Oslo 2019 340000 15.11.2018 Bevilget 295000 220 000 innkjøp / 75 000 distribusjon KVINNEFRONTEN I NORGE Fett - 2019 Oslo 2019 220000 15.11.2018 Bevilget 295000 220 000 innkjøp / 75 000 distribusjon UNIVERSITETSFORLAGET AS Kirke og Kultur - 2019 Oslo 2019 240000 15.11.2018 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Syn og Segn - 2019 Oslo 2019 420000 13.12.2018 Bevilget 495000 420 000 innkjøp / 75 000 distribusjon NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING Prosa - 2019 Oslo 2019 220000 15.11.2018 Bevilget 295000 220 000 innkjøp / 75 000 distribusjon H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Samtiden - 2019 Oslo 2019 440000 13.12.2018 Bevilget 515000 440 000 innkjøp / 75 000 distribusjon STIFTELSEN ODIN Jazznytt - 2019 Oslo 2019 220000 15.11.2018 Bevilget 295000 220 000 innkjøp / 75 000 distribusjon KUNSTFORUM AS Kunstforum - 2019 Østfold 2018 120000 15.11.2018 Avslått 0 Cecilie Tyri Holt Kunsthåndverk - 2019 Oslo 2019 220000 15.11.2018 Bevilget 295000 220 000 innkjøp / 75 000 distribusjon TIDSSKRIFTET RØYST Tidsskrifter Røyst - 2019 Hordaland 2018 300000 15.11.2018 Avslått 0 FORUM COGITO Tidsskriftet Cogito - 2019 Buskerud 2018 50000 15.11.2018 Avslått 0 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Folkemusikk - 2019 Oslo 2019 450000 13.12.2018 Bevilget 475000 400 000 innkjøp / 75 000 distribusjon MELK MELK - 2019 Oslo 2019 540000 13.12.2018 Bevilget 375000 300 000 innkjøp / 75 000 distribusjon GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Vinduet - 2019 Oslo 2019 400000 13.12.2018 Bevilget 475000 400 000 innkjøp / 75 000 distribusjon MEDIEHUSET MINERVA AS Minerva - 2019 Oslo 2019 300000 13.12.2018 Bevilget 375000 300 000 innkjøp / 75 000 distribusjon UNIMA NORGE Ånd i Hanske - 2019 Akershus 2018 360000 15.11.2018 Avslått 0 DYADE-FORLAG INGER HALVORSEN Dyade - 2019 Oslo 2019 220000 15.11.2018 Avslått 0 DYPE SKOGER AS Josimar - 2019 Oslo 2019 500000 13.12.2018 Bevilget 425000 350 000 innkjøp / 75 000 distribusjon NORSK SHAKESPEARE- OG TEATERTIDSSKRIFT Norsk Shakespearetidsskrift - 1998 Oslo 2019 662000 13.12.2018 Bevilget 732000 657 000 innkjøp / 75 000 distribusjon FORLAGET FOTOGRAFI AS Fotografi - 2019 Oslo 2019 390000 15.11.2018 Bevilget 295000 220 000 innkjøp / 75 000 distribusjon