Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til Runde 1

Tilbake til 2016 (Alle)

Om søknadsrunden

 

Kulturrådet har tildelt tilskudd til 22 ulike kirkemusikktiltak i 1. tildelingsrunde 2016 fra tilskuddsordningen for kirkemusikk. Det ble behandlet til sammen 41 søknader om tilskudd til kirkemusikktiltak.

Kulturrådet har vurdert prosjektenes kunstneriske nivå og omfang, og har i prioriteringen vektlagt det musikkfaglige innholdet og sett hvordan dette samsvarer med ordningens formål. Videre har Kulturrådet prioritert prosjekter som har et langsiktig perspektiv og som fremmer rekruttering til kirkemusikkfeltet. Kulturrådet har foretatt faglige vurderinger på grunnlag av opplysningene som framkommer i søknadene. Det er gitt tilskudd til konsertrekker, festivalvirksomhet, turnévirksomhet, med mer. Det er ikke gitt tilskudd til enkeltkonserter. Tilskudd er gitt som prosjektstøtte og ikke til generell drift.

Kulturrådet mottar mange gode søknader fra miljøer over hele landet, og kan dessverre ikke støtte alle prosjekter som er på et nivå som kunne kvalifisere for tilskudd gjennom ordningen. Et avslag er derfor ikke det samme som en underkjenning av prosjektets kvalitet eller faglige innhold.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2015 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrTilskudd
Abraham Bezuijen Kirkekonserter i Eiker - 2016 Buskerud 2016 30000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Mariafestdagene - vår 2016 Hordaland 2016 70000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen Orgelsommer - 2016 Hordaland 2016 120000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Reger og Anderssen i Bodø domkirke – høst 2016 Nordland 2016 57000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelklasse under Toppenkurset 4. - 10. juli 2016 Nordland 2016 30000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkemusikkurs for ungdom - Biof 2016 Nordland 2016 30000 Daniel Herskedal Myhre Herskedal – høst 2016 Møre og Romsdal 2016 50000 Daniel René Sagstuen Sæther Primstavsmesser i Oslo Domkirke - 2016 og vår 2017 Oslo 2016 70000 DOMKIRKEN MUSIKK AS STAVANGER Stavanger domkirke - 2016 Rogaland 2016 400000 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Sommerkonserter i Mariakirken - 2016 Oppland 2016 50000 KIRKERÅDET Pilegrim i orgelsko 2016-2019 Oslo 2016 80000 KIRKERÅDET Pilegrim i orgelsko 2016-2019 Oslo 2017 80000 KIRKERÅDET Pilegrim i orgelsko 2016-2019 Oslo 2018 80000 Knut Kirkesæther Musikk i Lofotkatedralen påsken 2016 Nordland 2016 30000 LILLESTRØM SOKN Vårkonserter 2016 i Lillestrøm kirke Akershus 2016 50000 Mo sokn Frode Fjellheim: Aejlies gaaltije Nordland 2016 20000 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE Musikk i Sandefjord Kirke - konsertvirksomhet 2016 Vestfold 2016 150000 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN "I begynnelsen var Orgelet" - 2016 Sør-Trøndelag 2016 120000 RØYKEN KIRKELIGE FELLESRÅD Musikk i Slemmestad MiS - 2016 Buskerud 2016 80000 SENTRUM OG ST. HANSHAUGEN SOKN Internasjonale orgelkonserter Oslo domkirke 2016 Oslo 2016 90000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Søndag i Vår Frue – høst 2016 og vår 2017 Sør-Trøndelag 2016 85000 TROMSØ KIRKEAKADEMI Tromsø internasjonale kirkefestival 2016 Troms 2016 100000 Øivind Mikalsen Kirkemusikalsk samarbeid Helgeland 2016-2020 Nordland 2016 60000 Øyonn Groven Myhren Barokk Boreal - Svartebokprestens Catechismus - 2016 Oslo 2016 50000