Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til Runde 2

Tilbake til 2016 (Alle)

Om søknadsrunden

           
Kulturrådet har tildelt tilskudd til 12 ulike kirkemusikktiltak i 2. tildelingsrunde 2016. Det ble behandlet til sammen 28 søknader.

Kulturrådet har vurdert prosjektenes kunstneriske nivå og omfang, og har i prioriteringen vektlagt det musikkfaglige innholdet og sett hvordan dette samsvarer med ordningens formål. Videre har Kulturrådet prioritert prosjekter som har et langsiktig perspektiv og som fremmer rekruttering til kirkemusikkfeltet. Kulturrådet har foretatt faglige vurderinger på grunnlag av opplysningene som framkommer i søknadene. Det er gitt tilskudd til konsertrekker, festivalvirksomhet, turnévirksomhet, med mer. Tilskudd er gitt som prosjektstøtte og ikke til generell drift.

Kulturrådet mottar mange gode søknader fra miljøer over hele landet, og kan dessverre ikke støtte alle prosjekter som er på et nivå som kunne kvalifisere for tilskudd gjennom ordningen. Et avslag er derfor ikke det samme som en underkjenning av prosjektets kvalitet eller faglige innhold.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2016 kl. 13:00

  • Vedtak i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrTilskudd
Vokalensemblet Cantare Espiritu - En nordisk flamencomesse Østfold 2016 120000 Bodil Arnesen Påskestemning i Egersund Kirke Rogaland 2016 40000 Daniel René Sagstuen Sæther Bach mot natta i Oslo Domkirke Oslo 2016 80000 Skien sokn Harald Gullischsen Oratorium Telemark 2016 80000 Orgelklubben Ferdinand ferdinands jubelkonserter Hordaland 2016 20000 Alta kirkelige fellesråd Vivaldi for unge stemmer Finnmark 2016 50000 Stavanger kirkelige fellesråd Orgelskole/Orgelklubb Rogaland 2016 130000 Orgelkomiteen Grue Finnskog Kalnæs Per Olav Finnskogkonsert Hedmark 2016 25000 Ålesund kirkelige fellesråd Sommerkonsertene i Ålesund 2016 Møre og Romsdal 2016 50000 Kongsberg sokn Konserter i Kongsberg kirke 2016 Buskerud 2016 100000 Victoria Liedbergius Musikk på Rørstad Oslo 2016 35000 Borg bispedømme Egil Hovland-festivalen 2016 Østfold 2016 150000