Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 11 søknader på kirkemusikkordningen denne runden, hvor av 2 er tildelt tilskudd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 11, hvorav to er avvist på administrativt grunnlag

Søknadssum: kr 744 000

Antall tildelinger: 2 (begge overført til arrangørordningen)

Dette er siste behandlingsrunde for kirkemusikkordningen og det preger omfang og til dels søknadene. Omleggingen synes å være vellykket og informasjonsarbeidet overfor søkere fra dette feltet har vært god. Søkere til kirkemusikkordningen har i stadig større grad orientert seg mot andre ordninger i 2019. Det er derfor vanskelig å peke på tendenser i søknadsmaterialet. Omfanget er også for lite til å peke på geografisk spredning, eller klare faglige trekk ved søknadene som gir et inntrykk av tendenser i feltet. Slike analyser skal fremover gjøres på tvers av alle ordninger på musikk, da det skal føres statistikk som vil gi et helhetlig bilde av hele kirkemusikkfeltet.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 29.11.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 12.12.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
OLSVIK SOKN Olsvik kirke - Kulturfest og Olsvikutstillingen 2019 Populærmusikk Hordaland 2020 20000 29.11.2019 Avslått 0 ÅLESUND OG VOLSDALEN SOKN Ålesund kirkekor - Kor underlagt Ålesund og Volsdalen menighet, fra minst 1925 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2019 100000 29.11.2019 Avslått 0 HANNA NYDAL Hanna Nydal - “Lys oss i land til den livsæle strand”, salmeturné 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 10000 29.11.2019 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Modus ensemble - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 112000 29.11.2019 Avslått 0 DOLSTAD KAMMERKOR Dolstad kammerkor - Himmelsk musikk på Helgeland 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 20000 29.11.2019 Avslått 0 MYHRE MUSIKK Magnus Myhre og Daniel Herskedal - Desert Lighthouse 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2020 70000 29.11.2019 Avslått 0 ØYONN GROVEN MYHREN Barokk Boreal - TI BUD, plateslippkonserter 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 50000 29.11.2019 Bevilget 25000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø domkirkes musikkråd og Bodø Domkor - Fra Bach til Frode Fjellheim 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 112000 29.11.2019 Avslått 0 MARIT RISNES SOPRAN Marit Risnes Sopran - Silent Night 2019, 2020 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 HANS MELHUS JR KALVSKINNE KULTURVERKSTED Villrot Medieval - Middelaldermusikk 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 30000 29.11.2019 Avslått 0 ASBJØRN BERSON Lyden av kirken - Konserter i Steinkjer og Trondheim høsten 2019 Verdensmusikk Trøndelag 2020 70000 29.11.2019 Bevilget 30000