Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. september 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 11 søknader på kirkemusikkordningen denne runden, hvor av 2 er tildelt tilskudd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 11, hvorav to er avvist på administrativt grunnlag

Søknadssum: kr 744 000

Antall tildelinger: 2 (begge overført til arrangørordningen)

Dette er siste behandlingsrunde for kirkemusikkordningen og det preger omfang og til dels søknadene. Omleggingen synes å være vellykket og informasjonsarbeidet overfor søkere fra dette feltet har vært god. Søkere til kirkemusikkordningen har i stadig større grad orientert seg mot andre ordninger i 2019. Det er derfor vanskelig å peke på tendenser i søknadsmaterialet. Omfanget er også for lite til å peke på geografisk spredning, eller klare faglige trekk ved søknadene som gir et inntrykk av tendenser i feltet. Slike analyser skal fremover gjøres på tvers av alle ordninger på musikk, da det skal føres statistikk som vil gi et helhetlig bilde av hele kirkemusikkfeltet.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 29.11.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 12.12.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
OLSVIK SOKN Olsvik kirke - Kulturfest og Olsvikutstillingen 2019 Populærmusikk Hordaland 2020 20000 29.11.2019 Avslått 0 ÅLESUND OG VOLSDALEN SOKN Ålesund kirkekor - Kor underlagt Ålesund og Volsdalen menighet, fra minst 1925 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2019 100000 29.11.2019 Avslått 0 HANNA NYDAL Hanna Nydal - “Lys oss i land til den livsæle strand”, salmeturné 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 10000 29.11.2019 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Modus ensemble - 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 112000 29.11.2019 Avslått 0 DOLSTAD KAMMERKOR Dolstad kammerkor - Himmelsk musikk på Helgeland 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 20000 29.11.2019 Avslått 0 MYHRE MUSIKK Magnus Myhre og Daniel Herskedal - Desert Lighthouse 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2020 70000 29.11.2019 Avslått 0 ØYONN GROVEN MYHREN Barokk Boreal - TI BUD, plateslippkonserter 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 50000 29.11.2019 Bevilget 25000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø domkirkes musikkråd og Bodø Domkor - Fra Bach til Frode Fjellheim 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 112000 29.11.2019 Avslått 0 MARIT RISNES SOPRAN Marit Risnes Sopran - Silent Night 2019, 2020 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 HANS MELHUS JR KALVSKINNE KULTURVERKSTED Villrot Medieval - Middelaldermusikk 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 30000 29.11.2019 Avslått 0 ASBJØRN BERSON Lyden av kirken - Konserter i Steinkjer og Trondheim høsten 2019 Verdensmusikk Trøndelag 2020 70000 29.11.2019 Bevilget 30000