Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. mars 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 30 søknader på kirkemusikkordningen denne runden, hvor av 15 er tildelt tilskudd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 30, hvorav to er avvist på administrativt grunnlag

Søknadssum: kr 3 123 000

Antall tildelinger: 15

Vedtak og tilsagn: kr 1 059 000

I likhet med de siste rundene, kom det inn markant færre søknader til kirkemusikkordningen til denne fristen enn tilsvarende runder tidligere år. Denne runden var det 25 % færre søknader enn tilsvarende runde i fjor. En mulig årsak kan være at det kun er mulig å søke kirkemusikkordningen for prosjekter som skal foregå i 2019. Mye av ordningens avsetning er bundet opp i tidligere tilsagn og tilskudd. Det er også en del av forklaringen at søkere allerede allikevel har begynt å orientere seg mot andre ordninger, også for prosjekter som skal foregå i 2019.

Søknader om tilskudd til prosjekter med profesjonelt kunstnerisk nivå er blitt prioritert. Mange søknader omhandler helt eller delvis amatørprosjekter. Alle prosjekter som i sin helhet omhandler konserter på et ikke-profesjonelt nivå er avslått. For flere av prosjektene som delvis er amatørprosjekter, er en eventuell bevilgning anbefalt øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Alle søknader om tilskudd til enkeltkonserter er som vanlig anbefalt avslått.

Denne runden var det fire fylker som ikke sendte inn søknad til kirkemusikkordningen. Ingen fylker er bevilget med mer enn to tilskudd Ingen av prosjektene fra Agder-fylkene, Rogaland. Østfold eller Trøndelag er prioritert. Fordelt på landsdel ser antall søknader og tildelinger slik ut:

Landsdel Antall søknader Tilskudd
Nord-Norge 6 2
Trøndelag 1 0
Vestlandet 8 4
Østlandet 13 9
Sørlandet 2 0

Søknader som kommer inn til kirkemusikkordningen blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 14. - 15.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AVALDSNES SOKN Olavsdagene på Avaldsnes - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 20000 14.5.2019 Avslått 0 FRESCOBALDI-AKADEMIET Frescobaldiakademiet - Frescobaldi Summer Academy 2019 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2019 54500 14.5.2019 Avslått 0 SIGRUN JØRDRE Sigrun Jørdre - Allehelgenskonserten LJOS 3. november 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 10500 14.5.2019 Avslått 0 TROMSØ KIRKEAKADEMI Tromsø kirkeakademi - Tromsø internasjonale kirkefestival 2019 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 150000 14.5.2019 Avslått 0 MOSAIC Oslo Gospel Unit - Oslo Gospel Unit 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 10000 14.5.2019 Avslått 0 KRISTIANSAND DOMKOR Kristiansand Domkor - Kirkemusikkdagene 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 150000 14.5.2019 Avslått 0 VEGA KOMMUNE Vegadagan - Kirkekonserter og kirkemusikk under Vegadagan 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nordland 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 Martin Henrik Andresen Bislett guttekor - Konsertserie vår 2019 Verdensmusikk Oslo 2019 42000 14.5.2019 Avslått 0 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Musikk i Bodø Domkirke - Fra Bach til Frode Fjellheim 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 142000 14.5.2019 Avslått 0 URANIENBORG VOKALENSEMBLE Uranienborg Vokalensemble - Allehelgen 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 14.5.2019 Avslått 0 ASBJØRN BERSON Lyden av kirken - Konsertserie vår 2019 Verdensmusikk Trøndelag 2019 70000 14.5.2019 Avslått 0 MODUM SOKN Modum og Vardåsen menighet - Jazz Mass i Vardåsen og Modum 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2019 60000 14.5.2019 Avslått 0 STAVANGER BAROKKENSEMBLE Stavanger Barokk - Kirkekonserter Stavanger Barokk 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 50000 14.5.2019 Avslått 0 ÅLESUND KIRKELIGE FELLESRÅD Ålesund kirkelige fellesråd - Sommerkonsertene i Ålesund 2019 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2019 60000 14.5.2019 Bevilget 60000 TRONDENES SOKN Trondenes menighet - Trondenesdagene 2019 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 45000 14.5.2019 Bevilget 45000 LIER KIRKELIGE FELLESRÅD Frogner menighet ved Bina Karpisova - 2019 Musikk til ettertanke i Frogner kirke - onsdagsserie Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 16000 14.5.2019 Bevilget 16000 GJERTRUDS SIGØYNERORKESTER Gjertruds Sigøynerorkester - Rom i herberget - Julekonsert med sigøynermusikk 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 140000 14.5.2019 Bevilget 100000 KRISTINLJOD BOLSTAD Tormod Fuglestad og Kristin Bolstad - Det innerste lyset - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 122000 14.5.2019 Bevilget 60000 SPJELKAVIK SOKN Spjelkavik Kyrkje - Konsertserie 2019 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2019 170000 14.5.2019 Bevilget 70000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen domkirke menighet - Bergen Orgelsommer 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 133000 14.5.2019 Bevilget 133000 Ingeborg Christophersen Nesodden kirkelige fellesråd - Kantorissimo høsten 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 35000 14.5.2019 Bevilget 35000 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - Månedlige konserter vår og sommer 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2019 100000 14.5.2019 Bevilget 50000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkemusikksenter Nord - Norsk Salmefestival 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 150000 14.5.2019 Bevilget 100000 DET NORSKE DAMEKOR Det norske Damekor - 7 sånger ur Heliga Birgittas Uppenbarelser 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 85000 14.5.2019 Bevilget 60000 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE Musikk i Sandefjord kirke - Konsertserie høsten 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 200000 14.5.2019 Bevilget 125000 Arild Rohde Tabula Rasa - "Fred" Konsertserie høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 85000 14.5.2019 Bevilget 85000 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerakademiet - Konserter i Kongsberg kirke 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 555000 14.5.2019 Bevilget 100000 BAREBAROKK DA BareBarokk og Jarlsberg Vokal - Musikk for pasjon og påske 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 38000 14.5.2019 Bevilget 20000