Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kompensasjonsordning for kulturarrangementer

Se vedtakslister

Viktig melding:

Forvaltningen av kompensasjonsordningen for kultursektoren fra og med november blir flyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Se Lotteri- og stiftelsestilsynets sider for mer informasjon.

Formål

Formålet med denne ordningen er å kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Hvem kan søke?

Arrangører og underleverandører til kulturarrangementer som er stengt, avlyst eller nedskalert som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, kan få kompensasjon.

Det er ulike retningslinjer for arrangører og underleverandører.

Les retningslinjer og søk kompensasjon  - arrangører

Les retningslinjer og søk kompensasjon - underleverandører

Med arrangør menes virksomhet som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten, og den som er ansvarlig for gjennomføring av arrangement det søkes kompensasjon for. Eksempler er konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere.

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement. 

Eksempler på aktører som ikke omfattes av ordningen er filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører.

Man kan ikke søke både som arrangør og underleverandør til samme arrangement. Det kan imidlertid være flere søkere til samme arrangement. For eksempel kan en arrangør og flere underleverandører søke kompensasjon for samme avlyste festival. Alle søker da om sine egne tap og utgifter.

Åpne alle