Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Digital brobygging mellom kultur og audiovisuelt innhold

Se vedtakslister

Utlysningen er del av Kreativt Europas ordninger som går på tvers av sektorene og delprogrammene for kultur og medier. Utlysningen er den første av to under pilotordningen «Creative Innovation Lab», som ble fremmet i Kreativt Europas arbeidsprogram for 2019. Satsingen er i tråd med Europakommisjonens #Digital4Culture-strategi, som fremmer digitaliseringsløsninger for mediesektoren. 

Ved å bruke digitale verktøy (inkludert data og algoritmer), kan man finne nye uttrykk som bedrer kulturopplevelsen (for eksempel i museer og kunstgallerier) og skape nye former for samarbeid mellom kunstnere og andre aktører.

 • Støttebeløp: Minimum 150 000 euro. Støttebeløpet kan tilsvare inntil 60 % av det totale prosjektbudsjettet. Totalt budsjett for utlysningen er 1.75 millioner euro. Man forventer å støtte 6-10 prosjekter.
Åpne alle

Formål med programmet

Formålet med utlysningen er

 • å knytte ulike kulturelle og kreative sektorer (inkludert audiovisuell sektor) sammen ved hjelp av innovativ teknologi, inkludert virtuell virkelighet
 • å stimulere tverrsektorielle tilnærminger og verktøy som fasiliterer tilgang, distribusjon, markedsføring og inntjening i kulturell og kreativ sektor, inkludert kulturarv

Prioriteringer

 • Problemløsning: Prosjektet må fokusere på aktuelle utfordringer i kulturell og kreativ sektor.
 • Brukerorientert: Det er essensielt å involvere publikum og brukere for å kunne bygge nye broer mellom innhold og publikum.
 • Teknologien skal være et virkemiddel for å løse et problem, ikke et mål i seg selv. 

Hvem kan søke?

Prosjektet må ha minst tre partnere fra tre land som deltar i Kreativt Europa (én prosjektleder og minst to partnere).

Partnerorganisasjonene må være offisielt registrert i Kreativt Europa-land og være aktive i kulturell/kreativ sektor. 

Aktuelle organisasjoner inkluderer

 • frivillige organisasjoner
 • statlige institusjoner
 • utdanningsinstitusjoner
 • forskningssentre 
 • internasjonale organisasjoner
 • kommersielle aktører

Slik søker du

Informasjon fra EU om utlysningen finner du HER

Søknaden leveres elektronisk til Europakommisjonen. Søknadsskjemaet er tilgjengelig på utlysningssiden.

Alle deltakere må være registrert i EUs deltakerportal. Her kan du se hvordan du registrerer din organisasjon.

Søknadsfristen er 14. mai 2020. Kl 17.00. Fristen er absolutt.

Har du problemer med søknadsskjemaet? Kontakt EACEA Helpdesk i god tid før søknadsfristen:

 • E-post: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
 • Telefon: +32 2 299 0705

Vurdering av søknaden

Søknaden vurderes av fageksperter knyttet til Europakommisjonen. Søknaden evalueres basert på fire kriterier: 
1.    Relevans og europeisk merverdi
2.    Kvalitet på innhold og prosjektaktiviteter
3.    Effekt/virkninger og spredning av resultater
4.    Sammensetningen og organiseringen av prosjektgruppa og partnerne

Kriteriene er nærmere beskrevet på side 10 i utlysningen.

 

Ressurser

utlysningssiden til EACEA finner du:

 • utlysningsteksten med tilhørende retningslinjer 
 • søkerguide, inkludert teknisk informasjon om søknadsskjemaet
 • maler til vedlegg