Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte til kunst- og kulturkritikk (Avsluttet)

Søk støtte

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Broen.xyz - Hilde Sandvik Broen.xyzs Kritikklaboratorium Hordaland 2017 1585000 3.4.2017 Bevilget 500000 Kulturetaten Troms fylkeskom-mune - Ellen Østgård Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms Troms 2017 600000 3.4.2017 Bevilget 300000 Vagant - Audun Lindholm Vagant, tre delprosjekter innen kritikk Oppland 2017 495236 3.4.2017 Bevilget 250000 Anette Therese Pettersen Critics in Conversation Vest-Agder 2017 364000 3.4.2017 Bevilget 200000 Personae publishing - Jørgen Tverås Gomnæs Personae Oslo 2017 504000 3.4.2017 Bevilget 200000 Foreningen kritikk av kunst for barn og unge - Gerd Elise Mørland Visuell kritikk på sosiale medier for barn og unge Oslo 2017 300000 3.4.2017 Bevilget 200000 ArtScene Trondheim AS AST tre faglige tekstserier og somestrategi Sør-Trøndelag 2017 427000 3.4.2017 Bevilget 200000 Uppskoka - Ida Habbestad Kritikkseminar - elever og journalister Oslo 2017 180000 3.4.2017 Bevilget 180000 Scenekunst.no - Hild Borcgrevink Innsiden ut Oslo 2017 180000 3.4.2017 Bevilget 180000 Ballade - Ida Habbestad Flerkulturell kritikk Oslo 2017 175000 3.4.2017 Bevilget 175000 Tegnerforbundet - Hilde Lunde NUMER DIGITAL Oslo 2017 250000 3.4.2017 Bevilget 150000 Andreas Breivik Vi ser på kunst Oslo 2017 250000 3.4.2017 Bevilget 150000 Aslak Høyersten Kunst‐ og kulturkritikken 2016 - Kritikersamtaler Hordaland 2017 240000 3.4.2017 Bevilget 150000 Bladet Nordlys - Helge Nitteberg Kultur og samfunnskritikk i nord Troms 2017 165000 3.4.2017 Bevilget 130000 Norwegian Crafts Kritikk og kunsthåndverk Oslo 2017 350000 3.4.2017 Bevilget 100000 Natt & Dag - Daniled Ramberg Kunstkritikk til folket, fra folket og med folket Oslo 2017 2123000 3.4.2017 Bevilget 100000 Samtiden c/o Aschehaug - Christian Kjeldstrup KRITIKK I SAMTIDEN Oslo 2017 140000 3.4.2017 Bevilget 100000 nyMusikk - Agnes Kroepelien nyMusikksalong Oslo 2017 165000 3.4.2017 Bevilget 100000 Contem-porary Art Stavanger EKSPERIMENT-ERENDE KUNSTKRITIKK Rogaland 2017 100000 3.4.2017 Bevilget 100000 Aksel Kielland Nye rammer for norsk TV‐kritikk Oslo 2017 120000 3.4.2017 Bevilget 75000 Foreningen !les - Wanda Volder Inn i litteraturen. Ut i samfunnet. Oslo 2017 150000 3.4.2017 Bevilget 75000 Drammen museum - Åsmund Thorkildsen Kunst‐ og kulturkritikk på sparket Buskerud 2017 120000 3.4.2017 Bevilget 75000 Oppland kunstsenter - Vilde Andrea Brun Polyfon og kritisk refleksjon Oppland 2017 300000 3.4.2017 Bevilget 75000 Hilde Sørstrøm Kunstkritikk fra Nordområdene Troms 2017 81000 3.4.2017 Bevilget 70000 Riddo Duottar Museat - ved Anne May Olli Fraværende kunst‐ og kulturkritikk Finnmark 2017 300000 3.4.2017 Bevilget 65000 Sidsel Pape Re/viewing dance Oslo 2017 50000 3.4.2017 Bevilget 50000 Landssammenslutninga av nynorskom-munar v/Framtida - Vidar Høvikseland Ung kunst‐ og kulturkritikk Hordaland 2017 90000 3.4.2017 Bevilget 50000 Stiftelsen Norsk kunstårbok - Kjetil Nergaard Norsk kunstårbok, skribentutviklingsprosjekt Oslo 2017 250000 3.4.2017 Avslått 0 Kristina Lovisa Ketole Bore WEVARIATIONS Oslo 2017 220000 3.4.2017 Avslått 0 Stiftelsen Odin Jazznytt18 Oslo 2017 181000 3.4.2017 Avslått 0 Bernhard Ellefsen Kritikk, takk Østfold 2017 123200 3.4.2017 Avslått 0 ENK Lillian Bikset Profesjonalisering av hjemmeside Oslo 2017 110000 3.4.2017 Avslått 0 Nattjazz - Jon Skjerdal KritikkTakk ‐ live kritikk Hordaland 2017 150000 3.4.2017 Avslått 0 Stiftelsen Kunstkritikk - Jonas Ekeberg Ny kritikk – nye medier Oslo 2017 400000 3.4.2017 Avslått 0 Julie Rongved Amundsen Kritikk av performancekunst fra teaterperspektiv Oslo 2017 40000 3.4.2017 Avslått 0 Platespil-lern Platespillern ‐ Nettsted for ny norsk musikk Vestfold 2017 200000 3.4.2017 Avslått 0 Joakim Bergan Eriksen Kunstkritikk & demokrati Vest-Agder 2017 30000 3.4.2017 Avslått 0 KUNST-forum AS Kulturkommentarer Oslo 2017 150000 3.4.2017 Avslått 0 Silje Sigurdsen Å tenke nytt om det å formidle kunst og kultur Hordaland 2017 40000 3.4.2017 Avslått 0 Maria Veie og Anette Therese Pettersen Kritikk for en fraværende leser Nord-Trøndelag 2017 180000 3.4.2017 Avslått 0 Hanne Malene Lindberg UTSLAG Sør-Trøndelag 2017 25000 3.4.2017 Avslått 0 Johnny Herbert Online Platform & Workshop/Discus-sion Groups Oslo 2017 361200 3.4.2017 Avslått 0 Tidsskriftet Minerva Kulturkommentarer fra et borgerlig ståsted Oslo 2017 190000 3.4.2017 Avslått 0 Vestfold Festspil-lene AS Kulturmøtet 2017 Vestfold 2017 750000 3.4.2017 Avslått 0 Tina Elisabeth Davies Tiro - en app for å fremme diskusjon om kunst Danmark 2017 350000 3.4.2017 Avslått 0 Norske billed-kunstnere - Mari Orre Billedkunst-formidling Oslo 2017 300000 3.4.2017 Avslått 0 Lillian Bikset Produskjon av teaterkritikk Oslo 2017 291000 3.4.2017 Avslått 0 Lars Ole Okstad Trondheim Whispering: Paneldebatt Sør-Trøndelag 2017 30000 3.4.2017 Avslått 0 ENK Lillian Bikset Foredragsturné, Ibsen og samtidsteatret Oslo 2017 69000 3.4.2017 Avslått 0 Being Human Norway - Kaisar Ali Fashion og Kultur aften 2017 Oslo 2017 250000 3.4.2017 Avslått 0 Marit Paasche Hva er kunst? Oslo 2017 162000 3.4.2017 Avslått 0 Kristina Lovisa Ketola Bore The Ventriloquist Channel Oslo 2017 60000 3.4.2017 Avslått 0 Henning Egon Høholt Det Nye Kulturkompasset Oslo 2017 4000000 3.4.2017 Avslått 0 Mezzomedia - Morten Olsen Klassiskmusikk.com Vestfold 2017 100000 3.4.2017 Avslått 0 Stiftelsen Forteller-festivalen - Mette Kaaby Vreng ‐ podcast for muntlig fortellerkunst Oslo 2017 150000 3.4.2017 Avslått 0 Cecilie Louise Mace Stensrud Kulturkritikk på markedsføringens premisser Oslo 2017 76566 3.4.2017 Avslått 0 Tanja Eli Sæter Dronekritikk Oslo 2017 190000 3.4.2017 Avslått 0 Norsk Viseforum - Audun Reithaug View:Review Oslo 2017 155000 3.4.2017 Avslått 0 Foreningen God kritikk - Ahmed Akef Khateeb Retorikk i barnelitterær kritikk Hordaland 2017 80000 3.4.2017 Avslått 0 Trude‐Kristin Mjelde Aarvik Bergen Litteraturverksted Hordaland 2017 250000 3.4.2017 Avslått 0 Siri Wolland Bloggen Cultura Notes Oslo 2017 240000 3.4.2017 Avslått 0 HATS - Irene Nordhaug Hansen Ny kunstkritikk ‐Det nye kunst(til)synet Troms 2017 350000 3.4.2017 Avslått 0 Østnorsk Jazzsenter - Kari Grete jacobsen Musikkritik-kakademiet Oslo 2017 223000 3.4.2017 Avslått 0 Endre Tveitan KunstRåd (foreløpig tittel) Oslo 2017 170000 3.4.2017 Avslått 0 Ina Hagen Louise Dany kritikersalonger (arbeidstittel) Oslo 2017 269000 3.4.2017 Avslått 0 Sofie W Andersen Hvem trenger vel Brecht? (arbeidstittel) Sør-Trøndelag 2017 92000 3.4.2017 Avslått 0 Kultivator AS - Mette Vårdal Ny kritikk : Folkemusikk Oppland 2017 202000 3.4.2017 Avslått 0 Stiftinga Gloppen Musikkfest - Hanne Bergliot Oftedal Levende arkiver Gloppen Musikkfest 2017 Sogn og Fjordane 2017 90000 3.4.2017 Avslått 0 Ståle Stenslie EE ‐Experimental & Emerging Art Norway Oslo 2017 300000 3.4.2017 Avslått 0 Tidsskriftet Minerva - Nils August Andresen - Kristian Meisingset Essayserie om politisk teater Oslo 2017 60000 3.4.2017 Avslått 0 Christina René Jensen A part of the garden Sogn og Fjordane 2017 56500 3.4.2017 Avslått 0 Alan Armstrong Nordic Conversations 2017 Oslo 2017 90000 3.4.2017 Avslått 0 Tone Erlien Hva er dans ‐ i følge folk i Norge Sør-Trøndelag 2017 200000 3.4.2017 Avslått 0 Kjartan Rekdal Müller Kunstprat.no / But Is It ART? Akershus 2017 470000 3.4.2017 Avslått 0 Tidsskriftet Fett - Hedda Lingås Fossum Plattform for feministisk kritikk Oslo 2017 100000 3.4.2017 Avslått 0 IRIS - Einar Leknes Samtalar med norske kritikarar Rogaland 2017 429500 3.4.2017 Avslått 0