Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturskaping med barn og unge

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. desember 2017

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det kom inn 11 søknader til første søknadsrunde av denne forsøksordningen. Seks prosjekter fikk støtte. Denne første søknadsrunden var forbeholdt samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle illustratører/forfattere og barn fra 0-12 år.

De innkomne søknadene har i stor grad svart på ordningens intensjoner, og blant de innvilgede søknadene er det prosjekter med både illustratører, dramatikere og forfattere. Det er gitt støtte til to scenetekstorienterte verkstedsprosjekter, en verkstedsrekke med flere ulike kunstuttrykk, et prosjekt med fokus på lyrikk, et litteraturprosjekt som involverer både profesjonelle forfattere og illustratører og et verkstedsprosjekt med profesjonelle forfattere. De innvilgede prosjektene involverer barn fra 8-12 år.

Første vurderingsinstans for disse søknadene har vært en klasse på 5. trinn ved Ekeberg skole i Oslo. Neste søknadsrunde (frist 5. juni 2018) er forbeholdt prosjekter for ungdom fra 13-18 år. En klasse på 1.trinn ved Skeisvang videregående skole i Haugesund vil være første vurderingsinstans for disse søknadene.

I denne runden har klassen ved Ekeberg skole diskutert søknadsprosjektene i grupper på fire sammen med sin skolebibliotekar. I etterkant av diskusjonene har hele klassen fått avgi anonyme stemmer på fem prosjekter hver. Denne stemmegivningen resulterte i en rangert liste som ble overlevert Faglig utvalg for litteratur.  Elevenes diskusjoner og vurdering av søknadsprosjektenes kvalitet var basert på:

 • relevans i forhold til formålet om samarbeid og alder på de involverte barna
 • gjennomføringsevne, tidsbruk, tematikk
 • geografisk fordeling og bredde i prosjektene
 • prosess fremfor resultat

Faglig utvalg for litteratur var i sin prioritering først og fremst opptatt av at prosjektene skulle være nyskapende og utforskende i tillegg til at de var relevante for den involverte barnemålgruppen.

Tall fra søknadsrunden:

 • Antall søknader: 11
 • Søknadssum: kr 2 853 586
 • Antall tildelinger: 6
 • Tildelt sum: 1 000 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 5.12.2017 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

 • Vedtak i rådsmøte: 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
TOR ARVE RØSSLAND Tor Arve Røssland - Kreativ tekstproduksjon Hordaland 2018 150000 9.3.2018 Avslått 0 ENTOS Martin Eikeland Martin Eikeland - Fra klasserommets tankespill til barnebokas magi Vest-Agder 2018 500000 9.3.2018 Avslått 0 SOMMER I BERLEVÅG Sommer i Berlevåg - "Slampoesi & feskeslog" Rogaland 2018 15000 9.3.2018 Avslått 0 Hanne Ramsdal Hanne Ramsdal - "Pubertet/Jeg kan ikke svare på hvordan det føles fordi jeg vet ikke"(arb.tittel) Oslo 2018 163586 9.3.2018 Avslått 0 Audun Støren Audun Støren - Barnas tid - da barna fikk makten Buskerud 2018 150000 9.3.2018 Avslått 0 Lene Ask Lene Ask - På Majas kne ligger en by Akershus 2018 420000 9.3.2018 Bevilget 300000 REDD BARNA Redd Barna - På lag med alle barn. Barns egne historier om fritid med mening! Oslo 2018 755000 9.3.2018 Bevilget 205000 STINA LANGLO ØRDAL Stina Langlo Ørdal - Historien om meg og... Akershus 2018 180000 9.3.2018 Bevilget 180000 Trine Vollan Trine Vollan - DRAMA I KLASSEROMMET! Samarbeid mellom elever, dramatiker og skuespillere Oslo 2018 165000 9.3.2018 Bevilget 165000 HANS PETER LARSEN SVALHEIM Tvedestrand folkebibliotek - Hva sier elgen? Poelgen - et medium for poesiskaping og undring for barn Telemark 2018 85000 9.3.2018 Bevilget 50000 TEATER AVVIK DA Teater Avvik - Klovnekongressen Telemark 2018 270000 9.3.2018 Bevilget 100000