Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturskaping med barn og unge

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. juni 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det kom inn 15 søknader til andre søknadsrunde av denne forsøksordningen. 8 prosjekter fikk støtte.

Det er en litt annen profil på de innkomne søknadene til denne runden enn forrige, antakelig på grunn av at målgruppen for prosjektene har en annen alder. Det er ingen illustratører som har søkt, men tre prosjekter hadde også illustrasjon og visuelle virkemidler som en del av prosjektet. Som i forrige søknadsrunde var det noen prosjekter som hadde utvikling av scenetekst som utgangspunkt. Ellers besto søknadsprosjektene av blant annet skriveverksteder og bokprosjekter der forfatter skal samarbeide med ungdom på ulikt vis.

Forsøksordningen åpner opp for litteraturprosjekter som ikke nødvendigvis befinner seg mellom to permer. Faglig utvalg for litteratur ønsker at ordningen skal kunne igangsette utvikling av nye formidlingsformer, bruk av ny teknolog eller digitale plattformer på nye måter innen litteraturfeltet. Slike initiativ var det lite av i søknadsbunken denne runden.

Det er gitt støtte til 4 ulike prosjekter med skriveverksteder for ungdom, 2 tverrkunstneriske prosjekter med litteratur og skriving som en av flere aktiviteter, ett prosjekt som involverer ungdom i utvikling av scenetekst, og ett prosjekt som ønsker å utforske språk i ungdomslitteraturen sammen med ungdom.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 15

Søknadssum: kr 3 163 682

Antall tildelinger: 8

Tildelt sum: 1 180 000

Første vurderingsinstans for disse søknadene har vært klasse 1STB (stud.spes.) på Skeisvang videregående skole i Haugesund. Neste søknadsrunde (frist 1. desember) er forbeholdt prosjekter for barn fra 0-12 år, og vil vurderes av en klasse på 5. trinn.

Elevjuryen ved Skeisvang videregående skole leverte sin innstilling til Faglig utvalg for litteratur med bevilgning til 6 prosjekter innenfor en oppgitt ramme på 1 mill. kroner.

Faglig utvalg for litteratur var opptatt av å følge innstillingene fra elevjuryen ved Skeisvang videregående skole i så stor grad som mulig, men av forvaltningstekniske og prinsipielle årsaker ble tilrådningen ikke fulgt i alle sakene.

Utvalget tildelte i tillegg støtte til flere prosjekter enn tilrådningen fra ungdommene pga noe økt budsjettramme enn forventet for denne siste søknadsrunden i 2018.

I de to sakene der en enkeltforfatter skulle samarbeide med en slektning ble søknadene avslått fordi det er prinsipielt vanskelig å bruke Kulturrådets midler til å finansiere samarbeid med nær familie. I en annen sak var det kun søkt om utgifter til bokutgivelse. Dette faller utenfor formålet med støtteordningen. Utvalget ønsket å prioritere de prosjektene som la til rette for en reell medskaping for de involverte ungdommene.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 5.9.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Ingeborg Kringeland Hald Ingeborg Kringeland Hald - Jentevektløfting - Jenteløftet Rogaland 2018 440000 5.9.2018 Avslått 0 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, KULTUR OG NÆRING Fagavdeling for kunst og kulturutvikling, Bergen kommune - SceneTekst - talentutvikling og kompetanseheving innen litteratur og dramatikk blant barn og unge Hordaland 2018 600000 5.9.2018 Avslått 0 Levi Henriksen Levi og Leah Henriksen - Vinter på savannen. Hedmark 2018 150000 5.9.2018 Avslått 0 Cathrine Myhre Solbjør Cathrine Myhre Solbjør - 360° Ung Oslo 2018 150000 5.9.2018 Avslått 0 Terje Torkildsen Terje Torkildsen - Unge manuskonsulentar Rogaland 2018 90000 5.9.2018 Avslått 0 Åsa Kristina Joelsson Åsa Joelsson - Forfattere Trøndelag 2018 200000 5.9.2018 Avslått 0 HAVFRUA AS Havfrua AS - I møte mellom ord og bilde Vestfold 2018 200000 5.9.2018 Avslått 0 GRAN KOMMUNE Hadeland kulturskole - Skapende skriving Oppland 2018 180000 5.9.2018 Bevilget 100000 METTE KARLSVIK Mette Karlsvik - Hav + kjærleik + død + ungdom = Opera Oslo 2018 212500 5.9.2018 Bevilget 212000 NORSK BARNEBOKINSTITUTT Norsk barnebokinstitutt - Hva funker? Slang, kebabnorsk og dialekt i bøker for ungdom Oslo 2019 150000 26.9.2018 Bevilget 150000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - LES KUNST Vest-Agder 2018 160000 5.9.2018 Bevilget 160000 Hanne Ramsdal Hanne Ramsdal - Pubertet (arbeidstittel) Oslo 2018 96182 5.9.2018 Bevilget 96000 Ragnhild Elisabeth Burum Eskeland Ragnhild Eskeland - Stemmen i litteraturen Oslo 2019 120000 5.9.2018 Bevilget 120000 REDD BARNA Redd Barna - På lag med alle barn. Ungdom skriver historier om fritid med mening! Oslo 2018 265000 5.9.2018 Bevilget 260000 JANNE KARIN STØYLEN Janne Karin Støylen - Skapande skrivemøter - tekstar på tvers av generasjonar Sogn og Fjordane 2018 150000 5.9.2018 Bevilget 82000