Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturskaping med barn og unge

Søk støtte

Om søknadsrunden

Under ordningen kan det søkes om støtte til samarbeidsprosjekter mellom barn/unge og profesjonelle forfattere/illustratører. Søknadsprosjektene kan dreie seg om å skape litteratur i tradisjonell forstand eller de kan ta utgangspunkt i en utvidet forståelse av litteraturbegrepet hvor litteraturen ikke nødvendigvis befinner seg mellom to permer. Inneværende søknadsrunde er forbeholdt samarbeidsprosjekter med ungdom mellom 12 og 18 år, og første vurderingsinstans har vært klasse 2STG ved Hamar katedralskole.

Det kom inn seks søknader i denne runden. Søknadene svarer også denne gang rimelig godt på ordningens intensjoner, og de fleste innebærer direkte medvirkning fra ungdommene og samarbeid med profesjonelle aktører. Det er for øvrig et spenn i prosjektene, fra de som konkret skal ende i utgivelse av bøker eller i sceniske fremføringer, til de rent prosessorienterte hvor ungdommenes kreative evner og kompetanse skal stimuleres uten planer for videre bruk av evt. resultater.

Den geografiske fordelingen av søkere er bredere i denne runden, med kun ett prosjekt lokalisert i Oslo, og de øvrige fordelt på fem ulike fylker.

Utvalget har lagt vekt på om prosessen med ungdommene er lagt opp på en god måte og om de tas inn i prosessen som likeverdige medskapere, og har for øvrig hatt en åpenhet overfor ulike uttrykk, sjangre og formater.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 4.9.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Ingeborg Kringeland Hald Ingeborg Kringeland Hald - Jentevektløfting - Jenteløftet Medvirkende: Emma Hald og andre jenter fra vektløftermiljøet i Norge Rogaland 2019 440000 4.9.2019 Avslått 0 ELDRID KVALVIK Eldrid Schrøder Kvalvik - Kanon Møre og Romsdal 2020 350000 4.9.2019 Bevilget 350000 Hilde Hodnefjeld Hilde Hodnefjeld og Johanne E. Andersen - Byen på tvers. En sansereise Oslo 2020 250000 4.9.2019 Bevilget 125000 FORENINGEN HALDEN KULTURHUS VANNVOGNA Litterær samskaping mellom unge interesserte og profesjonelle forfattere. - VANNVOGNA UNG TEXTLAB Østfold 2019 200000 4.9.2019 Bevilget 100000 FORENINGEN HALDEN KULTURHUS VANNVOGNA Litterær samskaping mellom unge interesserte og profesjonelle forfattere. - VANNVOGNA UNG TEXTLAB Østfold 2020 300000 4.9.2019 Bevilget 200000 FYRVERKERIET KULTURSKOLE Fyrverkeriet Kulturskole - MILJØMONOLOGENE Oppland 2019 30000 4.9.2019 Bevilget 30000 FYRVERKERIET KULTURSKOLE Fyrverkeriet Kulturskole - MILJØMONOLOGENE Oppland 2020 30000 4.9.2019 Bevilget 30000 VILLA LOFOTEN AS Villa Lofoten - Jeg, midt i historien Nordland 2019 92000 4.9.2019 Bevilget 92000