Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte til litteratur. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av vurderingsutvalget for bildebøker og tegneseriesøknader av vurderingsutvalget for tegneserier.


I vurderingen av søknadene legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av den enkelte søknad: Begrunnelse for og formål med produksjonen, hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende, om utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger, samt målform. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Bildebøker

Det var 37 bildebokprosjekter til behandling i denne søknadsrunden, noe som er svært mye innenfor bildebokkategorien. Det er derfor grunn til å anta at det blir færre søknader i neste runde, og forholdsvis mye av budsjettramme ble brukt denne gang. Det ble vedtatt å gi 22 tilskudd.

 
Med «bildebok» forstås her en bok som formidler innholdet kun gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok), eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.


Ifølge forlagenes egne kategoriseringer er det kun én av søknadene som gjelder en ren voksenutgivelse, et av bokprosjektene som fikk tilskudd. Alle de andre bøkene inkluderer barn og ungdom på en eller annen måte. 


29 av søknadene gjelder bøker som kun har barn som målgruppe, hvorav 21 retter seg mot de aller yngste barna. Fordelingen av tilskudd og avslag fordeler seg temmelig likt mellom bøkene for de mindre og for de større barna.


Tre av bokprosjektene komme på nynorsk, og alle fikk tilskudd.


15 søknader ble avslått da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor budsjettrammen for bildebøker.


Tilskudd til bøker som utgis av Det Norske Samlaget, går i sin helhet til illustratøren fordi forlaget mottar fast tilskudd over statsbudsjettet. Det gjelder for ett av tilskuddene i denne runden. Tre tilskudd går til bokutgivelser som utgis av illustratørene selv på egne forlag. Disse tilskuddene tilfaller dermed illustratørene i sin helhet. Alle andre tilskudd blir fordelt med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver.


Tall fra søknadsrunden:
Antall søknader:     37
Søknadssum:         kr 3 480 731
Antall tildelinger:     22
Tildelingssum:         kr 1 180 000

Sakprosa barn og unge

15 søknader om produksjonstilskudd til sakprosa for barn og unge var til behandling denne runden. Faglig utvalg for litteratur tildelte tilskudd til ni bokprosjekter. Retningslinjene definerer «sakprosa» i denne sammenhengen som litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.


Som tidligere runder, retter en betydelig andel av bokprosjektene seg mot barn i barneskolealder (6-12 år). Elleve av de omsøkte bokprosjektene har denne aldersgruppa som målgruppe og seks av disse fikk tilskudd. Ett bokprosjekt retter seg mot store barn (fra 10 år) og ungdommer og dette prosjektet ble støttet. To bokprosjekter vil nå ut til yngre barn i barnehagealder og begge disse får produksjonstilskudd. Ett bokprosjekt mente søker at rettet seg mot ungdommer i alderen 12-18 år, men utvalget var uenig i at dette var en sakprosabok rettet mot unge lesere og avslo søknaden. 


To av bokprosjektene som var til vurdering hadde nynorsk som målform, der ett ble innvilget tilskudd og ett ble gitt avslag på foreliggende grunnlag. Det betyr at 13 av de omsøkte og åtte av de støttede bokprosjektene hadde bokmål som målform.

 
Tilskudd til bøker som utgis av Det Norske Samlaget, går i sin helhet til illustratøren fordi forlaget mottar fast tilskudd over statsbudsjettet. Det gjelder for ett av tilskuddene i denne runden. Øvrige tilskudd denne runden fordeles med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver.


Det ble gitt to avslag på foreliggende grunnlag, der søkerne blir anmodet om å søke igjen til neste søknadsfrist med tekst og illustrasjoner som tydelig viser hvordan utgivelsen kommer til å bli. De resterende fire avslagene var standardavslag på bakgrunn av prioriteringer innenfor den aktuelle budsjettrammen. 


Tall fra søknadsrunden:
Antall søknader:     15
Søknadssum:         kr 1 360 000
Antall tildelinger:     9
Tildelingssum:        kr 630 000

Tegneserier

27 tegneserieprosjekter var til behandling denne runden, og det er grunn til å anta at det blir flere søknader i høstrunden, noe som ble tatt hensyn da tilgjengelige midler ble disponert. 17 prosjekter fikk produksjonstilskudd. 


På tilskuddsordningen for litteraturproduksjon kan utgivere søke tilskudd til tegneserier, her forstått som verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie og omfatter både én-rutere og stripeserier. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier. Det gis også tilskudd til norske biserier i løpende publikasjoner, men disse søknadene pleier å komme i høstrunden.


Ifølge forlagenes egne kategoriseringer er det kun to av søknadene som gjelder rene voksenutgivelser, begge søknadene fikk avslag. De andre gjelder tilskudd til bøker som alle er rettet mot barn og ungdom på en eller annen måte. Det være seg kun barn, både barn og ungdom, kun ungdom, ungdom og voksne samt alle aldersgrupper. Tildelingsprosenten høyest for de tre sistnevnte kategoriene.

 
Ti søknader ble avslått fordi prosjektene ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den gjeldende budsjettrammen.


Ett av tilskuddene går til en samling av eldre tegneseriestriper i bokform og er øremerket til trykking og design. Alle andre tilskudd blir fordelt med 60 prosent til serieskaper og 40 prosent til utgiver.

Tall fra søknadsrunden:
Antall søknader:     27
Søknadssum:         kr 3 276 755
Antall tildelinger:     17
Tildelingssum:        kr 980 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2024 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 23.5.2024

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperSjangerFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Vilda Virvelvind Borte vekk på lekeland Emma Gullberg og Lise Osvoll Bildebøker Oslo 100000 23.5.2024 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Superbror Cathrine Louise Finstad og Karoline Førsund Bildebøker Oslo 100000 23.5.2024 Avslått 0 -1 PITALA Lucjan Surdeigsstarter Mateusz Pitala Bildebøker Trøndelag 139820 23.5.2024 Avslått 0 -1 ANTIPODES CAFÉ MORSMÅLSDAGENSFARGELEGGINGSBOKA! Det Flerespråklige bibliotek og Felipe Ridao Bildebøker Oslo 45000 23.5.2024 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Barnehagen: Kikki blir sint Marianne Løvsletten Tuflåt og Borghild Fallberg Bildebøker Oslo 70000 23.5.2024 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Barnehagen: Danis første dag Marianne Løvsletten Tuflåt og Borghild Fallberg Bildebøker Oslo 70000 23.5.2024 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS I maurtua Nils Stokke, Terje Solli og Victoria Hamre Bildebøker Oslo 70000 23.5.2024 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Hos dinosaurene Nils Stokke, Terje Solli og Victoria Hamre Bildebøker Oslo 70000 23.5.2024 Avslått 0 -1 HAUKNER FORLAG Panikk i popkornet Tonje Haukner og Rannveig Øygarden Bildebøker Akershus 80000 23.5.2024 Avslått 0 -1 KUNSTBOKHANDELEN AS Piken i ilden Genia Katz Rajchmann og Anna Sofie Mathisen Bildebøker Oslo 80000 23.5.2024 Avslått 0 -1 SOLUM BOKVENNEN AS Se opp for sopp Torgeir Rebolledo Pedersen og Inger Lise Belsvik Bildebøker Oslo 100000 23.5.2024 Avslått 0 -1 FORFATTERENTREPRENØREN AS Ulvegeriljaen Karen Kaasa og Linn Tesli Bildebøker Vestfold 100000 23.5.2024 Avslått 0 -1 BØKER UTEN GRENSER Verdens beste hus Amir Mirzai og Rajeh Alrajeh Bildebøker Oslo 305411 23.5.2024 Avslått 0 -1 IKO-FORLAGET AS Et barn er født i Betlehem N.F.S. Grundtvig og Ane Gustavsson Bildebøker Oslo 60000 23.5.2024 Avslått 0 -1 GIUTBOK.NO AS Den late kanin Alekan Nyland Bildebøker Akershus 64000 23.5.2024 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Borti natta Ingvild Rishøi og Bendik Kaltenborn Bildebøker Oslo 120000 23.5.2024 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Elli og Enter på dypt vann Vaar Bothner og Bendik Skotland Hansen Bildebøker Oslo 70000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver HELGA ERIKSEN TAL FORTEL Helga Gunerius Eriksen Bildebøker Vestland 220000 23.5.2024 Bevilget 20000 100 % illustratør GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Tone! Ane Barmen og Marianne Gretteberg Engedal Bildebøker Oslo 100000 23.5.2024 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Det som finnes og det som er borte Kaia Dahle Nyhus Bildebøker Oslo 80000 23.5.2024 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Myk Anne Aanensen Randøy og Mari Kanstad Johnsen Bildebøker Oslo 80000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Engelen som hadde altfor korte vinger Tor Åge Bringsværd og Jens Kristensen Bildebøker Oslo 90000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Nattninja - Stigetrollets hevn Rolf Magne G. Andersen og Bård Sletvold Torkildsen Bildebøker Oslo 80000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Korpset som tok til høyre i stedet for venstre Fridtjof Stensæth Josefsen og Bård Sletvold Torkildsen Bildebøker Oslo 80000 23.5.2024 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Gigabror Annika Linn Verdal Homme Bildebøker Oslo 80000 23.5.2024 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Borte Janne-Camilla Lyster og Annette Saugestad Helland Bildebøker Oslo 100000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver AARTHUN PRESS ANDREAS HELLAND Go to gate Frode Grytten og  Andreas Helland Bildebøker Oslo 60000 23.5.2024 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver SILJE I. KRISTIANSEN Weekly Planner Silje Iversen Kristiansen Bildebøker Oslo 56500 23.5.2024 Bevilget 30000 100 % illustratør CAPPELEN DAMM AS Olav og bokstavene Erlend Loe, Tore Rem og Svein Nyhus Bildebøker Oslo 80000 23.5.2024 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS De står i kø Per Dybvig Bildebøker Oslo 120000 23.5.2024 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Kom! Vi skal til barnehagen! Magnhild Winsnes Bildebøker Oslo 90000 23.5.2024 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Oske Inger Lise Belsvik Bildebøker Oslo 100000 23.5.2024 Bevilget 30000 100 % illustratør CAPPELEN DAMM AS Parentesene Per Dybvig Bildebøker Oslo 80000 23.5.2024 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver SOLUM BOKVENNEN AS Giftig fisk Dag Larsen og Marius Renberg Bildebøker Oslo 100000 23.5.2024 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Å, blås! Ragnar Aalbu Bildebøker Oslo 100000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Det Store Gulrotkuppet Max Estes Bildebøker Oslo 100000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver MAX BAREL PHOTO Uneven Alignments Anne-Maren Hammer Beck og Max Barel Bildebøker Oslo 40000 23.5.2024 Bevilget 20000 100 % illustratør RYFYLKEMUSEET Med Restauration til Amerika i 1825 Anne Elisebeth Skogen Sakprosa barn og unge Rogaland 175000 23.5.2024 Avslått 0 Avslag på forliggende grunnlag. CAPPELEN DAMM AS Rare og veldig rare jobber Bjørn F. Rørvik og Joachim Berg Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.5.2024 Avslått 0 -1 KAGGE FORLAG AS Fuglenes farlige ferd Andreas Tjernshaugen og Sigbjørn Lilleeng Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.5.2024 Avslått 0 Avslag på foreliggende grunnlag. VIGMOSTAD & BJØRKE AS Jordens kjemper Line Wiel Sakprosa barn og unge Vestland 95000 23.5.2024 Avslått 0 -1 FORENKLA FORLAG ULV HOLBYE Kampen om Nussir Ragnhild Enoksen og Svein Lund Sakprosa barn og unge Nordland 100000 23.5.2024 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Hestejenter Bjørn Arild Ersland og Marie Von Krogh Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.5.2024 Avslått 0 -1 HEROSA AS En dag i ungdomskroppen Sarah Herlofsen og Fredrik Edén Sakprosa barn og unge Akershus 80000 23.5.2024 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Hvorfor kan du ikke sprekke av sinne? Benjamin Baarli Silseth og Leonard Furuberg Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.5.2024 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Tøffe biler Line Halsnes Sakprosa barn og unge Oslo 90000 23.5.2024 Bevilget 90000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Barnehagestart Oda Weider-Krogh og Victoria Sandøy Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.5.2024 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Ekte mysterier. True crime for barn Mariangela Di Fiore og Flu Hartberg Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.5.2024 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Steinalderen Åshild Irgens og Eirin Holberg Sakprosa barn og unge Oslo 100000 23.5.2024 Bevilget 60000 100 % illustratør CAPPELEN DAMM AS Astrid fra Linerud - Grenselos (arb.tit) Lena Lindahl Sakprosa barn og unge Oslo 60000 23.5.2024 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS 101 ting å gjøre før du blir voksen Mikkel Niva, Nils Petter Mørland og Fredrik Edén Sakprosa barn og unge Oslo 90000 23.5.2024 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Kråka Elisabeth Moseng Sakprosa barn og unge Vestland 90000 23.5.2024 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver LOS DESIGNOZ Sandholm Angry Duck Vol. 2 Karen Anna Solberg Sandholm Tegneserier Trøndelag 120000 23.5.2024 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Forbi stjernenes port Benedicte Luane Kristensen og Sam Einar Engh Syftestad Tegneserier Oslo 120000 23.5.2024 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Katteguden Frøya bok 2 Odin Helgheim og Isabell Martinsen Tegneserier Oslo 85000 23.5.2024 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Dragens øye 5 – Helbredet Cha Sandmæl Tegneserier Oslo 120000 23.5.2024 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Subwoolfer - Bestemødrenes hevn Ben Adams og Martin Aas Tegneserier Oslo 80000 23.5.2024 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Arkin – lysets vokter: Lyset Helge Lee (psevdonym H. L. Phoenix) Tegneserier Oslo 120000 23.5.2024 Avslått 0 -1 HUMANIST FORLAG AS Humbug. Nå må alle andre ta seg sammen Håvard Mossige Tegneserier Oslo 120000 23.5.2024 Avslått 0 -1 ORAGE AS Vikingjenta Tora Morten Myklebust Tegneserier Vestfold 190000 23.5.2024 Avslått 0 -1 ÜBERPRESS AS Udugelege heltar volum 3: Endelaus Markus Pedersen og Lars Erik Helgemo Tegneserier Vestland 100000 23.5.2024 Avslått 0 -1 FOOT BOOKS DA Logisk Sang Erlend Peder Kvam Tegneserier Oslo 100000 23.5.2024 Avslått 0 -1 LARS ULSETH Herr Cule Odd Børretzen Tegneserier Akershus 61755 23.5.2024 Bevilget 40000 100 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Harukkas ønske Malin Falch Tegneserier Oslo 120000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Mørkalven - Kontroll  Helen Kaldheim Tegneserier Oslo 100000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Mia Myhr og det råtne vannet Sara Hjardar Tegneserier Oslo 120000 23.5.2024 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Edelmot 2 Victor Sotberg og Odin Helgheim Tegneserier Oslo 120000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver FONNA FORLAG LL Ingeniør Knut Berg 2024 Øyvind Lauvdahl Tegneserier Oslo 50000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver HUMANIST FORLAG AS Tips og tøys om ADHD Øystein Runde Tegneserier Oslo 100000 23.5.2024 Bevilget 40000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Ta imot Lars Fiske Tegneserier Oslo 200000 23.5.2024 Bevilget 90000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Miniminister Flu Hartberg Tegneserier Oslo 160000 23.5.2024 Bevilget 60000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver OUTLAND AS Mantikorens kongerike - Volum 1 Hiwar Nheli Tegneserier Akershus 150000 23.5.2024 Bevilget 40000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Livet er livsfarlig! Reidar Müller og Sigbjørn Lilleeng Tegneserier Oslo 150000 23.5.2024 Bevilget 90000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Ildsjø Hans Jørgen Sandnes Tegneserier Oslo 100000 23.5.2024 Bevilget 40000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver THE NORDIC MODEL AS Amazonas Leo Ribeiro Tegneserier Rogaland 100000 23.5.2024 Bevilget 70000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver ÜBERPRESS AS Chanta bok 1 Katrine Louise Kølleskov Bryn Tegneserier Vestland 120000 23.5.2024 Bevilget 40000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver AUDIATUR BOKHANDEL AS No Future  Esben Slaatrem Titland Tegneserier Østfold 170000 23.5.2024 Bevilget 50000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Bare et spill Steffen R. M. Sørum, Håvard S. Johansen og Mikael Noguchi Tegneserier Vestland 200000 23.5.2024 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver ÜBERPRESS AS Overtrykk 2024 Isabel Martinsen m.fl. Tegneserier Vestland 100000 23.5.2024 Bevilget 60000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver