Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte til litteratur. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av Vurderingsutvalg for bildebøker og tegneseriesøknader av Vurderingsutvalg for tegneserier.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av den enkelte søknad: Begrunnelse for og formål med produksjonen, hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende, om utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger, samt målform. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Bildebøker

22 bildebokprosjekter var til behandling denne søknadsrunden, og det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av ti av dem. Med «bildebok» forstås her en bok som formidler innholdet kun gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok), eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget. Det ble vedtatt å gi produksjonstilskud til i alt fire prosjekter, der én og samme person har skapt både tekst og bilder til sin bok. Hvert av de øvrige seks bokprosjektene som får produksjonstilskudd, involverer to personer i utarbeidelsen av tekst og illustrasjoner.

De fleste produksjonstilskuddene til bildebøker fordeles med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver. Fire av bevilgningene vektlegger illustrasjonsdelen, med 70/30-fordeling mellom illustratør og utgiver. Denne søknadsrunden var det to prosjekter som skal utgis på nynorsk. Begge skal utgis av Samlaget, og de ble vedtatt å gi tilskudd til begge prosjektene. Da dette forlaget mottar fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, er disse bevilgningene i sin helhet øremerket illustratørene. Alle tilskudd utbetales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløp til illustratør.

Tolv søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets budsjettramme for bildebøker.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 22
Søknadssum: kr 1 674 000
Antall tildelinger: 10
Tildelingssum: 563 000

Sakprosa for barn og unge

Denne søknadsrunden var det 20 søknader til behandling. I retningslinjene for tilskuddsordningen defineres «sakprosa» som litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.

Det ble vedtatt til å gi tilskudd til 13 utgivelser. De fleste produksjonstilskuddene til sakprosa for barn og unge fordeles med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver. Ett prosjekt denne runden har ingen bidrag fra illustratør, og derfor går hele tilskuddet til utgiver. For tre av prosjektene vedtok fagutvalget å øremerke hele tilskuddet til illustratøren. Alle tilskudd utbetales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløp til illustratør.

Det ble vedtatt å gi produksjonstilskud til i alt fire prosjekter, der én og samme person har skapt både tekst og bilder. Hvert av de øvrige ni bokprosjektene som får produksjonstilskudd, involverer flere personer i utarbeidelsen av tekst og illustrasjoner. Denne runden var det ingen søknader om produksjonstilskudd til bøker som skal utgis på nynorsk. Det ble vedtatt produksjonstilskudd til to pekebøker for barn under tre år. De fleste av bøkene som ble vedtatt støttet har barn i barneskolealder som sin primære målgruppe. Én bok retter seg primært mot ungdommer.

Syv av søknadene ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for sakprosa for barn og unge.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 20

Søknadssum: 1 817 000

Antall tildelinger: 13

Tildelingssum: 675 000

Tegneserier

26 tegneserieprosjekter var til behandling denne runden, og 25 ble tildelt produksjonstilskudd. På tilskuddsordningen for litteraturproduksjon kan utgivere søke tilskudd til tegneserier, her forstått som verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie, noe som omfatter både én-rutere og stripeserier. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier. Det kan også gis tilskudd til norske biserier i løpende publikasjoner.

16 av tildelingene går som tilskudd til enkeltutgivelser, fire til julealbum og fem som støtte til norske biserier i løpende publikasjoner. Det er bare én av av 25 tildelinger som går til prosjekter med kun voksne som målgruppe. Det vil si at alle de resterende prosjektene inkluderer barn og unge i en eller annen forstand, det være seg kun barn, både barn og ungdom, kun ungdom, alle aldersgrupper osv. To av utgivelsene som er innvilget tilskudd, vil komme på nynorsk de resterende blir på bokmål.

Én søknad ble avslått fordi prosjektet ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den gjeldende budsjettrammen.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 26

Søknadssum: 2 676 050

Antall tildelinger: 25

Tildelingssum: 1 870 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 25.11.2021

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperKategoriFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Alva og julenissen Maren Tjelta Thu Oslo 80000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker ANTIPODES CAFÉ antipodes café - Utforsking av Norges flagg Oslo 160000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Birgit Skarstein Kristin Grue og Maren Tjelta Thu Oslo 80000 25.11.2021 Avslått 0 Sakprosa barn og unge KLEIVSPARK BIRGITTE KLEIVSET Camillas kamp - 1 Ronny Haugeland og Birgitte Kleivset Agder 15000 25.11.2021 Avslått 0 Tegneserier SILJE ECKERMANN ROSTVÅG De Store Små, Regnbue Silje Eckermann og Anja Storvand Viken 60000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker LUNDE FORLAG AS Den åpne porten Camilla og Jostein Ørum Oslo 50000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker NORDIC SUSTAINABILITY STAAL Det bittelille spøkelset og havet Nikki Schmidt Utlandet 99000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker VIGMOSTAD & BJØRKE AS Dino ABC Line Monrad-Hansen Vestland 80000 25.11.2021 Avslått 0 Sakprosa barn og unge FORTELLERFORLAGET Finn Valgermo Dyreliv på Svalbard - Bok med lyd Finn Valgermo og Esther van Hulsen Viken 90000 25.11.2021 Avslått 0 Sakprosa barn og unge FORTELLERFORLAGET Finn Valgermo Edvard Grieg Finn Valgermo og Monia Nilsen Viken 90000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker VIGMOSTAD & BJØRKE AS Ekte dyrehelter Camilla Otterlei og Lars Rudebjer Vestland 80000 25.11.2021 Avslått 0 Sakprosa barn og unge EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Keiserens nye klær  Sveinung Oppegaard og Monica Sogn Oslo 60000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker CAPPELEN DAMM AS Kokos Bananas og Forte-seg-roboten Rolf Magne Golten Andersen og Victoria H. Hamre Oslo 80000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker FORENKLA FORLAG ULV HOLBYE Konflikt og kontroll i nord Jan Oscar Bodøgaard Nordland 175000 25.11.2021 Avslått 0 Sakprosa barn og unge GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Konge! En faktabok om kongehuset Kristin Storrusten Oslo 80000 25.11.2021 Avslått 0 Sakprosa barn og unge GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Leo er en snømus Arne Svingen og Jenny Jordahl Oslo 80000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker SPARTACUS FORLAG AS Matheo og haien Geir Stian Ulstein og Line Rensebråten Oslo 65000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Rampenissen ramper julen inn Iselin Røsjø Evensen og Magne Taraldsen Oslo 50000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker CAPPELEN DAMM AS Sirkus Pepperonini og hønsekanonen Camilla Victoria Storm Oslo 70000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Tre nøtter til Askepott Haakon W. Isachsen og Bjørnar K. Meisler Oslo 50000 25.11.2021 Avslått 0 Bildebøker NO COMPRENDO PRESS AS 51% rotte 49% menneske (arb.tittel) Ida Neverdahl Oslo 200000 25.11.2021 Bevilget 160000 Tegneserier EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS 91 Stomperud, julen 2021 Håkon Åsnes Oslo 40000 25.11.2021 Bevilget 22550 Tegneserier FREDRIK RYSJEDAL Adjø Tulli Fredrik Rysjedal Vestland 160000 25.11.2021 Bevilget 160000 Tegneserier GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Anna og fugleproblemet Kristin Lian Berg og Oda Valle Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 30000 Bildebøker HUMANIST FORLAG AS Antibiotika. Helt og antihelt Øystein Runde og Dag Berild Oslo 100000 25.11.2021 Bevilget 70000 Tegneserier EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Arkin - Lysets Vokter! Håpet!  H. L. Phoenix aka Helge Lee Oslo 100000 25.11.2021 Bevilget 90000 Tegneserier H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Blyanten Emilie Christensen og Anja Dahle Øverbye Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 80000 Bildebøker CAPPELEN DAMM AS Dagen Gro Dahle og Kaia Linnea Dahle Nyhus Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 80000 Bildebøker VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Den dagen ingenting skjedde Elisabeth Moseng Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 50000 Bildebøker GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Det magiske smykket Elna Siv Kristoffersen og Unn Pedersen Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 50000 Sakprosa barn og unge EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Dragens Øye 2  Charlotte Sandmæl Oslo 100000 25.11.2021 Bevilget 90000 Tegneserier STRAND FORLAG AS Dunce julehefte 2021 Jens K. Styve Oslo 40000 25.11.2021 Bevilget 30000 Tegneserier H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Dyrenes fargebok Linnea Vestre Oslo 50000 25.11.2021 Bevilget 25000 Sakprosa barn og unge H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Dyrenes tellebok Linnea Vestre Oslo 40000 25.11.2021 Bevilget 25000 Sakprosa barn og unge GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Dømte kvinner Linn T. Sunne og Kristian Krohg-Sørensen Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 50000 Sakprosa barn og unge ÜBERPRESS AS Ella Regine Toften Holst Vestland 100000 25.11.2021 Bevilget 80000 Tegneserier VIGMOSTAD & BJØRKE AS Et katteliv Max Estes Vestland 80000 25.11.2021 Bevilget 70000 Bildebøker CAPPELEN DAMM AS Eventyrlige dyr Hanna Nyborg Støstad og Simon Dahle Nyhus Oslo 90000 25.11.2021 Bevilget 80000 Sakprosa barn og unge GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Frostrøyk Hans Jørgen Sandnes Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 60000 Tegneserier GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Fæle typer Jan Chr. Næss og Geir Moen Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 50000 Sakprosa barn og unge H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Gutteboka. Din guide til puberteten Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl, Magnhild Winsnes Oslo 120000 25.11.2021 Bevilget 80000 Sakprosa barn og unge MUSIKK-HUSETS FORLAG AS Historier om den klassiske musikken Anne Haugland Balsnes og Cecilie Halvorsen Oslo 100000 25.11.2021 Bevilget 45000 Sakprosa barn og unge SPARTACUS FORLAG AS Husk oss til livet Joanna Rubin Dranger Oslo 60000 25.11.2021 Bevilget 60000 Tegneserier ÜBERPRESS AS Ikke mesterlig gjennomført... Linn Isabel Eielsen Vestland 70000 25.11.2021 Bevilget 60000 Tegneserier STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Jakob og Neikob og tidsmaskinen Kari Stai Oslo 100000 25.11.2021 Bevilget 47000 Bildebøker CAPPELEN DAMM AS Jorden rundt på 80 ord Helene Uri og Victoria Sandøy Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 40000 Sakprosa barn og unge VIGMOSTAD & BJØRKE AS Katten og havet Bjørn Arild Ersland og Rune Markhus Vestland 80000 25.11.2021 Bevilget 80000 Sakprosa barn og unge STRAND FORLAG AS Lunch julehefte 2021 Børge Lund Oslo 40000 25.11.2021 Bevilget 22550 Tegneserier SOLUM BOKVENNEN AS Miljøgifter i Arktis Kirsti Blom og Geir Wing Gabrielsen Oslo 92000 25.11.2021 Bevilget 30000 Sakprosa barn og unge VIGMOSTAD & BJØRKE AS Mormor til salgs Rebecca Wexelsen og Ella Okstad Vestland 80000 25.11.2021 Bevilget 50000 Bildebøker CAPPELEN DAMM AS Museum Anna Fiske Oslo 100000 25.11.2021 Bevilget 80000 Sakprosa barn og unge GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Nemi - 2021 Diverse serieskapere Oslo 56250 25.11.2021 Bevilget 63750 Tegneserier EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Nordlys bok 5 - Portaltreet del 1  Malin Falch Oslo 70000 25.11.2021 Bevilget 60000 Tegneserier STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Polititjuven Marianne Gretteberg Engedal Oslo 100000 25.11.2021 Bevilget 56000 Bildebøker EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Radio Gaga - Utgavene 9 og 10-2020 og 1-8-2021 Diverse serieskapere Oslo 283900 25.11.2021 Bevilget 135150 Tegneserier OUTLAND AS Rakkan (2) Antologi Viken 50000 25.11.2021 Bevilget 50000 Tegneserier STRAND FORLAG AS Rigel Ida Larmo Oslo 150000 25.11.2021 Bevilget 150000 Tegneserier GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Ruffenbarna 2: Skattejakt og nye venner Tor Åge Bringsværd og Thore Hansen Oslo 0 25.11.2021 Bevilget 50000 Bildebøker EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Rutetid - Utgavene 6 2020 og 1-4 2021 Diverse serieskapere Oslo 246700 25.11.2021 Bevilget 107950 Tegneserier EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Rutetidalbumet Hjertet mot hjernen Diverse serieskapere Oslo 29400 25.11.2021 Bevilget 13600 Tegneserier EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Rutetidalbumet Ærlighet i koronaens tid Diverse serieskapere Oslo 29400 25.11.2021 Bevilget 11900 Tegneserier EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Sidequest 2  David Skaufjord og Trine Lise Normann Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 80000 Tegneserier CAPPELEN DAMM AS Sonja og Harald Lise Osvoll Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 40000 Sakprosa barn og unge STRAND FORLAG AS Storefri – Julehefte 2021 Marius Henriksen Oslo 40000 25.11.2021 Bevilget 22550 Tegneserier NO COMPRENDO PRESS AS Streberne Knut Nærum Oslo 200000 25.11.2021 Bevilget 80000 Tegneserier H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Struts og Ada får en lillebror Gudrun Skretting og Inga H. Sætre Oslo 80000 25.11.2021 Bevilget 50000 Bildebøker THE URBAN LEGEND AS The Urban Legend - Klimautgave Josef Yohannes Oslo 135400 25.11.2021 Bevilget 40000 Tegneserier NO COMPRENDO PRESS AS Weltschmerz 10 B Christopher Nielsen Oslo 200000 25.11.2021 Bevilget 150000 Tegneserier