Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte til litteratur. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av vurderingsutvalget for bildebøker og tegneseriesøknader av vurderingsutvalget for tegneserier.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av den enkelte søknad: Begrunnelse for og formål med produksjonen, hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende, om utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger, samt målform. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Bildebøker

18 bildebokprosjekter var til behandling denne søknadsrunden, og det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av 15 av dem. Med «bildebok» forstås her en bok som formidler innholdet kun gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok), eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

De fleste produksjonstilskuddene til bildebøker fordeles med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver. For ett av bokprosjektene er illustrasjonsdelen vektlagt i særlig stor grad, og tilskuddet blir fordelt med 70 prosent til illustratør og 30 prosent til utgiver. Tilskudd til bøker som utgis av Det Norske Samlaget, går i sin helhet til illustratøren fordi forlaget mottar fast tilskudd over statsbudsjettet.

Ett tilskudd går til en utgivelse med voksne som målgruppe, og de resterende går til bøker for barn. Fire av utgivelsene kommer på nynorsk.

Tre søknader ble avslått da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor budsjettrammen for bildebøker.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 18
Søknadssum: kr 1 852 500
Antall tildelinger: 15
Tildelingssum: kr 910 000

Sakprosa barn og unge

21 søknader om produksjonstilskudd til sakprosa for barn og unge var til behandling denne runden. Faglig utvalg for litteratur tildelte tilskudd til tolv bokprosjekter, noe som utgjør 57 prosent av det totale antall søknader. Retningslinjene definerer «sakprosa» i denne sammenhengen som litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.

En stor andel av bokprosjektene denne runden var rikt illustrert av profesjonelle illustratører. Fagutvalget øremerket 60 prosent av tilskuddet til illustratør, slik praksis har vært også tidligere runder. For tre av bokprosjektene som ble innvilget tilskudd, var det ikke grunnlag for å øremerke andel av tilskuddet til illustratør og tilskuddet ble derfor tilsvarende redusert. 

Denne runden var det relativt mange bokprosjekter som rettet seg mot små barn i barnehagealder og . fagutvalget vedtok å støtte fire av disse. En betydelig andel av bokprosjektene retter seg mot barn i barneskolealder og syv av disse ble innvilget tilskudd. Det var få søknader der det søkes støtte til bokprosjekter som retter seg mot ungdommer, men fagutvalget vedtok å støtte én ungdomsbok. 

Tre bokprosjekter var på nynorsk, og alle tre ble innvilget produksjonstilskudd. 

Åtte prosjekter ble avslått med begrunnelsen at de ikke nådde opp innenfor den gjeldende budsjettrammen. Ett prosjekt ble gitt avslag på foreliggende grunnlag, dvs. at søker får mulighet til å sende en ny søknad til neste søknadsfrist med mer utfyllende materiale. 

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 21
Søknadssum: kr 1 745 000
Antall tildelinger: 12
Tildelingssum: kr 718 000

Tegneserier

27 søknader om produksjonstilskudd til tegneserier var til behandling denne runden, og 19 ble tildelt tilskudd. I denne sammenheng er tegneserier forstått som verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie, noe som omfatter både én-rutere og stripeserier. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier. Det kan også gis tilskudd til norske biserier i løpende publikasjoner.

18 tildelinger går som tilskudd til enkeltutgivelser. Én av tildelingene er tilskudd til en løpende publikasjon, men gjelder uutgitt materiale og ikke biserier. Søknader om biseriestøtte pleier å bli sendt inn til septemberfristen. Kun ett av 19 tilskudd går til bokprosjekter med kun voksne som målgruppe. Det vil si at alle de resterende prosjektene inkluderer barn og unge i en eller annen forstand, enten eksklusivt eller sammen med voksne. Fem av utgivelsene som er innvilget tilskudd, kommer på nynorsk.

Produksjonstilskuddene fordeles med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver. Tilskudd til bøker som utgis Samlaget, er øremerket til illustratøren på grunn av forlagets statstilskudd. Eventuell biseriestøtte går i sin helhet til utgiver.

Åtte søknader ble avslått. Ett av avslagene ble gitt på foreliggende grunnlag og ble fulgt av en oppfordring om å søke til neste frist med et mer utfyllende materiale. De sju andre avslagene ble gitt fordi prosjektene ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den gjeldende budsjettrammen.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 27
Søknadssum: kr 2 942 000
Antall tildelinger: 19
Tildelingssum: kr 1 200 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 24.5.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperBoktypeFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Klodeklubben 5: Superheltmaska Ruth Lillegraven og Jens Kristensen Bildebøker Oslo 100000 24.5.2022 Bevilget 40000 FIRMA MARTIN ASBJØRNSEN SNAKKEBOB – kan jeg få et ord med deg? Tim Ng Tvedt Bildebøker Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 70000 CAPPELEN DAMM AS Eventyr Kim Fupz Aakeson og Stian Hole Bildebøker Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 70000 CAPPELEN DAMM AS Hvis jeg var statsminister Trygve Skaug og Ella Okstad Bildebøker Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 50000 CAPPELEN DAMM AS Bestefar og Miri Mariell Øyre og Borghild Marie Fallberg Bildebøker Oslo 70000 24.5.2022 Bevilget 50000 CAPPELEN DAMM AS Kokosbananas og prompebrusen Rolf Magne Golten Andersen og Victoria H. Hamre Bildebøker Oslo 80000 24.5.2022 Avslått 0 SVEIN SANDNES BOKFORLAG AS Franks bok Sissel Gjersum Bildebøker Viken 70000 24.5.2022 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Regnværsdagen Max Estes Bildebøker Vestland 80000 24.5.2022 Bevilget 70000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Det suser i Sivert Ragnar Aalbu Bildebøker Vestland 100000 24.5.2022 Bevilget 70000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Store ord Haugeland, Ronny Bildebøker Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 70000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Gard er ikkje redd Brynjulf Jung Tjønn og Sunniva Sunde Krogseth Bildebøker Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 80000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Den lysende kronen Bjørn Ousland Bildebøker Vestland 100000 24.5.2022 Bevilget 50000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Kykkelivoff Bo Gaustad Bildebøker Vestland 80000 24.5.2022 Bevilget 70000 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Barnebibelen Alf Kjetil Walgermo og Anna Fiske Bildebøker Oslo 100000 24.5.2022 Bevilget 40000 REINE LINJER AS 3 bøker i serie:Bollefiskene på eventyr Ada Freng og Øyvind Lothe Bildebøker Vestland 300000 24.5.2022 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Vilt om dyr for barske barn Anne Østgaard og Camilla Victoria Storm Bildebøker Oslo 70000 24.5.2022 Bevilget 60000 UTENFOR ALLFARVEI FORLAG AS Abel og Amina i dragekamp Linda T. Lillevik og Gustav Kvaal Bildebøker Troms og Finnmark 102500 24.5.2022 Bevilget 40000 NO COMPRENDO PRESS AS I get along without you very well Vanessa Baird Bildebøker Oslo 200000 24.5.2022 Bevilget 80000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Pushwagner Hilde Louise Asbjørnsen og Anette Moi - Sakprosa barn og unge Oslo 80000 24.5.2022 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Giftige fakta Ingelin Røssland og Jenny Jordahl Sakprosa barn og unge Oslo 80000 24.5.2022 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Sigrid Undset Helene Uri, Marianne Bergsmark og Ingunn Dybendal Sakprosa barn og unge Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 80000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Min første fjellbok Anja Baklien Sakprosa barn og unge Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 32000 CAPPELEN DAMM AS Hvorfor vokser det ikke hår på tunga? Kaveh Rashidi og Leonard Furuberg Sakprosa barn og unge Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 80000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Roar - Historien om en Triceratops Jørn H. Hurum og Torstein Helleve og Esther van Hulsen Sakprosa barn og unge Vestland 80000 24.5.2022 Bevilget 80000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Asteroider Victoria Sjøholt Engelschiøn og Jakob Fløtre Eiring Sakprosa barn og unge Vestland 80000 24.5.2022 Bevilget 80000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Rot og Bjørne leker med følelser Hege Østmo-Sæter Olsnes Sakprosa barn og unge Oslo 100000 24.5.2022 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Fart og styrke i naturen Ole Mathismoen og Tom Schandy Sakprosa barn og unge Vestland 80000 24.5.2022 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Tøffe dinosaurer Line Halsnes Sakprosa barn og unge Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 60000 CAPPELEN DAMM AS Helter fra dyreriket Line Renslebråten Sakprosa barn og unge Oslo 90000 24.5.2022 Bevilget 50000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Smak! med blå valp Martine Grande Sakprosa barn og unge Oslo 50000 24.5.2022 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Lukt! med rød valp Martine Grande Sakprosa barn og unge Oslo 50000 24.5.2022 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Alt om mensen Silje Sirnes Winje Sakprosa barn og unge Oslo 60000 24.5.2022 Bevilget 24000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Norske sjørøvarar Anders Totland og Kristian Krohg-Sørensen Sakprosa barn og unge Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 80000 MAGIKON FORLAG ANS Ord på jord (arbeidstittel) Helge Torvund Sakprosa barn og unge Viken 60000 24.5.2022 Bevilget 60000 FORFATTERENTREPRENØREN AS På toppen av Norge - For lenge siden Audhild Hjellup Lønne Sakprosa barn og unge Vestfold og Telemark 100000 24.5.2022 Avslått 0 FORFATTERENTREPRENØREN AS På toppen ... Fra seterliv til turisme Audhild Hjellup Lønne Sakprosa barn og unge Vestfold og Telemark 100000 24.5.2022 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Loke er jeger - jaktbok for barn Bjørn Arild Ersland og Tommy Ellingsen Sakprosa barn og unge Vestland 80000 24.5.2022 Bevilget 32000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Kan bakteriar bæsje? Unni Vik og Tiril Valeur Sakprosa barn og unge Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 60000 SITAMOJA AS Amahl Karianne Braathen Sakprosa barn og unge Viken 175000 24.5.2022 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Er jeg snerpet? Jenny Jordahl Tegneserier Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 60000 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Tarjei, 13 år Anja Dahle Øverbye Tegneserier Oslo 100000 24.5.2022 Bevilget 60000 CAPPELEN DAMM AS OsLore - tegneseriebok Aleksander Kirkwood Brown og Luis Guaragna Tegneserier Oslo 100000 24.5.2022 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Se opp for plaskrein Bjørn F. Rørvik og Eivind Gulliksen Tegneserier Oslo 70000 24.5.2022 Bevilget 60000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Villvillmarka 1 - Reisen til Port Mortem Ola Nielsen og Martin Hvattum Tegneserier Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 60000 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Floke 3 - Verdas undergang Ida Eva Neverdahl Tegneserier Oslo 100000 24.5.2022 Bevilget 50000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Rino - reisen til de dødes øy Regine Toften Holst Tegneserier Vestland 100000 24.5.2022 Bevilget 90000 FONNA FORLAG LL Ingeniør Knut Berg - bind 1 Ronald Stone og Vigleik Vikli Tegneserier Oslo 40000 24.5.2022 Avslått 0 STRAND FORLAG AS Sabotør: Tungtvannsaksjonen John S. Jamtli Tegneserier Oslo 150000 24.5.2022 Bevilget 90000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Dypfryst Hans Jørgen Sandnes Tegneserier Oslo 80000 24.5.2022 Bevilget 60000 KEEP ON WALKING AS The Urban Legend - Førstehjelps utgave Josef Tzegai Yohannes Tegneserier Oslo 130000 24.5.2022 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Une og skolestarten Henriette Tomter Osnes Tegneserier Oslo 100000 24.5.2022 Bevilget 60000 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL "Flammer og joik på Hvitsten Salong" og "Hva er Hvitsten?" Ole Fredrik Hvidsten og Sindre Goksøyr Tegneserier Viken 42000 24.5.2022 Bevilget 30000 CAPPELEN DAMM AS Furia - Historien om Aasta Hansteen Marta Breen og Jenny Jordahl Tegneserier Oslo 100000 24.5.2022 Bevilget 60000 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Raud Volvo Trude Tjensvold Tegneserier Oslo 100000 24.5.2022 Bevilget 50000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Kollektivet: Bortført! Torbjørn Lien Tegneserier Oslo 60000 24.5.2022 Avslått 0 ÜBERPRESS AS Overtrykk2022 Oliver Levang m.fl. Tegneserier Vestland 150000 24.5.2022 Bevilget 90000 ÜBERPRESS AS Chip og Piri: konkyliemysteriet Victoria Hallmann Hamre Tegneserier Vestland 170000 24.5.2022 Bevilget 60000 JIPPI FORLAG AS Eg, Bjartmann Øystein Runde Tegneserier Oslo 140000 24.5.2022 Avslått 0 HÅKON HOFFART VR Gi alle tillatelser Håkon Hoffart Tegneserier Vestland 180000 24.5.2022 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Oppfinneren – Skrotnissen Lars Henrik Eriksen Tegneserier Oslo 150000 24.5.2022 Bevilget 80000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Mia og barna som forsvant Sara Hjardar Tegneserier Oslo 150000 24.5.2022 Bevilget 80000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ragnarok – Tordenguden Odin Helgheim Tegneserier Oslo 150000 24.5.2022 Bevilget 60000 OUTLAND AS Rakkan (3) Antologi Tegneserier Viken 50000 24.5.2022 Bevilget 50000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Nordlys – Portaltreet del 2 Malin Falch Tegneserier Oslo 100000 24.5.2022 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Dunce bok 4 Jens K. Styve Tegneserier Oslo 100000 24.5.2022 Bevilget 50000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS EdelMot Victor Sotberg og Odin Helgheim Tegneserier Oslo 170000 24.5.2022 Avslått 0