Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte til litteratur. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av vurderingsutvalget for bildebøker og tegneseriesøknader av vurderingsutvalget for tegneserier.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av den enkelte søknad: Begrunnelse for og formål med produksjonen, hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende, om utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger, samt målform. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Bildebøker

14 bildebokprosjekter var til behandling denne søknadsrunden, og det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av 12 av dem. Med «bildebok» forstås her en bok som formidler innholdet kun gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok), eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

Produksjonstilskuddene til bildebøker fordeles normalt med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver. Tilskudd til bøker som utgis av Det Norske Samlaget, går i sin helhet til illustratøren fordi forlaget mottar fast tilskudd over statsbudsjettet. Det gjaldt for ett av tilskuddene denne runden.

Ett tilskudd går til en utgivelse med voksne som målgruppe og ett til en bok for alle aldersgrupper. De resterende tilskuddene går til bøker for barn. Tre av utgivelsene kommer på nynorsk.

To søknader ble avslått da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor budsjettrammen for bildebøker.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 14
Søknadssum: kr 1 240 000
Antall tildelinger: 12
Tildelingssum: kr 880 000

Tegneserier

38 tegneserieprosjekter var til behandling denne runden, og 21 ble tildelt produksjonstilskudd. På tilskuddsordningen for litteraturproduksjon kan utgivere søke tilskudd til tegneserier, her forstått som verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie, noe som omfatter både én-rutere og stripeserier. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier. Det kan også gis tilskudd til norske biserier i løpende publikasjoner.

13 av tildelingene går som tilskudd til enkeltutgivelser, to til julealbum og seks som støtte til norske biserier i løpende publikasjoner. Det er bare to av av 21 tildelinger som går til prosjekter med kun voksne som målgruppe, én tildeling til en enkeltutgivelse og én som biseriestøtte til en løpende publikasjon. Det vil si at alle de resterende prosjektene inkluderer barn og unge i en eller annen forstand, det være seg kun barn, både barn og ungdom, kun ungdom, alle aldersgrupper osv. To av utgivelsene som er innvilget tilskudd, vil komme på nynorsk og er begge julehefter.

Produksjonstilskuddene fordeles med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver. Biseriestøtte går i sin helhet til utgiver.

17 søknader ble avslått. To av avslagene ble gitt på foreliggende grunnlag og ble fulgt av en oppfordring om å søke til neste frist med et mer utfyllende materiale. De 15 andre avslagene ble gitt fordi prosjektene ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den gjeldende budsjettrammen.

Tall fra søknadsrunden: 

Antall søknader: 38
Søknadssum: kr 5 270 600
Antall tildelinger: 21
Tildelingssum: kr 1 625 000

Sakprosa barn og unge

16 søknader om produksjonstilskudd til sakprosa for barn og unge var til behandling denne runden. Faglig utvalg for litteratur tildelte tilskudd til åtte bokprosjekter. Retningslinjene definerer «sakprosa» i denne sammenhengen som litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.

En stor andel av bokprosjektene denne runden var rikt illustrert av profesjonelle illustratører. Fagutvalget øremerket 60 prosent av tilskuddet til illustratør, slik praksis har vært også tidligere runder. For tre av bokprosjektene som ble innvilget tilskudd, var det ikke grunnlag for å øremerke andel av tilskuddet til illustratør.

Denne runden var det kun ett bokprosjekt som rettet seg mot små barn i barnehagealder og . fagutvalget vedtok å støtte dette. En betydelig andel av bokprosjektene retter seg mot barn i barneskolealder og fem av disse ble innvilget tilskudd. Det var få søknader der det søkes støtte til bokprosjekter som retter seg mot ungdommer, men fagutvalget vedtok å støtte to ungdomsbøker.

Kun ett bokprosjekt var på nynorsk, og dette ble avslått på foreliggende grunnlag.
Seks prosjekter ble avslått med begrunnelsen at de ikke nådde opp innenfor den gjeldende budsjettrammen. To prosjekt ble gitt avslag på foreliggende grunnlag, dvs. at søker får mulighet til å sende en ny søknad til neste søknadsfrist med mer utfyllende materiale.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 16
Søknadssum: kr 1 490 000
Antall tildelinger: 8
Tildelingssum: kr 575 000

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 23. - 24.11.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperKategoriFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarSjangerhidden
SIGRID HESJEVOLL Måka og Kråka Sigrid Schrøder-Hesjevoll og Stine Schrøder-Christensen Sakprosa barn og unge Vestland 250000 23.11.2022 Avslått 0 SEKKEPIPEKLUBBEN/KAPTEIN KRILL Kaptein Krill redder Belit Tony Jensen Tegneserier Vestland 5000 23.11.2022 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Luringen Inga Sætre Bildebøker Oslo 100000 23.11.2022 Bevilget 80000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Berre mor og Ellinor Ingrid Z. Aanestad og Sunniva Sunde Krogseth Bildebøker Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 80000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Ekstreme dyr Sara Östlund Nilsson og Sam Klein Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 80000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Fakta om overtro Hilde Hodnefjeld Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.11.2022 Avslått 0 NORSK TEGNESERIEFORUM 47 Bobla Tegneserier Innlandet 15000 23.11.2022 Avslått 0 ALFELI Mellom helvete og himmelriket Sadug Alfeli Bildebøker Innlandet 120000 23.11.2022 Avslått 0 SITA INSIGHT LARSEN Petrine og Storekrabben - på ferie Siv Iren Larsen og Espen Terjesen Bildebøker Vestland 50000 23.11.2022 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Kåre og Marimba hjelper til Markus Lantto og Camilla Kuhn Bildebøker Oslo 100000 23.11.2022 Bevilget 50000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Nemi: bladproduksjon 2022 Nemi Tegneserier Oslo 48750 23.11.2022 Bevilget 39000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Kollektivet: Julehefte 2022 Torbjørn Lien Tegneserier Oslo 60000 23.11.2022 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Morovers André Bjerke og Nora Brech Bildebøker Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 80000 CAPPELEN DAMM AS Mer enn en klubb Peder Inge Knutsen Samdal Sakprosa barn og unge Oslo 60000 23.11.2022 Bevilget 50000 CAPPELEN DAMM AS Uflaks Bjørn F. Rørvik og Sigbjørn Lilleeng Sakprosa barn og unge Oslo 60000 23.11.2022 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Klokker og bananer Lars Saabye Christensen og Stian Hole Bildebøker Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 80000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS La skogen leve! Nora Dåsnes Tegneserier Oslo 120000 23.11.2022 Bevilget 110000 CAPPELEN DAMM AS Gullkatt Kaia Dahle Nyhus Bildebøker Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 80000 CAPPELEN DAMM AS Uløste mysterier Pernille Tufte Radeid Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 80000 CAPPELEN DAMM AS VitenGALskap - Elleville eksperimenter Alexander Sandtorv Sakprosa barn og unge Oslo 90000 23.11.2022 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Rådyr Synnøve Borge og Jens Kristensen Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.11.2022 Avslått 0 FONNA FORLAG LL Vangsgutane julehefte Andreassen Helleve Tegneserier Oslo 40000 23.11.2022 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Blokk til blokk Andreas Iversen - Castro- Don Martin - Fela Tegneserier Oslo 120000 23.11.2022 Bevilget 90000 FOOT BOOKS DA SNAKKEBOB...Eg kan ikkje snakke uten deg Tim Ng Tvedt Tegneserier Oslo 80000 23.11.2022 Avslått 0 ÜBERPRESS AS Livets harde søndagsskole Linn Isabel Eielsen Tegneserier Vestland 100000 23.11.2022 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Tett på steiner og mineraler Kyrre Heldal Kartveit og Øivind Thoresen Sakprosa barn og unge Oslo 45000 23.11.2022 Bevilget 45000 CAPPELEN DAMM AS Ridderne tar gull Bjørn F. Rørvik og Camilla Kuhn Bildebøker Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 80000 CAPPELEN DAMM AS Rare ord Helene Uri og Kristin Roskifte Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 80000 FONNA FORLAG LL Ingiør Knut Berg Øyvind Lauvdahl Tegneserier Oslo 50000 23.11.2022 Bevilget 40000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Fritt Fall  Emily Sørensen Tegneserier Oslo 200000 23.11.2022 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Jenter Cathrine Sandmæl Tegneserier Oslo 200000 23.11.2022 Bevilget 110000 STRAND FORLAG AS Intet nytt fra hjemmefronten julen 2022 Therese G. Eide Tegneserier Oslo 40000 23.11.2022 Avslått 0 STRAND FORLAG AS Storefri julen 2022 – Julegenseren Marius Henriksen Tegneserier Oslo 40000 23.11.2022 Avslått 0 STRAND FORLAG AS Lunch julen 2022 Børge Lund Tegneserier Oslo 40000 23.11.2022 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Ikke! Gro Dahle og Svein Nyhus Bildebøker Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 80000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Dragens Øye - Fanget  Cha Sandmæl Tegneserier Oslo 200000 23.11.2022 Bevilget 70000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Olsenbanden — Jul for alle penga Claus Juul (Håvard S. Johansen) Tegneserier Oslo 100000 23.11.2022 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Teddybjørnens jul - julehefte Sunniva Fluge Hole Bildebøker Oslo 50000 23.11.2022 Bevilget 50000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS 91 Stomperud, julen 2022. Håkon Aasnes Tegneserier Oslo 50000 23.11.2022 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Utgavene 9 og 10-2021 + utgavene 1-6-22 Radio Gaga Tegneserier Oslo 164000 23.11.2022 Bevilget 66000 NO COMPRENDO PRESS AS Slåss med varsomme hender Lene Ask Tegneserier Oslo 200000 23.11.2022 Bevilget 110000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS HÅKON AASNES 80 ÅR Håkon Aasnes m.fl. Tegneserier Oslo 50000 23.11.2022 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ville poter - bok 2 Victor Nordahl Tegneserier Oslo 200000 23.11.2022 Bevilget 70000 STRAND FORLAG AS Dunce jula 2022 Jens K Styve Tegneserier Oslo 50000 23.11.2022 Bevilget 40000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Arkin - bok 3 H. L. Phoenix Tegneserier Oslo 200000 23.11.2022 Bevilget 70000 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Numrene 5-6-21 + 1-4-22 Rutetid Tegneserier Oslo 257350 23.11.2022 Bevilget 89400 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Cronin  Jens K. Styve  og Steve Ogden Tegneserier Oslo 150000 23.11.2022 Avslått 0 NO COMPRENDO PRESS AS Havet. Deg jeg alltid kommer tilbake til Anna Fiske Bildebøker Oslo 200000 23.11.2022 Bevilget 80000 FOOT BOOKS DA Selvhjelpsbok Herman Breda Enkerud Tegneserier Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 70000 ÜBERPRESS AS Sort Lam Oliver Levang Tegneserier Vestland 140000 23.11.2022 Bevilget 70000 IKO-FORLAGET AS Babel Tor Åge Bringsværd og Thomas Falla Eriksen Bildebøker Oslo 60000 23.11.2022 Bevilget 60000 IKO-FORLAGET AS Den miskunnsame Mari Ask Helleland og Martin Ernstsen Tegneserier Oslo 70000 23.11.2022 Avslått 0 SKALD AS Gjermund Gjerdesmett og andre føykne fu… Lisbeth Dreyer, Per Ragnar Myklenbust (Ill) Bildebøker Vestland 80000 23.11.2022 Bevilget 80000 CAPPELEN DAMM AS Kokebok fra Kardemomme by Elin Vatnar Nilsen og Thorbjørn Egner Sakprosa barn og unge Oslo 60000 23.11.2022 Avslått 0 OUTLAND AS Rakkan (4) Antologi Tegneserier Viken 50000 23.11.2022 Bevilget 47800 SITAMOJA AS Amahl Pellegrino Karianne Braathen Sakprosa barn og unge Viken 150000 23.11.2022 Bevilget 90000 NO COMPRENDO PRESS AS Manko Business Bendik Kaltenborn Tegneserier Oslo 200000 23.11.2022 Bevilget 110000 SOLUM BOKVENNEN AS Hva er et dyr? Vilde Haga Sollund og Ragnhild Aslaug Sollund Sakprosa barn og unge Oslo 100000 23.11.2022 Avslått 0 ÜBERPRESS AS Opp ned sagen: bok 2 Håvard Heggenhougen og Eddie Jensen Tegneserier Vestland 150000 23.11.2022 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Hei, følelse! Elisabeth Moseng Sakprosa barn og unge Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 60000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Ekte gjenferd Camilla Otterlei og Tiril Valeur Sakprosa barn og unge Oslo 90000 23.11.2022 Bevilget 90000 KAPABEL FORLAG AS Heim Antologi Sakprosa barn og unge Vestland 105000 23.11.2022 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Langt hjemmefra Max Estes Tegneserier Oslo 80000 23.11.2022 Bevilget 70000 HÅKON HOFFART VR GAT - Gi alle tillatelser Håkon Hoffart Tegneserier Vestland 140000 23.11.2022 Bevilget 90000 STRAND FORLAG AS Storefri 1-2022 – 2-2022 - 2022 Tegneserier Oslo 47000 23.11.2022 Bevilget 20400 KEEP ON WALKING AS The End Game - 2022 The Urban Legend Tegneserier Oslo 140000 23.11.2022 Avslått 0 STRAND FORLAG AS Lunch 8-2020 – 6-2022 - 2020–2022 Tegneserier Oslo 475500 23.11.2022 Bevilget 98400 STRAND FORLAG AS Pondus 8-2020 – 7-2022 - 2020–2022 Tegneserier Oslo 918000 23.11.2022 Bevilget 144000