Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte til litteratur. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av vurderingsutvalget for bildebøker og tegneseriesøknader av vurderingsutvalget for tegneserier.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av den enkelte søknad: Begrunnelse for og formål med produksjonen, hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende, om utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger, samt målform. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Bildebøker

Etter at én søknad ble overført til kategorien for sakprosa for barn og unge var 24 bildebokprosjekter til behandling denne søknadsrunden. Det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av 16 av dem. Med «bildebok» forstås her en bok som formidler innholdet kun gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok), eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

Produksjonstilskuddene til bildebøker fordeles normalt med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver. Tilskudd til bøker som utgis av Det Norske Samlaget, går i sin helhet til illustratøren fordi forlaget mottar fast tilskudd over statsbudsjettet. Det gjelder for ett av tilskuddene i årets første søknadsrunde.

Alle søknadene denne runden gjelder bøker for barn. To av utgivelsene kommer på nynorsk, og begge bokprosjektene fikk tilskudd.

Åtte søknader ble avslått da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor budsjettrammen for bildebøker.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 24
Søknadssum: kr 2 320 000
Antall tildelinger: 16
Tildelingssum: kr 954 000

Sakprosa barn og unge

14 søknader om produksjonstilskudd til sakprosa for barn og unge var til behandling denne runden. Faglig utvalg for litteratur tildelte tilskudd til tolv bokprosjekter. Retningslinjene definerer «sakprosa» i denne sammenhengen som litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.

En stor andel av bokprosjektene denne runden var rikt illustrert av profesjonelle illustratører. Fagutvalget øremerket 60 prosent av tilskuddet til illustratør, slik praksis har vært også tidligere runder. For ett av bokprosjektene som ble innvilget tilskudd, var det ikke grunnlag for å øremerke andel av tilskuddet til illustratør.

Denne runden var det fire bokprosjekt som rettet seg mot små barn i barnehagealder og fagutvalget vedtok å støtte disse. En betydelig andel av bokprosjektene retter seg mot barn i barneskolealder og åtte av disse ble innvilget tilskudd. Det var kun én søknad der det søkes støtte til bokprosjekter som retter seg mot ungdommer, men fagutvalget vedtok å avslå den.

Alle bokprosjektene var på bokmål denne runden.

To prosjekter ble avslått med begrunnelsen at de ikke nådde opp innenfor den gjeldende budsjettrammen.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 14
Søknadssum: kr 1 329 800
Antall tildelinger: 12
Tildelingssum: kr 650 000

Tegneserier

37 tegneserieprosjekter var til behandling denne runden, og 25 ble tildelt produksjonstilskudd. På tilskuddsordningen for litteraturproduksjon kan utgivere søke tilskudd til tegneserier, her forstått som verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie og omfatter både én-rutere og stripeserier. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier. Det kan også gis tilskudd til norske biserier i løpende publikasjoner.

Av alle 37 søknadene er du kun to som gjelder rene voksenutgivelser ifølge forlagenes egne kategoriseringer. De andre er alle rettet mot barn og unge på en eller annen måte. Det være seg både barn og ungdom, kun ungdom, alle aldersgrupper osv. Begge de to voksenutgivelsene får tilskudd. Fire av søknadene gjelder tegneserier som kommer på nynorsk, hvorav to har fått tilskudd.

Produksjonstilskuddene fordeles med 60 prosent til serieskaper(e) og 40 prosent til utgiver. Biseriestøtte går i sin helhet til utgiver, men det var ingen slike søknader i denne runden

Tolv søknader ble avslått fordi prosjektene ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den gjeldende budsjettrammen.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 37
Søknadssum: kr 4 320 000
Antall tildelinger: 25
Tildelingssum: kr 1 615 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperBoktypeFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Karin og mørket Janne-Camilla Lyster og Annette Saugestad Helland Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Mieko danser Mariko Miyata-Jancey og Marianne Gretteberg Engedal Bildebøker Oslo 90000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Leo er en laks Arne Svingen og Tiril Valeur Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Avslått 0 -1 SONO AS Gulis Reise Gulnigar Naman, Theis Irgens, Tobias Aasgaarden Bildebøker Viken 100000 26.5.2023 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Elli og Enter og den store planteplanen Vaar Bothner og Bendik Skotland Bildebøker Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Arkimedes og appelsinskrellaren Hans Sande og Marianne Gretteberg Engedal Bildebøker Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Ruffenbarna og det farlige monsteret Tor Åge Bringsværd og Thore Hansen Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Alfabetjakten Sunniva Relling Berg og Vidar Flak Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Papirflybursdag Annette Saugestad Helland Bildebøker Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Kveld på biblioteket Max Estes Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Aria og monstertåka Maria Lillebo Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Bukkene Bruse og julenissen Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver ORFEUS PUBLISHING AS Harriets verden. Om H. Backers kunst Liv Snarud Bildebøker Oslo 120000 26.5.2023 Avslått 0 -1 ORFEUS PUBLISHING AS Christians søster. Om Skredsvigs kunst Kjersti Sundt Sissener (forf.) og Liv Snarud (ill.) Bildebøker Oslo 140000 26.5.2023 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Den vesle dachsen T. Fellmann, R. Brede Aase og Borghild Fallberg Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Avslått 0 -1 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Er det sant at Kari Stai Bildebøker Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 54000 100 % illustratør ORFEUS PUBLISHING AS Munchs koffert. En reise i Munchs kunst Trude Østreim Bildebøker Oslo 190000 26.5.2023 Avslått 0 -1 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Hvor ble det av? Lars Joachim Grimstad og Per Dybvig Bildebøker Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 90000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Vilda Virvelvind - RETT hjem fra skolen Emma Gullberg og Lise Osvoll Bildebøker Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Den som kunne fly (arbeidstittel) Ragnar Aalbu Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver SEISPRO Børge Rosland KLART VI KAN, og VI CAN DO IT på engelsk Gaye Kuscher Rosland Bildebøker Rogaland 90000 26.5.2023 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Nattninja - Den sorte løve Rolf Magne G. Andersen og Bård Sletvold Torkildsen Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Ellinor finner et drageegg Camilla Victoria Storm Bildebøker Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver ELISABETH-CHRISTINE ANDREASSEN Den lille store Filosofen Maria Mjaaland Sele Bildebøker Rogaland 110000 26.5.2023 Avslått 0 -1 FORTELLERFORLAGET Finn Valgermo Stjernenatt Finn Valgermo Sakprosa barn og unge Møre og Romsdal 119800 26.5.2023 Bevilget 40000 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Fortellinger om ufoer og romvesen Tore Aurstad og Flu Hartberg - UFO! Sakprosa barn og unge Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Jeg elsker pinner Kristin Storrusten og Victoria Sandøy Sakprosa barn og unge Oslo 85000 26.5.2023 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Tøffe kjøretøy Line Halsnes Sakprosa barn og unge Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS VitenGALskap - Syke sykdommer Alexander Sandtorv og Helena Lindholm Sakprosa barn og unge Oslo 90000 26.5.2023 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Hvordan snakker man om døden? Anna Fiske Sakprosa barn og unge Oslo 90000 26.5.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Bacon eller bestevenn Lise Forfang Grimnes m.fl. Sakprosa barn og unge Oslo 110000 26.5.2023 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Hvor kommer ordene fra? Helene Uri, Ingebjørg Tonne og Linnea Vestre Sakprosa barn og unge Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 30000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Noe inni noe annet Rune Markhus Sakprosa barn og unge Oslo 90000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Stolt Benjamin Baarli Silseth Sakprosa barn og unge Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Ring 110 Silje Grøtvedt og Thomas Kirkeberg Sakprosa barn og unge Oslo 50000 26.5.2023 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Ordenes hårreisende hemmeligheter Ragnhild Holmås og Henriette T. Osnes Sakprosa barn og unge Oslo 120000 26.5.2023 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Konspirasjonsteorier Pia Strømstad og Kristoffer Kjølberg Sakprosa barn og unge Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver SOLUM BOKVENNEN AS Hva er et dyr? Vilde Haga Sollund og Ragnhild Aslaug Sollund Sakprosa barn og unge Oslo 135000 26.5.2023 Avslått 0 -1 STRAND FORLAG AS Krüger og Krogh 4 – Nord og Ned del 2 Bjarte Agdestein, Endre Skandfer, Ronald Kabícek Hansen Tegneserier Oslo 250000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Dragens Øye 4 - Forbannet  Cha Sandmæl Tegneserier Oslo 150000 26.5.2023 Bevilget 60000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Gjest Baardsen  Trond Stavås  Tegneserier Oslo 170000 26.5.2023 Bevilget 60000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS I pappas hode Mari Moen Holsve og Karoline Grønvik Tegneserier Oslo 150000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Bilde av en brennende Tesla Fanny Vaager og Annika Linn Verdal Homme Tegneserier Oslo 130000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Frida bok 2 Frode Øverli Tegneserier Oslo 120000 26.5.2023 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Koselig med katt Bjørn F. Rørvik og Eivind Gulliksen Tegneserier Oslo 70000 26.5.2023 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Edelmot  Victor Sotberg og Odin Helgheim Tegneserier Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 50000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Julebukkenes natt Aleksander Kirkwood Brown og Andreas Iversen Tegneserier Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 60000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Askeladdene møter Rødhette  Therese G. Eide Tegneserier Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 50000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Mia Myhr og kaoskrystallen  Sara Hjardar Tegneserier Oslo 170000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Bokslukeren Bjørn Ousland Tegneserier Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 60000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver NORSK TEGNESERIEFORUM Bobla 168 - Menneske og Maskin! Jens K. Styve, Ronny Haugeland mfl. Tegneserier Innlandet 20000 26.5.2023 Bevilget 15000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver KEEP ON WALKING AS The Urban Legend - Hvem er The Urban Legend? - 2023 Josef Yohannes Tegneserier Oslo 80000 26.5.2023 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Oppslukt Hans Jørgen Sandnes Tegneserier Oslo 80000 26.5.2023 Avslått 0 -1 STRAND FORLAG AS Noor blør for drakta Noor Hoelsbrekken Eckhoff Tegneserier Oslo 80000 26.5.2023 Avslått 0 -1 STRAND FORLAG AS O´Boy Ida Larmo Tegneserier Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver STRAND FORLAG AS Skare 2 – Snøengler Aleksander Kirkwood Brown og Thomas Falla Eriksen Tegneserier Oslo 150000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Dronefangeren Øyvind Torseter Tegneserier Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver STRAND FORLAG AS Rom-Per Marius Henriksen Tegneserier Oslo 120000 26.5.2023 Avslått 0 -1 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Grip den føkkings dagen Kjersti Synneva Moen Tegneserier Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver FOOT BOOKS DA SNAKKEBOB Lettlest grafisk roman (Arb.) Tim Ng Tvedt Tegneserier Oslo 80000 26.5.2023 Bevilget 50000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Oslovers Flu Hartberg Tegneserier Oslo 200000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver ÜBERPRESS AS Udugelege heltar volum 2: Never av stål Markus Pedersen og Lars Erik Helgemo Tegneserier Vestland 100000 26.5.2023 Avslått 0 -1 NO COMPRENDO PRESS AS Fra Nordkapp til Lindesnes Anders N. Kvammen Tegneserier Oslo 200000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Mørkalven 2 - Trofeet  Helen Kaldheim Tegneserier Oslo 100000 26.5.2023 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Lykkens helllgdom  Miriam Kløvning Tegneserier Oslo 110000 26.5.2023 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS  Soluna  Camilla Dahlstrøm Tegneserier Oslo 110000 26.5.2023 Bevilget 50000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Stjernenes port  Sam Einar Engh Syftestad og Benedicte Luane Kristensen Tegneserier Oslo 120000 26.5.2023 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Underbyen - Nøkkelen Aleksander Kirkwood Brown og Luis Guaragna Tegneserier Oslo 100000 26.5.2023 Bevilget 60000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver OUTLAND AS Rakkan (5) Antologi Tegneserier Viken 50000 26.5.2023 Bevilget 40000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Esters univers. Oda Valle Tegneserier Oslo 90000 26.5.2023 Bevilget 60000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver FONNA FORLAG LL Ingeniør Knut Berg Øyvind Lauvdahl Tegneserier Oslo 50000 26.5.2023 Bevilget 40000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Skygger Steffen Kverneland Tegneserier Oslo 200000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver IKO-FORLAGET AS Den miskunnsame Mari Ask Helland og Martin Erntsen Tegneserier Oslo 90000 26.5.2023 Avslått 0 -1 ÜBERPRESS AS Overtrykk 2023 Trond J. Stavås m.fl. Tegneserier Vestland 150000 26.5.2023 Bevilget 80000 60 % serieskaper(e) / 40 % utgiver JIPPI FORLAG AS Stoma Guri Guri Henriksen Tegneserier Oslo 150000 26.5.2023 Avslått 0 -1