Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte til Miljø- og klimakrise - kunst og kultur (AVSLUTTTET)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Utlysningen Miljø- og klimakrise – kunst og kultur ble initiert av rådet i anledning tema for årskonferansen 2018: Siste akt – kunst og kultur i miljøkrisens tid. 195 søknader kom inn, og rådsmøtet 18.-19. juni innvilget 53 av dem.

Alle fylker har vært representert i søknadsbunken. Oslo har nær halvparten av søknadene, og fikk også nær halvparten (24) av tildelingene. Seks av tildelingene har base i Hordaland, fire hver i Akershus og Troms, tre i Trøndelag, to hver i Buskerud, Nordland og Telemark, og ett hver i Finnmark, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold og på Svalbard. Én av tildelingene har base i utlandet.

23 av tildelingene er i sjangeren visuell kunst. Resten av tildelingene fordeler seg på scenekunst, musikk og litteratur, samt ett prosjekt innen kulturvern. I tillegg er rundt ti av tildelingene tverrfaglige eller går på andre måter utenom de etablerte kunstfeltene.

Det var avsatt 7 millioner kroner til denne tildelingsrunden. Den totalte søknadssummen var på 46 millioner.

Forarbeid

I forarbeidet til denne engangsutlysningen har god formidling og synlighet i offentligheten, vært vektlagt. Miljø og klimakrisene omfatter allerede stort engasjement i ulike miljøer i samfunnet og særlig blant unge mennesker. At kunst- og kulturprosjekter kan bidra i engasjementet, og gi nye innsikter kan også bety at flere får et nytt og positivt forhold til kulturtilbudet.

Tilsvarende har man tenkt at temaets offentlige (og politiske) oppmerksomhet åpner for andre typer samarbeidsmodeller og partnerskap. Kommuner, fylke og næringsvirksomheter ønsker å profilere seg som deltagende i arbeide for en bærekraftig og grønn framtid. Dette kan være av interesse også for kunst- og kulturarbeidere, fordi det kan tilføre et prosjekt kunnskap, erfaringer og økonomiske muskler. Kanskje også mer langsiktig interesse for kunst.

Administrasjonen har tatt utgangspunkt i at utlysningen (retningslinjene) har vært mer åpen enn de regulære ordningene. Det innebærer færre formelle begrensinger, og mer har vært overlatt til utvalgets skjønnsmessige vurderinger. For eksempel har man ikke nedfelt at det ikke kan søkes om støtte til dokumentarfilm (som normalt søker Norsk Filminstitutt eller regionale støtteordninger). Det har altså vært opp til rådet hvilke fagområdet og uttrykk som prioriteres.

Noen observasjoner og mulige tendenser

Følgende tendenser kan leses ut av søknadsmassen:

  • Spesifikk kunnskap om miljø- og klimakrisens beskaffenhet og teorier som drøfter implikasjoner for kulturforståelsen, synes å innebære bedre søknader. Dette knytter seg delvis til en tendens i kunsten for å interessere seg for biologiske fenomener, faktisk eller allegorisk, og til en mer sosialt og relasjonelt anlagt type kunst som tematiserer krevende erkjennelsesprosesser og konsekvenser krisene har på levemåter i vesten. Tilsvarende svekkes interessen noe for søknader som noe overfladisk reflekterer nyhetsbilde og de åpenbare og tidvis spektakulære (skremmende) scenariene: plast i dyr, klær, mat – pol-is som smelter – naturressurser som trues etc.
  • Selv om de fleste søknadene forholder seg til kjente temaer, representerer søknadsbunken et rikt register av innganger. Klima- og miljørelaterte utfordringer rangerer øverst, FNs bærekraftmål favner manges interesse, sammen med tap av artsmangfold (bier/innsekter særlig) og urfolks-relaterte sujetter. Naturelementer vi har regnet som stabile og delvis mytiske, og som vi har høstet av, trær og hav eksempelvis, vies oppmerksomhet i mange søknader. Og i de mange fasettene materialet omhandler finner vi nye og velkjente fenomener som urbant landbruk, dyrevelferd, rettighetsspørsmål og hele aspektet av mer systemkritiske tilnærminger; dypøkologi, kapitalismekritikk, økofeminisme etc.
  • Når de pågående krisene reelt synes langsiktig å påvirke livsgrunnlaget for dyr og mennesker globalt, utløses en annen type reaksjoner, følelser og tenkning. Det er kanskje overraskende at ikke flere søknader framstår dystopiske eller apokalyptiske – mange har pragmatiske tilnærminger, eller anlegger et retrospektivt blikk for (håndverks)tradisjoner eller former for tilbaketrekning: bort fra konsumentkultur, til landet, eller enklere måter å leve nær naturen. . Selv om krisen er global, er det svært få som inntar en global posisjon i sitt prosjekt. Vi vet at mange kulturer, folkegrupper og øysamfunn trues av stigende havnivåer eller lengre tørkeperioder, og at korrelasjon mellom evne til å håndtere miljø- og klimakrise og fattigdom er utslagsgivende. Selv om en konsekvens kan være økt omfang av flyktninger i verden, med implikasjoner for menneskeretter og internasjonale konvensjoner blir disse aspektene kanskje for fjerntliggende og abstrakte. De fleste prosjektene har lokal orientering og nedslag.
  • De fleste prosjektene forholder seg til vanlige verkforståelser og presentasjonsformer: konserter, forestillinger, utstillinger, utgivelser (bøker) etc. I omtale av ordningen har Kulturrådet invitert til nye partnerskapsformer og tverrfaglig eller tverrsektorielt samarbeid som potensielt har kunnet utløse nye måter å arbeide med og presentere kunst på. Det er forståelig at responsen på denne «invitasjonen» er begrenset: når tematikken det søkes på er erkjennelsesmessig krevende vil det kanskje være særlig viktig å beherske det håndverksmessige.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i utvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i Rådet: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ACTING FOR CLIMATE Acting for Climate - Into the Water - et seilende forestillingsprosjekt Vestfold 2019 300000 19.6.2019 Bevilget 300000 Adrian Bugge Adrian Bugge - Inngrep Oslo 2019 100000 19.6.2019 Bevilget 100000 ALL ICE AS Terje Isungset - Ice talks Hordaland 2019 860000 18.6.2019 Avslått 0 Ann Kristine Aanonsen Ann Kristine Aanonsen - Poems of Dystopia Hordaland 2019 315420 18.6.2019 Avslått 0 ANNA WIDEN Anna Widén - Incognita Natura Oppland 2019 80000 18.6.2019 Avslått 0 ANNE CECILIE LIE BILLEDKUNSTNER Anne Cecilie Caroline Brunborg Lie - Insecta (Working Title) Oslo 2019 70000 19.6.2019 Bevilget 70000 Annike Flo Annike Flo - cocreat:e:ures 2019 Akershus 2019 56667 19.6.2019 Bevilget 105000 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - RESHOW Oslo 2019 174027 19.6.2019 Bevilget 120000 ARCTIC ACTION ART Arctic Action Art - Action NOW, -Artists and Scientists communicating climate change together through art- Svalbard 2019 315000 19.6.2019 Bevilget 185000 Arild Våge Berge Arild Våge Berge - Between Paradigms: kunsten som skapar av dialog, som aktør og som sprengkraft i oljealderen si skumring Oslo 2019 260000 19.6.2019 Bevilget 200000 ASTRID RUNDE SAXEGAARD Astrid Runde Saxegaard - RARe 2019 Akershus 2019 193000 18.6.2019 Avslått 0 Ayman I M Alazraq Ayman Alazraq - Into My Lungs Oslo 2019 145000 19.6.2019 Bevilget 145000 BABZURDA PETTER BERGERUD Petter Bergerud - Ikkjenoko Hordaland 2019 50000 18.6.2019 Avslått 0 BEATRICE LOPEZ Beatrice Alvestad Lopez - Curated in Green Oslo 2019 199000 18.6.2019 Avslått 0 BIZARRA PRODUKSJONER AS Bizarra Produksjoner - The Birds - Horror i vår tid Trøndelag 2019 250000 18.6.2019 Avslått 0 BJELKE I ØYE PRODUKSJONER - LISA NØTTSETER Lisa Nøttseter - Dødsvittig Hordaland 2020 100000 19.6.2019 Bevilget 100000 BLEKKSPRUT1 PRODUCTIONS AS blekksprut1 productions AS - reflektert parkmessig opparbeidet Buskerud 2019 95000 18.6.2019 Avslått 0 BODIL LUNDE RØRTVEIT Bodil Lunde Rørtveit - Acapella Kloderedding (arbeidstittel) Trøndelag 2020 380000 19.6.2019 Bevilget 200000 C LUDENS RINGNES STIFTELSE Ekebergparken i samarbeid med Daniel Slåttnes - Skaldekvad til Eika Oslo 2019 63600 19.6.2019 Bevilget 60000 CIRKUS SIBYLLA V/IVANIR SIBYLLA HASSON Cirkus Sibylla - Hjemme Hos Telemark 2019 200000 18.6.2019 Avslått 0 CONCERNED ARTISTS NORWAY Concerned Artists Norway (CAN) - Decolonizing Nature? Akershus 2020 550000 19.6.2019 Bevilget 250000 CREATOR OF MOVEMENTS AS Creator of Movements AS - Humanity in Motion Oslo 2019 470000 18.6.2019 Avslått 0 CROTONICX HOANG CROTONICX - UR Trøndelag 2019 125000 18.6.2019 Avslått 0 DANIELSSON MUSIKK Louisa Danielsson - Opphav - et bærekraftig kystliv i nord Troms 2019 90000 19.6.2019 Bevilget 90000 Diego Arturo Munoz Zamora Diego Munoz-Zamora - Jordens folk Oslo 2019 532000 18.6.2019 Avslått 0 DREAMSCREEN PRODUCTIONS KRISTINA GJEMS Kristina Gjems - Down to Earth Oslo 2020 360000 18.6.2019 Avslått 0 DUNKER TEKST OG BILDE Dunker media - Acrotopia - en stemme for en grønnere fremtid - EP og LP Oppland 2019 500000 18.6.2019 Avslått 0 Elena Akopian Elena Akopian - Ikke bare svart og hvit Buskerud 2019 30000 18.6.2019 Avslått 0 Elin Barosen Elin Barosen - Still life? Oslo 2019 43500 18.6.2019 Avslått 0 ELIN GLÆRUM HAUGLAND Elin Glærum Haugland - 'Under the Perfect Canopy' i Japan og Brasil Oslo 2019 66000 18.6.2019 Avslått 0 Elin Grimstad Elin Grimstad - Solstrålar og regndropar Oslo 2019 300000 19.6.2019 Bevilget 150000 Elin Tanding Sørensen Elin T. Sørensen - Det blå byrommet Akershus 2019 1000000 18.6.2019 Avslått 0 Eline Johnsen Helledal Also Known As v. Even Suseg, Thomas Flått, Michael Angeles, Martin Kopperud og Eline Helledal - Et klimaoptimistisk univers Oslo 2020 250000 18.6.2019 Avslått 0 ELINE MCGEORGE Eline McGeorge - Pilotprosjekt og workshop for grunnleggelse av plattformen: IARA - Initiative for Artistic and Regenerative Alliances Akershus 2019 80000 18.6.2019 Avslått 0 Elisabeth Jarstø Elisabeth Jarstø og Einar Ebeltoft - Random deduction, ett tverrfaglig kunst, naturvitenskaplig og oil-engineering prosjekt Utlandet 2019 150000 18.6.2019 Avslått 0 Ellen Ragnhild Ferner Apalnes Pippip (Ellen) Ferner Apalnes - Plastic Revisited Akershus 2019 120000 19.6.2019 Bevilget 100000 Elly Karin Prestegård Elly Prestegård og Heidi Lie Andersen - Planteliv Hordaland 2019 157000 19.6.2019 Bevilget 100000 ENSEMBLE ALLEGRIA Ensemble Allegria - Muohta - language of snow Oslo 2019 50000 18.6.2019 Avslått 0 ERLER TEATERKOMPANI SA Erler Teaterkompani - Klimatoppmøtet Oslo 2019 500000 18.6.2019 Avslått 0 Eva Bakkeslett Eva Bakkeslett - The Conference of the Birds Nordland 2019 172000 18.6.2019 Avslått 0 FIGENLUKT AS Lukt AS - Filmproduksjon til Lofoten internasjonale kunstfestival 2019 Nordland 2019 200000 19.6.2019 Bevilget 200000 FN-SAMBANDET I NORGE FN-sambandet - SOLUTION STITCHES Oslo 2019 66000 18.6.2019 Avslått 0 FNUGG TEATER Fnugg Teater - Bjørnis og de røde prikkene Hordaland 2019 90000 18.6.2019 Avslått 0 FORENING FOR ØKOLOGISK TENKNING OG KUNSTNERISK PRAKSIS Forening for økologisk tenkning og kunstnerisk praksis - International Platform for Sustainable Art and Life Practices Buskerud 2019 282150 19.6.2019 Bevilget 100000 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Cikada - Large Bird Mask Oslo 2019 60000 19.6.2019 Bevilget 60000 FOSFORFLAMMER Annie Dahr Nygaard Annie Dahr Nygaard - Livsplast Plastliv Forprosjekt Oslo 2019 90000 18.6.2019 Avslått 0 Frank Henriksen Ekeberg Frank Ekeberg - Whatever befalls Trøndelag 2020 80000 19.6.2019 Bevilget 80000 Frans Jacobi Gitte Sætre og Frans Jacobi - Are You Ready? Hordaland 2019 450000 19.6.2019 Bevilget 300000 Freddy Olsen Fjellheim Klimaaksjonen - Økonomi, litteratur og miljøkriser Østfold 2019 132000 19.6.2019 Bevilget 100000 Frode Aarvik Frode J Aarvik - Dialogus Arctica Trøndelag 2019 200000 18.6.2019 Avslått 0 GUDMUND SAND Gudmund Sand - The Last Raìs of Favignana Oslo 2019 60000 18.6.2019 Avslått 0 GUERRILLA PLASTIC MOVEMENT Guerrilla Plastic Movement - Gerilja miljøhær Akershus 2019 156000 19.6.2019 Bevilget 80000 Hanna Christina Sjöstrand Hanna Sjöstrand - Middagen Oslo 2019 200000 18.6.2019 Avslått 0 Hanne Kolstø Hanne Kolstø - Kan den beste låta redde klimaet? Nasjonal klimalåtkonkurranse ved navn #etteross. Oslo 2019 150000 19.6.2019 Bevilget 100000 Hanne Mette Kongsvik Hanne Mette Kongsvik - Raset (arbeidstittel) Trøndelag 2019 106000 18.6.2019 Avslått 0 Hans Gerhard Meier Hans Gerhard Meier - Arven Østfold 2019 100000 18.6.2019 Avslått 0 Hans Martin Austestad Austestad - Grenseverdier tverrdisiplinær musikk og video prosjekt Oslo 2019 90000 19.6.2019 Bevilget 90000 Hege Gabrielsen Hege Gabrielsen - "TEAR" med "The Body Draws Circles" Oslo 2019 45000 18.6.2019 Avslått 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER Hege Haagenrud - Økofundamentalisten og Klimafornekteren Oslo 2019 120000 18.6.2019 Avslått 0 HEGE TAPIO Tapio - Humanfuel intervention Rogaland 2019 304000 18.6.2019 Avslått 0 HEIDI TORSVIK Heidi Torsvik - Hidden Soul of the Fjords Hordaland 2019 150000 18.6.2019 Avslått 0 HELMET AS Gjennom musikk og samtaler med fastboende og klimaforskere får vi en førstehånds tilstandsrapport fra Svalbard. - Ildvarden Trøndelag 2019 200000 18.6.2019 Avslått 0 HENRIETTE GRØTTING KIHLE Henriette Grøtting Kihle - Sommerfuglen Oslo 2020 150000 18.6.2019 Avslått 0 HERNES SIGFRID INGEBJØRG Sigfrid Hernes (prosjektleder) og Gunn Harbitz - Landart-prosjekt på Magerøya i Finnmark Finnmark 2019 50000 19.6.2019 Bevilget 50000 HÅ KOMMUNE Hå kommune - WAITING FOR CLIMATE CHANGE med Isaac Cordal (ES) Rogaland 2019 60000 18.6.2019 Avslått 0 IBSEN INTERNATIONAL LTD Ibsen International LTD - The Seed Climate Change. Kunstnerisk kraft i klimakrisen, klimaendringer, utfordringer og muligheter. Telemark 2019 1998500 18.6.2019 Avslått 0 ICE-9 AS Ice-9 - X50: Imagining life with and after climate change Troms 2019 150000 18.6.2019 Avslått 0 Ida Fugli Ida Fugli - Acts of the Antropocene Vest-Agder 2020 80000 18.6.2019 Avslått 0 Ida Svanes Ziener Ida Svanes Ziener - Husk hva vi har Oslo 2019 85000 18.6.2019 Avslått 0 INGRID GRANRUD SKAARET Ingrid Granrud Veiersted - Kunstprosjekt under musikkfestivalen "Heme dine" Oslo 2019 25000 18.6.2019 Avslått 0 Ingrid Halland Ingrid Halland - Kunst og kritikk i antropocen Oslo 2019 28000 19.6.2019 Bevilget 25000 INGRID SOLVIK Ingrid Solvik - Fremtidsmuseet Oslo 2020 230000 18.6.2019 Avslått 0 Jessica Taylor Mac Millan Jessica MacMillan - Working title: Time Line Oslo 2019 70000 19.6.2019 Bevilget 70000 Jorunn Marie Rødli Systad Jorunn Mari Rødli Systad - Jorden min mor, takk så mye Hordaland 2019 200000 18.6.2019 Avslått 0 Julie Messel Julie Messel - Feltarbeid: En visuell bearbeiding av klimakrise i norsk natur Oslo 2019 450000 18.6.2019 Avslått 0 KAMILLA LANGELAND Liv Brissach og Kamilla Langeland - Sporer til forandring Akershus 2019 70000 18.6.2019 Avslått 0 KARI HOAAS PRODUKSJONER Kari Hoaas Productions - Daylight Oslo 2019 500000 18.6.2019 Avslått 0 Karin Anna Pittman Professor Karin Pittman, Inst for Biovitenskap, Universitetet i Bergen - "Fish to Mars" Arena - fra ego-system til økosystem via en original vitenskaps opera Hordaland 2019 2500000 18.6.2019 Avslått 0 KINEFILM Kine Kathrine Winther Aune Kinefilm,Kine Aune - ...reisen til jordas hjerte... Trøndelag 2019 300000 18.6.2019 Avslått 0 KNASTERIET ELIN HELLAND JOHANSEN Knasteriet - Hippo og plasten i havet Møre og Romsdal 2019 100000 18.6.2019 Avslått 0 Kristin Bergaust Kristin Bergaust - Oslofjord Ecologies Transversal: På tvers i Oslofjorden. Akershus 2019 120000 18.6.2019 Avslått 0 KRISTIN VELLE Helene Espedal-Selvåg og Kristin Velle-George - Det store i det lille Hordaland 2019 100000 18.6.2019 Avslått 0 KULLA PRODUCTIONS AS HAPPEN GO STAY Kunstfilm om miljøproblematikk. - Kunstfilm om miljøforureining Hordaland 2019 80000 18.6.2019 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyrået Mesén - Språket former vår virkelighetsforståelse - Charles Sandison, Fredrik Høyer og Eirik Røland Oslo 2019 250000 18.6.2019 Avslått 0 KUNSTBRUKET V. E. STEINSHOLM Vibeke Emilie Steinsholm - EN NY SAMTALE er et miljø-kunstprosjekt som utforsker gjenbruk, reparasjon og naturbruk på VEGA, TRÆNA og RØST Nordland 2019 620000 18.6.2019 Avslått 0 KUNSTPLASS Kunstplass Contemporary Art [Oslo] - QUI VIVE! Søvnløse kunstnere - Artists with insomia Oslo 2019 150000 19.6.2019 Bevilget 150000 KUNSTSENTRENE I NORGE Kunstsentrene i Norge (KiN) - Det lokale (regionale) i et internasjonalt perspektiv - BRAKKVANN Oslo 2019 400000 18.6.2019 Avslått 0 KYRRE EVJENTH SLIND Kyrre Evjenth Slind - Hva er det du sier? Møre og Romsdal 2019 150000 18.6.2019 Avslått 0 Kåre Aleksander Grundvåg Kåre Grundvåg og Emilija Skarnulyte - WaveLengths 2019 - 2020 Troms 2019 50000 18.6.2019 Avslått 0 LANDING DA Landing - miljøBEVEGELSEN Oslo 2019 135000 18.6.2019 Avslått 0 Lars Mårten Spångberg Lars Mårten Spångberg - Fyra Ekologier Utlandet 2020 500000 18.6.2019 Avslått 0 LATERNA MAGICA AS Laterna Magica as - Rosa Sjark Oslo 2019 200000 19.6.2019 Bevilget 200000 LENA NYMARK Lena Nymark - Stillhetens stemme Oslo 2019 50000 18.6.2019 Avslått 0 LILLE KAROLIUSS TOVE KAROLIUSSEN lille karoliuss produksjoner - sammehav mismomar sameocean- Trøndelag 2019 140000 18.6.2019 Avslått 0 LINDA STEFFENSEN LERSETH linda lerseth - Prosjektutvikling og kunstneropphold i Ny-Ålesund Akershus 2020 50000 18.6.2019 Avslått 0 Liv Kristin Holmberg Liv Kristin Holmberg - The Defense of the Dream - Til Forsvar for Våre Drømmer Telemark 2019 89000 18.6.2019 Avslått 0 LOCUS LOCUS (Thale Fastvold og Tanja Thorjussen) - LOCUS Coral Sanctuaries 2019 Oslo 2019 300000 18.6.2019 Avslått 0 LONE KLEIN Lone Klein, Luna Teater - Alba trosser alt Akershus 2019 264000 18.6.2019 Avslått 0 Margrethe Kolstad Brekke Margrethe Kolstad Brekke - LUFTBALLETT for ei oppsiktsvekkande framtid Hordaland 2019 150000 18.6.2019 Avslått 0 MARIANNE STRANGER Marianne Stranger - VANNVERK Østfold 2019 700000 18.6.2019 Avslått 0 MARISA FERREIRA I ART OG DESIGN Marisa Ferreira - Blue Heritage Akershus 2019 1138592 18.6.2019 Avslått 0 Marit Ellisiv Landsend Marit Ellisiv Landsend - DE USKYLDIGE Troms 2019 250000 18.6.2019 Avslått 0 MARIUS PRESTERUD Marius Presterud (Oslo Apiary and Aviary) - MANNEN FALLER Oslo 2019 15000 18.6.2019 Avslått 0 MARIUS PRESTERUD Forgreninger - Kunstnere som jobber med trær, 2019: Marius Presterud, Joakim Blattmann, Daniel Sla°ttnes, Anne Cecilie Lie - Forgreninger - Kunstnere som jobber med trær, 2019 Oslo 2019 120000 18.6.2019 Avslått 0 MARIUS PRESTERUD Marius Presterud (Oslo Apiary and Aviary) - Wetlands Oslo 2019 15000 18.6.2019 Avslått 0 MARIUS PRESTERUD Marius Presterud - Oslo Apiary and Aviary collab. w. Emma Brack Oslo 2019 20000 18.6.2019 Avslått 0 MARIUS PRESTERUD Marius Presterud (Oslo Apiary and Aviary) - Nordiske Topplistkuber Oslo 2019 73478 19.6.2019 Bevilget 70000 MARIUS PRESTERUD Marius Presterud - Goth Beekeeping Oslo 2019 32750 19.6.2019 Bevilget 30000 Marte Helene Wulff Marte Wulff - Øya Oslo 2019 257000 18.6.2019 Avslått 0 Marte Vike Arnesen Marte Vike Arnesen - Marte redder verden Oslo 2019 170000 18.6.2019 Avslått 0 Martin Nielsen Martin Nielsen - Home Planet Oslo 2019 190000 19.6.2019 Bevilget 150000 Martine Frisch Eid Martine Eid - Sånn isolert sett Oslo 2019 232250 18.6.2019 Avslått 0 MATHIAS MELSÆTER RYDJORD Mathias Melsæter Rydjord - Fengselsfuglen Møre og Romsdal 2020 150000 18.6.2019 Avslått 0 Matias Askvik Matias Askvik - It's time (to save the world) Utlandet 2019 560000 18.6.2019 Avslått 0 MEDIAMENTE NORWAY AS Scenisk fiksjon AS - Anno 2050 – dystopi og håp? Oppland 2019 250000 19.6.2019 Bevilget 150000 Mei Silja Szetu Mei Silja Szetu - Urban hjertekunstsone Hordaland 2019 350000 18.6.2019 Avslått 0 MERETE LUNDETRÆ Merete Lundetræ - Geriljakalligrafier om Klimakrisen Vest-Agder 2019 76000 18.6.2019 Avslått 0 MHM AS MHM - Formidling av tematisk innhold i nye produksjoner. Oslo 2019 400000 18.6.2019 Avslått 0 Mine Nilay Yalcin Mine Nilay Yalcin - PLASTOPIA Oslo 2019 280000 18.6.2019 Avslått 0 Monika Mørck Hauge Monika Mørck og Maia Birkeland - Kunstnerbok Oslo 2019 170000 18.6.2019 Avslått 0 NAKUHEL SUNNMØRE NaKuHel Sunnmøre - Hidden Spaces, Geborgene Räume Møre og Romsdal 2019 166000 18.6.2019 Avslått 0 Nicolas William Hughes Nicolas William Hughes - Et tre som eier seg selv Østfold 2019 100000 18.6.2019 Avslått 0 Nicolas William Hughes Nicolas William Hughes - Futility Østfold 2019 200000 18.6.2019 Avslått 0 Nicolas William Hughes Nicolas William Hughes - Kunstnerisk entomologi Østfold 2019 80000 18.6.2019 Avslått 0 NINA TORP Nina Torp - Fortiden kan leses i jorda (arbeidstittel) Oslo 2020 190000 18.6.2019 Avslått 0 Nora Olafsdatter Krogh Nora Olafsdatter Krogh - Svanesang for Sangsikaden Oslo 2019 217312 18.6.2019 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Lofoten International Art Festival - LIAF 2019 - Kelp congress Nordland 2019 300000 19.6.2019 Bevilget 200000 NORK ZILE Nork Magazine - Nork Magazine Vol.4 GREEN Troms 2019 100000 18.6.2019 Avslått 0 NORSK FOLKEMUSEUM Tove Wefald Pedersen - Oppdag havet! Oslo 2019 300000 18.6.2019 Avslått 0 NORSKE KONSERTARRANGØRER Norske Konsertarrangører, Vinjerock og Øyafestivalen - Klimakutt og kultur - miljøseminar for kunst- og kulturfeltet Oslo 2019 60000 18.6.2019 Avslått 0 NYJORDET BJØRG Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg - "Å heile det fruktbare" -Bie litt, så får eg ete deg, sa grisen-, eller var det litt lite bier blitt? Trøndelag 2019 550000 18.6.2019 Avslått 0 OLA SENDSTAD Ola Sendstad - Vinterlandbruksskolen Hedmark 2019 300000 19.6.2019 Bevilget 150000 OLIVE BIERINGA Olive Bieringa - Vital Mattering (work title) Oslo 2019 260000 18.6.2019 Avslått 0 Olivia Toftum Olivia Toftum - Klima og Litteratur Utlandet 2019 42140 18.6.2019 Avslått 0 ORIGINAL FILM AS Original Film - Til det bedre liv (arbeidstittel) - TV-dramaserie om gruvevirksomhet i ei lita bygd i Finnmark Troms 2019 250000 18.6.2019 Avslått 0 OSLO ARKITEKTURTRIENNALE Oslo arkitekturtriennale - Bindevevet - å lytte til framtiden Oslo 2019 300000 19.6.2019 Bevilget 200000 OSLO LYSFESTIVAL AS Oslo Lysfestival AS - Fjord Oslo Lysfestival Akershus 2019 400000 18.6.2019 Avslått 0 Peter Knudsen Mugetuft - Reclaiming Domain – Concrete Mapping II Oslo 2019 150000 18.6.2019 Avslått 0 PHONOSONIC PRODUCTIONS Åge Reite Raymond Enoksen, Åge Reite - Miljøsang Oslo 2019 248000 18.6.2019 Avslått 0 PINK ZEBRA FILM R.S.DYSON Ruth Dyson - Ecotopia Hordaland 2019 100000 18.6.2019 Avslått 0 PROJEKTORPØBLENE AS ProjektorPøblene AS - Grøn Fjord Oslo 2019 95000 18.6.2019 Avslått 0 Randi Nygård Randi Nygård på vegne av Ensayo#4 - Tverrfaglege arrangement "Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet" på Kunstnernes hus Oslo 2019 262000 19.6.2019 Bevilget 100000 REBEKKA KARIJORD Rebekka Karijord - Complete Mountain Almanac Utlandet 2019 150000 19.6.2019 Bevilget 130000 Rina Eide Løvåsen Rina Eide Løvaasen - What Is Real Intuitional Adaption When There Are Sediments To Reality? Utlandet 2019 138396 18.6.2019 Avslått 0 Roald Andersen Roald Andersen dy - Uten tittel-Greenlightdistrict Vest-Agder 2019 129000 18.6.2019 Avslått 0 Ruth Alexandra Aitken Ruth Alexander Aitken and James Stewart Lee - Development of Space and Curatorial Programming for 2019 FUCaKAAERMAP Troms 2019 60000 19.6.2019 Bevilget 60000 Ruth Dyson Ruth Dyson - Little Wild Worlds Hordaland 2019 100000 18.6.2019 Avslått 0 Ruth Tulle Koefoed-Jespersen Tulle Ruth - "Spor på vei" - et lydprosjekt Østfold 2019 50000 18.6.2019 Avslått 0 SAGN OG SCENE Sagn og scene - Sustain - musikkvideo Hordaland 2019 190000 18.6.2019 Avslått 0 SAMUELSEN PRODUKSJONER Maya Mi Samuelsen - MITT OPPRØR MOT OPPDRITT Troms 2019 65000 19.6.2019 Bevilget 50000 SANT OG USANT AS Sant og Usant - Krogufant Oslo 2019 400000 18.6.2019 Avslått 0 Sarah Jost Sarah Jost - Separatutstilling Østfold kunstsenter 2020 Hordaland 2019 50000 19.6.2019 Bevilget 50000 SILLE STORIHLE Sille Storihle - Hvordan kom vi hit? Vestfold 2019 80000 18.6.2019 Avslått 0 SJØHOLMEN AS Sjøholmen Barnekunsthus, Jason Taylor og kurator Suki Loftheim - Jason Taylors undervannskulpturpark - og en utstilling på land Akershus 2019 350000 18.6.2019 Avslått 0 SKALDSKUR AS Skaldskur as - Naturen - en mobil visningsarena Akershus 2019 700000 18.6.2019 Avslått 0 SKIENS KUNSTFORENING Greenlightdistrict ved Skiens Kunstforening m.fl. - Greenlightdistrict 2019 Telemark 2019 800000 19.6.2019 Bevilget 315000 SKIENS KUNSTFORENING Greenlightdistrict ved Skiens Kunstforening m.fl. - Greenlight litteratur: Nordisk sakprosaworkshop 2019 Telemark 2019 100000 19.6.2019 Bevilget 50000 SOLUM FORLAG AS BLA – Bokvennen Litterær Avis - Klimakrisekritikk Oslo 2019 260000 19.6.2019 Bevilget 100000 SPARTACUS FORLAG AS Spartacus forlag - Naturen forsvinner Oslo 2019 60000 18.6.2019 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Spartacus Forlag - Den nye fisken. Historien om da laksen ble temmet og den kaskade av effekter det avstedkom Oslo 2019 100000 19.6.2019 Bevilget 100000 SPARTACUS FORLAG AS Spartacus forlag - Ti samtaler om naturens fremtid Oslo 2019 65000 18.6.2019 Avslått 0 Stein Henningsen Stein Henningsen - The Burning Boat Svalbard 2019 234000 18.6.2019 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER Prøverommet - Prøverommet i Universitetshagen Botanisk Hage på Milde Hordaland 2019 60000 18.6.2019 Avslått 0 STIFTELSEN FERSKE SCENER Stiftelsen Ferske Scener - Talking in the rain. An entertaining show about the weather. Troms 2019 600000 19.6.2019 Bevilget 300000 STIFTELSEN FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID, LYSEBU Fondet for dansk-norsk samarbeid - Klimalitteraturens status og innvirkning i Danmark og Norge Oslo 2019 60000 18.6.2019 Avslått 0 STIFTELSEN HAV Stiftelsen HAV - Klima og kultur på jektefart Trøndelag 2019 355000 18.6.2019 Avslått 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Helgeland Museum avdeling Træna - Kulturminneuka på Træna. Bærekraftig arkitektur og kunst som framtidens kulturarv. Nordland 2019 40000 18.6.2019 Avslått 0 STIFTELSEN MUSEUM NORD Museum Nord, Sortland Museum - Seabed Nordland 2019 200000 18.6.2019 Avslått 0 STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER Stiftelsen Nobels Fredssenter - Klima Lab Oslo 2019 700000 18.6.2019 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival - Kirkemusikkfestivalens klimasatsing 2019 Oslo 2019 400000 19.6.2019 Bevilget 160000 STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Museumssenteret i Hordaland - Mellom bakkar og berg (arbeidstittel). Hordaland 2019 365000 19.6.2019 Bevilget 100000 STIFTINGA VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking og Johan Wildhagen - Svarte fjell Sogn og Fjordane 2019 500000 18.6.2019 Avslått 0 Sunniva Arnesdatter Fliflet Agder Nye Teater - Hundrevis av barn i vill kamp Oslo 2019 200000 18.6.2019 Avslått 0 TERESE VESETH STENHJEM Terese Stenhjem - Elven Hordaland 2019 29169 18.6.2019 Avslått 0 Therese Næss Diesen Therese Næss Diesen - The Arctic Aurality (arbeidstittel) Østfold 2019 80000 18.6.2019 Avslått 0 THOMAS ØSTBYE PLYMSERAFIN Thomas Østbye - Samfunnet Oslo 2019 250000 18.6.2019 Avslått 0 TIDVIS AS Tidvis as - Vær og vegetasjon – 1700-tallet, i dag og i fremtiden Oslo 2019 250000 19.6.2019 Bevilget 125000 TINESUREL AS Tine Surel Lange - Artic Creatures - Coming to an environmental disaster near you! Hordaland 2019 95000 18.6.2019 Avslått 0 Tone Kristin Bjordam Tone Bjordam - Reconnecting to the Biosphere, the Teleportation Project Oslo 2019 380000 18.6.2019 Avslått 0 TORSTEIN SEIM KULTURARBEID Animalske produksjoner - TA VARE Akershus 2020 324500 18.6.2019 Avslått 0 Torunn Skjelland Torunn Skjelland - Antatt skyldig Oslo 2019 90000 18.6.2019 Avslått 0 Tove Kommedal Tove Kommedal - SUFFIKS Rogaland 2019 100000 18.6.2019 Avslått 0 Tove Kommedal Tove Kommedal - SUFFIKS Rogaland 2019 100000 18.6.2019 Avslått 0 TRINE URNE Dumpster Divas - Nå eller aldri. Hordaland 2019 35000 18.6.2019 Avslått 0 TROMSØ KUNSTFORENING PolArt - PolArt - Picturing Polar Territories (2019-2020) Troms 2019 200000 18.6.2019 Avslått 0 UHLBORS FORM Ludvig Uhlbors - Hednisk Atlas over Norge Oslo 2019 460000 18.6.2019 Avslått 0 Ulla Marianne Schildt Ulla Schildt - Exhibition "Beyond the Circle" and publication "Field Notes" (working tittle) Oslo 2019 120000 18.6.2019 Avslått 0 UR-PRODUKSJONER AS Bjarne Kvinnsland - THE SAD TRUTH Buskerud 2019 80000 19.6.2019 Bevilget 80000 Veronica Diesen Veronica Diesen og Benedict Seymour - Oil Spill - Ideen om Nord Hordaland 2019 50000 18.6.2019 Avslått 0 Vibeke Frost Andersen VIBEKE FROST ANDERSEN - Breivoll - en framtidsarkeologi Oslo 2019 50000 18.6.2019 Avslått 0 Vibeke Koehler Vibeke Koehler - So What? Hordaland 2019 50000 19.6.2019 Bevilget 50000 WAKK AS Wakka Wakka - Animalia-trilogien. Animals are Everywhere: A.R.I.O.T., The Immortal Jellyfish Girl, Day of the Dead Animals Oslo 2019 1500000 19.6.2019 Bevilget 400000 Yggdrasil Dance Yggdrasil Dance, Birgitte Bauer-Nilsen - ”OVERSVØMMELSE” – 3. del i Yggdrasil Dances trilogi af performative installationer, og turné med trilogien i Norge Utlandet 2020 300000 18.6.2019 Avslått 0 YLVA SJAASTAD De Eventyrlige - Da jordens hjerte sluttet å slå - et eventyr om vår tid Oslo 2019 200000 18.6.2019 Avslått 0 Øyvind Gravdal Øyvind Gravdal - Rønner av Norge Akershus 2019 91000 18.6.2019 Avslått 0