Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Norsk-islandsk kultur­samarbeid

Se vedtakslister

Viktig melding:

Neste søknadsfrist 3. desember 2024 kl 13.00 (norsk tid)

Søknadsfrist

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål for ordningen

Hensikten med avsetningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island. Midlene disponeres på bakgrunn av samråding mellom det islandske Kultur- og næringsdepartementet (Menningar- og viðskiptaráðuneytið) og Kulturdirektoratet. Den årlige avsetningen er på ca. 1,9 millioner norske kroner.

Åpne alle

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til kultursamarbeid mellom norske og islandske kunstnere, kulturarbeidere, kulturinstitusjoner og organisasjoner. Tiltakene må være samarbeidsprosjekter, ha deltagere fra begge land og ha aktiviteter i begge land.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

  • Driftsstøtte
  • Prosjekter med deltagelse fra andre land i tillegg til Norge og Island

Om det ikke inngår i en større ramme av samarbeid, gis det ikke tilskudd til:

  • Reisestøtte og honorar til artister som skal opptre på arrangement (festivaler, konserter m.m.)
  • Turneer og enkeltkonserter
  • Plateutgivelser
  • Bokutgivelser

Hvem kan søke?

Norske og islandske kunstnere, kulturarbeidere, kulturinstitusjoner og organisasjoner kan søke.

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal i Altinn før søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn før søknadsfristen, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknadsskjema for norske statsborgere

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Google Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du bruke 'Umsóknareyðublað fyrir íslenska ríkisborgara'. If you do not have a Norwegian national identity number use 'Umsóknareyðublað fyrir íslenska ríkisborgara'.

Gå til søknadsskjema

 

Umsóknareyðublað fyrir íslenska ríkisborgara

Vinsamlega lesið textann vandlega áður en byrjað er að fylla út umsóknareyðublaðið. Framlag til norsks-íslensks menningarsamstarfs

Ertu í vandræðum með að skrá þig inn eða senda viðhengi? Hafðu þá samband við support@kulturdirektoratet.no 

Vafrar

Mælt er með að nota eftirfarandi vafra: MAC = Safari 6 eða nýrri. PC = Google Chrome.

Umsóknareyðublað

When clicking the link below you will be directed to the Altinn portal where you will need to create your own user. You may choose English as language here.

Umsóknareyðublað
Þegar þú smellir á tengilinn hér að neðan ferðu á vefgáttina Altinn þar sem þú þarft að búa til eigið notandanafn. Hér getur þú valið ensku ef þú vilt.
Veldu 'Log in without Social Security Number/D-number'. Veldu ´Create a new user'. Fylltu í reitina og veldu 'Continue'. Þá opnast umsóknareyðublaðið.

Umsóknareyðublað fyrir umsækjendur án norskrar kennitölu eða D-númers

 

Go to application form

Vurdering av søknaden

Et vurderingsutvalg fra Kulturdirektoratet og det islandske Kultur- og næringsdepartementet behandler søknadene.
I vurderingen legges det vekt på:

  • Konkrete samarbeid der personer og / eller organisasjoner i begge land bidrar til det kulturfaglige innholdet og/eller gjennomføring
  • Relevans og aktiviteter i begge land
  • At prosjektet bidrar til varig kontakt mellom aktører i de to landene

Beregning av tilskudd

Kulturdirektoratet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Kulturdirektoratet kan stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturdirektoratet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Den faglige rapporten skal beskrive gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd
Kulturdirektoratet kan kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom:
- rapporten ikke er sendt inn før fastsatt frist
- tilskuddet ikke er brukt etter forutsetningene
- tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger
- at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene

Evaluering
I forbindelse med evaluering av prosjektet må tilskuddsmottaker sende inn dokumentasjon Kulturdirektoratet krever.

Andre betingelser
Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet. Logo kan lastes ned fra Kulturdirektoratets nettsider. Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett. Kulturdirektoratet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.