Hopp til innhold
Vedtaksliste

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Søk støtte

Om søknadsrunden

Alle søker får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2024 kl. 13:00