Hopp til innhold
Vedtaksliste

Produksjonsstøtte til kulturtidsskrift (Avslutta)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Produksjonsstøtteordningen skal bidra til at den norske offentligheten har et bredt tilbud av kulturtidsskrift som vil nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål, eller som presenterer og analyserer kunstartene og kulturvernet. Produksjonsstøtte kan gis til kulturtidsskrift og månedsaviser som redigeres og utgis i Norge. Det kan søkes om støtte til utgivelser i papirversjon eller digital versjon (eller en kombinasjon).

Søknadene ble først vurdert av Utvalget for periodiske publikasjoner, som får tilsendt tidsskrift gjennom hele året for gjennomlesning (søkerne sender også inn fysiske tidsskrift som vedlegg til søknaden). Utvalget foretar en bred faglig vurdering av tidsskriftets redaksjonelle virksomhet og prioriterte stoffområde, i samsvar med støtteordningenes formål. Vurderingsutvalget gir tilrådinger til Faglig utvalg for litteratur, som fatter endelig vedtak i sakene så lenge de ikke omfatter beløp over kr 300 000, er behandlet i flere fagutvalg eller har prinsipielle sider som tilsier en behandling av rådet.

Nytt av året er at det var felles frist for både produksjonsstøtteordningen og innkjøpsordningen i september, noe som gjorde at Utvalget for periodiske publikasjoner kunne ha et helhetlig blikk på søknadene.

Søknadene om produksjonsstøtte fordelte seg slik:

Månedsaviser: 5 søknader
Oppstartstøtte: 5 søknader
Studenttidsskrift: 7 søknader
Digitale tidsskrift: 20 søknader
Papirtidsskrift: 29 søknader

Rådet vedtok på budsjettmøtet i oktober 2018 at tidsskriftene for 2019 skal styrkes med tre millioner, noe som gjorde at de totale rammen for tidsskriftstøtte økte fra kr 10,3 mill. i 2018 til kr 13,3 mill. i 2019.

Utvalget for periodiske publikasjoner hadde en omfattende overordnet diskusjon om hvilke tidsskrift/månedsaviser som bør prioriteres innenfor den økte budsjettrammen. Rådet fattet vedtak i tråd med utvalgets vurderinger. Det ble vedtatt en substansiell økning for Utrop og Vagant.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 66

Søknadssum: kr 15 310 162

Antall tildelinger: 39

Tildelingssum: kr 7 161 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 14.9.2018 kl. 13:00

  • Tilrådinger i Vurderingsutvalget for periodiske publikasjoner: 7. - 8.11.2018

  • Vedtak i faglig utvalg for litteratur: 15. - 16.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NORSK FYRHISTORISK FORENING Fyr.no - 2019 Oslo 2019 150000 14.11.2018 Avslått 0 ARTE VIDA AS FEELGOOD - 2019 Oslo 2019 200000 14.11.2018 Avslått 0 RIKSMÅLSFORBUNDET Ordet - 2019 Oslo 2019 50000 14.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN ANTROPOS FORLAG OG BOKHANDEL Libra. Tidsskrift for antroposofi - 2019 Oslo 2019 25000 14.11.2018 Avslått 0 STEMMER - UNN CHRISTENSEN STEMMER - 2019 Vestfold 2019 83000 14.11.2018 Avslått 0 TIDSSKRIFTET KULA KULA Kula Kula - 2019 Hordaland 2019 15000 14.11.2018 Avslått 0 OSLOHISTORIE - GUNNAR BOLSTAD Oslohistorie - 2019 Oslo 2019 60000 14.11.2018 Avslått 0 TANKESMIA PAN Tidsskriftet Pan - 2019 Akershus 2019 250000 14.11.2018 Avslått 0 RELIGIONER.NO AS Religioner.no AS - 2019 Oslo 2019 200000 14.11.2018 Avslått 0 FINEART AS KUNST - 2019 Oslo 2019 100000 14.11.2018 Avslått 0 BEVEGELSEN FOR SOSIALISME BFS Sosialistisk framtid - 2019 Hordaland 2019 25000 14.11.2018 Avslått 0 NORDNORSK MAGASIN AS Nordnorsk Magasin - 2019 Troms 2019 150000 14.11.2018 Avslått 0 HAUKNES INNOVASJON OG JAZZ salt peanuts* - 2019 Oslo 2019 200000 14.11.2018 Avslått 0 FORENINGEN BALLADE Ballade.no - 2019 Oslo 2019 100000 14.11.2018 Avslått 0 UTFLUKT Utflukt - 2019 Oslo 2019 105500 14.11.2018 Avslått 0 Emanuel Totland Frogner Rotian - 2019 Oslo 2019 25212 14.11.2018 Avslått 0 KANDUSI AS KanDusi - 2019 Østfold 2019 100000 14.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Musikk og Historie - 2019 Trøndelag 2019 80000 14.11.2018 Avslått 0 NORK ZILE Nork Magazine - 2019 Troms 2019 300000 14.11.2018 Avslått 0 Ida Neema Eliassen-Coker ALTSÅ - 2019 Akershus 2019 300000 14.11.2018 Avslått 0 PERFEKTUM PARTISIPP AS Subjekt - 2019 Oslo 2019 250000 14.11.2018 Avslått 0 FORENINGEN FUTURUM FORLAG Gateavisa - 2019 Oslo 2019 280000 14.11.2018 Avslått 0 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING LNU Norsklæreren - Norsklæraren - 2019 Oslo 2019 461800 14.11.2018 Avslått 0 FORENINGEN KULT KULT - 2019 Vestfold 2019 40000 14.11.2018 Avslått 0 SERIX Serienett - 2019 Hordaland 2019 50000 14.11.2018 Avslått 0 DYADE-FORLAG INGER HALVORSEN Dyade - 2019 Oslo 2019 30000 14.11.2018 Avslått 0 NORMISJON Agenda 3:16 - 2019 Oslo 2019 250000 14.11.2018 Avslått 0 TIDSSKRIFTET MELLOM Tidsskriftet Mellom - 2019 Oslo 2019 100000 14.11.2018 Bevilget 100000 OBJEKTIV FORLAG AS Objektiv tidsskrift - 2019 Oslo 2019 150000 14.11.2018 Bevilget 120000 ARR IDEHISTORISK TIDSSKRIFT Arr. Idéhistorisk tidsskrift - 2019 Oslo 2019 220000 14.11.2018 Bevilget 220000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Tidsskriftet Agora - 2019 Oslo 2019 150000 14.11.2018 Bevilget 150000 SELSKABET FOR OSLO BYES VEL St. Hallvard - 2019 Oslo 2019 200000 14.11.2018 Bevilget 100000 UNIVERSITETET I BERGEN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAK Vox Publica - 2019 Hordaland 2019 80000 14.11.2018 Bevilget 60000 CINEMA FORLAG AS Cinema (www.cine.no) - 2019 Oslo 2019 250000 14.11.2018 Bevilget 50000 LITTKRITIKK AS Littkritikk.no - 2019 Aust-Agder 2019 250000 14.11.2018 Bevilget 150000 HARVEST PUBLISHING AS Harvest Magazine - 2019 Oslo 2019 200000 14.11.2018 Bevilget 100000 NORSK BARNEBLAD SA Norsk Barneblad - 2019 Oslo 2019 600000 13.12.2018 Bevilget 400000 AVISA FRIHETEN V/NKP SA Avisa FRIHETEN - 2019 Vest-Agder 2019 407650 14.11.2018 Bevilget 200000 UNIVERSITETSFORLAGET AS Kirke og Kultur - 2019 Oslo 2019 190000 14.11.2018 Bevilget 60000 TIDSSKRIFTET RØYST Tidsskriftet Røyst - 2019 Hordaland 2019 120000 14.11.2018 Bevilget 160000 TEGNERFORBUNDET NUMER - 2019 Oslo 2019 150000 14.11.2018 Bevilget 150000 BOK365 AS BOK365 - 2019 Oslo 2019 225000 14.11.2018 Bevilget 50000 Hanne Korsnes Flette kunstmagasin - 2019 Oslo 2019 29000 14.11.2018 Bevilget 20000 KUNSTFORUM AS Kunstforum - 2019 Østfold 2019 120000 14.11.2018 Bevilget 120000 FORENINGEN GOD KRITIKK Barnebokkritikk - 2019 Rogaland 2019 180000 13.12.2018 Bevilget 100000 GRAFILL - NORSK ORGANISASJON FOR VISUELL KOMMUNIKASJON Empirix.no - 2019 Oslo 2019 100000 14.11.2018 Bevilget 100000 FORENINGEN SALONGEN.NO Salongen - 2019 Oslo 2019 90000 14.11.2018 Bevilget 50000 STUDENTTIDSSKRIFTET FORTID Studenttidsskriftet Fortid - 2019 Oslo 2019 16000 14.11.2018 Bevilget 16000 FILOLOGISK FORENING Filologen - 2019 Oslo 2019 37000 14.11.2018 Bevilget 20000 UNIMA NORGE Ånd i Hanske - 2019 Akershus 2019 275000 14.11.2018 Bevilget 40000 UTROP AS Utrop - 2019 Oslo 2019 1500000 13.12.2018 Bevilget 900000 MONTAGES AS Montages - 2019 Buskerud 2019 250000 14.11.2018 Bevilget 100000 LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR Framtida.no - 2019 Oslo 2019 600000 14.11.2018 Bevilget 150000 BØYGEN bøygen - 2019 Oslo 2019 20000 14.11.2018 Bevilget 20000 PROSOPOPEIA Prosopopeia - 2019 Hordaland 2019 25000 14.11.2018 Bevilget 25000 Peder Inge Knutsen Samdal Olympiastadion - 2019 Oslo 2019 30000 14.11.2018 Bevilget 25000 REPLIKK - TIDSSKRIFT FOR HUMAN- OG SAMFUNNSVITENSKAP Tidsskriftet Replikk" - 2018 Hordaland 2018 25000 14.11.2018 Bevilget 25000 RUSH PRINT AS Rushprint - 2019 Oslo 2019 200000 14.11.2018 Bevilget 100000 NY TID & ORIENTERING AS Ny Tid - 2019 Oslo 2019 1000000 13.12.2018 Bevilget 750000 NORSKE BILLEDKUNSTNERE Billedkunst - 2019 Oslo 2019 220000 14.11.2018 Bevilget 160000 LE MONDE DIPLOMATIQUE NORGE AS Le Monde diplomatique - 2019 Akershus 2019 900000 13.12.2018 Bevilget 750000 NORSKE KUNSTFORENINGER KUNST PLUSS - 2019 Oslo 2019 100000 14.11.2018 Bevilget 70000 FORENINGEN MANIFEST ANALYSE Manifest Tidsskrift - 2019 Oslo 2019 300000 14.11.2018 Bevilget 50000 VAGANT AS Vagant - 2019 Trøndelag 2019 800000 13.12.2018 Bevilget 730000 RISS Riss - 2019 Sør-Trøndelag 2019 20000 14.11.2018 Bevilget 20000 BOKVENNEN FORLAG AS Bokvennen Litterær Avis (BLA) - 2019 Oslo 2019 1300000 13.12.2018 Bevilget 750000