Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 38 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2019 og 2018 kom det inn hhv 46 og 43 søknader. Vi antar at det noe lavere søknadstallet i denne runden, sammenlignet med de to foregående årene, har sin årsak i koronasituasjonen. Det er vedtatt støtte til 21 av prosjektene. Tildelingsprosenten ligger altså på litt over 50 %, som er noe høyere enn i de tre første rundene i år. Det er altså nok en gang en relativt stor andel av søknadene/prosjektene som holder høy kvalitet, og som blir vurdert å være støtteverdige.

Ordningen Prosjektstøtte kulturvern genererer søknader fra et bredt spekter av aktører. Prosjektporteføljen er også temmelig sammensatt hva angår konkret rigging og tematisk orientering. Dette er for øvrig en ordning som genererer søknader fra alle kanter av landet. Den geografiske fordelingen er svært god, og kommer til syne også i inneværende runde, hvor det er mottatt søknader fra samtlige fylker. Alle fylkene er ikke nødvendigvis representert i bevilgningslistene fra hver runde, men over tid bidrar innretningen av ordningen til aktivitet over hele landet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i de ulike søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene fremviser også en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av f.eks fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm. Det gis her en omtale av ett av prosjektene som har fått støtte:

Árran lulesamisk senter: Samisk kulturarv kommer hjem - utstilling om Bååstede

Det er bevilget kr 220 000 til Árran lulesamisk senter i Tysfjord, Nordland til en utstilling i forbindelse med repatrieringsprosjektet Bååstede, der 366 gjenstander blir tilbakeført fra Norsk Folkemuseum i Oslo til Árran. Bååstede, som betyr «tilbake» på sørsamisk, er et gjenopprettende tiltak overfor samene som urfolk, og skal resultere i at det samiske folk får råderett over egen kulturarv. Prosjektet er tuftet på en avtale som ble signert i Sametinget i Karasjok i juni 2012. Avtalen omtales på norsk som «Tilbakeføringsavtalen for samisk museumsmateriale», og innebærer at Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo forplikter seg til å avlevere samiske museumsgjenstander til de seks museene som hører inn under Sametingets ansvarsområde.

For Árran lulesamisk senter, som er ett av de seks samiske museene, er det nå viktig å sette tilbakeførte gjenstander inn i en relevant historisk kontekst. Ett av temaene i utstillingen vil være tidligere tiders urett og sorg over tapte tradisjoner og kultur. Et annet tema er fortellinger, som har stor verdi i samiske samfunn. Gjennom fortellinger som formidlingsgrep er det et mål å være personlig og gjøre rede for relasjoner mellom gjenstander og folk, og mellom gjenstander og steder. Et tredje tema er samfunnsrolle, kritisk refleksjon og diskusjon rundt verdier og kulturell praksis i samiske samfunn i dag. Av søknaden fremgår ellers at barn og unge viser en stor interesse for duodji gjennom deltakelse på kulturskolen i Tysfjord. Utstillingen har derfor barn og unge som en viktig målgruppe, og skal bidra til å styrke opplæringen i det tradisjonelle samiske håndverket.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 38

Søknadssum: 8 339 684

Antall tildelinger: 21

Tildelingssum: 4 034 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16.11.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 15. - 16.12.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Jon Bojer Godal Lafteprosjektet Møre og Romsdal 2021 50000 16.11.2020 Avslått 0 SAURA KIRKES VENNER Blyglassvinduer Nordland 2021 150000 16.11.2020 Avslått 0 VENDO AS NKDB Nasjonal Vestfold og Telemark 2021 300000 16.11.2020 Avslått 0 STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEET Ordning, registrering og digitalisering av det historiske arkivet ved Kistefos Museum Viken 2021 278430 16.11.2020 Avslått 0 AGALAUS FORLAG AS Påsken i Kautokeino  Troms og Finnmark 2021 165000 16.11.2020 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Felemakarar i Valdres, ein filmdokumentar Innlandet 2021 100000 16.11.2020 Avslått 0 Fiona Jane Ellingsen Inhenting og digitalisering av bildemateriale til boken: Ska vi dains førr dæ? Terpsichore i Narvik Nordland 2021 20000 16.11.2020 Avslått 0 KARIVOLD FILM AS Theodor Kittelsen - også en oljemaler- Viken 2021 150000 16.11.2020 Avslått 0 Juan Carlos Vargas Brito HELE VERDEN I BOKS, om etikettenes fantastiske ikonografi Oslo 2021 190000 16.11.2020 Avslått 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Helgeland. Folk og Landskap Nordland 2021 64000 16.11.2020 Avslått 0 Anna Økstra Effekten av samarbeid mellom håndverksmiljø og akademia. Rogaland 2020 80000 16.11.2020 Avslått 0 Anne Olaug Bjørkedal Muntleg forteljekunst før boktrykkjekunsten Møre og Romsdal 2021 170000 16.11.2020 Avslått 0 Anne Olaug Bjørkedal Muntleg forteljekunst før boktrykkjekunsten Møre og Romsdal 2022 100000 16.11.2020 Avslått 0 Anne Olaug Bjørkedal Muntleg forteljekunst før boktrykkjekunsten Møre og Romsdal 2023 100000 16.11.2020 Avslått 0 ANTIRASISTISK SENTER Antirasistisk Senter - 30 års arbeid mot rasisme Oslo 2021 810000 16.11.2020 Avslått 0 Kristin Søndersrød Ose Bygg for fremtiden, Kristiansand 1984 Agder 2021 230000 16.11.2020 Avslått 0 ODILLES FORETAK ODILLE BLEHR Madonnaprosjektet - en forestilling om Dagny Juel Oslo 2021 200000 16.12.2020 Avslått 0 ARKIVET FREDS OG MENNNESKERETTIGHETSSENTER Tyske og andre ukjente utenlandske omkomne i den norske hjemmeflåtens krigsforlis 1940-45 Agder 2021 100000 16.11.2020 Avslått 0 VESTFOLDMUSEENE IKS Ungdom på nett - 10 år etter Vestfold og Telemark 2021 40000 16.11.2020 Avslått 0 STIFTELSEN ROMSDALSMUSEET «Veøya i vikingtid og mellomalder» (arbeidstittel) Møre og Romsdal 2021 700000 16.11.2020 Bevilget 500000 LANDSBY MEDIA, RIGMOR ANNA DAVA  «Feske» Nordland 2021 173346 16.11.2020 Bevilget 170000 STIFTELSEN LINDESNES FYRMUSEUM "De frivillige kulturminnearbeiderne" Agder 2021 405000 16.11.2020 Bevilget 155000 ANTIPODE FILMS AS Sudden Death Oslo 2021 150000 16.11.2020 Bevilget 32000 FOLKEMUSIKKSAMLINGA I NORD-TRØNDELAG Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag: Klargjøring for formidling - registrering Oslo 2021 125000 16.11.2020 Bevilget 125000 FOLKEAKADEMIENES LANDSFORBUND Folkeakademiet - bevaring av lokal kulturhistorie Oslo 2021 375000 16.11.2020 Bevilget 125000 AUDUN MORTENSEN Askims minste kulturhus Viken 2021 100000 16.11.2020 Bevilget 70000 SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER Mellom Hud og Gud – Dokumentasjon og formidling av erfaringer med hverdagsrasisme Oslo 2021 375000 16.11.2020 Bevilget 375000 Ann Coates "Saga Farmann - vikingenes handelsskip" (arbeidtittel) Viken 2021 198000 16.11.2020 Bevilget 190000 FORUM FOR NORDNORSKE DANSEKUNSTNERE Digitalisering og organisering av arkivet til FNND Troms og Finnmark 2021 30000 16.11.2020 Bevilget 20000 LOWRI REES PRODUKSJONER Frihet, sett fra mitt ståsted Oslo 2021 90000 16.12.2020 Bevilget 90000 LEGE ARTIS AS Positiv forever - sveiv nyere musikk  Trøndelag 2021 29914 16.11.2020 Bevilget 29000 LARS IDAR WAAGE Et døende Norge i et levende Amerika Rogaland 2021 100000 16.11.2020 Bevilget 55000 RADIORAKEL retrOrakel - digitalisering av radiOrakels arkiv Oslo 2021 192000 16.11.2020 Bevilget 192000 SMAU MEDIA AS Til Norge for å dø Vestland 2021 250000 16.11.2020 Bevilget 250000 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Kust till kustsamer - Sami on the coast, Beavnardahke II Trøndelag 2021 326994 16.11.2020 Bevilget 326000 SKAJAA ARKITEKTKONTOR AS Schmidt-husene på Sunnmøre Oslo 2021 50000 16.11.2020 Bevilget 50000 Mali Finborud Nøren Keramikk - glasurens gåtefulle og magiske liv Trøndelag 2021 300000 16.11.2020 Bevilget 250000 STIFTELSEN JØDISK MUSEUM I OSLO Det nye landet: FRA SHTETL TIL CHRISTIANIA Oslo 2021 750000 16.11.2020 Bevilget 400000 SIIVET AS Den første stjernen på kvenenes himmel Troms og Finnmark 2021 100000 16.11.2020 Bevilget 60000 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Samisk kulturarv kommer hjem - utstilling om Bååstede Nordland 2021 222000 16.11.2020 Bevilget 220000