Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. desember 2019

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 62 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 19 av prosjektene. Antall søknader til denne fristen ligger om lag like høyt som i tilsvarende runde i 2019. Tendensen til økning i søknadstallet i 2018 og 2019, ser altså ut til å fortsette inn i 2020.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere er representert. Søknadene viser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til formidling i form av f.eks. utstillinger og dokumentarfilm. Det gis her en kort omtale av to av prosjektene har fått støtte:

Innsamling av arkivmateriale etter pelsdyrnæringen i Telemark

Stortinget har vedtatt å avvikle pelsdyrnæringen i Norge innen 2025. Det haster derfor med å få samlet inn, dokumentert og ordnet arkivmateriale før dette forsvinner med de siste pelsdyrvirksomhetene. Stiftinga Vest-Telemark museum er bevilget kr 150 000 til et prosjekt hvor målet er å samle inn, dokumentere og ordne arkivmateriale fra pelsdyrnæringen i en region hvor nettopp denne næringen har en lang historie og har vært viktig for mange. I Bevaringsplan for privatarkiv i Telemark blir det også påpekt at pelsdyrnæringen er svakt dokumentert.

I gjennomføringen av prosjektet skal museet samarbeide med historielagene i regionen, som sitter på informasjon om og fotografisk dokumentasjon av pelsdyrnæringen i sine kommuner. Videre vil prosjektet innebære samhandling med enkeltpersoner som fortsatt driver med pelsdrift. Bevilgningen er gitt under forutsetning av at innsamlet materiale blir publisert på Arkivportalen.

Morgendagens felemakere

Videre er det bevilget kr 180 000 til Stiftelsen Ole Bull Akademiet på Voss til prosjektet Morgendagens felemakere. Dette er et prosjekt som blir gjennomført i samarbeid med Hardanger og Voss museum, og som inngår i deres fellessatsing hardingfela.no. Bygging av hardingfeler har en lang tradisjon i Norge, men i dag er det kun en håndfull felemakere som bygger hardingfeler på heltid. Morgendagens felemakere er et rekrutteringsprosjekt hvor målet er å øke og spre interessen for hardingfelebygging.

Dette er et prosjekt hvor barn unge ikke bare en tydelig målgruppe, men der 12- og 13-åringer også blir direkte involvert som lærlinger. I tillegg bidrar felemakere og andre tradisjonsbærere med opplæring og videreføring av kunnskap om bygging av hardingfeler.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 62

Søknadssum: 16 830 283

Antall tildelinger: 19

Tildelingssum: 2 660 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.12.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 6.3.2020

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Birger Olaf Johan Johannesen Bevaring av historiske båter Nordland 2020 45000 6.3.2020 Avslått 0 Hege Bergersen Dialektordbok i Engerdal Hedmark 2020 50000 6.3.2020 Avslått 0 Eivind Andreas Nilsen Fartøyet evakuerte befolkning fra Sørøya høsten 1944 Vest-Agder 2020 170000 6.3.2020 Avslått 0 Helge Bjørn Horrisland Repatriering av norske frimurerarkiver i Russland Vest-Agder 2020 275000 6.3.2020 Avslått 0 Helge Bjørn Horrisland Repatriering av norske frimurerarkiver i Russland Vest-Agder 2021 275000 6.3.2020 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Flatpakkede kulturminner fra 1870 til 1920 Oslo 2020 190000 6.3.2020 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Flatpakkede kulturminner fra 1870 til 1920 Oslo 2021 155000 6.3.2020 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Flatpakkede kulturminner fra 1870 til 1920 Oslo 2022 155000 6.3.2020 Avslått 0 SKALDSKUR AS DØDEN FØLGER ELVA – EN KRIMAKTIG FORTELLERHENDELSE FRA PERIODEN 1840 – 50 TALLET Akershus 2020 100000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM Innsamling, dokumentering og ordning av arkivmateriale frå reiselivsnæringa i Telemark Telemark 2020 200000 6.3.2020 Avslått 0 Eivind Magne Einarsson Austad MS Bjørnvåg Troms 2020 100000 6.3.2020 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Langeleiken - heile Noregs instrument Oppland 2020 400000 6.3.2020 Avslått 0 SANDEN MEDIA AS Vigeland Brug 400 år Vest-Agder 2020 250000 6.3.2020 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Ole Paus - Paus-poeten: Sangtekster gjennom 50 år Akershus 2020 73750 6.3.2020 Avslått 0 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Formidling av historielagenes historier. Videreføring av prosjekt nummer 349368. Trøndelag 2020 120000 6.3.2020 Avslått 0 TRYSIL KUNSTFORENING Bjarne Rundfloen, Skog Hedmark 2020 70000 6.3.2020 Avslått 0 Liss Beth Gjertsen kveenipuku - for framtia Finnmark 2020 70000 6.3.2020 Avslått 0 Liss Beth Gjertsen kveenipuku - for framtia Finnmark 2021 10000 6.3.2020 Avslått 0 ROGALAND MÅLLAG Spåkleg skaparkraft - nynorsk i 100 Rogaland 2020 150000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN LINGARD SKUTEMINNE Registrere, fotografere alt. Digitalisere fotos, kart og lydbånd. Arkivere, kuratere. konservere og sikre. Oslo 2020 262500 6.3.2020 Avslått 0 BERGEN BYARKIV Arkivundersøkelser i forbindelse med bokutgivelse og utstilling om møbelfirmaet Chr. Knag. Hordaland 2020 150000 6.3.2020 Avslått 0 Judy Lorraine Brow Rangnes Fornying av orgel Edøy gamle kirke Møre og Romsdal 2020 200000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN NORSK LYDINSTITUTT STAVANGER Den klingende musikkhistorien: Norsk musikk og norske musikere på 78-plater - et forprosjekt på Norsk lydinstitutt i 2020 Rogaland 2020 395000 6.3.2020 Avslått 0 STERKE ORD Kommentarutgave av Yngvar Nielsens politiske dagbøker 1871-1912 Utlandet 2020 70000 6.3.2020 Avslått 0 STERKE ORD Kommentarutgave av Yngvar Nielsens politiske dagbøker 1871-1912 Utlandet 2021 135000 6.3.2020 Avslått 0 STERKE ORD Kommentarutgave av Yngvar Nielsens politiske dagbøker 1871-1912 Utlandet 2022 135000 6.3.2020 Avslått 0 Unni Irmelin Kvam Bunadspodden Noreg Rundt, sesong 3 Oslo 2020 55000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN MUNCHPUNKT-VÅGÅ dokumentasjonsprosjekt 2020 - Edvard Munchs farsslekt og Vågå Oppland 2020 180000 6.3.2020 Avslått 0 NORGES KULTURVERNFORBUND Koordinering av det frivillige kulturvernet i regionene Oslo 2020 500000 6.3.2020 Avslått 0 NORGES KULTURVERNFORBUND Koordinering av det frivillige kulturvernet i regionene Oslo 2021 500000 6.3.2020 Avslått 0 ELLEN BERIT DALBAKK Forprosjekt: Queer gáktie Troms 2020 121832 6.3.2020 Avslått 0 ELLEN BERIT DALBAKK Forprosjekt: Queer gáktie Troms 2021 187201 6.3.2020 Avslått 0 ALDELES AS Gudnasons rapp Hordaland 2020 200000 6.3.2020 Avslått 0 HIDDEN AS Videreutvikling av Hidden Formidlingsplattform Buskerud 2020 1000000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Havets Helter Nordland 2020 50000 6.3.2020 Avslått 0 SELJORD KUNSTFORENING Briste eller bera! - ein odysse Telemark 2020 280000 6.3.2020 Avslått 0 Marte Bru Follesø De Blåkledte Oslo 2020 50000 6.3.2020 Avslått 0 BONITET DA Sagboka Hordaland 2020 150000 6.3.2020 Avslått 0 BONITET DA Sagboka Hordaland 2021 100000 6.3.2020 Avslått 0 GRAPPA MUSIKKFORLAG AS Digitalisering og tilgjengeliggjøring av Heilo-Katalog, 2020 Oslo 2020 80000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Kunstnernes Hus' 90 års jubileumsutstilling Oslo 2020 100000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN Holbergsalongen Hordaland 2020 500000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN Holbergsalongen Hordaland 2021 500000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN Holbergsalongen Hordaland 2022 600000 6.3.2020 Avslått 0 Trond Magnar Skaret Innsamling, digitalisering og bevaring av Oslo Kamera Klubbs historie. Oslo 2020 200000 6.3.2020 Avslått 0 Trond Magnar Skaret Innsamling, digitalisering og bevaring av Oslo Kamera Klubbs historie. Oslo 2021 150000 6.3.2020 Avslått 0 Trond Magnar Skaret Innsamling, digitalisering og bevaring av Oslo Kamera Klubbs historie. Oslo 2022 50000 6.3.2020 Avslått 0 VENDO AS Nasjonal kunstdatabase for offentlig tilgjengelig kunst Vestfold 2020 400000 6.3.2020 Avslått 0 VENDO AS Nasjonal kunstdatabase for offentlig tilgjengelig kunst Vestfold 2021 600000 6.3.2020 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikeres foreningsarkiv Oslo 2020 150000 6.3.2020 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikeres foreningsarkiv Oslo 2021 150000 6.3.2020 Avslått 0 Neven Mikac Fuchs Sverre Fehn Arkitektur 1949 - 2005 Oslo 2020 70000 6.3.2020 Avslått 0 AMINDA PRODUKSJONER AS Hjelperne Akershus 2020 100000 6.3.2020 Avslått 0 VARANGER MUSEUM IKS Fotosamlinga etter gruveselskapet AS Sydvaranger (Varangerarkiver) Finnmark 2022 266000 6.3.2020 Avslått 0 MINA HATTESTAD WEIDER Danseaften Oslo 2020 200000 6.3.2020 Avslått 0 POLARFOX AS Filmbevaring Finnkroken Troms 2020 100000 6.3.2020 Avslått 0 ANTIRASISTISK SENTER Antirasistisk Senter - 30 års arbeid mot rasisme Oslo 2020 700000 6.3.2020 Avslått 0 Nadja Sahbegovic Kulturminne Dora- en lysende utstilling i mørke Trøndelag 2020 400000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM Innsamling, dokumentasjon og ordning av arkivmateriale frå pelsdyrnæringa i Vest-Telemark Telemark 2020 200000 6.3.2020 Bevilget 150000 GO TO PIECES GAMES AS Brettspelet Fjordar Hordaland 2020 35000 6.3.2020 Bevilget 35000 KARMSUND MÅLLAG Dialektar på Haugalandet i endring Rogaland 2020 90000 6.3.2020 Bevilget 90000 SVARTTROST PRODUKSJONER AS Podkastserie: Den samiske mytologien Oslo 2020 150000 1.4.2020 Bevilget 150000 ARKIV I NORDLAND Fotoarkiv etter Johnson og Sotberg Nordland 2020 240000 6.3.2020 Bevilget 240000 MEMOAR Folkeverksted for muntlig industridokumentasjon Hordaland 2020 598000 6.3.2020 Bevilget 100000 STIFTELSEN OLE BULL AKADEMIET Morgondagens felemakarar Hordaland 2020 180000 6.3.2020 Bevilget 180000 TIDVIS UTVIKLING AS Promenader i VR– verktøy, modeller og metoder for utvikling, bruk og formidling av 3D verdener Oslo 2020 600000 6.3.2020 Bevilget 400000 WIKIMEDIA NORGE Reinebeitekommisjonen av 1913: bevaring og formidling av bildesamling under fri lisens Oslo 2020 270000 6.3.2020 Bevilget 210000 NØRDALEN NATUR- OG KULTURSTI Kølbrennerdagene i Os 2020 Hedmark 2020 191000 6.3.2020 Bevilget 150000 AME LE ROM O kino amare papongo Oslo 2020 150000 6.3.2020 Bevilget 150000 NORSK MÅLUNGDOM Ordning av arkivet etter Norsk Målungdom Oslo 2020 100000 6.3.2020 Bevilget 100000 HÅ KOMMUNE Gitaren og gitarmakaren – gitarbygging i Rogaland dei siste 75 åra Rogaland 2020 50000 6.3.2020 Bevilget 50000 BEATE BURSTA Kofta og jeg – ny koftebruk ved kysten Finnmark 2020 150000 6.3.2020 Bevilget 100000 HØGETVEIT MEDIA-KONSULT "I same seng" Oslo 2020 200000 6.3.2020 Bevilget 150000 ARKIV I NORDLAND Bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Harry Westrheim Nordland 2020 80000 6.3.2020 Bevilget 80000 Hugo Aasjord De glemte tørnringene skal vises Nordland 2020 300000 6.3.2020 Bevilget 150000 AKERSELVA TREBÅTFORENING Den glemte søsteren; Akerselva 1930, 2020, 2110 Oslo 2020 200000 6.3.2020 Bevilget 100000 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Hammer i 300 Oppland 2020 150000 6.3.2020 Bevilget 75000