Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. mars 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 191 søknader, 57 av disse fikk støtte.

Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 122 søknader ble behandlet og 34 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 989 500. Samlet søknadssum var kr 9 875 737.

Søknadsmassen inkluderer en stor bredde i kunstuttrykk, både når det gjelder teknikker og materialvalg. Tildelingene i denne runden viser at denne bredden er godt ivaretatt. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på fotografi, maleri, skulptur, installasjon, kunstfilm, tekstil, broderi, vev, deltakerbasert kunst, VR-teknologi, digital collage, lydkunst, keramikk og tegning. Man ser en større vekt på performative uttrykk blant søkerne, sammenlignet med forrige runde. Om lag syv av søknadene inneholdt performance- eller performative uttrykk. Av disse ble fire tildelt midler.

Mange av kunstnerne i denne runden setter samfunnsaktuelle spørsmål på agendaen. Et godt eksempel er Frida Orupabo, som har mottatt støtte til å delta i det offisielle kuraterte programmet under årets Venezia-biennale. Norsk-nigerianske Orubapos digitale kollasjer ble først oppdaget gjennom hennes Instagram-konto. I en gallerikontekst tar arbeidene form som flerkanals videoinstallasjon eller vegghengt foto-kollasj festet med splittbinders, montert på aluminium. Arbeidene gir fremstillinger av fragmenterte kropper, særlig kvinner og barn, og adresserer identitets- og kjønnsspørsmål med kolonialismen som bakteppe. I prosjektet «Leda og Svanen» utforsker performancekunstner Marthe Ramm Fortun på sin side tematikk knyttet til kjønnsroller, kunstnermyter og abortsak. Kunstneren har de senere årene utviklet en særegen performativ praksis der kunst- og samfunnsspørsmål, det offentlige og det private spilles opp mot hverandre. Deler av tegnearbeidene i hennes kommende prosjekt er skapt i samspill med kunstnerens unge datter og samboer under et kunstneropphold i Paris. Ramm Fortun er invitert til å delta på Tegnetriennalen 2019 i Oslo med en monumental tegneinstallasjon og vimpler som skal pryde Karl Johan fra Egertorget til Slottet i utstillingsperioden.

Tematisk er det likevel miljø, klima og biologisk mangfold som fortsetter å dominere søknadsbunken. Kunstnerne benytter det som et utgangspunkt for filosofisk-eksistensialistiske utforskninger, men tar tidvis også et mer politisk eller aktivistisk standpunkt. Et eksempel på en tildeling som rommer begge aspekt er det tverrkunstneriske prosjektet «Middagen» (Hannah Sjöstrand m. fl.) som tar inspirasjon fra Arne Næss sin økosofi. Verket kan forstås som en protest mot den planlagte gruvedriften i Engebøfjellet med sjødeponi i Førdefjorden. Performancen skal vises på Blackbox Teater i Oslo og består blant annet av video- og tekstarbeid, samt en middag basert på vekster fra Fjaler. Et annet interessant prosjekt som kan trekkes frem er Anders Holens skulpturer og installasjoner i porselen med innebygde teknologiske innretninger. Til en utstilling som vil vises ved Kunstnerforbundet i Oslo høsten 2019 har han studert tilpasningsevnen hos verdens største kjøttetende plante som var utrydningstruet grunnet klimaendringer. Nå har planten begynt å livnære seg av ekskrementer fra smådyr som overnatter i planten for å gjemme seg for større rovdyr. Holen løfter frem eksempelet som et bilde på hvordan ukonvensjonell kreativitet kan bidra til nye løsninger.

Ser vi på runden under ett var det denne gangen mange sterke prosjekter fra søkere bosatt i Oslo-området. Samtidig er nedslagsfeltet for bevilgningene spredt over hele landet. Det ble bevilget midler til utstillingsaktivitet i Kristiansand, Fredrikstad, Asker, Kongsvinger, Bergen, Hamar, Lillehammer, Førde, Trondheim og Tromsø. Også Røros, Svolvær og Lærdal i Sogn og Fjordane er representert. Basert på søkers oppgitte bosted fordeler de 34 tildelingene seg slik geografisk: Akershus (0), Aust-Agder (0), Buskerud (1), Finnmark (0), Hedmark (0), Hordaland (4), Oppland (0), Møre og Romsdal (0), Nordland (0), Oslo (25), Rogaland (0), Telemark (0), Troms (0), Trøndelag (1), Vest-Agder (1), Vestfold (0), Østfold (0), Utlandet (2). 24 kvinner og 10 menn fikk innvilget støtte.

Barn og unge

Kulturrådet lyste høsten 2018 ut to millioner kroner til gode kunstprosjekter rettet mot barn og unge, der prosjektstøtten på visuell kunst er en av fire ordninger som skal fordele disse midlene. Antallet søknader til prosjekter som omhandler eller involverer denne målgruppen har økt fra åtte til tretten fra forrige runde. Seks av de totalt tretten søknadene nådde opp i prioriteringen og ble tildelt midler, tilsammen kr 332 000. Are Mokkelbost skal utvikle en skulpturserie til gruppeutstillingen «How the Universe Works» ved Kunsthall Oslo sommeren 2019. Utstillingen har fokus på å skape nye perspektiver på hvordan visuell kunst formidles for og med barn og unge. Mokkelbost har fått støtte til abstraherte gulvskulpturer i stein- og plastmaterialet Corian. Skulpturene kan minne om papirorigami-former, og har funksjon både som organiske romdelere og selvstendige objekter, som både barn og voksne kan bevege seg rundt og gjennom på ulikt vis. Et annet prosjekt for og med barn og unge er fotograf Vegard Moens kunstprosjekt «Skins». Kunstfotografen har fått støtte til å undersøke gaming-kultur blant unge i Norge og skal blant annet fotografere barns egenproduserte kostymer, som er basert på karakterer i dataspill. I første rekke vil prosjektet vises på Rørosmuseumet.

Søknader om prosjektstøtte utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Det er behandlet 25 søknader og gitt 4 bevilgninger, til sammen kr 175 000. Samlet søknadssum var kr 2 536 284.

Prosjektene som fikk støtte er et arkivprosjekt i Trøndelag med Yngve Zakarias og det andre er til Sørfinnset skole i Nordland. De skal produsere Web-TV-sendinger som publiseres på egen Vimeo-konto til ulike sosiale medier. Direktesendingene skal gi stemme til lokalbefolkningen og fange nordlandssommeren, den spektakulært lyse natta og det intense i miljøet ved høysommertid. Geografisk fordeling: Oslo (9), Telemark (1), Buskerud (1), Aust-Agder (1), Hordaland (1), Østfold (1), Vest-Agder (1), Nordland (1) og Trøndelag (1).

Barn og unge:

7 søknader ble behandlet og det ble gitt tilsamen kr 55 000 til to prosjekter:

Kunstpilotene fra Bergen fikk støtte til installasjonen «O K at the seashore/ Olav Kyrre på stranden». Prosjektet er et gratis dropp inn verksted for barn, unge og hele befolkningen med fokus på midlertidig bearbeiding og aktualisering av monumenter i det offentlige rom. Prosjektet mottok kr 15 000 i støtte.

Sea Skrove i Lofoten er en havfestival som holdes i juli. Under festivalen vil det være «barnas dag», hvor barn kan delta på kunst workshops og prøve ulike vannsportsaktiviteter. Det arrangeres også en strandrydding etterfulgt av workshop hvor barna skaper egen kunst av marin forsøpling. Festivalen ønsker å skape en sterkere relasjon mellom mennesker og havet gjennom uforglemmelige naturopplevelser kombinert med kunnskap om hav og miljø. Prosjektet mottok kr 40 000 i støtte.

Søknader om prosjektstøtte diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Det er behandlet 44 søknader og gitt 19 tildelinger, kr 1 895 000 (2019), kr 230 000 (2020). Samlet søknadssum var kr 8 850 369.

Mange av søkerne er gjengangere. Det er stor variasjon i materialer og teknikker.

Festivaler og jubileumsmarkeringer preger runden, ofte har disse arrangementene et utvidet program med utstillinger, seminarer, kunstnersamtaler og workshops. Blant festivalene kan Arctic Moving Image and Film Festival i Harstad nevnes spesielt. Festivalen ønsker å øke bevisstheten om filmmediet som kunstform og belyse samfunnsaktuelle problemstillinger, og den arrangeres i høst for fjerde gang. I 2018 hadde festivalen rundt 2 000 besøkende. Programmet er faglig sett svært godt og spisset, og festivalen har etablert seg som en sentral arena for diskusjon og refleksjon omkring kunstfilmens posisjon og muligheter i Norge.

Samisk kunstnerforbund feirer 40 år, og forbundet markerer samtidig arven etter den store kulturkampen i Sápmi og Norge for 40 år siden med en tverrfaglig festival i Alta i november.

Tildelingsprosenten i kroner er også denne gangen lav, på 24 % av søknadssum. Utvalget valgte, som i forrige runde, å gå bredt ut og gi støtte til relativt sett mange av søkerne (tildelingsprosent på 43 % basert på antallet). Til gjengjeld har man da måttet redusere i tildelingssum i forhold til søknadssum – prosentforholdet mellom søkt beløp og tildelt beløp (hos de som fikk støtte) er på 46,2 %.

Geografisk fordeling av søknadene:

  RUNDE 1 RUNDE 2 Antall søknader Antall tildelinger Tildelings-prosent ift. antall
  Søknader Tildelinger Søknader Tildelinger
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
Akershus 4 5 % 1 3 % 2 5 % 1 5 % 6 2 33,30 %
Aust-Agder 0 0 % 0 0 % 1 2 % 0 0 % 1 0 0,00 %
Buskerud 1 1 % 0 0 % 2 5 % 1 5 % 3 1 33,30 %
Finnmark 1 1 % 1 3 % 2 5 % 1 5 % 3 2 66,70 %
Hedmark 2 3 % 1 3 % 0 0 % 0 0 % 2 1 50,00 %
Hordaland 21 27 % 11 32 % 12 27 % 4 21 % 33 15 45,50 %
Møre og Romsdal 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 0 0,00 %
Nordland 6 8 % 1 3 % 6 14 % 4 21 % 12 5 41,70 %
Oppland 3 4 % 2 6 % 0 0 % 0 0 % 3 2 66,70 %
Oslo 25 32 % 11 32 % 10 23 % 3 16 % 35 14 40,00 %
Rogaland 2 3 % 1 3 % 1 2 % 0 0 % 3 1 33,30 %
Sogn og Fjordane 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 0 0,00 %
Svalbard 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0  
Telemark 0 0 % 0 0 % 3 7 % 2 11 % 3 2 66,70 %
Troms 2 3 % 2 6 % 4 9 % 2 11 % 6 4 66,70 %
Trøndelag 5 6 % 1 3 % 1 2 % 1 5 % 6 2 33,30 %
Vest-Agder 1 1 % 1 3 % 0 0 % 0 0 % 1 1 100,00 %
Vestfold 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0  
Østfold 2 3 % 1 3 % 0 0 % 0 0 % 2 1 50,00 %
Til sammen 77   34   44   19   121 53 43,80 %

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 191

Søknadssum: 21 262 390

Antall tildelinger: 57

Tildelingssum: 4 059 500

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 21. - 23.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Kjell Nymoen Kjell Nymoen - I forvandlingens tegn 2019 Hedmark 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Lena Søeborg Lena Søeborg - kaffebord 2019 Vestfold 2019 45000 22.5.2019 Avslått 0 GIANMARCO DONAGGIO Gianmarco Donaggio - Ventetidens Nærvær Oslo 2019 80000 22.5.2019 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Christiania Ceramic- Wisam Al Samad - Tilbake til røttene 2019 Østfold 2019 150483 22.5.2019 Avslått 0 Nina Eirin Rangøy Nina Rangøy - Being British 2019 Utlandet 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 SABINA JACOBSSON Sabina Jacobsson - I mørkrets hjerte 2020 Oslo 2019 150000 22.5.2019 Avslått 0 HILDE K. FRANTZEN Hilde Frantzen - Kunsteropphold LKV og Separatutstilling Babel Oslo 2019 40000 22.5.2019 Avslått 0 Trudi Ann Jaeger Trudi Jaeger - Illuminations Hebridene Portugal – Continuum IV2019-2020 Hordaland 2019 40000 22.5.2019 Avslått 0 Morten Andersen Morten Andersen - Operation Doomsday 2019 Oslo 2019 90000 22.5.2019 Avslått 0 Roderick Weir Bell Roddy Bell, Samir M´kadmi - Real and imaginary landscapes Oslo 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Morten Nyhus Morten Nyhus - Publikumsdeltagelse 2019 Vestfold 2019 120000 22.5.2019 Avslått 0 SJØHOLMEN AS Sjøholmen Barnekunsthus - Sanseutstilling 2020 Akershus 2019 400000 22.5.2019 Avslått 0 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund - Sørlandsutstillingens jubileumsutstilling 2019 Oslo 2019 78000 22.5.2019 Avslått 0 Snøfrid Hunsbedt Eiene Snøfrid Hunsbedt Eiene - Roser:Folder Rogaland 2019 47000 22.5.2019 Avslått 0 Elisabet Norseng Elisabet Norseng - Pausesignalet 2020 Hedmark 2019 40000 22.5.2019 Avslått 0 Elisabet Norseng Elisabet Norseng - Pausesignalet 2020 Hedmark 2020 40000 22.5.2019 Avslått 0 Ingrid Furre Ingrid Furre - den gråtende cowboyen 2019 Utlandet 2019 42700 22.5.2019 Avslått 0 Johan Söderström Johan Söderström - SIT DOWN FOR EQUALITY 2019 Oslo 2019 70000 22.5.2019 Avslått 0 Jannecke Lønne Christiansen Jannecke Lønne Christiansen - Utstillingen Blåtimen på Peder Balke senteret 2020 Oppland 2019 40000 22.5.2019 Avslått 0 Borghild Rudjord Unneland Borghild Rudjord Unneland - Skulptur Sørlandsutstillingen 2019 Hordaland 2019 87642 22.5.2019 Avslått 0 Ingrid Lønningdal Ingrid Lønningdal - Andante con moto 2019 Oslo 2019 30000 22.5.2019 Avslått 0 GLEN FARLEY KONSULENT Glen Farley - "Still Life" 2019 Akershus 2019 41000 22.5.2019 Avslått 0 Arne Rygvold Arne Rygvold og Marit Anna Evanger - "MØTE" 2019 Akershus 2019 60000 22.5.2019 Avslått 0 LYKOURGOS PORFYRIS Janne Maria Lysen, Lykourgos Porfyris - O.C.D. Skip den køen fest, 2019 Oslo 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 HEGE OSDALEN Linn Horntvedt og Hege Osdalen - Leside ? Støtside, 2019 Vestfold 2019 55240 22.5.2019 Avslått 0 KJETIL KRISTENSEN / DETROIT KUNSTHALLE Kjetil D. Kristensen og Sayed S. Hasan - Navnefest, 2019 Oslo 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Sayed Sattar Hasan - Hasansen's Sledge Oslo 2019 297600 22.5.2019 Avslått 0 Martine Frisch Eid Martine Eid - Insomnia, 2019 Oslo 2019 37390 22.5.2019 Avslått 0 Michelle-Marie Letelier Corral Michelle-Marie Letelier - The Bone Utlandet 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Simone Maria Hooymans Simone Hooymans - 1 utstilling 2019 og 2 screenings 2019 Hordaland 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 KUNZT SILJE MARIANN ENGJA SIGURDSEN KUNZT - Formidle og vise norsk samtidskunst Hordaland 2019 200000 22.5.2019 Avslått 0 Kristian Sørum Kristian Sørum - "All eyes on me" 2019 Oslo 2019 75000 22.5.2019 Avslått 0 Jan Freuchen Oslobiennalen første utgave - OSV. (2019) Vest-Agder 2019 200000 22.5.2019 Avslått 0 Mari Fallet Mosand Mari Fallet Mosand, og Zoé Eskés - Inn i det ukjente, 2019 Telemark 2019 55800 22.5.2019 Avslått 0 Eivind Reierstad Eivind Reierstad - BU "Herba" 2019 Akershus 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Hege Vadstein Hege Vadstein og Paul Brady - Privatlivets fred - 2019 Oslo 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 HEGE LISETH Hege Liseth og Arne Revheim m.fl - KUTT UT! #2 2019 Østfold 2019 80000 22.5.2019 Avslått 0 Nataliia Berg Nataliia Berg - Exodus 2020 Nordland 2019 65000 22.5.2019 Avslått 0 GALLERI TØYSENTRALEN HELGA DRUDE STORBEKKEN Galleri TØYsentralen - Foredrag og workshop 2019 Oslo 2019 66400 22.5.2019 Avslått 0 YNGVILD SÆTER KUNST Yngvild Sæter - Altar (Kawasaki) 2019-2020 Utlandet 2019 60000 22.5.2019 Avslått 0 YNGVILD SÆTER KUNST Yngvild Sæter - Altar (Kawasaki) 2019-2020 Utlandet 2020 15000 22.5.2019 Avslått 0 DAVID AUGUSTO RIOS ALOMIA David A Rios - Separatutstilling RAM Galleri 2020 Hordaland 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 TERESE VESETH STENHJEM Terese Stenhjem - Elven, 2020 Hordaland 2019 29169 22.5.2019 Avslått 0 Roald Andersen Roald Andersen dy, Marius Amdam - Adjø da, 2019 Vest-Agder 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 Sarah Jost Sarah Jost - Utstilling Østfold kunstsenter 2020 Hordaland 2019 50000 18.6.2019 Avslått 0 Tone Aaness Tone Aaness. - Prosjekt "Exodus" 2020 Nordland 2019 65000 22.5.2019 Avslått 0 KORNELIA REMØ KLOKK Kornelia Remø Klokk - Derelict Utilization of Sustainable Transformation 2019 Oslo 2019 37000 22.5.2019 Avslått 0 Katja Hannestad Høst Katja Høst - Y-blokka 2019 Oslo 2019 22132 22.5.2019 Avslått 0 BERGEN ATELIERGRUPPE Bergen Ateliergruppe - Jubileumsutstilling BAG 10år 2019 Hordaland 2019 96000 22.5.2019 Avslått 0 Magnhild Kennedy Magnhild Kennedy - Damselfrau NKIM 2019 Utlandet 2019 126000 22.5.2019 Avslått 0 Pedro Javier Gomez Egana Pedro Gómez-Egaña - The History of Velocity - Istanbul, 2019 Oslo 2019 85000 22.5.2019 Avslått 0 JAMES FINUCANE James Finucane - Reklame The Streets (Reclaim The Streets) Oslo 2019 130000 22.5.2019 Avslått 0 NAMTARU CREATIONS Irene Laura Domingues Marquez Irene Dominguez Marquez - Indigenous of the Future Akershus 2019 90000 22.5.2019 Avslått 0 NAMTARU CREATIONS Irene Laura Domingues Marquez Irene Dominguez Marquez - Indigenous of the Future Akershus 2020 90000 22.5.2019 Avslått 0 NAMTARU CREATIONS Irene Laura Domingues Marquez Irene Dominguez Marquez - Indigenous of the Future Akershus 2021 90000 22.5.2019 Avslått 0 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted - Glass Instrumenter 2019 Hordaland 2019 60000 22.5.2019 Avslått 0 MARIANNE MORILD Marianne Morild - Separatutstilling Galleri Christinegård Hordaland 2019 30000 22.5.2019 Avslått 0 Amy Claire Crowther Aspic Glaze - Aspic Glaze på Kulturnatt 2019 Oslo 2019 58869 22.5.2019 Avslått 0 Charlotte Rostad Charlotte Rostad - Soloutstilling, Dropsfabrikken, 2019 Trøndelag 2019 65000 22.5.2019 Avslått 0 CAMILLE NORMENT STUDIO Camille Norment Studio - "Untitled Plexus" Production Support Oslo 2019 45000 22.5.2019 Avslått 0 Fredrik Berberg Fredrik Berberg - Søknad om midler til separatutstilling ved Boa, 2019 Oslo 2019 45000 22.5.2019 Avslått 0 Tove Kommedal Tove Kommedal - Suffiks Rogaland 2019 100000 18.6.2019 Avslått 0 Ayman I M Alazraq Ayman Alazraq - Into my lung 2019 Oslo 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Kåre Aleksander Grundvåg Kåre Grundvåg og Emilija Skarnulyte - WaveLengths 2019 - 2020 Troms 2019 50000 18.6.2019 Avslått 0 FACTORY FORENINGEN Factory Light Festival - ACADEMY 2019 Buskerud 2019 133000 22.5.2019 Avslått 0 Adam Apostrophe Sindre Randen Tufte Johnson K4galleri - Innledende program høst 2019 og 2019 Oslo 2019 115060 22.5.2019 Avslått 0 Mor Efrony Mor Efrony - Dream Waving 2019 (temporary) Oslo 2019 118000 22.5.2019 Avslått 0 Mor Efrony Mor Efrony - Dream Waving 2019 (temporary) Oslo 2020 108000 22.5.2019 Avslått 0 Felipe Ridao Felipe Ridao - illegal tender Oslo 2019 270000 22.5.2019 Avslått 0 THORSTEINSDOTTIR ÆSA BJORK Æsa Björk - Shield III og Fractures 2019 Hordaland 2019 80000 22.5.2019 Avslått 0 Cristian Stefanescu Cristian Stefanescu - Industrial Totems Hordaland 2019 80000 22.5.2019 Avslått 0 TANA VIDEREGÅENDE SKOLE Tana videregåendeskole - Sámás! 2019-2020 Det samiske året - kunstutstilling Finnmark 2019 300000 22.5.2019 Avslått 0 Jacob Christian Vinamata B Jessen Jacob Jessen - Objectify (Rotating RAKE) 2019 Trøndelag 2019 120960 22.5.2019 Avslått 0 Kiyoshi Yamamoto Farias Kiyoshi Yamamoto - Invitert 2019 Hordaland 2019 40000 22.5.2019 Avslått 0 HELENE TORP BILLEDKUNSTNER Helene Torp - Arbor Vitae, Livets Tre workshop Østfold 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN Martin Bremnes og Harstad kulturskole - Rom og bevegelse 2019 Troms 2019 90000 22.5.2019 Avslått 0 KROSS KUNST Kirsty Kross - The Saga of Endless Progress Oslo 2019 70000 22.5.2019 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett - Pamflett 2019 Hordaland 2019 80000 22.5.2019 Avslått 0 STORMEN BIBLIOTEK Stormen kunst - Lyset! 8 glimt fra Rønvik Vel - 2019 Nordland 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - SIGNAL TO NOISE Hordaland 2019 150000 22.5.2019 Avslått 0 Nils Elvebakk Skalegård Nils Elvebakk Skalegård - Night Gap, 2019 Utlandet 2019 26300 22.5.2019 Avslått 0 BLÅSEN KUNSTHAVN AS Blåsen Kunsthavn AS - Barnekunstfestivalen 2019, BU Aust-Agder 2019 175000 22.5.2019 Avslått 0 SOMMER I BERLEVÅG Dagmara Maslowska - Festivalkunstner 2019 Rogaland 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 Christiane Lieungh Oppland Kunstsenter - Elementene 2019 Møre og Romsdal 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Trond Nicholas Perry Trond Nicholas Perry - bass i vann Vest-Agder 2019 40000 22.5.2019 Avslått 0 Kristin Sæterdal Kristin Sæterdal - ny nettside og formidling av: www.absolutetapestry.com Oslo 2019 80000 22.5.2019 Avslått 0 YNGVE JØRGENSEN BILLEDKUNSTNER OG DESIGNER Yngve Jørgensen. - Tapte byer (2019). Oslo 2019 20000 22.5.2019 Avslått 0 Earl Stanley Pascua Jet Pascua - (SPI)Ritual Troms 2019 75000 22.5.2019 Avslått 0 Sissel Marianne Aurland Sissel Aurland - Det uendelige øyeblikket, 2019 Akershus 2019 40000 22.5.2019 Avslått 0 KUNSTSENTRENE I NORGE Kunstsentrene i Norge (KiN) - Det lokale (regionale) i et internasjonalt perspektiv 2019 Oslo 2019 400000 22.5.2019 Avslått 0 LANDING DA Landing - Mellom kropp og bilde 2019-2020 (arbeidstittel) BU Oslo 2019 120000 22.5.2019 Avslått 0 LANDING DA Landing - Mellom kropp og bilde 2019-2020 (arbeidstittel) BU Oslo 2020 240000 22.5.2019 Avslått 0 Are Blytt Are Blytt - Tre seperatutstillinger - 2019 og 2020 Oslo 2019 30000 22.5.2019 Avslått 0 Are Blytt Are Blytt - Tre seperatutstillinger - 2019 og 2020 Oslo 2020 60000 22.5.2019 Avslått 0 THEATER F Henie Onstad kunstsenter - TVTV 2019 Oslo 2019 270000 22.5.2019 Avslått 0 POLARIA MUSIC FEST AS Ilja Kuzobov, Taibola Assemble - Space Portal Troms 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 INGRID CIMMERBECK KERAMIKK Ingrid Cimmerbeck - Lyset. 8 glimt fra Rønvik Vel 2019 Nordland 2019 10000 22.5.2019 Avslått 0 SARAH SCHIPSCHACK Nazare Soares - I am half sick of shadows, 2019 Troms 2019 200000 22.5.2019 Avslått 0 Ingrid Vetlesen Ingrid Vetlesen - BU - Lytt og lag Aust-Agder 2019 97480 22.5.2019 Avslått 0 Eirik Arthur Blekesaune Eirik Arthur Blekesaune - Tegn og tekst Tegnetriennalen 2019 Oslo 2019 40000 22.5.2019 Avslått 0 BERGENSTRIENNALEN AS Bergen Assembly - Ruth Ewan - Barn og Unge - ASKING OUT Hordaland 2019 120000 22.5.2019 Avslått 0 Per Inge Bjørlo PER INGE BJØRLO - EIT TANKETREFF -EIT FRAM-ATTENDEBLIKK 2019 Buskerud 2019 73000 22.5.2019 Avslått 0 ROCKEKLUBBEN I PORSGRUNN Loco Mosquito - Rockeklubben 30år, 2020 Telemark 2020 150000 22.5.2019 Avslått 0 Ray Andrew Hegelbach Ray Hegelbach - Utstilling og workshop Palmera Bergen 2019 Oslo 2019 43000 22.5.2019 Avslått 0 Ruth Elisiv Ekeland Ruth Elisiv Ekeland - kystlandskap med vind 2019 Oslo 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 Maiken Stene Maiken Stene - 3 utstillinger 2019 Rogaland 2019 60000 22.5.2019 Avslått 0 THOR MERLIN LERVIK Thor Merlin Lervik og Katarina Caspersen - Levende tegninger og Norske folkeeventyr 2019 Oslo 2019 45500 22.5.2019 Avslått 0 ANNE-MAY FOSSNES Anne-May Fossnes - Kretsgrensen 2019. 2019. Aust-Agder 2019 44500 22.5.2019 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Mads A Andreassen undervannsbur - utstilling ved Galleri SLursula Oppland 2019 30000 22.5.2019 Avslått 0 HAZEL BARSTOW Hazel Barstow og Hanna Fauske - "Salte Hender" (arbeidstittel) 2019 Oslo 2019 72650 22.5.2019 Avslått 0 Mekdes Weldehanna Shebeta Mekdes Shebeta - CIRCLE Hordaland 2019 76500 22.5.2019 Avslått 0 Mekdes Weldehanna Shebeta Mekdes Shebeta - CIRCLE Hordaland 2020 57500 22.5.2019 Avslått 0 Mekdes Weldehanna Shebeta Mekdes Shebeta - CIRCLE Hordaland 2021 68500 22.5.2019 Avslått 0 NORTHING YILEI WANG Northing - Mini Zine in Norway City Tour 2019 Hordaland 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 PROJEKTORPØBLENE AS ProjektorPøblene AS - Det felles tredje 2019 Oslo 2019 70000 22.5.2019 Avslått 0 BELLA DA SILVA BUXBOM Bela da Silva Buxbom - MOOD, 2019 Trøndelag 2019 90000 22.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN 3,14 HORDALAND INTERNASJONALE FYLKESGALLERI Kunsthall 3,14 - Press Play, 2019 Hordaland 2019 125000 22.5.2019 Avslått 0 PROJEKTORPØBLENE AS ProjektorPøblene AS - Factory Light: Optisk tilbakekobling 2019 Oslo 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Peter George Hillstrom Pete Hillstrom - Carefree Avenue 2019 Hordaland 2019 24860 22.5.2019 Avslått 0 FYLGJE FILM AS Camilla L. Haukedal - Fylgje Film - Kjære Ernest 2019 Hordaland 2019 245000 22.5.2019 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Formidling 2019 Oslo 2019 192000 22.5.2019 Avslått 0 Ellen Solberg Ellen Karine Solberg - 2 utstillinger. Skulpturverksted 2019 - 2020. Østfold 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Ellen Solberg Ellen Karine Solberg - 2 utstillinger. Skulpturverksted 2019 - 2020. Østfold 2020 100000 22.5.2019 Avslått 0 Erik Pirolt Erik Pirolt - Opplevelsesmaskineri - En mobil-kinosal 2019 Vest-Agder 2019 200000 22.5.2019 Avslått 0 PROJEKTORPØBLENE AS ProjektorPøblene m.fl - Grøn Fjord 2019 Oslo 2019 25000 18.6.2019 Avslått 0 PROJEKTORPØBLENE AS ProjektorPøblene m.fl - Grøn Fjord 2019 Oslo 2020 70000 18.6.2019 Avslått 0 CHR MICHELSENS INSTITUTT FOR VIDENSKAP OG ÅNDSFRIHET Per Adde - Sami Struggles in Art and Law 2019 Hordaland 2019 193500 22.5.2019 Avslått 0 Janne Kristin Talstad janne talstad - observasjoner over forandringer i Svea,Nordaustlandet,Pyram Oslo 2019 85000 22.5.2019 Avslått 0 Liv Kristin Holmberg Liv Kristin Holmberg - Fugl som Letter - Sørlandsutstillingen 50 år Telemark 2019 24000 22.5.2019 Avslått 0 Veronica Diesen Veronica Diesen og Benedict Seymour - Oil Spill- Ideen om Nord Hordaland 2019 60000 18.6.2019 Avslått 0 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) - NNBK Medlemstutstilling ved Festspillene i Nord-Norge 2019 Nordland 2019 250000 22.5.2019 Avslått 0 Marit Ellisiv Landsend Marit Ellisiv Landsend - Kirkenesferda 2019 Troms 2019 240000 22.5.2019 Avslått 0 EDVINE LARSSEN Edvine Larssen - Curtain (IV) 2019 Trøndelag 2019 60000 22.5.2019 Avslått 0 Line Charlotte With Line With og Mona Grini - Notater fra skogen, metamorfoser og kratt 2019 Oslo 2019 64440 22.5.2019 Avslått 0 KRYSTALLPLANETEN AS Kristin Günther - Hvalhaien (BU) 2019-2020 Troms 2019 250000 22.5.2019 Avslått 0 Marit Pethsiri Silsand Marit Silsand - Tripple Portraits 2019 Oslo 2019 35000 22.5.2019 Avslått 0 UNCERTAIN STATES SCANDINAVIA DA Uncertain States Scandinavia DA - Utgave 10 av Uncertain States Scandinavia, 2019 Oslo 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 ELISABETH TAMULY MEDBØE Elisabeth Medbøe - Paragriffen trenger vinger Oslo 2019 60700 22.5.2019 Avslått 0 Emilija Skarnulyte Emilija Skarnulyte - Deep Point Cloud Troms 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Embodiment 2019 og 2020 Oslo 2019 99000 22.5.2019 Avslått 0 S. O. SIVERTSEN S.O.Sivertsen - Perpendikulør - se hva du tror du hører. 2019 Nordland 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 ANJA CARR Anja Carr - Separatutstilling, Oppland kunstsenter 2019 Oslo 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Elin Marie Rødseth Elin Rødseth - Grafikk som installasjon 2019 Akershus 2019 44000 22.5.2019 Avslått 0 SINDRE WEXELSEN GOKSØYR Sindre Goksøyr - Kroppen vår, 2019 og 2020 Oslo 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 Sandra Vaka Olsen Sandra Vaka - Gruppeutstilling Bergen Rogaland 2019 45000 22.5.2019 Avslått 0 Signe Marie Andersen Signe Marie Andersen, Galleri Riis - Visitors, 2019 Oslo 2019 100000 22.5.2019 Bevilget 70000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND LIN WANG - Exotic Dreams... The Silk Road 2019 Telemark 2019 130000 21.5.2019 Bevilget 75000 KUNSTPILOTENE Annette L Marandon kunstpilotene - O K at the seashore, 2019 (Barn og unge) Hordaland 2019 15000 22.5.2019 Bevilget 15000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Hanne Heuch - Hanne Heuch 1979 - 2019 Telemark 2019 110000 21.5.2019 Bevilget 75000 Aase Ljones Åse Ljones - Separatutstilling Kunstbanken Hamar , 2020 Hordaland 2020 80000 22.5.2019 Bevilget 50000 Kristin Sæterdal Kristin Sæterdal - separatutstilling Østfold kunstsenter Oslo 2020 35000 22.5.2019 Bevilget 35000 Vibeke Tandberg Vibeke Tandberg - Old Man Material 2020 Oslo 2019 70000 22.5.2019 Bevilget 70000 UTSTILLINGSGUIDE FOR BERGEN Utstillingsguide for Bergen - Utstillingsguide for Bergen 2019-2020 Hordaland 2019 40000 21.5.2019 Bevilget 40000 UTSTILLINGSGUIDE FOR BERGEN Utstillingsguide for Bergen - Utstillingsguide for Bergen 2019-2020 Hordaland 2020 50000 21.5.2019 Bevilget 40000 STORMEN BIBLIOTEK Stormen kunst - Audar Kantun - Fisk, fest og fugl Nordland 2019 40000 21.5.2019 Bevilget 40000 Inger Lise Grundtvig Hansen Inger Lise Hansen - Filmutstilling 2019 Oslo 2019 54000 22.5.2019 Bevilget 54000 Tone Jeanette Myskja Tone Myskja - Alt avhenger av alt annet Oslo 2019 70000 22.5.2019 Bevilget 70000 NINA BANG LARSEN Nina Bang Larsen - Separatutstilling, RAM Galleri, våren 2020 Hordaland 2019 33000 22.5.2019 Bevilget 30000 LARS KJEMPHOL SISYFOS PRODUCTIONS Lars Kjemphol - WooDLaND Skateboards- 2009-2019 Oslo 2019 100000 22.5.2019 Bevilget 50000 KONGSBERG KUNSTFORENING Kongsberg kunstforening - Program 2019-2010 Buskerud 2019 519000 21.5.2019 Bevilget 100000 Bente Sætrang Bente Sætrang - 'Som om fargen kommer innenfra' 2020 Kunstnerforbundet Oslo 2019 120000 22.5.2019 Bevilget 80000 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Senter for nordlige folk Samtidsmuseet - En usunget sang Lávllukeahtes lávlla, 2019 Troms 2019 68000 21.5.2019 Bevilget 50000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - Drømmen om fellesskapet, utstilling med KODE, 2019 Hordaland 2019 175000 21.5.2019 Bevilget 60000 Svein Rønning Kunstgarasjen i Bergen - Riding Fences 2019 Hordaland 2019 120000 22.5.2019 Bevilget 70000 Serina Erfjord Serina Erfjord - FESTNINGEN - Kongsvinger festning 2019 Oslo 2019 94000 22.5.2019 Bevilget 60000 Janne Lindgren Janne Lindgren - MIN VERDEN 2019 BU Oslo 2019 150000 22.5.2019 Bevilget 100000 Ingrid Askeland Ingrid Askeland - Delirium 2019 Oslo 2019 100000 22.5.2019 Bevilget 50000 ELLIDA AS Ellida - Arctic Moving Image and Film Festival (AMIFF) 2019 Troms 2019 345000 21.5.2019 Bevilget 250000 SAMI DAIDDACEHPIID SEARVI Samisk kunstnerforbund - Samisk kunstfestival - Sámi Dáiddafestivála Finnmark 2019 100000 19.6.2019 Bevilget 100000 Lise-Charlotte Konow Lund Kunstnerne Hus - Demokrati i Oslo 2020 Oslo 2019 70000 22.5.2019 Bevilget 70000 BODØ KUNSTFORENING Hilde Hauan Johnsen - Festivalkunster 2019 Nordland 2019 80000 21.5.2019 Bevilget 50000 PAMFLETT Pamflett - Bergen Art Book Fair 2019–2020 Hordaland 2019 300000 21.5.2019 Bevilget 230000 PAMFLETT Pamflett - Bergen Art Book Fair 2019–2020 Hordaland 2020 300000 21.5.2019 Bevilget 230000 Talleiv Taro Manum Talleiv Taro Manum - RINGNES 2019 Akershus 2019 75209 21.5.2019 Bevilget 40000 Pia Myrvold Pia Myrvold - NEW FOREST- VR, 2020 Utlandet 2019 100000 22.5.2019 Bevilget 70000 NORA JOUNG Nora Joung, Volt - Solopresentasjon, Volt, Bergen 2019 Oslo 2019 80000 22.5.2019 Bevilget 80000 Vegar Moen Vegar Moen - Skins 2019 Utlandet 2019 70000 22.5.2019 Bevilget 40000 Hans Christian Gilje HC Gilje - TSSK separatutstilling 2020 Oslo 2019 80000 22.5.2019 Bevilget 60000 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Land Art Biennale - Kjerringøy Land Ar Biennale Nord 2019 Nordland 2019 140000 21.5.2019 Bevilget 100000 Anders Holen Anders Holen - Separatutstilling 2019 Oslo 2019 45000 22.5.2019 Bevilget 45000 NORSK KURATORFORENING Norsk Kuratorforening - Forprosjekt Norsk kuratorarkiv 2019-20 Oslo 2019 250000 21.5.2019 Bevilget 150000 NOUA AS Atelier NOUA - Program 2020 Nordland 2019 60000 21.5.2019 Bevilget 60000 Are Johannes Mokkelbost Are Mokkelbost - Vesen - Skulpturmultipler Oslo 2019 50000 22.5.2019 Bevilget 50000 JON S. LUNDE Jon S. Lunde - G10W 2019 Vest-Agder 2019 25000 22.5.2019 Bevilget 25000 Ivan Galuzin Ivan Galuzin - Separatutstilling ved Norsk Billedhoggerforening 2019 Oslo 2019 120000 22.5.2019 Bevilget 80000 MARIT SILSAND KUNST PRAKSIS - PRAKSIS – Teenage Advisory Board (TAB) 2019-202 Oslo 2019 400000 21.5.2019 Bevilget 200000 YNGVE ZAKARIAS LEIRDAL Yngve Zakarias - STUDIO 2019 Trøndelag 2019 62000 22.5.2019 Bevilget 50000 Frida Nemi Sterner Orupabo Frida Orupabo - “May You Live in Interesting Times” 2019 Venice Biennale Oslo 2019 58548 22.5.2019 Bevilget 58500 TENTHAUS Tenthaus Oslo - Tekst og bilde som inkluderingsarena 2019-20 (merk BU) Oslo 2019 78600 21.5.2019 Bevilget 75000 TENTHAUS Tenthaus Oslo - Tekst og bilde som inkluderingsarena 2019-20 (merk BU) Oslo 2020 52000 21.5.2019 Bevilget 50000 SØSSA JØRGENSEN Sørfinnset skole _ the nord land - Sørfinnset TV 2019 Østfold 2019 90000 22.5.2019 Bevilget 70000 Lillian Marie Tørlen Lillian Tørlen - Experimental Gastronomy 2019 Oslo 2019 62000 22.5.2019 Bevilget 50000 Veslemøy Sparre Jansen Veslemøy Sparre Jansen - Lærdal tur - retur. 2019 Oslo 2019 40000 22.5.2019 Bevilget 40000 SEA SKROVA Sea Skrova - Barnas dag, et spennende haveventyr 2019 Nordland 2019 40000 22.5.2019 Bevilget 40000 MIKAEL HEGNAR KUNST Mikael Øye Hegnar - Kolonihagen på Solvang Oslo 2019 70000 22.5.2019 Bevilget 50000 Tone Wolff Kalstad Tone Wolff Kalstad - Kvar enn du går 2019 Oslo 2019 55000 22.5.2019 Bevilget 40000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmART2019 - To stedsspesifikke prosjekter 2019 Trøndelag 2019 325000 21.5.2019 Bevilget 50000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Tout Va Bien 2019 Hordaland 2019 80000 21.5.2019 Bevilget 60000 Kjersti Vetterstad Kjersti Vetterstad - AVATAR 2019 Buskerud 2019 70000 22.5.2019 Bevilget 70000 Hanna Christina Sjöstrand Hanna Sjöstrand - Middagen 2019 Oslo 2019 100458 18.6.2019 Bevilget 80000 Annika Christina Borg Annika Borg - "punkt.kontinuum" (arbeidstittel) 2 utstillinger 2019-2020 Trøndelag 2019 100000 22.5.2019 Bevilget 80000 Bjørn Andre Mortensen Bjorn Mortensen - Utstilling, 2019, Kunstnerforbundet , Oslo Hordaland 2019 50000 22.5.2019 Bevilget 50000 Hege Elin Nyborg Hege Nyborg - Separatutstilling Kunstnerforbundet 2019 Oslo 2019 90000 22.5.2019 Bevilget 80000 Susanne Roti Svartangen Susanne Roti - Utstilling - Asker Kunstforening 2019 Oslo 2019 22700 22.5.2019 Bevilget 22000 Marthe Ramm Fortun Marthe Ramm Fortun - Leda og svanen, deltakelse ved Tegnetriennalen 2019 Oslo 2019 100000 22.5.2019 Bevilget 60000