Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 15. mai 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 184 søknader ble behandlet og 56 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 2 804 000. Samlet søknadssum var kr 16 875 948. Det er stor bredde blant søknadene når det gjelder materialvalg, teknikker, tematikk og formidlingsmåter. Utvalget har tilgodesett prosjekter som involverer skulptur, maleri, tegning, land art, smykkekunst, tekstilverk, performance, videomapping, lydkunst, videoinstallasjoner og mer. Mange prosjekter utforsker form og materiale, både i to og tre dimensjoner. Men det er også mer eller mindre politisk eksplisitte prosjekter i denne runden.

Et eksempel er Maryam Jafris separatutstilling ved Fotogalleriet i Oslo våren 2021. Jafri forholder seg til den samtidige visuelle kulturen og den økende trusselen mot misbruk av personopplysninger som biometri og ansiktstrekk. Gjennom sammenstillinger av video, fotografi, tekst og skulpturelle elementer tematiserer hun businessen stordata, samt etiske og juridiske problemstillinger rundt intellektuelt eierskap og representasjonsetikk i den digitale tidsalder. Jafri tangerer også et tema som går igjen i andre prosjekter i denne runden, nemlig identitet. Mens Jafri undersøker identitet opp imot økonomiske imperativ, har Martine Syms og Cassius Fadlabi subjektive tilnærminger til konseptet. Fadlabi vil skape et monumentalt gulvmaleri på Kunstnernes hus, med subjektive nedslag i husets historie. Syms undersøker på sin side TV-mediets rolle i det å forme hva det vil si å ha melaninrik hud i Amerika i en kommende soloutstilling ved Bergen Kunsthall i 2021.

Selv om mye fortsatt var pandemistengt ved søknadsfristen, tematiserer få av prosjektene dette direkte. Med unntak av verk som Ane Graffs skulpturelle arbeid til en separatutstilling ved OSL Contemporary høsten 2020, som blant annet utforsker hvordan man kan uttrykke viruset materielt, er det først og fremst i den økte mengden og høye kvaliteten på søknadene at det merkes at man har hatt en periode med mulighet for konsentrasjon og fokus.

Det kommer som vanlig flest søkere fra Oslo, og mange av prosjektene skal realiseres der. Blant prosjektene som finner sted utenfor disse områdene, har man Kiyoshi Yamamoto, som er basert i Vestland fylke, og som skal bruke tekstil til blant annet å fortelle historien om Trondheim sin storhetstid på 1700-tallet. Utstillingen blir vist ved Trøndelag senter for samtidskunst våren 2021. Yngvil Sæter vil på sin side tematisere liv og død på den ombygde rutebilstasjonen i Surnadal på Nordmøre, residens- og visningsrommet Surnadal Bilag, gjennom motiver som motorsykkeldeler, hesteutstyr og elementer fra punken.

Søknadene kom fra Oslo (75), Viken (27), Vestland (29), Trøndelag (12), Utlandet (9), Vestfold og Telemark (8), Agder (7), Rogaland (7), Nordland (6), Møre og Romsdal (5), Innlandet (5), Troms og Finnmark (5). Det er en overvekt av kvinner i både antall søknader og tildelinger. 34 kvinner og 22 menn fikk innvilget tilskudd.

Tall fra søknadsrunden:
Antall søknader: 184
Samlet søknadssum: Kr 16 875 948
Antall tildelinger (vedtak): 56
Vedtakssum: Kr 2 804 000

Diverse tiltak

Nesten dobbelt så mange søknadar som i sist runde vart vurdert under «diverse tiltak» denne gongen. Søknadssummen var i denne runden nesten dobbelt så stor som sist. Dei fleste søknadane kom frå Oslo (23 søknadar). Elles kom søknadane frå Viken (4), Vestland (4), Nordland (3), Rogaland (2), Vestfold og Telemark (2), Trøndelag (1), Rogaland (1) og utlandet (1).

Det var ein auke – og ei overvekt - av prosjekt som brukar internett som formidlingsform, metode eller tematisk materiale. Ein annan type prosjekt som utpeikte seg var prosjekt som skjer ute i offentleg rom og i naturen. Natursti, skogsvandring og liknande ser ein meir av i denne runden enn vanleg. Eit prosjekt som på sett og vis byggjer bru mellom dette heildigitale og det analoge, er Hans Christian Giljes sensorprosjekt Touching at a distance. Prosjektet, som vart tilgodesett, er digitalt og taktilt på same tid, og har potensial for å foreine dikotomiane avstand og nærleik, reelt og virtuelt.

Eit anna trekk ved søknadane i ordninga er ambisjonen om å gjere ein forskjell i samfunnet. Blant dei meir politiske prosjekta som er tilgodesett i denne runden, er Lise B. Linnert og Gelawesh Waledkhanis verkstadsserie «Mellom rommene». Verkstadane skjer både online og i faktiske rom. Tittelen seier både noko om tematikk og om estetikk, då søkjarane tilbyr flyktningar i limbo (papirlause) rom for å utvikle poesi, biletkunst, film og meir.

Utvalet har også vald å tilgodesjå Anne Szefer-Karlsens konferanse Experiences of oil. Konferansen er ein del av førebuingane til ei større gruppeutstilling med same namn i Stavanger kunstmuseum hausten 2021, og har som mål å opne diskusjonen om sosiale, kulturelle og emosjonelle sidene ved oljeutvinning.

Tal frå søknadsrunden:
Tal på søknadar: 40
Søknadssum: Kr 4 481 121
Tal på tildelingar (vedtak): 7
Vedtakssum: Kr 440 000

Barn og unge

I alt elleve søknadar omhandlar eller involverer målgruppa, mot ni i førre runde. Fire prosjekt nådde opp og blei tilgodesett med til saman kr 225 000. Om lag halvparten av søknadane handla om verkstadar med barn eller unge. To søkjarar skulle lage performance og to film.

Hasan Daraghmeh er ein visuell kunstnar frå Det palestinske området, som – trass sin unge alder – allereie har eit sterkt og etablert kunstnarskap. Under eit residensopphald gjennom Tenthaus skal han halde verkstadar for ungdommar på Huseby skule utanfor Trondheim. Med base i Mobilt Atelier skal han vegleie ungdommar i bygging og bruk av pinhole-kameraer. Prosjektet har potensial for å bli viktig i ei tid der visuell kultur står sterkt, og der røynsle med pinhole-kamera kan bidra til å gjere den oppvoksande generasjonen medvetne den historisk-kritiske, og praktiske, bakgrunnen til fotografering.

Sofie Østerhus har i tidlegare prosjekt laga store, permanente verk i offentleg rom. Ho får no støtte for eit temporært prosjekt i Torshovparken. I samarbeid med bydel Sagene skal Østerhus, i eitt år, forvandle leikeplassen i Torshovparken til eit foranderleg leikelaboratorium. Her er det potensial for å lage rom for leik og fantasi, på barn sine premiss.

Eit anna prosjekt blir realisert av Kunstpilotene, ved Annette Marandon. Havet kaller. KunstCamp: Sjøreservat blir ein deltakande installasjonsverkstad i Nordnesparken, Bergen. Tema er nærnatur, hav og artsmangfald. Korleis såg Nordnesparken i Bergen ut om han låg under vatn? spør prosjektet, og opnar for visjonar og fabulering.

Bunken av søknadar som rettar seg mot barn og unge er interessant geografisk sett. Oslo og Viken pleier å dominere søknadsbunken som heilskap. Men blant desse spesifikke søknadane er fire frå Vestland. To søkjarar har base i Oslo, to i Viken, to i Trøndelag og ein frå Vestfold og Telemark.

Tal frå søknadsrunden:
Tal på søknadar: 11
Søknadssum: Kr 976 160
Tal på løyvingar (vedtak): 4
Vedtakssum: Kr 2250 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 15.5.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 26.8.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 23. - 24.9.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AINA HELGELAND DAVIDSEN Maja Kirkerød og Aina Helgeland Davidsen - "Å overleve tanken" Vestfold og Telemark 2021 90000 26.8.2020 Avslått 0 Jo Audun Van Der Eynden Lillesand Kunstforening - Metanoia 2020 Agder 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 Ida Cecilie Bjerkeskaug Ida Bjerkeskaug - Kunstutstilling Hortensfolka 2020 Vestfold og Telemark 2020 200000 26.8.2020 Avslått 0 Brynhild Grødeland Winther Brynhild Grødeland Winther - Stille Bein, seperatutstilling Det Gule Huset, Asker 2021 Vestland 2020 74446 26.8.2020 Avslått 0 VIGDIS SETTEM Vigdis Settem - Kunst i natur Vestfold og Telemark 2020 32400 26.8.2020 Avslått 0 Per Christian Brown Per Christian Brown - “Roten: materialitet og forvandling”, 2020-2021 Rogaland 2020 82527 26.8.2020 Avslått 0 KUNSTSENTRALENNORD SOLSTAD KunstsentralenNord Solstad - Nordlysfestivalutstillingen 2021, en vandrende utstilling Troms og Finnmark 2020 67000 26.8.2020 Avslått 0 KUNSTSENTRALENNORD SOLSTAD KunstsentralenNord Solstad - Nordlysfestivalutstillingen 2021, en vandrende utstilling Troms og Finnmark 2021 25000 26.8.2020 Avslått 0 Galina Manikova Galina Manikova - Wherefrom, 2020 Vestfold og Telemark 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 SIRI HARR STEINVIK Siri Harr Steinvik - "Dekoloniser meg!" 2020 Viken 2020 35000 26.8.2020 Avslått 0 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Senter for nordlige folk - Natur i Nord-Troms. Fra fjord til fjell. Troms og Finnmark 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 Solveig Bergene Solveig Bergene - Soloutstilling, Tegnerforbundet 2020 Oslo 2020 40000 26.8.2020 Avslått 0 Birgit Eide Birgit Eide - Stillhet 2020 Vestland 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 Hege Julie Skarland Julie Skarland - In The River Tweed, 2020 Oslo 2020 20000 26.8.2020 Avslått 0 DREAMVALLEY KATHARINA KRISTINA MAREEN BUDDEBERG Tina Mareen Buddeberg - Dreamvalley Eksport 2021 Innlandet 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 Anastasia Isachsen Anastasia Isachsen - Monad 2020 Viken 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 GLEN FARLEY KONSULENT Glen Farley m.fl. - Kunst i Bevegelse Live! Viken 2020 270000 26.8.2020 Avslått 0 SJØHOLMEN AS Sjøholmen - Sommerfugleffekten 2020 Viken 2020 200000 26.8.2020 Avslått 0 METTES KUNST OG KULTURFORMIDLING Mette Torstensen Tone Dietrichson - Peer Gynt gjennom 60 verker 2020-2023 Viken 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 NOEMATA Noemata - Near-Field Communication Digital Art Biennale 2020 Viken 2020 25000 26.8.2020 Avslått 0 Kamilla Skrinde Kamilla Skrinde - opphold og utstilling 2020 Oslo 2020 56500 26.8.2020 Avslått 0 Anna Margareta Bergman Margareta Bergman - "varken varken, eller eller". 2020-2021 Oslo 2021 60000 26.8.2020 Avslått 0 Hanna Fauske Hanna Fauske - Postfotos 2020 Trøndelag 2020 55000 26.8.2020 Avslått 0 ELIN MELBERG Elin Melberg - Utstilling Glasskuben, Oppland kunstsenter, 2020 Rogaland 2020 40000 26.8.2020 Avslått 0 SABINA JACOBSSON Sabina Jacobsson - Videoarbeten 2013-2020 och min korona dagbok. Oslo 2020 53000 26.8.2020 Avslått 0 Sulekha Ali Omar Sulekha Omar,Lykourgos Porfyris,JM Lysen - OSLO CANNOT DANCE!. 2020 Oslo 2020 89000 26.8.2020 Avslått 0 KWESTAN JAMAL BAWAN Kwestan Jamal Bawan - Tråder, 2020 Vestland 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 Brynhild Slaatto Brynhild Slaatto - Blåtøy og teglstein, 2020 Oslo 2020 36500 26.8.2020 Avslått 0 ANDREAS HALD OXENVAD Andreas Oxenvad - Production of magic wands and Money speculation 2020 Oslo 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE OSLO Norske Kunsthåndverkere i Oslo - Strategy,action,survival–Working with Art in theTimeofCorona Oslo 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 Nils Elvebakk Skalegård Nils Elvebakk Skalegård - Cyan Dager Utlandet 2020 79400 26.8.2020 Avslått 0 MAJART Maja Maria Kristina Sjøstrøm Maja Sjöström - Gemensam andning 2020 Viken 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 SIGNE HALLE Signe Halle - Shibori 2020 Vestland 2020 51000 26.8.2020 Avslått 0 RANDI ANNIE STRAND Randi Annie Strand - 2 utstillinger i 2021 Oslo 2020 36500 26.8.2020 Avslått 0 RANDI ANNIE STRAND Randi Annie Strand - 2 utstillinger i 2021 Oslo 2021 3500 26.8.2020 Avslått 0 Hege Vadstein Brady og Vadstein - Privatlivets fred, 2020 Oslo 2020 40000 26.8.2020 Avslått 0 Elisabet Norseng elisabet norseng - ODE TIL ET TRE 2020 Innlandet 2020 80689 26.8.2020 Avslått 0 Vibeke Emilie Steinsholm Vibeke Emilie Steinsholm - Hellige Allminnelige Helgeland Nordland 2020 180000 26.8.2020 Avslått 0 Vibeke Emilie Steinsholm Vibeke Emilie Steinsholm - Hellige Allminnelige Helgeland Nordland 2021 100000 26.8.2020 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Marita Isobel Solberg - JORDKLANG | EANAŠUOKNA 2020 Nordland 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 GALLERI LIV SOLBERG ANDERSEN Liv Solberg Andersen - 4 utstillinger, Høyfjell-workshops og nettbutikk. 2020–2022. Vestfold og Telemark 2020 20000 26.8.2020 Avslått 0 GALLERI LIV SOLBERG ANDERSEN Liv Solberg Andersen - 4 utstillinger, Høyfjell-workshops og nettbutikk. 2020–2022. Vestfold og Telemark 2021 60000 26.8.2020 Avslått 0 GALLERI LIV SOLBERG ANDERSEN Liv Solberg Andersen - 4 utstillinger, Høyfjell-workshops og nettbutikk. 2020–2022. Vestfold og Telemark 2022 60000 26.8.2020 Avslått 0 Hege Julie Skarland Julie Skarland - 4 årstider, 2020 Oslo 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 Janne Maria Lysen Janne Maria Lysen - Fargeleggingsbok for alternativ tegning og tenking 2020 Oslo 2020 125000 26.8.2020 Avslått 0 Joakim Blattmann Moldestad Joakim Blattmann - Separatutstilling ved Buskerud Kunstsenter i 2021 Oslo 2020 40000 26.8.2020 Avslått 0 Charlotte Rostad Charlotte Rostad og Trygve Ohren - Ytring, 2020 Viken 2020 73680 26.8.2020 Avslått 0 Ruth Anne Natasja Askelund Natasja Askelund - You should be stronger than me Rogaland 2020 39500 26.8.2020 Avslått 0 Ruth Anne Natasja Askelund Natasja Askelund - You should be stronger than me Rogaland 2021 527000 26.8.2020 Avslått 0 PHOTOBYTORBJOERNMOEN TORBJØRN MOEN photobytorbjoernmoen - Oslo i bevegelse 2020 Oslo 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 Kristin Tinsa Sæterdal Absoute Tapestry ca 70 norske kunstnere - Absoute Tapestry 2020 Oslo 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - Formidling av offentlig kunst - Kunst i Innlandet Innlandet 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 INGA SKÅLNES Slå På Kunst - Lasterommet 2020 Trøndelag 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 Frederick Lucius Nathanael Frederick Nathanael m.fl. - Utredningsprosjekt Senter for skeiv kunst og kultur (2020) Viken 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug Anita Hanch-Hansen - Gjenfortelling i leire Viken 2020 150000 26.8.2020 Avslått 0 Anna Sofia Berthelsen Anna Berthelsen m. fl. - BRIS-Sommerutstilling 2020 Agder 2020 15000 26.8.2020 Avslått 0 Hedda Roterud Amundsen Hedda Roterud Amundsen - areyoustillwatching_regnskap20xx_howto_bedroom_lyfe.zip Oslo 2020 40000 26.8.2020 Avslått 0 Monica Cristina De Faria Antonio Status - 2021 Vestland 2020 44200 26.8.2020 Avslått 0 Fatou Madeleine Satumaa Åsbakk Fatou Madeleine Åsbakk - TREDVEAARENE 2021 Oslo 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 Fatou Madeleine Satumaa Åsbakk Fatou Madeleine Åsbakk - TREDVEAARENE 2021 Oslo 2021 3000 26.8.2020 Avslått 0 ELIN GLÆRUM HAUGLAND Elin Glærum Haugland - Tumult: det ukjente, 2020 Oslo 2020 48400 26.8.2020 Avslått 0 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Oi Trøndelag 2020 Trøndelag 2020 160000 26.8.2020 Avslått 0 VERKSTAD MICHIEL JANSEN Michiel Jansen - The Use of What Has No Substantive Existence (2020) Oslo 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 NOEMATA Noemata - 10 nettutstillinger 2020 Viken 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 Line Bergseth Line Bergseth - Fotosyntese 2020 Viken 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 Tone Saastad Tone Saastad - Topografiske Strukturer 2021 Vestland 2020 10000 26.8.2020 Avslått 0 Tone Saastad Tone Saastad - Topografiske Strukturer 2021 Vestland 2021 20000 26.8.2020 Avslått 0 ELIDA BRENNA LINGE Elida Linge og Mari Kvien Brunvoll - Plommehagepartitur, 2021 Møre og Romsdal 2020 40700 26.8.2020 Avslått 0 ELIDA BRENNA LINGE Elida Linge og Mari Kvien Brunvoll - Plommehagepartitur, 2021 Møre og Romsdal 2021 49300 26.8.2020 Avslått 0 KRISTIN VELLE HeleneEspedal-Selvåg KristinVelle-George - Landskaping 2021 Vestland 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 Pia Myrvold Pia Myrvold - The Sumerian Search Parties 2021 Utlandet 2020 150000 26.8.2020 Avslått 0 Morten Vidar Gran Morten Gran - Menneskelig dyrisk Viken 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 Camilla Steinum Camilla Steinum - Oppland Kunstsenter 2021, Westfälischer Kunstverein 2020 Oslo 2020 169500 26.8.2020 Avslått 0 Kjetil Skøien KJETIL SKØIEN - ØSTERRIKE 2020 - 2021 Oslo 2020 181500 26.8.2020 Avslått 0 Anni Talvikki Tiainen Anni Tiainen, Teresia Fant - Kultursenteret Jäkäläpää Oslo 2020 25000 26.8.2020 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K - Sommerverksted 2020 og Utstillingsprogrammering høst 2020 Rogaland 2020 178500 26.8.2020 Avslått 0 Sigve Knutson Sigve Knutson - Separatutstilling Bomuldsfabriken Artendal 2020 Oslo 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 Dan Skjæveland Dan Skjæveland m.fl. - Within Facades 2020 Trøndelag 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 Linda Steffensen Lerseth Linda Lerseth - Gruppeutstilling 2020-2021 Oslo 2020 55000 26.8.2020 Avslått 0 Sara Helen Skogøy Sara Skogøy - WW3 - live, laugh, love no more Oslo 2020 365880 26.8.2020 Avslått 0 MONIKA MØRCK Maia Birkeland og Monika Mørck - 2 utstillinger og kunsnterbok 2021 Trøndelag 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 Øyvind Sørfjordmo Øyvind Sørfjordmo - Digital Jacquard vev Oslo 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 RINA ROSENQVIST Rina Rosenqvist - Space of Euphoria 2020 Oslo 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 ESPEN TVERSLAND Espen Tversland - 2 utstillinger The last human desire(arb.tittel) 2021 Nordland 2020 14000 26.8.2020 Avslått 0 ESPEN TVERSLAND Espen Tversland - 2 utstillinger The last human desire(arb.tittel) 2021 Nordland 2021 104000 26.8.2020 Avslått 0 AGNIESZKA FOLTYN Agnieszka Foltyn - Vanitas 2020-21 Trøndelag 2020 54000 26.8.2020 Avslått 0 OSLO LYSFESTIVAL AS Oslo Lysfestival AS - "Spor" - Fjord Geiranger 2021 Viken 2021 470000 26.8.2020 Avslått 0 Anne Helen Robberstad Anne Helen Robberstad - Den svarte ulla Rogaland 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 TOBIAS LILJEDAHL Tobias Liljedahl - Separatutstilling ved Kongsberg Kunstforening 2021 Trøndelag 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 CARLOS ALBERTO CORREIA Carlos A. Correia - The Garden 2020 Trøndelag 2020 25000 26.8.2020 Avslått 0 ESPEN IDEN Galleri Memphis - Memphis' oljemalingskurs, 2020 Oslo 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 Hanne Tyrmi Hanne Tyrmi - Utstilling på Kunstnernes Hus 2022 Oslo 2020 150000 26.8.2020 Avslått 0 BERGEN ATELIERGRUPPE Bergen Ateliergruppe - EBBE+FLOW 2021 - et (w)ORD prosjekt Vestland 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - An Unfinished Project, 2020-21 Vestland 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 Inghild Karlsen Inghild Karlsen - Alt som er i havet beveger seg Troms og Finnmark 2020 147000 26.8.2020 Avslått 0 PERFORMANCE ART BERGEN Performance art Bergen - ALT HAR SIN TID Vestland 2020 65000 26.8.2020 Avslått 0 BETTINA HVIDEVOLD HYSTAD Bettina Hystad og Simon Lerin - Elektronisk Flora – Bergen 2020 Vestland 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 DRIFT BK AS Drift BK AS (BCAP) - Bergen Kjøtt Publishing 2020 - 2021 Vestland 2020 120000 26.8.2020 Avslått 0 DRIFT BK AS Drift BK AS (BCAP) - Bergen Kjøtt Publishing 2020 - 2021 Vestland 2021 150000 26.8.2020 Avslått 0 ANDREA LANGE Andrea Lange - Le joie de vivre, 2020 Oslo 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 ANDREA LANGE Andrea Lange - Le joie de vivre, 2020 Oslo 2021 50000 26.8.2020 Avslått 0 Yngvar Larsen Yngvar Larsen - SNOWBALL (projects) Troms og Finnmark 2020 151000 26.8.2020 Avslått 0 Jon Øyvind Johnsen Øyvind Johnsen - «Tre videoer – Tre fotografier» 2020. Vestland 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 LAURIE LAX Laurie Lax and Audrey Hurd - The Neighbour 2020 Vestland 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 Emil Finnerud Emil Finnerud - Model Citizen. 2020 Oslo 2020 39000 26.8.2020 Avslått 0 TYNSET GRAFIKKVERKSTED DA Tynset Grafikkverksted - PORTALT 2020 Innlandet 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 Mari Martens Kristoffersen Mari Martens Kristoffersen - guides on animation 2020 Viken 2020 83000 26.8.2020 Avslått 0 Ivan Galuzin BOA (Billedkunstnere i Oslo og Akershus - Abduction 2020 Oslo 2020 250000 26.8.2020 Avslått 0 Daniel Tollefsen Slåttnes Daniel Slåttnes og Sara Rönnbäck - Samtale mellom kropper 9.1 Utlandet 2020 69608 26.8.2020 Avslått 0 ANNE LINE SUND T. Norum, S. Bronger, m.fl.Kunsthallen - P U L S 2 0 2 0 Viken 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 NICOLAS IBACETA ZAMORA NON- TRADITIONAL MAKER Nicolas M. Ibaceta Zamora m.fl. - QAyAq: a non-traditional reinvention 2020-2021 Oslo 2020 82000 26.8.2020 Avslått 0 Thomas Pihl Thomas Pihl - Site specific light painting Vestland 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 Mari Bø Mari Bø - ERROR: Gender, 2021 Utlandet 2020 190000 26.8.2020 Avslått 0 Ramona Irene Myrseth Ramona Salo - Back to Eden, 2020 Troms og Finnmark 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 INTERPULS Tone Myskja - Interpuls 2021 Oslo 2021 80000 26.8.2020 Avslått 0 Unni Gjertsen Unni Gjertsen - Arbeidstittel: "Marit og mikroorganismene", prod. 2020-2021 Oslo 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE Nord-Norske Bildende Kunstnere - Aura Look North 2020-2021 Nordland 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic - Imaginary Sound Cities 2021 Rogaland 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic - Imaginary Sound Cities 2021 Rogaland 2021 80000 26.8.2020 Avslått 0 André Fredy Tribbensee André Tribbensee - Transformasjon- Konflikt Flukt, 2020 Agder 2020 72900 26.8.2020 Avslått 0 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund - Separatutstilling på Spriten Kunsthall Oslo 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 Sindre Wexelsen Goksøyr Sindre Goksøyr - Vel bevart 2020 Oslo 2020 14800 26.8.2020 Avslått 0 Eva Laila Hilsen Eva Laila Hilsen - Minner - 2020 Innlandet 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 ULF A. HOLBROOK Ulf A. S. Holbrook - Transpositional Structures, 2021 Viken 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 OSLO LYSFESTIVAL AS Fjord Oslo - 2020 Viken 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 Ulla Marianne Schildt Ulla Marianne Schildt - 3 utstillinger og en katalog, 2020 - 2021 Oslo 2020 120000 26.8.2020 Avslått 0 Andre Steenbuch Marandon André Steenbuch Marandon - Havportrett 2020 - 2021 Vestland 2020 10000 26.8.2020 Avslått 0 Andre Steenbuch Marandon André Steenbuch Marandon - Havportrett 2020 - 2021 Vestland 2021 70000 26.8.2020 Avslått 0 Daniela Ramos Arias KIOSKEN - KIOSKEN Studio Vestland 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 Katja Hannestad Høst Katja Høst - Månesyk (2020) Oslo 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 Sigurd Tenningen Sigurd Tenningen - Kollokvium: The Exhibition! 2021 Agder 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 Franz Petter Schmidt L.S. Lundin, H. Bjarnadóttir, F. Schmidt - Sjölingstad, Akureyri, Haghed, Gnesta. 2018 - 2022 Oslo 2021 385000 26.8.2020 Avslått 0 Ilija Wyller Ilija Wyller - Monografi av 2020 Oslo 2020 45000 26.8.2020 Avslått 0 COMA MEDIA LINN GLASØ DE LANGE Linn de Lange - Utstilling 2020 Oslo 2020 150000 26.8.2020 Avslått 0 Liv Katrin Dysthe Sønderland Liv Dysthe Sønderland - Going grey 2020 Møre og Romsdal 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Grafikkverksted for barn i asylmottak og krisesentre Oslo 2020 55000 26.8.2020 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Grafikkverksted for barn i asylmottak og krisesentre Oslo 2021 55000 26.8.2020 Avslått 0 Guri Guri Henriksen Guri Guri Henriksen - Det anatomiske teateret 2020 Viken 2020 35977 26.8.2020 Avslått 0 KRAFT BERGEN AS KRAFT Bergen - Invitert N°3 - 2020 Vestland 2020 40000 26.8.2020 Avslått 0 Ingun Kleppan Ingun Kleppan - Hommage til... (kvinnenavn) Innlandet 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 PATRICIA SICHMANOVA Patricia Sichmanova - Glass challenge 2020 Vestland 2020 46550 26.8.2020 Avslått 0 STORMEN BIBLIOTEK Silke Mathé - Spirited 2020 Nordland 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 INVISIBLEDRUM ART PLATFORM Invisibledrum Art Platform - The Witch Trail Project 2020-2021 Trøndelag 2020 61000 26.8.2020 Avslått 0 INVISIBLEDRUM ART PLATFORM Invisibledrum Art Platform - The Witch Trail Project 2020-2021 Trøndelag 2021 40000 26.8.2020 Avslått 0 BERGENSGALLERIET Bergensgalleriet - Kunst i digitale rom 2020-2022 Vestland 2020 121000 26.8.2020 Avslått 0 BERGENSGALLERIET Bergensgalleriet - Kunst i digitale rom 2020-2022 Vestland 2021 121000 26.8.2020 Avslått 0 BERGENSGALLERIET Bergensgalleriet - Kunst i digitale rom 2020-2022 Vestland 2022 121000 26.8.2020 Avslått 0 JET PASCUA Jet Pascua at Drawing Room Manila - Phagophobia Troms og Finnmark 2020 120000 26.8.2020 Avslått 0 Tore Gjedrem Sindre Goksøyr og Tore Gjedrem - Sex Judas feat. Ricky- Samlede verk 2020 Viken 2020 37605 26.8.2020 Avslått 0 INGEBORG KVAME Ingeborg Kvame - Stilleben 2020 Rogaland 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 MAGNHILD ØEN NORDAHL Cameron MacLeod og Magnhild Øen Nordahl - Two Rocks Do Not Make a Duck Vestland 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 Karoline Jahn Hjorth Karoline Hjorth og Riitta Ikonen - Eyes as Big as Plates, 2021 Viken 2020 65000 26.8.2020 Avslått 0 Nina Bang Nina Bang - INSEKT - AKTIG , 2020 Oslo 2020 40000 26.8.2020 Avslått 0 YNGVE JØRGENSEN Yngve Jørgensen - Voksestedets natur 2020-2022 Oslo 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 Elmedin Zunic Elmedin Zunic - Historiens Blindsone 2020 Agder 2020 69350 26.8.2020 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Kristiansand Kunsthall korte formidlingsfilmer 2020 Agder 2020 75000 26.8.2020 Avslått 0 PERSPEKTIVET MUSEUM Perspektivet Museum - hun og hund 2020 Troms og Finnmark 2020 90000 26.8.2020 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland Kunstsenter - Kunstbokmessen B*stard 2021-2023 Innlandet 2021 500000 26.8.2020 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland Kunstsenter - Kunstbokmessen B*stard 2021-2023 Innlandet 2022 600000 26.8.2020 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland Kunstsenter - Kunstbokmessen B*stard 2021-2023 Innlandet 2023 700000 26.8.2020 Avslått 0 BIOMIMICRYNORWAY BiomimicryNorway m.fl. - Shifting Matters 2020 - 2021 Oslo 2020 42500 26.8.2020 Avslått 0 BIOMIMICRYNORWAY BiomimicryNorway m.fl. - Shifting Matters 2020 - 2021 Oslo 2021 148500 26.8.2020 Avslått 0 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE Norske tekstilkunstnere - Optimalisering av areal SOFT galleri 2020 - 2021 Oslo 2020 200000 26.8.2020 Avslått 0 VILDE JENSEN HJETLAND dj_grovi - Balejazz 2021 Vestland 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 VILDE JENSEN HJETLAND dj_grovi - Balejazz 2021 Vestland 2021 30000 26.8.2020 Avslått 0 RUNHILD HUNDEIDE org. nr 995776154 - September Dialouge 2020 Møre og Romsdal 2020 35000 26.8.2020 Avslått 0 Runhild Hundeide Runhild Hundeide - Tåken Fra Fjellet, 2020 Oslo 2020 40000 26.8.2020 Avslått 0 Jan Hakon Erichsen Jan Hakon Erichsen - Destruction Diaries 2020 Oslo 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 AGNETHE SCHREUDER-LINDLØV Agnethe Schreuder-Lindløv - GAME ON 2020 Rogaland 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 MARIUS PRESTERUD Marius Presterud - Incubation Highway, 2020 Oslo 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 TROMSØ OPEN Liv Bangsund Jacobsen - Tromsø Open 2020 Troms og Finnmark 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 BLEKKSPRUT1 PRODUCTIONS AS blekksprut1 productions as - de:LUX - LYSFEST - 2020 Viken 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 ANTHONY CHARLES MORTON The Channel - UNTITLED I (SOLIDARITY) Vestland 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 ARCTIC MOVEMENT Arctic Movement - NEO OSLO 2020 Oslo 2020 25000 26.8.2020 Avslått 0 STUDIO STORMER VADSETH Elly Stormer Vadseth - "Emerging Sea Imaginaries, (im)possible Futures" 2020 Viken 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 Kaia Hugin Kaia Hugin - Fluke, 2021 Viken 2020 94000 26.8.2020 Avslått 0 ANN BEATE TEMPELHAUG Ann Beate Tempelhaug - Møte 2021 Agder 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 KROSS KUNST Kirsty Kross - Walking in the Forest uten Lømmelykt Oslo 2020 22000 26.8.2020 Avslått 0 Christopher Nielsen Christopher Nielsen - System Ernst 2022 Oslo 2020 120000 26.8.2020 Avslått 0 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Vitenparken Campus Ås - Viral life workshop 2020 Viken 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 BEATRICE LOPEZ Beatrice Alvestad Lopez - Memory of Origin 2020 Oslo 2020 20000 26.8.2020 Avslått 0 VEBJØRN GUTTORMSGAARD MØLLBERG Vebjørn Guttormsgaard Møllberg - Mountain Code 2020 Vestfold og Telemark 2020 65000 26.8.2020 Avslått 0 MYRULL MEDIA AS Luca Kleve-Ruud og Myrull Media - Vårt daglige svinn 2020 Viken 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 Tiril Maria Hasselknippe Tiril Hasselknippe - Echo echo echo 2020 Utlandet 2020 210000 26.8.2020 Avslått 0 Hedvig Glomsrød Sommerfeldt Hedvig Sommerfeldt - "Ut av skallet" 2020 Viken 2020 25500 26.8.2020 Avslått 0 Tuva Synnevåg Tuva Synnevåg - Tidevann 2020 Vestfold og Telemark 2020 22791 26.8.2020 Avslått 0 Lars Laumann lars laumann - Brønnøy Kunstforening Nordland 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 Kim Sune Laybourn Kim Laybourn - 2 Udstillinger 2020 Oslo 2020 90000 26.8.2020 Avslått 0 Agatha Wara Romero Romero Agatha Wara - 39, 2020 Oslo 2020 40000 26.8.2020 Avslått 0 ERIKA LEHN REED Erika Reed - Ruderal Methodologies Oslo 2020 85000 26.8.2020 Avslått 0 ERIKA LEHN REED Erika Reed - Ruderal Methodologies Oslo 2021 60000 26.8.2020 Avslått 0 KUNSTSENTRENE I NORGE Kunstsentrene i Norge (KiN) - Digital formidlingsplattform for Kunstsentrene i Norge 2020 Oslo 2020 75000 26.8.2020 Avslått 0 Åse Marie Jørgensen Søssa Jørgensen og Yngvild Færøy - Folk og dyr i Salten, 2020-2021 Viken 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 Åse Marie Jørgensen Søssa Jørgensen og Yngvild Færøy - Folk og dyr i Salten, 2020-2021 Viken 2021 85000 26.8.2020 Avslått 0 KOMAFEST AS Komafest: New Chapter Exhibition - 2021 Troms og Finnmark 2020 120000 26.8.2020 Avslått 0 ROAR SLETTELAND Roar Sletteland - Strengemaskinen 2021 Vestland 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 MØRE OG ROMSDAL KUNSTSENTER Møre og Romsdal Kunstsenter - Deep Dive Møre og Romsdal 2020 Møre og Romsdal 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 Synnøve Gabrielsen Wetten Synnøve Sizou G. Wetten - I = WE Oslo 2020 101600 26.8.2020 Avslått 0 NORDPHOTOGRAPHY Elisabeth Nordeng Aanes Saga Senter for Fotografi AS - Jubileumsutstilling NORDphotography 2020 Trøndelag 2020 63620 26.8.2020 Avslått 0 EIDSBERG KUNSTFORENING Eidsberg Kunstforening - Aulie nå Viken 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 Silje Eugenie Strande Øktner Silje eugenie strande øktner - Hjernepartiet 2020 Innlandet 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 Pelle Wolden Ask Pelle Ask - Child Chihuahuas at Home, 2021 Vestfold og Telemark 2020 37000 26.8.2020 Avslått 0 Pelle Wolden Ask Pelle Ask - Child Chihuahuas at Home, 2021 Vestfold og Telemark 2021 43000 26.8.2020 Avslått 0 Aage Langhelle Aage Langhelle - All side stories 2020 Viken 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 STACY BRAFIELD Stacy Brafield - Vestlandsutstillingen 2020-2022 Vestland 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 STACY BRAFIELD Stacy Brafield - Vestlandsutstillingen 2020-2022 Vestland 2021 110000 26.8.2020 Avslått 0 STACY BRAFIELD Stacy Brafield - Vestlandsutstillingen 2020-2022 Vestland 2022 135000 26.8.2020 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Unge Kunstneres Samfund - 100 ÅRS SAMLIV Oslo 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Se Kunst i Nord-Norge - Bodø Biennale Utstilling 2020 Nordland 2020 500000 26.8.2020 Avslått 0 Anja Petkovic Karlsen Anja Petkovic Karlsen og Vanja Vestenfor - Vanntanken, 2020 Oslo 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 Anja Petkovic Karlsen Anja Petkovic Karlsen og Vanja Vestenfor - Vanntanken, 2020 Oslo 2021 40000 26.8.2020 Avslått 0 Anja Petkovic Karlsen Anja Petkovic Karlsen og Vanja Vestenfor - Vanntanken, 2020 Oslo 2022 40000 26.8.2020 Avslått 0 Håkon Rosenberg Gåre Håkon Gåre - Metallsklipp 2021 Agder 2020 42000 26.8.2020 Avslått 0 MARIANNE MORILD Marianne Morild - Septentrionalis- produksjon og utvikling 20-21 Vestland 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 MARIANNE MORILD Marianne Morild - Septentrionalis- produksjon og utvikling 20-21 Vestland 2021 40000 26.8.2020 Avslått 0 NYNORSK MESSINGKVINTETT ANS Evelina Dembacke - multiMORF remix 2020-21 Oslo 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 NYNORSK MESSINGKVINTETT ANS Evelina Dembacke - multiMORF remix 2020-21 Oslo 2021 35000 26.8.2020 Avslått 0 Jessica Warboys Jessica Warboys - Empires of us 2020 Rogaland 2020 47400 26.8.2020 Avslått 0 Grete Johanne Neseblod Grete Johanne Neseblod - 2 utstillinger 2020 og 2021 Viken 2020 30000 26.8.2020 Avslått 0 Grete Johanne Neseblod Grete Johanne Neseblod - 2 utstillinger 2020 og 2021 Viken 2021 50000 26.8.2020 Avslått 0 Anniken Amundsen Anniken Amundsen - Work in Progress - Arbeid pågår, 2020 Viken 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 SELJORD KUNSTFORENING Seljord kunstforening - KORO-guide i korona tid Vestfold og Telemark 2020 40000 26.8.2020 Avslått 0 CMB CECILIE MAURUD BARSTAD Gilles og Cecilie Studio - Flag of Ideas 2020 Vestfold og Telemark 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 LUCIA FIORANI Lucia Fiorani, Erika Reed - The Point is to Feel it Oslo 2020 105650 26.8.2020 Avslått 0 COLLECTIVE AS Collective as - Collective: 2020 Unphysical Closeness Oslo 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 NORDIC LIGHT EVENTS AS Nordic Light Events - Nordic Light Festival of Photography 2020 - 2022 Møre og Romsdal 2020 550000 26.8.2020 Avslått 0 NORDIC LIGHT EVENTS AS Nordic Light Events - Nordic Light Festival of Photography 2020 - 2022 Møre og Romsdal 2021 650000 26.8.2020 Avslått 0 NORDIC LIGHT EVENTS AS Nordic Light Events - Nordic Light Festival of Photography 2020 - 2022 Møre og Romsdal 2022 650000 26.8.2020 Avslått 0 MARITA ERI MO KERAMIKK Marita Eri Mo - VEKS! gruppeutstilling Trevet, Ringebu Prestegard 2020 Vestland 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 Guri Guri Henriksen Guri Guri Henriksen - STROMATOLITTENE 2021 Viken 2020 181160 26.8.2020 Avslått 0 Runa Nymoen Sandnes Runa Sandnes - Kognitiv dissonans (olje og ammunisjon ) 2020 Oslo 2020 55200 26.8.2020 Avslått 0 Hilde Angel Danielsen Hilde A Danielsen - Cov2 (Korona) korridorene 3-4 utstillinger 2020-2022 Vestland 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 Hilde Angel Danielsen Hilde A Danielsen - Cov2 (Korona) korridorene 3-4 utstillinger 2020-2022 Vestland 2021 25000 26.8.2020 Avslått 0 Hilde Angel Danielsen Hilde A Danielsen - Cov2 (Korona) korridorene 3-4 utstillinger 2020-2022 Vestland 2022 25000 26.8.2020 Avslått 0 Tove Sivertsen Salgshallen - Salgshallen utstillinger og formidling 2020 Oslo 2020 160000 26.8.2020 Avslått 0 Eldbjørg Sved Skottvoll GunhildLøhre ElnazGargari EldbjørgSved - Dans meg i ditt selskap 2020 Oslo 2020 100000 26.8.2020 Avslått 0 LYS I KUNST - EILEN AUSTLI Eilen Austli - Lys i kunst 2020 Trøndelag 2020 75000 26.8.2020 Avslått 0 INGRID SOLVIK Ingrid Solvik - 2021 Oslo 2021 70000 26.8.2020 Avslått 0 Stian Eide Kluge Stian Eide Kluge - Sezscission 2020 Oslo 2020 35000 26.8.2020 Avslått 0 HEGE GUNDERSEN Hege Gundersen - Workshop 2020, utvikling av prosjektet Lyskraft Bodø2024 Nordland 2020 57741 26.8.2020 Avslått 0 SIVERT BJØRNEREM Sivert Bjørnerem - DIZNESS AS USUAL 2020 Møre og Romsdal 2020 94500 26.8.2020 Avslått 0 KURANT VISNINGSROM Kurant Visningsrom - Pilot Torrent Project - 2020 Troms og Finnmark 2020 45000 26.8.2020 Avslått 0 IEJMESTALLEDH - TRONDHEIM INTERNASJONALE URFOLKSFESTIVAL Ïejmestalledh - Ïejmestallebe - Trondheim som samisk by Trøndelag 2020 300000 26.8.2020 Avslått 0 HANNE GRIEG HERMANSEN Hanne Grieg Hermansen - Separatutstilling i Mandal Kunstforening (Galleri Buen) 2021 Oslo 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 YNGVILD KINGREN ROLLAND Yngvild K. Rolland - Wing Oslo 2020 200000 26.8.2020 Avslått 0 Margrethe Iren Pettersen Margrethe Pettersen - Remembering with Rivers Viken 2020 50000 26.8.2020 Avslått 0 SPACEGROUP AS SPACEGROUP - "Akerselva 1930 - 2020 - 2110", 2020 Oslo 2020 250000 26.8.2020 Avslått 0 MARITA ISOBEL SOLBERG Marita Isobel Solberg - JORDKLANG 2020 Troms og Finnmark 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Community Transmission Oslo 2020 400000 26.8.2020 Avslått 0 Kari Mette Wik Kari Mette Wik - JUV, 2020 Oslo 2020 80000 26.8.2020 Avslått 0 STUDIO O AS With og Haugland - ANARKIVAR 2020 2021 Innlandet 2020 70000 26.8.2020 Avslått 0 LAKSFORS & LAKSFORS AS Lavangsnes Wunderkammer - DEKO2021 Troms og Finnmark 2020 65000 26.8.2020 Avslått 0 TRON MEYER Tron Meyer - SOPP 2020 Viken 2020 97000 26.8.2020 Avslått 0 Sandra Vaka Olsen Sandra Vaka - Nye fotografier og gulvarbeid til gruppeutstilling 2020 Rogaland 2020 60000 26.8.2020 Avslått 0 Annie Anawana Haloba Hobøl Tenthaus, Curator Ane Maria Bresciani - An Opera of the Oppressed Oslo 2020 263000 26.8.2020 Avslått 0 Lykourgos Porfyris Lykourgos Porfyris - The Hyper Whites (?) Oslo 2020 106000 26.8.2020 Avslått 0 MARIANNE RØNNING Bergen internasjonale lysfestival - Bergen Lights 2021 Vestland 2020 700000 26.8.2020 Avslått 0 MARIANNE RØNNING Bergen internasjonale lysfestival - Bergen Lights 2021 Vestland 2021 700000 26.8.2020 Avslått 0 MARIANNE RØNNING Bergen internasjonale lysfestival - Bergen Lights 2021 Vestland 2022 700000 26.8.2020 Avslått 0 Simen Musæus Simen Musæus - World ~ Z (2020) Viken 2020 16000 26.8.2020 Avslått 0 Marianne Frederikke Skard Heier Marianne Heier - Simon Magus, 2020 Oslo 2020 72000 26.8.2020 Bevilget 60000 Vanna Bowles Vanna Bowles - Fuglene - en tegnet teater Viken 2020 95000 26.8.2020 Bevilget 60000 Willibald Storn Willibald Storn - Willibald Storn Oslo 2020 300000 26.8.2020 Bevilget 100000 Maryam Zeba Jafri Maryam Jafri - Privacy and Publicity, 2021 Utlandet 2020 150000 26.8.2020 Bevilget 80000 Grethe Britt Fredriksen grethe britt fredriksen m.fl - Hjemløse gjenstander 2021 Trøndelag 2020 200000 26.8.2020 Bevilget 80000 RANA KUNSTFORENING Antony Gormley og Anne Katrine Dolven - Presence 2020 Nordland 2020 70000 26.8.2020 Bevilget 70000 Magnhild Haftorn Opdøl Magnhild Opdøl - Separatutstilling 2021 Møre og Romsdal 2020 60000 26.8.2020 Bevilget 40000 Hilde Kjørholt Frantzen Hilde Frantzen - "målinger" LANDART Gjerdrum 2020 Oslo 2020 20000 26.8.2020 Bevilget 20000 Martine Løvland Linge Martine Linge - "Bevegelser i ulendt terreng" 2020 Oslo 2020 32500 26.8.2020 Bevilget 30000 Marit Følstad 222T - HØSTPROGRAM 2020 Oslo 2020 95000 26.8.2020 Bevilget 95000 Munan Elling Øvrelid Munan Øvrelid - Den spekulative symbolismens fødsel 2020 Oslo 2020 40000 26.8.2020 Bevilget 40000 KUNSTPILOTENE Annette L Marandon kunstpilotene - Havet kaller. KunstCamp: Sjøreservat Vestland 2020 25000 26.8.2020 Bevilget 25000 NOEMATA Noemata - Deepfake mindfuck 2020-2021 Viken 2020 14000 26.8.2020 Bevilget 14000 NOEMATA Noemata - Deepfake mindfuck 2020-2021 Viken 2021 26000 26.8.2020 Bevilget 26000 Linn Anita Pedersen Linn Pedersen - Soloutstilling på galleri Golsa Nordland 2020 100000 26.8.2020 Bevilget 70000 Marit Roland Marit Roland - Separatutstilling ved Telemarksgalleriet 2021 Oslo 2021 40000 26.8.2020 Bevilget 40000 Hans Christian Gilje HC Gilje - Touching at a distance 2020 Oslo 2020 40000 26.8.2020 Bevilget 40000 Bengt Mattias Härenstam Mattias Härenstam - Beskyttet, 2021 Oslo 2020 80000 26.8.2020 Bevilget 60000 Andreas Angelidakis-Kallergis Andreas Angelidakis - Ignoring Ideological Contradictions, 2021 Oslo 2020 130000 26.8.2020 Bevilget 80000 MURALVERKSTEDET Muralverkstedet - Drift av muralverkstedet, 2020 Oslo 2020 393600 26.8.2020 Bevilget 200000 Sverre Wyller Sverre Wyller - Skulpturbiennale i Erkebispegården 2020 Oslo 2020 200000 26.8.2020 Bevilget 80000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Bergen senter for elektronisk kunst - Jubileumsmarkering 2020, fire nye kunstverk og tekster Vestland 2020 100000 26.8.2020 Bevilget 100000 Helene Sommer Helene Sommer og Ole Christian Ellestad - Liv laga seg bevisløse tilstander, 2020 Oslo 2020 66000 26.8.2020 Bevilget 60000 Marit Helen Akslen Marit Helen Akslen - Separatutstilling ved Kunstmuseet Kube i 2021 Møre og Romsdal 2021 80000 26.8.2020 Bevilget 40000 ØRJAN AAS BILLEDKUNSTNER Ørjan Aas - Det året 2020 Trøndelag 2020 40000 26.8.2020 Bevilget 30000 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Maleriutstilling og lydsetting 2020 Vestfold og Telemark 2020 34000 26.8.2020 Bevilget 34000 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Trafo Kunsthall - Programstøtte og innholdsproduksjon høst 2020 Viken 2020 120000 26.8.2020 Bevilget 90000 STACY BRAFIELD Stacy Brafield - Project with Ytre Arna refugee centre 2020-2021 Vestland 2020 100000 26.8.2020 Bevilget 50000 Silje Linge Haaland Silje Linge Haaland - Utstillingen "maskinen er i oss" Munchmuseet Viken 2021 60000 26.8.2020 Bevilget 60000 Anders Holen Anders Holen - Gruppeutsilling ved Kunstmuseet Kube, 2020 Oslo 2020 20000 26.8.2020 Bevilget 20000 Kiyoshi Yamamoto Farias Kiyoshi yamamoto - utstillingen produksjon 2020-21 Vestland 2020 120000 26.8.2020 Bevilget 50000 Serina Erfjord Serina Erfjord - Brakke, Billedhoggerforeningen, 2021 Oslo 2021 80000 26.8.2020 Bevilget 60000 Espen Gleditsch Espen Gleditsch - Utstilling QB Gallery Oslo 2020 80000 26.8.2020 Bevilget 50000 Karianne Stensland Karianne Stensland - Kunstverket 2020 Trøndelag 2020 50000 26.8.2020 Bevilget 40000 HEDVIG BIONG Hedvig Biong og Pablo Castilla - Observatør Torben, 2020 Viken 2020 120000 26.8.2020 Bevilget 60000 K4GALLERI K4galleri - Program K4galleri - Høst 2020 Oslo 2020 143340 26.8.2020 Bevilget 90000 VUMA PROJECTS Vuma Projects - Vuma Soner 2020 Vestland 2020 50000 26.8.2020 Bevilget 40000 ELLIDA AS Ellida AS - Arctic Moving Image and Film Festival (AMIFF) 2020 Troms og Finnmark 2020 290000 26.8.2020 Bevilget 200000 GO WITH THE FLØ AS Studio Hugo Opdal - Go with the Flø 2021 Møre og Romsdal 2021 300000 26.8.2020 Bevilget 100000 Ayatgali Tuleubek Michael Rasmussen and Ayatgali Tuleubek - Tulips 2021 (working title) Oslo 2020 95000 26.8.2020 Bevilget 80000 Istvan Virag Istvan Virag - Gruppeutstilling i Bærum Kunsthall (2020) Oslo 2020 28000 26.8.2020 Bevilget 20000 Tanya Busse MONDO BOOKS - Arctic Art Book Fair 2020 Troms og Finnmark 2020 200000 26.8.2020 Bevilget 150000 Ellen Sofie Griegel Ellen Sofie Griegel - Utendørs installasjon og artistbook 2020 Trøndelag 2020 60000 26.8.2020 Bevilget 40000 ALWYNNE PRITCHARD Domizia Tosatto and Alwynne Pritchard - "I am Dog", 2020 Vestland 2020 80000 23.9.2020 Bevilget 50000 Ingeborg Annie Sivertsen Lindahl Ingeborg Annie Lindahl - The Transience of Time, Color and Man 2020-22 Troms og Finnmark 2020 47000 26.8.2020 Bevilget 40000 Anne Ingeborg Blom Andersskog Ingeborg Blom Andersskog - You I, 2021 Utlandet 2020 65400 26.8.2020 Bevilget 40000 SUNSHINE SOUND PRODUCTIONS Elin Øyen Vister Elin Már Øyen Vister mm - Soundscape Røst, digital fortellerplatform og kunstpodcast Nordland 2020 160000 26.8.2020 Bevilget 80000 KJERSTI G ANDVIG Kjersti G. Andvig - Bondefanget i Brussel, 2020 Nordland 2020 70000 26.8.2020 Bevilget 70000 NORSK RISOFORENING Norsk Risoforening - Risografi i Norge 2020-2021 Rogaland 2021 190000 26.8.2020 Bevilget 100000 TWENTYONE PICTURES AS Cecilie Semec og Silas Henriksen - KLARA 2020 Oslo 2020 50000 26.8.2020 Bevilget 30000 Anne Szefer-Karlsen Anne Szefer Karlsen - Experiences of Oil, 2020 Vestland 2020 200000 26.8.2020 Bevilget 100000 Hasan G H Daraghmeh Hasan Daraghmeh - Pinhole camera "Camera Obscura" Workshop 2020 Trøndelag 2020 72000 26.8.2020 Bevilget 50000 Maria Andrea Pasenau Lyngnes Maria Pasenau - The Hoplesness Of Beeing Alive Vestland 2020 53000 26.8.2020 Bevilget 40000 Cassius Fadlabi Fadlabi - The Offset of Vertigo 2020 Oslo 2020 150000 26.8.2020 Bevilget 50000 BLAKSTAD HAFFNER AS Blakstad Haffner ark. og Joar Nango - Nomadisk Samisk Kunstmuseum 2020 Oslo 2020 100000 26.8.2020 Bevilget 100000 BLAKSTAD HAFFNER AS Blakstad Haffner ark. og Joar Nango - Nomadisk Samisk Kunstmuseum 2020 Oslo 2021 100000 26.8.2020 Bevilget 100000 BLAKSTAD HAFFNER AS Blakstad Haffner ark. og Joar Nango - Nomadisk Samisk Kunstmuseum 2020 Oslo 2022 100000 26.8.2020 Bevilget 100000 Karoline Sætre Kvae og Bark - Et flytende måltid, en skulpturell sanking 2020 Oslo 2020 25875 26.8.2020 Bevilget 20000 Mercedes Mühleisen Mercedes Mühleisen - Separatutstilling på She Will Artspace 2021 Viken 2020 80000 26.8.2020 Bevilget 50000 Johanne Hestvold Johanne Hestvold - 2 utstillinger 2020-2021 Oslo 2020 170000 26.8.2020 Bevilget 70000 MARIANNE MOE Marianne Moe - Utstilling Soft Galleri 2022 Vestland 2020 80000 26.8.2020 Bevilget 30000 MARITEA DÆHLIN Maritea Dæhlin - Bedtime story (working title), 2020 Oslo 2020 35000 26.8.2020 Bevilget 35000 RIDDODUOTTARMUSEAT RiddoDuottarMuseat - Synnøve Persen retrospektiv jubileumsutstilling 2020-21 Troms og Finnmark 2021 195000 26.8.2020 Bevilget 75000 TOU SCENE AS Tou Scene AS - Bruksrommet 2021 Rogaland 2021 250000 26.8.2020 Bevilget 60000 Aleksander Johan Andreassen Aleksander Johan Andreassen - Centarium 2021 (del to) Oslo 2020 150000 26.8.2020 Bevilget 70000 Fredrik Berberg Fredrik Berberg - Gruppeutstilling ved Kristiansand Kunsthall, 2020 Oslo 2020 26000 26.8.2020 Bevilget 25000 APOLONIJA SUSTERSIC STUDIO Apolonija Sustersic - Becoming Local Oslo 2020 54500 26.8.2020 Bevilget 30000 Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Separatutstilling Salgshallen 2020 Oslo 2020 60000 26.8.2020 Bevilget 40000 Kristin Tårnesvik kristin Tårnesvik - Folk 2020 Oslo 2020 40000 26.8.2020 Bevilget 20000 Gelawesh Waledkhani Lise B Linnert og Gelawesh Waledkhani - Mellom rommene, 2020 Oslo 2020 120000 26.8.2020 Bevilget 50000 Gelawesh Waledkhani Lise B Linnert og Gelawesh Waledkhani - Mellom rommene, 2020 Oslo 2021 150000 26.8.2020 Bevilget 50000 KARIN BLOMGREN Karin Blomgren - Separatutstilling ved Entrée 2021 Vestland 2020 60000 26.8.2020 Bevilget 40000 Anders Sletvold Moe Anders Sletvold Moe - Shape of things 2020 Oslo 2020 60000 26.8.2020 Bevilget 40000 PRAKSIS PRAKSIS - Virksomhetsstøtte 2021 Oslo 2021 1300000 26.8.2020 Bevilget 900000 Yngvild Sæter Yngvild Sæter - Sibylle 2021 Utlandet 2020 80000 26.8.2020 Bevilget 40000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt - Håndverk 2020 Trøndelag 2020 253000 26.8.2020 Bevilget 150000 Jason Benjamin Olav Havneraas Jason Havneraas og Kjetil Berge - The Space Between Us 2020 Oslo 2020 56500 26.8.2020 Bevilget 40000 Sofia Østerhus Sofia Østerhus - Hytter, hus og slott. 2021 Oslo 2021 100000 26.8.2020 Bevilget 100000 FOTOGRAFIHUSET AS Fotografihuset AS - Fotografihuset pilotprosjekt 2020 Oslo 2020 300000 26.8.2020 Bevilget 150000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Piksel Kidz Lab 2020 Vestland 2020 200000 26.8.2020 Bevilget 150000 ARENDAL KUNSTFORENING Arendal Kunstforening - Utstillingsprogram 2020 Agder 2020 55000 26.8.2020 Bevilget 50000 Ane Thommessen Graff Ane Graff - Utstilling OSL contemporary 2020 Oslo 2020 300000 26.8.2020 Bevilget 100000 Reinhold Ziegler Reinhold Ziegler - Transgression 2020 Møre og Romsdal 2020 52500 26.8.2020 Bevilget 40000 Signe Lidén DOKK - Akademy of Rhythmorfology Oslo 2021 100000 26.8.2020 Bevilget 50000 GJEDREM EIRIK Eirik Gjedrem - Sfære 2021 Agder 2020 120000 26.8.2020 Bevilget 40000 Gunnhild Torgersen Gunnhild Torgersen - Separatutstilling ved Norsk Billedhoggerforening 2020 Oslo 2020 90000 26.8.2020 Bevilget 60000 Terje Nicolaisen Terje Nicolaisen - Solo Van Etten + Bærum Kunsthall Oslo 2020 40000 26.8.2020 Bevilget 30000 PATRIK ENTIAN ogco - Hardanger ogco. 2021 Viken 2020 150000 26.8.2020 Bevilget 60000 Carl Mannov Carl Mannov - Metalskulpturen «Untitled (gate)» Utlandet 2020 30000 26.8.2020 Bevilget 30000 Sven Gøran Waldemar Påhlsson Sven Påhlsson - Floating 2020 Oslo 2020 118000 26.8.2020 Bevilget 100000 Martine Syms Martine Syms - She Mad, Bergen Kunsthall 2020 Utlandet 2020 130000 26.8.2020 Bevilget 60000