Hopp til innhold
Vedtaksliste

Regionale kompetanse­sentra for dans (Avsluttet)

Søk støtte

Om søknadsrunden

11 regionale kompetansesentre for dans flyttet til ny Post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m i 2021

I statsbudsjett for 2021 ble de 11 tiltakene på tilskuddsordningen regionale kompetansesentra for dans flyttet til ny post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m. På denne posten vil tildelingene heretter skje på politisk grunnlag, og tiltakene vil bli administrativt forvaltet i Kulturrådets fagadministrasjon. De 11 kompetansesentrene for dans som flyttes til ny post er: Bergen Dansesenter, Bærum Kulturhus – Dans i Sørøst-Norge, Dans i Trøndelag, Dansearena Nord, Dansekunst i Grenland, Dansekunst i Østfold, DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, Fjelldansen, R.E.D. (Residency Eina Danz), RAS – Regional Arena for Samtidsdans og Scenekunst Sør.

På innstilling fra faglig utvalg for dans ble det i rådsmøtet 15.-16.des 2020 bevilget tilskudd til et nytt kompetansesentra for dans. Kr 200 000 for et år til DansINN i Innlandet. Det er fortsatt behov for en ordning som bidrar til infrastruktur for produksjon og kompetanseutvikling i scenekunstfeltet. Fagutvalgene på scenekunstområdet vil i første halvdel av 2021 ha en gjennomgang av denne aktuelle tilskuddsordningen og ordningsstrukturen generelt på scenekunstområdet.

Mer informasjon følger på nyåret.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16.12.2020