Hopp til innhold
Vedtaksliste

Samfunnsrolle makt og ansvar (AVSLUTTET)

Søk støtte

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i direktørgruppen: 3.10.2018

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeVedtakVedtaksdatoÅrSøknadssumTilskuddhidden
ANNO MUSEUM AS Forprosjekt AR og VR i kunnskapsoverføring og formidling ved museene Hedmark Avslått 3.10.2018 2018 250000 0 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS Interaktivt magasin: Ny kunnskap om gjenstandenes samfunnsverdi ved brukerstyrte utstillingskonsepter Aust-Agder Avslått 3.10.2018 2019 1622875 0 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Fornorskning, samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement Troms Avslått 3.10.2018 2019 2400000 0 JØDISK MUSEUM TRONDHEIM Digitalt verktøy til utstillingen Du skal fortelle dine barn. Om Holocaust i Trondheim og det nordenfjelske Trøndelag Avslått 3.10.2018 2018 300000 0 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Museet og lokalsamfunnet: Nye relasjoner og nye muligheter Trøndelag Avslått 3.10.2018 2019 725000 0 NORSK BERGVERKSMUSEUM Fremtidens metaller Buskerud Avslått 3.10.2018 2019 900000 0 RANDSFJORDMUSEET AS Framtidens friluftsmuseum Oppland Avslått 3.10.2018 2018 1480000 0 RYFYLKEMUSEET Stay relevant – Korleis driv vi relevante, berekraftige bygdetun i eit moderne samfunn? Rogaland Avslått 3.10.2018 2019 4158000 0 STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET Podcast Museum Buskerud Avslått 3.10.2018 2019 400000 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Historisk AiR. Metodehåndbok til Artist-in-Residence for bruk til innovasjon av natur- og kulturhistoriske museer. Nordland Avslått 3.10.2018 2018 600000 0 STIFTELSEN MUSEUM NORD Følg tørrfisken! Del av prosjektet the SKREI Convention Nordland Avslått 3.10.2018 2018 645875 0 STIFTELSEN MUSEUM VEST Kunnskap om havbruk – samarbeid mellom museum og næring Hordaland Avslått 3.10.2018 2018 1200000 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Immateriell kulturarv på musea - refleksjoner om veien videre Hordaland Avslått 3.10.2018 2018 3081000 0 MUSEUM STAVANGER AS Mangfold, metode og museumspraksis - en utvikling av museenes rolle i å styrke de svake stemmene Rogaland Bevilget 3.10.2018 2018 791000 700000 MUSEUM STAVANGER AS Mangfold, metode og museumspraksis - en utvikling av museenes rolle i å styrke de svake stemmene Rogaland Bevilget 3.10.2018 2019 1684000 600000 MUSEUM STAVANGER AS Mangfold, metode og museumspraksis - en utvikling av museenes rolle i å styrke de svake stemmene Rogaland Bevilget 3.10.2018 2020 934000 700000 NORSK FOLKEMUSEUM "Museene og fellesskapets grenser" - Samarbeidsprosjekt ved Demokratinettverket 2018 - 2021 Oslo Bevilget 3.10.2018 2018 475000 1000000 NORSK FOLKEMUSEUM "Museene og fellesskapets grenser" - Samarbeidsprosjekt ved Demokratinettverket 2018 - 2021 Oslo Bevilget 3.10.2018 2019 2640000 1500000 NORSK FOLKEMUSEUM "Museene og fellesskapets grenser" - Samarbeidsprosjekt ved Demokratinettverket 2018 - 2021 Oslo Bevilget 3.10.2018 2020 2425000 1500000 OSLO MUSEUM Forelskelse, kjærlighet, ekteskap? Pardannelse i en mangekulturell storby Oslo Bevilget 3.10.2018 2018 300000 200000 OSLO MUSEUM Forelskelse, kjærlighet, ekteskap? Pardannelse i en mangekulturell storby Oslo Bevilget 3.10.2018 2019 1000000 600000 OSLO MUSEUM Forelskelse, kjærlighet, ekteskap? Pardannelse i en mangekulturell storby Oslo Bevilget 3.10.2018 2020 400000 500000 OSLO MUSEUM Uenighetsfellesskapet Oslo Bevilget 3.10.2018 2018 235000 940000 OSLO MUSEUM Uenighetsfellesskapet Oslo Bevilget 3.10.2018 2019 936250 400000 OSLO MUSEUM Uenighetsfellesskapet Oslo Bevilget 3.10.2018 2020 770000 560000 PREUS MUSEUM TID, STED, ROM Vestfold Bevilget 3.10.2018 2018 242000 300000 PREUS MUSEUM TID, STED, ROM Vestfold Bevilget 3.10.2018 2019 817000 700000 PREUS MUSEUM TID, STED, ROM Vestfold Bevilget 3.10.2018 2020 631000 600000 STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Kofter på tvers av tida Finnmark Bevilget 3.10.2018 2018 200000 200000 STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Kofter på tvers av tida Finnmark Bevilget 3.10.2018 2019 150000 150000 STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Kofter på tvers av tida Finnmark Bevilget 3.10.2018 2020 450000 450000 VEST-AGDER-MUSEET IKS Sammen om fortellingen, lokalt og internasjonalt Vest-Agder Bevilget 3.10.2018 2018 563200 800000 VEST-AGDER-MUSEET IKS Sammen om fortellingen, lokalt og internasjonalt Vest-Agder Bevilget 3.10.2018 2019 732600 200000 VEST-AGDER-MUSEET IKS Sammen om fortellingen, lokalt og internasjonalt Vest-Agder Bevilget 3.10.2018 2020 600600 200000 OSLO MUSEUM Fra demokrati til diktatur Oslo Avslått 3.10.2018 2018 400000 0 ANNO MUSEUM AS «Nå begynner a’ med det der igjen» - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser Hedmark Bevilget 3.10.2018 2018 48600 600000 ANNO MUSEUM AS «Nå begynner a’ med det der igjen» - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser Hedmark Bevilget 3.10.2018 2019 1500000 1000000 ANNO MUSEUM AS «Nå begynner a’ med det der igjen» - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser Hedmark Bevilget 3.10.2018 2020 1340000 1200000