Hopp til innhold
Vedtaksliste

Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i 30 søknader til den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Det er vedtatt støtte til 21 av prosjektene. Antall søknader er tilnærmet det samme som i tilsvarende runde i 2019.

Flere målgrupper kan søke tilskudd i den kollektive oppreisningen,og både privatpersoner, museer, interesseorganisasjoner og stiftelser er representert i denne runden.

Mange av årets søknader gjelder dokumentarfilm og musikk, men det har også kommet søknader som gjelder språkarbeid og prosjekter rettet mot barn og unge for å styrke kunnskap om egen kulturarv. I likhet med fjorårets runde kom de også inn gode søknader til prosjekter for å etablere kultursentre og egne møteplasser for folkegruppen.

I årets runde går den største tildelingen til Haugalandmuseet. Museet har over flere år arbeidet særskilt med båtreisende, og er bevilget kr 650 000 til et prosjekt for kartfesting og formidling av romanifolket/taternes kulturminner på Vestlandet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 30

Søknadssum: 11050904

Antall tildelinger: 21

Tildelingssum: 4482000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

  • Offentliggjøring av vedtak: 22.10.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumTilskuddVedtakhidden
Marcus Nicolay Martens Berven Hindre diskriminering av Romanifolket - 2020 Rogaland 160686 0 Avslås Sergej Munkvold Deltaking på seminar om styrking og revitalisering av små språk - 2020 Viken 5790 0 Avslås SKØYERSTATEN TEATER Se min ild (fonorgraminnspilling) - kjente taterviser i ny drakt - 2020-2021 Oslo 194500 190000 Bevilget ONE FILM AS Perleporten - 2020 Agder 750000 0 Avslås Inger-Lill Husøy En godt skjult hemmelighet - 2020-2022 Vestfold og Telemark 196000 188000 Bevilget TATERNE/ROMANIFOLKETS MENNESKERETTIGHETSFORENING TRMs sommerfest for barn og voksne - 2020 Vestfold og Telemark 141000 140000 Bevilget TATERNE/ROMANIFOLKETS MENNESKERETTIGHETSFORENING TRMs Turgruppe for barn og unge - 2020/2021 Vestfold og Telemark 149500 149000 Bevilget ROMANIFOLKET/TATERNES SPRÅKRÅD Språkseminar og workshop på Vestlandet - 2020 Innlandet 60300 60000 Bevilget Jim Roger Pettersen Taterne Romanifolkets musikkforum.  Forprosjekt   - 2020 og 2021 Agder 480000 350000 Bevilget TATERNE/ROMANIFOLKETS MENNESKERETTIGHETSFORENING TRM og Rivers digitale musikkarkiv for Taterne- romanifolket  - 2020/2021 Vestfold og Telemark 727500 90000 Bevilget ROMANIFOLKETS/TATERNES RÅDGIVNINGSTJENESTE Forprosjekt: Etablering av kultur- og kompetansesenter for taterne - 2020-2021-2022. Oslo 324500 300000 Bevilget VEILEDNINGSTJENESTEN TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Veiledningstjenesten - 2020 Oslo 697784 100000 Bevilget ROMANIFOLKETS/TATERNES RÅDGIVNINGSTJENESTE Romani på Vestlandet og Sørlandet - 2021 Oslo 265000 200000 Bevilget ROMANIFOLKETS/TATERNES RÅDGIVNINGSTJENESTE Nettmagasin - 2020-2021-2022 Oslo 2195781 50000 Bevilget Richard Kaashagen Johansen Tre taterliv-historier om kreativitet og personlige reiser - 2020/2021 Innlandet 618000 520000 Bevilget Nora Christin Pettersen Arr: ved Tater Millas Hus, samt Høytid med mangfold i Våler kirke - 2020 Innlandet 435000 215000 Bevilget TRANSFORM "Det er mørkest like før det gryr" - taternes historie og kultur. - 2020 og 2022 Trøndelag 500000 200000 Bevilget ANNO MUSEUM AS Glomdalsmuseet - romanifolket taterne - Fornying, film og arr. - 2021 Innlandet 535000 400000 Bevilget TATERNES LANDSFORENING forprosjekt samlingsplass - 2020 Innlandet 199000 190000 Bevilget FRAMNES OG KUHOLMEN VELFORENING Fanteholmen - en viktig del av nærmiljøet. - 2020 - 2021 Agder 150000 150000 Bevilget ROMANIFOLKETS/TATERNES RÅDGIVNINGSTJENESTE Oppfylgjing av ny stortingsmelding om nasjonale minoritetar - 2020-2021 Oslo 90000 90000 Bevilget VEILEDNINGSTJENESTEN TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Juridisk vurdering av vedtaka om den kollektive erstatninga - 2020 Oslo 78000 0 Avslås HAUGALANDMUSEET AS Romanifolkets kulturminner langs kysten - 2021 Rogaland 751000 650000 Bevilget ROMANIFOLKET/TATERNES SPRÅKRÅD Romanifolkets – taternes språkråd - 2020-2021 Innlandet 86000 0 Avslås REISENDES KULTURMØNSTRING Trønder-samling - 2020 Nordland 108750 100000 Bevilget TATERNES LANDSFORENING Dokumentasjon - 2020 til 2021 Innlandet 656813 150000 Bevilget SKØYERSTATEN TEATER Minnestein over "taterkongen" Stor-Johan på Våler kirkegård Oslo 190000 0 Avslås Landsorganisasjonen for romanifolket Del 2, språkapplikasjon for romani Agder 265000 265000 Bevilget